Gündem

Amasya Üniversitesi Talim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

04.06.2020 tarih ve 31145 sayılı Resmi Gazete’de aslına münâsib olarak yayımlanan Tedrisat Elemanı takımlarına ilişkin ilanımızda bölge alan; 2020 / 05 -07 sıra numaralı Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Idaresi Kısmı Siyaset Bilimi Anabilim Kolu Araştırma Vazifelisi takımı ilanımız aşağıdaki halde düzeltilmiştir.

İlan olunur.

MÜRACAAT DETAY NUMARASI

ÜNITESI VE

MÜRACAAT

NOKTASI

KISMI

ANABİLİM

KOLU /

PROGRAM

UNVANI

AŞAMA

ADET

ALES

PUAN

ÇEŞIDI

YABANCI LISAN PUANI

AÇIKLAMALAR

2020 / 05-07

Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset

Bilimi ve

Kamu

Idaresi

Siyaset Bilimi

Araştırma

Vazifelisi

5

1

Eşit

Ağı rlık

70

50

Siyaset Bilimi ve Kamu Idaresi lisans mezunu olup, Avrupa Birliği Anabilim Kısmı’nda yüksek lisans yapıyor olmak.

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen ünitelerine, Tedrisat Üyesi Dışındaki Talim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Imtihan ile Giriş Testlerine Ait Metot ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili unsurları uyarınca Araştırma Hizmetlisi ve Tedrisat Vazifelisi alınacaktır.

Araştırma Hizmetlisi ve Talim Vazifelisi müracaatlar, ilanın resmi gazete de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilgili ünitelere şahsen yahut posta yoluyla yapılacaktır.

GENEL VE KIŞISEL KOŞULLAR:

1 – 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. unsurunda belirtilen kaideleri taşımak.

2 – ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi imtihan muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön kıymetlendirme ve sonuncu kıymetlendirme aşamalarında ALES 70 puan olarak kabul edilir. ALES puan muteberlik müddeti test sonuç tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır.

3 – Üniversite Heyeti tarafından kabul edilen merkezi yabancı lisan imtihanından en az 50 puan yahut eşdeğerliği kabul edilen bir imtihandan bu puan muadili bir puan almış olmak.

4 – Adayların transkriptleri ön kıymetlendirme ve en son kıymetlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara nazaran değerlendirilecektir;

– Transkriptlerde yalnızca dörtlük not sistemi olması halinde Üniversite Konseyinin eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

– Transkriptlerde yalnızca yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

– Transkriptlerde yalnızca beşlik not sistemi olması halinde Üniversite Konseyinin eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

– Transkriptte hem 4’lük hem 100’lük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu periyotta üniversitenin resmi not sistemi 4’lük ise Üniversite Konseyinin eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

5 – Araştırma Vazifelisi takımlarına müracaatlarda tezli yüksek lisans, doktora yahut sanatta yeterlilik eğitimi talebesi olmak koşulu aranır. Adayların lisansüstü azami eğitim mühletini aşmamış olması gerekmektedir.

6 – Araştırma Hizmetlisi takımlarına 2547 sayılı Kanunu’nun 50 inci hususunun (d) fıkrası uyarınca atama yapılacaktır.

7 – Üniversite Yürütme Şurasında alınan kararlar uyarınca;

– 06.02.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Tedrisat Yönetmeliğinde tanımlanan azami tahsil vadesini dolduran lakin, 2016-2017 güz yarıyılından itibaren azami tahsil mühleti tekrar başlayan mekteplilerin 2547 Sayılı Kanun’un 50/d hususu uyarınca ilan edilen Araştırma Vazifelisi takımlarına başvuramazlar.

– 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Güz devrine kadar geçen müddette azami tahsil müddetlerinin dolması nedeniyle takım ile ilişikleri kesilen araştırma vazifelilerinin 2016-2017 güz periyodunda azami tahsil vadelerinin tekrar başlaması nedeniyle 2547 sayılı Kanun’un 50/d unsuru uyarınca ilan edilen Araştırma Hizmetlisi takımlarına başvuramazlar.

8 – Talim vazifelisi takımına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans noktasına sahip olmak yahut lisans ve yüksek lisans raddesini birlikte veren programlardan mezun olmak koşulu aranır.

9 – Yabancı Devletlerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Şuraca Denkliğinin onaylanmış olması kuraldır.

10- Eksik dokümanı olan yahut belirtilen vade içerisinde Üniversitemize ulaşmayan müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

11 – Adaylar birebir ilan periyodu içerisinde şahsi koşullarını taşıdığı yalnızca bir ilana başvurabileceklerdir.

Birden çokça ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvurusu iptal edilecektir.

12 – Üniversitemiz imtihan takviminde farz hallerde değişiklik yapma hakkını saklı fiyat.

Üniversitemiz web sahifesinden yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Şahıslara başkaca yazılı tebligat yapılmaz.

MUAFİYET:

1 – Doktora yahut tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte bilirkişilik ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Üniversite Heyeti tarafından belirlenen bilirkişilik yerlerine atanacak olanlarda, üniversite kurumlarında talim elemanı takımlarında çalışmış yahut çalışmakta olanlarda merkezi imtihan kaidesi aranmaz.

2 – Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı hususunun dördüncü fıkrası kapsamındaki talim hizmetlisi takımları haricindeki tedrisat elemanı takımlarına yapılacak müracaatlarda yabancı lisan koşulu aranmaz.

DİLEKÇE VE EKLERİ:

1 – Tedrisat Elemanı Müracaat Formu (https://pdb.amasya.edu.tr/formlar- dilekceler/formlar/akademik-formlar)

2 – Özgeçmiş

3 – Nüfus Cüzdanı fotokopisi

4 – Fotoğraf (1 Adet)

5 – ALES Sonuç Evrakı

6 – Yabancı Lisan Dokümanı – YDS, YÖKDİL yahut eş bedelliği YÖK tarafından kabul edilen bir sonuç evrakı (Meslek Yüksekokulu müracaatlarında istenmez.)

7 – Lisans ve Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet Evrakları (e-Devlet çıktısı kabul edilir.)

8 – Lisans Not Transkripti

9 – Yüksek Lisans Tez Özeti

10 – Yüksek lisans yahut doktora mekteplisi olduğuna dair doküman (e-Devlet çıktısı kabul edilir.)

11 – Hizmet Evrakı (Kamu Kurumunda hala çalışmakta olanlar ve ayrılmış olanlar)

12 – Erkek adaylar için Askerlik Durum Evrakı (e-Devlet çıktısı kabul edilir.)

13 – Isimli Sicil Dokümanı (e-Devlet çıktısı kabul edilir.)

Kaynak: Memurlar

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.