Ankara Müzik ve Hoş Sanatlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

0
6

Ankara Müzik ve Hoş Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin ünitelerine, 2547 sayılı Kanunun ilgi unsurları ve 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan ile Giriş İmtihanlarına Ait Adap ve Temeller Hakkında Yönetmeliğin ilgili kararları uyarınca aşağıdaki müracaat takvimine nazaran Öğretim Elemanı alınacaktır.

A) Müracaatta İstenen Evraklar

1. Müracaat Dilekçesi (https://www.mgu.edu.tr/tr adresinden temin edilecek.)

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3. Özgeçmiş,

4. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil yahut muaf olduğunu belirten evrak,

5. Mezuniyet Evrakları

6. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

7. ALES Evrakı (Adayın aldığı en yüksek alan çeşidi kullanılır. İmtihan sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık ALES evrakı geçerlidir)

8. 1 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

9. YDS yahut Eşdeğerliliği Yükseköğretim Heyeti Tarafından Kabul Edilen İmtihan Sonuç Dokümanı

10. Deneyim durumunu gösterir evrak (İlan edilen takıma bağlı olarak Öğretim Vazifelisi takımına başvuranlardan alınacak) (onaylı belge)

11. Toplumsal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Evrakı (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)

12. Rastgele bir isimli sicil kaydı olmadığına dair evrak (e – Devlet üzerinden alınan belge)

B) İstenen Dokümanlara Ait Açıklamalar:

(1) Askerlik evrakı, diplomalar ve öğrenci evrakları müracaat sırasında “e-Devlet” çıktısı kabul edilmektedir.

(2) Atanmaya hak kazanıldığında, adaylar diplomaların aslını yahut noter onaylı suretini ibraz etmeleri gerekmektedir.

(3) Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Konseyi Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösteren evrak ibraz etmeleri gerekmektedir.

(4) Kamu Kurumunda çalışan yahut çalışmış olanlar yapılan vazifeler için https://www.turkiye.gov.tr/üzerinden alınan “HİTAP Hizmet Dökümü” almaları gerekmektedir.

C) Muafiyet

1. Doktora yahut Tıpta, Diş Hekimliğinde, Eczacılıkta ve Veteriner Hekimlikte Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının yükseköğretim heyeti tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı takımlarında çalışmış yahut çalışmakta olanlarda merkezi imtihan koşulu aranmaz. Müracaatlarda ALES puanı 70 kabul edilir.

2. Meslek Yüksekokullarının, Bu Yönetmeliğin 6. hususunun dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim vazifelisi takımları haricindeki öğretim elemanı takımlarına yapılacak müracaatlarda yabancı lisan kaidesi aranmaz.

D) Müracaata Ait İkazlar

1- Adayların 657 sayılı Kanunun 48. unsurunun koşullarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

2- Son müracaat tarihi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

3- Müracaatlar Üniversitemiz İşçi Daire Başkanlığının aşağıda belirtilen adresine şahsen yahut posta yoluyla yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen müddetler içinde yapılmayan müracaatlar ve eksik evraklı müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak müracaatların son müracaat tarihine kadar Üniversitemize ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

4- Müracaat edecek adayların tek bir takım ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla takıma başvuran adayların tüm müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- Ön kıymetlendirme ve sonuncu kıymetlendirme etaplarında lisans mezuniyet notunun 100’lük sisteme nazaran puanı gerekmektedir. Mezuniyeti notu 4’lük ve 5’lik not sistemine nazaran olanların 100’lük not sistemine eşdeğerliği hesaplanırken “Yükseköğretim Kurumu Not Dönüşüm Tablosu” kullanılır.

6- Ön kıymetlendirme ve en son kıymetlendirme sonuçları ilanda belirtilen tarihlerde Üniversitemizin aşağıda belirtilen internet sitesinde ilan edilir.

7- Üniversite, imtihan takviminde mecburî hallerde değişiklik yapma hakkını gizli meblağ. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Bireylere ayrıyeten yazılı tebligat yapılmaz. Yönetim uygun gördüğü takdirde, ilanın her etabı iptal edilebilir.

8- Atanmaya hak kazandığı halde üstte belirtilen koşullardan birisini taşımadığının ya da istenilen dokümanlardan birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atanması yapılmayacaktır. Atanmış olsa dahi kelam konusu yapılan atama süreci iptal edilecektir.Kaynak: Memurlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz