Gündem

Ankara Müzik ve Şık Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Işçi Alacak

ANKARA MÜZİK VE HOŞ SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

4/B SÖZLEŞMELİ IŞÇI ALIM İLANI

İlan Başlama Tarihi : 05.06.2020 Son Müracaat Tarihi : 19.06.2020

Müracaat Yanı : Ankara Müzik ve Şık Sanatlar Üniversitesi Işçi Daire Başkanlığı

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. unsurunun (B) fıkrasına nazaran 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Işçi Çalıştırılmasına Ait Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın ek 2. hususunun (b) fıkrası uyarınca, masrafları hususî bütçe gelirinden karşılanmak suretiyle, Üniversitemiz Rektörlüğünde çalıştırılmak üzere sözleşmeli Işçi alınacaktır.

ARANILAN NİTELİKLER:

GENEL VE ŞAHSI KAIDELER

A) Müracaat yapacak adaylarda 657 sayılı Kanun’un 48’ınci unsurunda aşağıda belirtilen genel kaideler ile kişisel kaideler aranmaktadır.

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Bu Kanunun 40 ncı hususundaki yaş koşullarını taşımak,

3- Bu Kanunun 41 nci hususundaki tahsil kaidelerini taşımak,

4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen vadeler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir günahtan ötürü bir yıl yahut daha çokça müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı günahlar, Anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkum olmamak.

6- Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7- 657 sayılı Kanun’un 53. Unsuru kararları saklı kalmak kaydıyla hizmetini devamlı yapmasına, mahzur olabilecek akıl illeti ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak, nöbetli ya da gece çalışmasına köstek sağlık sorununun olmaması.

A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususu mucibince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet kontratına karşıt hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca ahitleri feshedilmesi yahut akit devri içerisinde Bakanlar Konseyi Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli işçi durumlarında istihdam edilemezler.

B) Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

C) Yapılacak vazife gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya rastgele bir keti olmamak.

D) Başvuran adaylarda Lisans mezunları için 2018 KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

MÜRACAAT BIÇIMI, NOKTASI VE MÜRACAAT ESNASINDA İSTENEN DOKÜMANLAR

1- Müracaat Formu (www.mgu.edu.tr adresinden temin edilecektir)

2- Imtihan Sonuç Evrakları

3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4- İkametgah Dokümanı (E-Devlet Üzerinden Alınan Evrak Kabul Edilecektir)

5- Diploma yahut Süreksiz Mezuniyet Evrakının Aslı yahut Noter Onaylısı

(E-Devlet Üzerinden Alınan Doküman Kabul Edilecektir)

6- Daha evvel çalışmış ise SGK Hizmet Dökümü

7- Isimli Sicil Kaydı (E-Devlet Üzerinden Alınan Evrak Kabul Edilecektir)

8- Askerlik Durum Dokümanı (Erkek Adaylar İçin) (E-Devlet Üzerinden Alınan Doküman Kabul Edilecektir)

9- Özgeçmiş

10- Ulusal Eğitim Bakanlığınca onaylı yahut Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca düzenlenen kurs sonucu alınan Eğitim sertifikasına sahip olmak.

11- Fotoğraf (1 Adet)

Adayların müracaatlarını www.mgu.edu.tr web adresinde bulanan Müracaat Formunu eksiksiz doldurularak yukarıda istenilen evraklar ile birlikte ilanın gazetede yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimine (17:00) kadar Üniversitemiz Işçi Daire Başkanlığına şahsen müracaat yapmaları gerekmektedir. Posta, faks yahut internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Eksik yahut yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgelendiremeyen adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe uymaz evrak verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal süreç başlatılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Bu şahıslara Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal getirisi ile birlikte tazmin edilecektir.

MÜRACAATLARIN KIYMETLENDIRILMESI VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Atanmaya hak kazanan adaylara ait asıl ve yedek aday listeleri, Üniversitemiz web (www.mgu.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. KPSS puan sıralamasına konulmak kaydı ile boş durum sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday ilan edilir.

Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde yahut aranan kuralları taşımadığı tespit edilenlerin mekanına yedek adaylardan muvaffakiyet puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Malumat İçin:

Ankara Müzik ve Şık Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü Işçi Daire Başkanlığı,

Adres: Yukarı Dikmen Mahallesi 648. Cadde Turan Güneş Bulvarı 06550 Oran/ Çankaya/ ANKARA

Tel: 0312 486 16 19 yahut 0312 486 1610 E-mail: personel@mgu.edu.tr

Kaynak: Memurlar

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın

Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.