Ankara Toplumsal Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

0
4

Ankara Toplumsal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı Ünitelerine, 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 5 inci hususunun ikinci fıkrası, 2547 sayılı Kanunun ilgili hususları ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan ile Giriş İmtihanlarına Ait Metot ve Asıllar Hakkında Yönetmelik’in ilgili unsurlarına nazaran Araştırma Vazifelisi ve Öğretim Vazifelisi takımlarına eleman alınacaktır.

Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Dokümanlar:

1. ) Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan takımın, Ünitesi, Anabilim Kolu, Unvanı, Derecesi ve Adayın ikametgah adresi, telefon numarası, e-mail adresi vs. açıkça belirtilir.)

2. ) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3. ) Özgeçmiş

4. ) Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil yahut muaf olduğunu belirtir doküman

5. ) Lisans/Lisansüstü diplomalarının yahut süreksiz mezuniyet dokümanlarının onaylı sureti yahut e-Devlet çıktısı (Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Şuraca denkliğini gösterir belge)

6. ) Resmi transkript (Lisans eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

7. ) ALES Evrakı

8. ) 2 adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

9. ) Yabancı Lisan Dokümanı

10. ) Lisansüstü eğitim gördüğüne dair doküman (onaylı belge)

11. ) Tez basamağında olan adayların lisansüstü tez mevzularını belgeleyen onaylı tez formu

12. ) Deneyim durumunu gösterir evrak (ilan edilen takıma bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

13. ) Toplumsal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Evrakı (Halen bir Kamu Kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

14. ) Rastgele bir isimli sicil kaydı olmadığına dair evrak (e-Devlet üzerinden alınan belge)

DEĞERLİ NOTLAR:

1. ) Adayların 657 sayılı Kanunun 48. hususunun tüm kaidelerini taşıyor olmaları gerekmektedir.

2. ) Adayların Devlet Mecburi Hizmet Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

3. ) Müracaatlar ilan edilen takım ünitesine (dekanlık/yüksekokul/enstitü) yapılması ve müracaat yapılan ünitenin internet adresinden ilan sonuçlarının takip edilmesi gerekmekte olup, İnternet aracılığıyla yapılacak müracaatlar, postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen mühletler içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak müracaatların son müracaat tarihine kadar Müracaat yapılacak üniteye ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

4. ) Onaylı istenilen dokümanların, Noterden yahut Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.

5. ) Adayların tek bir takım ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla takıma başvuran adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır. (Birden fazla takım ilanı olması durumunda)

6. ) İstenilen evraklarda gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi ilanın her basamağında iptal edilebilir.

7. ) Adayların “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan ile Giriş İmtihanlarına Ait Adap ve Temeller Hakkında Yönetmelik”teki başvurulan takıma ilişkin atanma ile ilgili kuralları sağlaması gerekmektedir.

8. ) Öğretim vazifelisi takımlarına 2547 sayılı Kanunun 31.maddesi, Araştırma vazifelisi takımlarına 2547 sayılı Kanun’un 50/d hususu uyarınca atama yapılacak olup, araştırma vazifelisi ilanına başvuracak adayların imtihanın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmaları gerekir.

9. ) İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İMTİHAN TAKVİMİ:

Adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili ünitelere müracaat yapmaları gerekmektedir.

SON MÜRACAAT TARİHİ : 15.01.2021

ÖN KIYMETLENDİRME TARİHİ : 25.01.2021

İMTİHAN GİRİŞ TARİHİ : 01.02.2021

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 08.02.2021Kaynak: Memurlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz