Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Talim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi

0
5

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

09.06.2020 tarih ve 31150 sayılı Resmi Gazete’de aslına elverişli olarak yayımlanan Üniversitemiz ünitelerine alınacak Akademik işçi alımı ilanımız aşağıdaki formda düzeltilmiştir.

SEHVEN YAYIMLANAN

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 – Üniversitemiz Akademik Ünitelerine, 2547 Sayılı Üniversite Kanunu ve Tedrisat Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hususları ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma ek koşulları kararları uyarınca, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. hususunda belirtilen kuralları sağlamış olmak koşuluyla tedrisat üyesi alınacaktır.

2 – Profesör takımları daimi statüde olup, bu takımlara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları ünitesi, anabilim kolunu, ilan açıklamalarını ve esas araştırma ürününü belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden yahut resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, bilirkişilik dokümanı yahut sanatta yeterlik evrakı, doçentlik dokümanı, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma ürünü belirtilmiş) ile birlikte ilmî çalışma ve yayınlarını kapsayan yapıtlardan oluşan 6 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına iyilik beyan formunu da ekleyerek Işçi Dairesi Başkanlığına;

3 – Doçent takımları daimi statüde olup, bu takımlara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları ünitesi, anabilim kısmını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden yahut resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, bilirkişilik dokümanı yahut sanatta yeterlik evrakı, yabancı lisan muvaffakiyet dokümanı, doçentlik evrakı, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte ilmî çalışma ve yayınlarını kapsayan ürünlerden oluşan 4 adet CD’yi Işçi Dairesi Başkanlığına;

4 – Dr. Talim Üyesi takımı için adayların, başvurdukları ünitesi, anabilim kısmını, ilan açıklamalarını belirten müracaat dilekçesine özgeçmişini, 3 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora dokümanını, bilirkişilik dokümanı yahut sanatta yeterlik dokümanını, yabancı lisan muvaffakiyet dokümanını, ilmî çalışma ve yayınlarını kapsayan ürünlerden oluşan 4 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına tutarlılık beyan formunu da ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına müracaat yapmaları gerekmektedir.

5 – Müracaatta bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili ünitelere şahsen yahut posta ile başvurmaları gerekmektedir. Adayların müracaat dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. ilan kaidelerine elverişli olmadığı anlaşılan müracaatlar geçersiz sayılacaktır. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

6 – Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Dr. Tedrisat Üyesi takımlarına, Doçent unvanı olanlar da Dr. Talim Üyesi takımlarına müracaat yapamazlar.

7 – Rastgele bir kamu kurumunda çalışanlar (daha evvel çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet evrakını müracaat dokümanına ekleyerek ibraz edeceklerdir.

8 – Müracaat adresi: (Profesör ve Doçent takımları için)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Işçi Daire Başkanlığı

Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. Çubuk /ANKARA

Kaynak: Memurlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz