Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

0
1

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen ünitelerine; “10/07/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Takım ve Metodu Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi”, “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu”, 09/11/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan ile Giriş İmtihanlarına Ait Tarz ve Temeller Hakkında Yönetmelik” ve “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi” kararları uyarınca akademik işçi alınacaktır.

GENEL KURALLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda belirtilen kaideleri taşımak,

2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Şurası tarafından kabul edilen merkezi yabancı lisan imtihanından en az 50 puan yahut eşdeğerliği kabul edilen bir imtihandan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi imtihan muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön kıymetlendirme ve en son kıymetlendirme etaplarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Ön kıymetlendirme ve kesin kıymetlendirme kademelerinde lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Şurası kararıyla belirlenir.

4- Yabancı lisanla eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim vazifelisi takımlarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim lisanında; bilim alanı yabancı lisanla ilgili takımlara yapılacak öğretim vazifelisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci hususunun birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zarurî yabancı lisan dersini vermek üzere öğretim vazifelisi takımlarına yapılacak atamalarda ilgili lisanda; yükseköğretim kurumlarının memleketler arası bağlar ile yabancı lisanla ilgili uygulamalı ünitelerinde istihdam edilecek öğretim vazifelisi atamalarında, en az bir lisanda Yükseköğretim Şurası tarafından kabul edilen merkezi yabancı lisan imtihanından en az 80 puan yahut eşdeğerliği kabul edilen bir imtihandan bu puan muadili bir puana sahip olma koşulu aranır.

ÖZEL KURALLAR:

1- Araştırma vazifelisi takımına başvurabilmek için imtihanın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

2- Araştırma vazifelisi takımlarına müracaatlarda tezli yüksek lisans, doktora yahut sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak kuralı aranır.

3- Öğretim vazifelisi takımına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak yahut lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak kaidesi aranır.

4- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Heyeti tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim vazifelisi takımlarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl deneyim sahibi olmak kaidesi aranır.

MUAFİYET:

1- Doktora yahut tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Heyeti tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı takımlarında çalışmış yahut çalışmakta olanlarda merkezi imtihan koşulu aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı hususunun dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim vazifelisi takımları haricindeki öğretim elemanı takımlarına yapılacak müracaatlarda yabancı lisan kaidesi aranmaz.

MÜRACAATTA İSTENEN DOKÜMANLAR:

1- Müracaat Formu (www.artvin.edu.tr adresi DUYURULAR kısmında bulunan “Öğretim Elemanı İlanı” altındaki “Öğretim Elemanı Müracaat Formu”nun çıktısı alınarak (formda ilan numarası kesinlikle belirtilerek) doldurulacaktır.

2- Özgeçmiş

3- Lisans Mezuniyet Dokümanı ve Transkript (Fotokopisi)

4- Yüksek Lisans/Doktora Mezuniyet Dokümanı ve Transkript (Fotokopisi)

5- Öğrenci Dokümanı (Yüksek Lisans)

6- ALES Sonuç Evrakı (İnternet Çıktısı)

7- Yabancı Lisan Evrakı (İnternet Çıktısı)

8- Alanında İş Deneyim Dokümanı (SGK dokümanı ile birlikte)

9- Hizmet Evrakı (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

10- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

DEĞERLİ NOTLAR:

1- Müracaatlar şahsen yahut posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak müracaatların son müracaat tarihine kadar müracaat yapılacak Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Seyitler Yerleşkesi adresine ulaşması gerekmektedir. Müddeti içinde yapılmayan müracaatlardan, eksik dokümanlı müracaatlardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

2- Ön kıymetlendirme ve son kıymetlendirme sonuçları http://www.artvin.edu.tr web adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

3- Adaylar ilan edilen takımlardan sadece birine başvuracaklardır. Birden fazla müracaat yaptığı tespit edilen adayların müracaatları dikkate alınmayacaktır.

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Şuraca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

5- Onaylı istenen evrakların, Noterden yahut Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.

6- İstenilen evraklarda gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

7- Araştırma Vazifelisi takımlarına atamalar 2547 sayılı Kanunun 50/d unsuru uyarınca yapılacaktır.

8- Üniversitemiz imtihan takviminde zarurî hallerde değişiklik yapma hakkını gizli meblağ.

9- Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm evrakları onaylı olmak zorundadır.

10- Müracaat formunda ilan numarası katiyen belirtilecektir. Eksik yahut yanılgılı bildirilen ilan numaralarından ilgili kişi sorumlu olup Üniversitemiz

sorumlu değildir.Kaynak: Memurlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz