Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

0
5

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik ünitelerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili kararları uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Takımlarına Müracaat ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini http://www.balikesir.edu.tr adresinde yer alan İşçi Daire Başkanlığı’nın Mevzuat alt başlığından ulaşılabilir) sağlamaları, 657 sayılı Kanunun 48. unsurundaki genel kuralları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması koşuldur.

A-DOÇENT ; MÜRACAAT KOŞULLARI

– Doçent takımları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim kollarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Dokümanının tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir), yayın listesi, Akademik Aktiflik Kıymetlendirme Formu (form ve istenen öteki evrakların birer örneği ayrıyeten yayın evraklarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 grup evrak ile birlikte Rektörlüğümüz İşçi Daire Başkanlığına şahsen yahut posta yoluyla müracaat yapabileceklerdir. Müddeti içinde yapılamayan yada eksik doküman ile yapılan müracaatlar ile internet üzerinden yapılacak müracaatlar sürece alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

B – DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ; MÜRACAAT KAİDELERİ

– Doktor Öğretim Üyesi takımına başvuracak adayların başvurdukları anabilim kolunu belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans, doktora diploma/belgelerinin onaylı örneğini, üniversitemiz kriterlerine nazaran Merkezi Yabancı Lisan İmtihanlarından en az 55 puan aldıklarına ait yabancı lisan dokümanlarını, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir), Akademik Aktiflik Kıymetlendirme Formu (form ve istenen öteki dokümanların birer örneği ayrıyeten yayın belgelerine da konacaktır), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 kadro evrak ile birlikte ilgili ünitelere şahsen yahut posta yoluyla müracaat yapabileceklerdir. Mühleti içinde yapılamayan yada eksik evrak ile yapılan müracaatlar ile internet üzerinden yapılacak müracaatlar sürece alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

– 6 ay yahut daha fazla Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunanlar Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi takımlarına başvuramazlar, adayların Devlet Hizmeti Yükümlüsü olmadıklarını ya da 6 aydan daha az yükümlülükleri kaldığını belgelendirmeleri zaruridir.

Adayların müracaat dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi, e-posta adresi ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan kurallarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan müracaatlar geçersiz sayılacaktır. Son müracaat tarihi ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Profesör unvanı olanlar Doçent takımlarına, Doçent unvanı olanlar Doktor Öğretim Üyesi takımlarına başvuramazlar. Müracaatta bulunacak adaylar yalnızca bir takıma başvurabilirler.Kaynak: Memurlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz