Gündem

Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 92 sağlık çalışanı alacak

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ (4/B) IŞÇI ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık Tatbik ve Araştırma Merkezinde (Hastane) istihdam edilmek üzere (giderleri kişisel bütçeden karşılanacaktır.) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Unsurunun (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Işçi Çalıştırılmasına Ait Esaslarda konum alan Ek 2. unsurun (b) fıkrasına nazaran 2018 KPSS (B) kümesi puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen konumlara 93 adet sözleşmeli işçi alınacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK KURALLAR:

Genel Koşullar:

– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. unsurunun (A) bendinde belirtilen koşulları taşımak.

Şahsi Koşullar:

1 – Tercih edilecek konumun önünde mekan alan koşulları taşıyor olmak.

2 – 2018 KPSS (B) öbeği imtihanına girmiş olmak.

3 – Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4 – Nöbet tarzı çalışmaya köstek bir durumunun bulunmaması.

5 – Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B hususunun “Bu halde istihdam edilenler, hizmet mukavelesi esaslarına uymaz hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut kontrat devri içerisinde Bakanlar Şurası Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli işçi konumlarında istihdam edilemezler.” kararına münasebetli olması.

6 – Adaylarla hizmet mukavelesi yapılacak olup, ahitte belirtilen kaideleri mekanına getirmeyen adayların ahitleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

MÜRACAAT BIÇIMI, NOKTASI VE VAKTI:

Adaylar ilan edilen konumlardan yalnızca birine başvurabilecek olup, müracaatta bulunduğu durumun pozisyon kodunu belirteceklerdir. Birden ziyade duruma başvuran adayların müracaatları ile konum kodu belirtilmemiş müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adaylar müracaatlarını ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Işçi Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi BALIKESİR adresine posta yolu ile yapacaklardır (Ülkemizde ve tüm yerkürede tesirli olan COVID-19 salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığınca alınmış olan önlemler kapsamında). Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Mühleti içerisinde yapılmayan yada eksik evrak ile yapılan müracaatlar ile faks yahut internet üzerinden yapılacak müracaatlar sürece alınmayacaktır.

MÜRACAATTA İSTENİLEN DOKÜMANLAR:

1 – Fotoğraflı müracaat formu. (Buradan ulaşabilirsiniz.)

2 – Nüfus cüzdanı fotokopisi.

3 – Diploma fotokopisi (e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

4 – 2018 yılı KPSS sonuç dokümanı.

5 – Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ iştirak belgesi/ sertifika.

6 – SGK prim günlerini gösterir evrak.

MÜRACAATLARIN KIYMETLENDIRILMESI VE SONUÇLARI:

Müracaat ahir yazılı ve/veya laflı test yapılmaksızın 2018 KPSS (B) öbeği puan sıralaması esas alınarak, ahit yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar ile teslim edilecek bölge ve hengam müracaat bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemizin http://www.balikesir.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi evvel olan, bunun da eşit olması halinde veladet tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

Her konumun dört katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan müracaat olmadığı takdirde yahut aranan kuralları taşımadığı tespit edilenlerin tarafına, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.

Hizmete başlayanlardan, aranan kuralları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin ahitleri feshedilecektir.

İlanda bulunmayan kararlar için genel mevzuat kararları uygulanır.

Bu ilan bildirim mahiyetinde olacağından, ilgililere başkaca tebligat yapılmayacaktır.

MUHABERE : 0 266 612 14 00 Dahili: 101422 – 101454 – 101455 – 101418

Mail Adresi : idariper@balikesir.edu.tr

Kaynak: Memurlar

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.