Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 92 sağlık çalışanı alacak- Güncellendi

0
7

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ (4/B) IŞÇI ALIMI İPTAL İLANI

12.06.2020 tarihli ve 31153 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sözleşmeli işçi alım ilanımızda yan alan; aşağıda belirtilen 015 konum kodu ile 1 (bir) adet Öteki Sağlık Çalışanı durumu alımı iptal edilmiştir.__________________________________________________________________

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ (4/B) IŞÇI ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık Tatbik ve Araştırma Merkezinde (Hastane) istihdam edilmek üzere (giderleri hususî bütçeden karşılanacaktır.) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Unsurunun (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Şurası Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Işçi Çalıştırılmasına Ait Esaslarda mekan alan Ek 2. hususun (b) fıkrasına nazaran 2018 KPSS (B) kümesi puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen konumlara 93 adet sözleşmeli işçi alınacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR:

Genel Koşullar:

– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. hususunun (A) bendinde belirtilen kuralları taşımak.

Şahsi Kurallar:

1 – Tercih edilecek konumun önünde taraf alan kuralları taşıyor olmak.

2 – 2018 KPSS (B) kümesi imtihanına girmiş olmak.

3 – Rastgele bir Çevre Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4 – Nöbet tarzı çalışmaya mani bir durumunun bulunmaması.

5 – Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B unsurunun “Bu formda istihdam edilenler, hizmet bağıdı esaslarına karşıt hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut ahit periyodu içerisinde Bakanlar Şurası Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli işçi durumlarında istihdam edilemezler.” kararına mütenasip olması.

6 – Adaylarla hizmet mukavelesi yapılacak olup, kontratta belirtilen kaideleri konumuna getirmeyen adayların kontratları bir ay içerisinde feshedilecektir.

MÜRACAAT BIÇIMI, ALANI VE DEVRI:

Adaylar ilan edilen durumlardan yalnızca birine başvurabilecek olup, müracaatta bulunduğu durumun pozisyon kodunu belirteceklerdir. Birden çokça konuma başvuran adayların müracaatları ile konum kodu belirtilmemiş müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adaylar müracaatlarını ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Işçi Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi BALIKESİR adresine posta yolu ile yapacaklardır (Ülkemizde ve tüm yerkürede tesirli olan COVID-19 salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığınca alınmış olan önlemler kapsamında). Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Vadesi içerisinde yapılmayan yada eksik evrak ile yapılan müracaatlar ile faks yahut internet üzerinden yapılacak müracaatlar sürece alınmayacaktır.

MÜRACAATTA İSTENİLEN DOKÜMANLAR:

1 – Fotoğraflı müracaat formu. (Buradan ulaşabilirsiniz.)

2 – Nüfus cüzdanı fotokopisi.

3 – Diploma fotokopisi (e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

4 – 2018 yılı KPSS sonuç dokümanı.

5 – Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ iştirak belgesi/ sertifika.

6 – SGK prim günlerini gösterir evrak.

MÜRACAATLARIN KIYMETLENDIRILMESI VE SONUÇLARI:

Müracaat ahir yazılı ve/veya kelamlı imtihan yapılmaksızın 2018 KPSS (B) kümesi puan sıralaması esas alınarak, ahit yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli dokümanlar ile teslim edilecek mekan ve devir müracaat bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemizin http://www.balikesir.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi evvel olan, bunun da eşit olması halinde veladet tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

Her konumun dört katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan müracaat olmadığı takdirde yahut aranan kaideleri taşımadığı tespit edilenlerin mekanına, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.

Vazifeye başlayanlardan, aranan kuralları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin akitleri feshedilecektir.

İlanda bulunmayan kararlar için genel mevzuat kararları uygulanır.

Bu ilan bildirim mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

MUHABERE : 0 266 612 14 00 Dahili: 101422 – 101454 – 101455 – 101418

Mail Adresi : idariper@balikesir.edu.tr

Kaynak: Memurlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz