Gündem

Başçiftlik Belediyesi 6 Personel Alacak

BAŞÇİFTLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayınlanma Tarihi: 20.11.2020

Çalışma Biçimi Daimi / Tam Vakitli Son Müracaat Tarihi 24.11.2020 Patron Statüsü Kamu Konum 1

Genel Konular ve Özel Koşullar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe Ait Genel Konular:

1) İlan koşullarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak müracaat yapabilir. Ayrıyeten hizmet noktalarından ve Alo 170 çizgisi üzerinden de müracaatlar yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında müracaatlar takip eden birinci iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Müracaat başlangıç tarihleri birebir olan, tıpkı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından yalnızca birine müracaat kabul edilir.

3) İlana müracaat yapacak öncelikli adaylar, müracaat yapacakları listeyi (öncelikli liste yahut genel liste) müracaat esnasında işaretleyerek seçer. Müracaat mühleti bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Müracaat yapan iş arayanların öncelikliler de dahil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday imtihan yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak emekçilerin yalnızca noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm müracaat sahipleri ortasından açık iş sayısı kadar asıl ve muhtaçlık duyulacak sayıda yedek aday direkt kura sonucu belirlenebilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan kurallarına ait olarak; eğitim durumu, deneyim, öncelik durumu, mesleksel evrak, yabancı lisan kaidesi vb. evraklarını ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Doküman teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler yahut yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan şahısların yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine nazaran sıralamada yer alan öbür şahıslar dahil edilebilir. Evrak teslimi ve denetimi emekçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine nazaran kura çekiminden evvel yahut sonra yapılabilir.

7) İmtihan günü, saati, yeri ve imtihana katılmaya hak kazanan adaylar, emekçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, bildirim mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, müracaatta bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde zorlayıcı sebepler dışında icabet etmeyen, imtihana katılmayan, işi reddeden yahut kamuda daima personel statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının emekçi taleplerine yapılan müracaatlarda şahısların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, vilayet yahut bölge seviyesinde yayımlanan emekçi taleplerinin müracaat müddeti içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde sürecin yapıldığı tescil tarihi temel alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu müracaat müddeti içerisinde İŞKUR ünitelerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana müracaatları yapılır.

10) Gerçeğe karşıt doküman verenlerin ya da beyanda bulunanların müracaatının geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma sürecinin iptaline ait İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal süreç yapma hakları gizlidir.

I. GENEL KOŞULLAR

 1. 2527 Sayılı Türk soylu yabancıların Türkiye’de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluş yahut iş yerlerinde çalıştırılabilmelerine ait kanun kararları gizli kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
 2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
 3. Affa uğramış olsa bile, Devletin güvenliğine karşı hatalar, anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine karşı kabahatler, ulusal savunmaya karşı cürümler, devletin sırlarına karşı ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim iflasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan mal varlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkum olmamak.
 4. Özel kanun yahut başka mevzuatında yer alan kuralları taşımak.
 5. Kamusal hakları kullanmaktan fakir bırakılmamış olmak.
 6. Yapılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
 7. Askerlik ile ilgili ilişiği olmamak. ( yapmış olmak, tecilli olmak yahut muaf olmak)
 8. Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞ-KUR) yayınlanacak listede bir iş yeri ve bir meslek koluna müracaat yapabilecektir.
 9. Adayların Türkiye İş Kurumunda (İŞ-KUR) ilan edilen iş gücü taleplerinde belirtilen son müracaat tarihi itibariyle belirtilen kısımlardan mezun olmaları gerekmektedir.
 10. Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almaması gerekmektedir.
 11. İşe alınacak personelde deneme mühleti en fazla 60 gün olup, deneme mühleti içerisinde başarısız olursa iş akdi feshi edilecektir.
 12. Talep koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayın başvurusu ilan-sınav sürecinin her basamağında idarece sonlandırılabilecektir. BAŞVURUDA ÖZEL KOŞULLAR

1- Belediyemizin kanal, kanalizasyon, kaldırım, bordür, duvar örme sıva yapma üzere bilumum inşaat işlerini yapabilecek deneyimli, en az beş yıl çalışmış çalıştığı kurumdan bu meslek kısmında çalıştığını gösteren evrakı bulunan, ilkokul mezunu, vazife verildiğinde iş yerine gidebilmek için hizmet araçlarını kullanabilecek en az B şoför evrakı olan bir İnşaat Ustası meslekli en az taban fiyatla çalışacak bir (1) emekçi işçi için Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep kurallarına uyan müracaat sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler temel alınmak suretiyle açık iş sayısının 4(Dört) katı ve birebir sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü/ mülakat, uygulamalı imtihana çağrılacaktır2- Belediyemizde bulunan kazıcı – yükleyici kepçeyi kullanabilecek G sınıfı ehliyeti olan deneyimli, en az üç yıl çalışmış çalıştığı kurumdan bu meslek kolunda çalıştığını gösteren dokümanı bulunan, Lise mezunu misyon verildiğinde iş yerine gidebilmek için hizmet araçlarını kullanabilecek en az B şoför dokümanı olan bir Beko-Loder(kazıcı-yükleyici) operatörü meslekli en az taban fiyatla çalışacak bir (1) emekçi işçi için Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep koşullarına uyan müracaat sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler temel alınmak suretiyle açık iş sayısının 4(Dört) katı ve birebir sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü/ mülakat, uygulamalı imtihana çağrılacaktır3-Belediyemizin şebeke suyu borularının tamiratları, içme suyu tesisatlarının bakım tamiratını ve belediyemize ilişkin binaların sıhhi tesisatların bakım tamiratlarını ve tesisat işlerimizi yapabilecek deneyimli, ilkokul tahsilli en az beş yıl çalışmış çalıştığı kurumdan bu meslek kısmında çalıştığını gösteren dokümanı bulunan, misyon verildiğinde iş yerine gidebilmek için hizmet araçlarını kullanabilecek en az B şoför dokümanı olan bir Başka Sıhhi Tesisat Çalışanları Ve Boru Tesisatçıları meslekli en az taban fiyatla çalışacak bir (1) personel işçi için Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep kurallarına uyan müracaat sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler temel alınmak suretiyle açık iş sayısının 4(Dört) katı ve birebir sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü/ mülakat, uygulamalı imtihana çağrılacaktır4- Belediyemizin çöp işlerini kamyonla taşıyabilecek daha evvel çöp toplayıp taşıma işlerinde çalışmış deneyimli, en az beş yıl çalışmış çalıştığı kurumdan bu meslek kolunda çalıştığını gösteren dokümanı bulunan, ortaokul E şoför dokümanı olan bir Çöp kamyon şoförü meslekli en az taban fiyatla çalışacak bir (1) emekçi işçi için Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep koşullarına uyan müracaat sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler temel alınmak suretiyle açık iş sayısının 4(Dört) katı ve tıpkı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü/ mülakat, uygulamalı imtihana çağrılacaktır5- Belediyemizin su soğutucuları ve klimaların bakım tamir ve montaj işlerini yapabilecek deneyimli bu mevzuda eğitimini almış deneyimli, Teknik Lise tahsilli (Anadolu Lisesi) bir İklimlendirme sistemleri Teknisyeni meslekli en az minimum fiyatla çalışacak bir (1) personel işçi için Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep koşullarına uyan müracaat sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler temel alınmak suretiyle açık iş sayısının 4(Dört) katı ve birebir sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü/ mülakat, uygulamalı imtihana çağrılacaktır6- Belediyemiz motorlu ve motorsuz araçlarının küçük çaptaki bakım tamir ve tamiratlarının yapmak yahut arıza tespiti yaparak ilgili servislere gönderilmesinin sağlanması işlerini yapabilecek bu bahiste eğitimini almış deneyimli, Teknik Lise tahsilli (Endüstri Meslek Lisesi) B şoför dokümanı olan Başka Makine Teknisyenleri meslekli en az taban fiyatla çalışacak bir (1) emekçi işçi için Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep kurallarına uyan müracaat sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler temel alınmak suretiyle açık iş sayısının 4(Dört) katı ve birebir sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü/ mülakat, uygulamalı imtihana çağrılacaktır7- Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep koşullarına uyan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Personel Alınmasında Uygulanacak Yol ve Asıllar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci unsurunda belirtilen öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler temel alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve birebir sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen asıl adaylar kelamlı imtihana tabi tutulacaktır.8- Adayların vazifelerini devamlı yapmasına pürüz sağlık sorununun bulunmaması gereklidir.9- Adaylar müracaatın son günü prestijiyle meslek takımlarına uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel kurallara hazır olması gerekmektedir.10- Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep kurallarına uygun müracaat sahiplerinin belediyemiz www.basciftlik.bel.tr internet sitesinde yayınlanarak, aranan özellikleri taşıdıklarına dair dokümanları ve bilgileri elden, kargo, elektronik ortam yahut posta ile 27.11.2020 tarihi cuma mesai bitimine kadar istenilecektir. Kaideleri yerine getirilmiş olanlar Noter kurasına tabi olacaktır.11- Üstteki açıklanan meslekler için İlan tarihinden sonra alınan meslekle ilgili dokümanlar geçersiz sayılacaktır.12- İştirak sayısı her meslek kısmı için dokuz şahıstan az olması halinde, iştirakçilere E-mail, telefon yahut ileti ile davet edilerek imtihan tarihi iş-kur ilan bitiminden sonra da yapılacaktır.

III. MÜRACAAT FORMU YERİ VE VAKTİ

Müracaatlar Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) internet sitesinden 20.11.2020 Tarihinden 24.11.2020 tarihine kadar online olarak yapılacaktır.

IV. KURA SÜREÇLERİ

 1. Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların kura çekim 07.12.2020 Tarihinde Pazartesi günü saat 14.00 de Başçiftlik Belediyesi hizmet binasında noter huzurunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyecektir. Tüm müracaat sahipleri ortasından doküman ve bilgileri gerçeğe uygun olanlar, ortasından kura ile açık iş sayısının 4(dört) katı asıl ve birebir sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Belediyemizin internet sitesinde www.basciftlik.bel.tr ilan edilecektir.
 2. Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar kelamlı imtihana alınacaktır. Kelamlı imtihan yeri ve tarihleri Belediyemiz www.basciflik.bel.tr internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır. İmtihan kurulunca muvaffakiyet puanı en uygun yüksek adaydan başlamak suretiyle, açık iş sayısı kadar asıl ve birebir sayıda yedek aday belirlenecektir. İmtihanda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme müddetinde işten ayrılanların yerine, yedek listesinin birinci sırasında ki şahıstan başlamak suretiyle atama yapılacaktır.

V. KELAMLI İMTİHAN İÇİN EVRAK TESLİM SÜRECİ

Kelamlı imtihan için en son listede yer alan adayların; hangi evrakları teslim edeceği, evrak teslim yeri, tarihleri ve öbür bilgilendirme süreçleri Belediyemizin www.basciflik.bel.tr internet sitesinden daha sonra ilan edilecek olup, ayrıyeten adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. Müracaat yapan adayların müracaat süreci belirtilen internet sitesinden takip etmeleri ehemmiyet arz etmektedir.

VI. KELAMLI İMTİHAN SÜREÇLERİ

 1. Kura çekimi sonrası belirlenen asıl adaylar başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan kaideleri taşıdıklarını belgeleyen evrakları imtihan kurulu tarafından incelendikten sonra belirlenen kuralları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek sonuncu listede yer alan adayların kelamlı imtihan yeri ve tarihleri Belediyemiz www.basciflik.bel.tr internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.
 2. Adaylar, kelamlı imtihanda Genel Kültür (25 Puan), Genel Yetenek (25 Puan) ve Mesleksel Bilgi ve Marifetlerine ait (50 Puan) mevzularda imtihan konseyi Lider ve üyelerinin başka farklı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması temel alınmak suretiyle kelamlı imtihan puanı belirlenecektir. Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir. Kelamlı imtihanda adaylar;

  Genel Kültür ve Genel Yetenek alanında adayların kapalı zarf yolu ile rastgele seçme suretiyle belirleyeceği soruya vereceği yazılı karşılık,

  Mesleksel bilgi, marifet ve misyonlarına ait mevzularda ise yürütmekle yükümlü olacakları görevlerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim seviyelerine uygun olarak yapılacak kıymetlendirme temel alınacaktır.

 3. Yapılan kelamlı imtihan sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Belediyemiz www.basciflik.bel.tr internet sitesinde ilan edilecekolup, adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

BAŞÇİFTLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yayınlanma Tarihi: 20.11.2020

Çalışma Formu Daimi / Tam Vakitli Son Müracaat Tarihi 24.11.2020 Patron Statüsü Kamu Konum 1

Genel Konular ve Özel Kurallar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe Ait Genel Konular:

1) İlan koşullarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak müracaat yapabilir. Ayrıyeten hizmet noktalarından ve Alo 170 çizgisi üzerinden de müracaatlar yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında müracaatlar takip eden birinci iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Müracaat başlangıç tarihleri birebir olan, tıpkı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından yalnızca birine müracaat kabul edilir.

3) İlana müracaat yapacak öncelikli adaylar, müracaat yapacakları listeyi (öncelikli liste yahut genel liste) müracaat esnasında işaretleyerek seçer. Müracaat mühleti bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Müracaat yapan iş arayanların öncelikliler de dahil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday imtihan yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak emekçilerin yalnızca noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm müracaat sahipleri ortasından açık iş sayısı kadar asıl ve gereksinim duyulacak sayıda yedek aday direkt kura sonucu belirlenebilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan kurallarına ait olarak; eğitim durumu, deneyim, öncelik durumu, mesleksel doküman, yabancı lisan kuralı vb. evraklarını ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Doküman teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler yahut yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan şahısların yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine nazaran sıralamada yer alan öteki bireyler dahil edilebilir. Doküman teslimi ve denetimi personel alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine nazaran kura çekiminden evvel yahut sonra yapılabilir.

7) İmtihan günü, saati, yeri ve imtihana katılmaya hak kazanan adaylar, emekçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, bildirim mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, müracaatta bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde zorlayan sebepler dışında icabet etmeyen, imtihana katılmayan, işi reddeden yahut kamuda daima emekçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının personel taleplerine yapılan müracaatlarda bireylerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, vilayet yahut bölge seviyesinde yayımlanan personel taleplerinin müracaat müddeti içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde sürecin yapıldığı tescil tarihi temel alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu müracaat mühleti içerisinde İŞKUR ünitelerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana müracaatları yapılır.

10) Gerçeğe ters evrak verenlerin ya da beyanda bulunanların müracaatının geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma sürecinin iptaline ait İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal süreç yapma hakları gizlidir.

I. GENEL KURALLAR

 1. 2527 Sayılı Türk soylu yabancıların Türkiye’de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluş yahut iş yerlerinde çalıştırılabilmelerine ait kanun kararları gizli kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
 2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
 3. Affa uğramış olsa bile, Devletin güvenliğine karşı kabahatler, anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine karşı cürümler, ulusal savunmaya karşı cürümler, devletin sırlarına karşı ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim iflasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan mal varlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkum olmamak.
 4. Özel kanun yahut öbür mevzuatında yer alan koşulları taşımak.
 5. Kamusal hakları kullanmaktan fakir bırakılmamış olmak.
 6. Yapılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
 7. Askerlik ile ilgili ilişiği olmamak. ( yapmış olmak, tecilli olmak yahut muaf olmak)
 8. Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞ-KUR) yayınlanacak listede bir iş yeri ve bir meslek koluna müracaat yapabilecektir.
 9. Adayların Türkiye İş Kurumunda (İŞ-KUR) ilan edilen iş gücü taleplerinde belirtilen son müracaat tarihi itibariyle belirtilen kısımlardan mezun olmaları gerekmektedir.
 10. Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almaması gerekmektedir.
 11. İşe alınacak personelde deneme müddeti en fazla 60 gün olup, deneme mühleti içerisinde başarısız olursa iş akdi feshi edilecektir.
 12. Talep kaidelerini taşımadığı sonradan anlaşılan adayın başvurusu ilan-sınav sürecinin her evresinde idarece sonlandırılabilecektir. BAŞVURUDA ÖZEL KOŞULLAR

1- Belediyemizin kanal, kanalizasyon, kaldırım, bordür, duvar örme sıva yapma üzere bilumum inşaat işlerini yapabilecek deneyimli, en az beş yıl çalışmış çalıştığı kurumdan bu meslek kısmında çalıştığını gösteren dokümanı bulunan, ilkokul mezunu, misyon verildiğinde iş yerine gidebilmek için hizmet araçlarını kullanabilecek en az B şoför dokümanı olan bir İnşaat Ustası meslekli en az taban fiyatla çalışacak bir (1) emekçi işçi için Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep kurallarına uyan müracaat sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler temel alınmak suretiyle açık iş sayısının 4(Dört) katı ve tıpkı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü/ mülakat, uygulamalı imtihana çağrılacaktır2- Belediyemizde bulunan kazıcı – yükleyici kepçeyi kullanabilecek G sınıfı ehliyeti olan deneyimli, en az üç yıl çalışmış çalıştığı kurumdan bu meslek kısmında çalıştığını gösteren dokümanı bulunan, Lise mezunu misyon verildiğinde iş yerine gidebilmek için hizmet araçlarını kullanabilecek en az B şoför dokümanı olan bir Beko-Loder(kazıcı-yükleyici) operatörü meslekli en az minimum fiyatla çalışacak bir (1) emekçi işçi için Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep kurallarına uyan müracaat sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler temel alınmak suretiyle açık iş sayısının 4(Dört) katı ve tıpkı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü/ mülakat, uygulamalı imtihana çağrılacaktır3-Belediyemizin şebeke suyu borularının tamiratları, içme suyu tesisatlarının bakım tamirini ve belediyemize ilişkin binaların sıhhi tesisatların bakım tamiratlarını ve tesisat işlerimizi yapabilecek deneyimli, ilkokul tahsilli en az beş yıl çalışmış çalıştığı kurumdan bu meslek kolunda çalıştığını gösteren evrakı bulunan, vazife verildiğinde iş yerine gidebilmek için hizmet araçlarını kullanabilecek en az B şoför dokümanı olan bir Başka Sıhhi Tesisat Emekçileri Ve Boru Tesisatçıları meslekli en az minimum fiyatla çalışacak bir (1) emekçi işçi için Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep koşullarına uyan müracaat sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler temel alınmak suretiyle açık iş sayısının 4(Dört) katı ve birebir sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü/ mülakat, uygulamalı imtihana çağrılacaktır4- Belediyemizin çöp işlerini kamyonla taşıyabilecek daha evvel çöp toplayıp taşıma işlerinde çalışmış deneyimli, en az beş yıl çalışmış çalıştığı kurumdan bu meslek kısmında çalıştığını gösteren dokümanı bulunan, ortaokul E şoför dokümanı olan bir Çöp kamyon şoförü meslekli en az taban fiyatla çalışacak bir (1) emekçi işçi için Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep kurallarına uyan müracaat sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler temel alınmak suretiyle açık iş sayısının 4(Dört) katı ve birebir sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü/ mülakat, uygulamalı imtihana çağrılacaktır5- Belediyemizin su soğutucuları ve klimaların bakım tamirat ve montaj işlerini yapabilecek deneyimli bu hususta eğitimini almış deneyimli, Teknik Lise tahsilli (Anadolu Lisesi) bir İklimlendirme sistemleri Teknisyeni meslekli en az taban fiyatla çalışacak bir (1) emekçi işçi için Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep kaidelerine uyan müracaat sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler temel alınmak suretiyle açık iş sayısının 4(Dört) katı ve birebir sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü/ mülakat, uygulamalı imtihana çağrılacaktır6- Belediyemiz motorlu ve motorsuz araçlarının küçük çaptaki bakım tamir ve tamiratlarının yapmak yahut arıza tespiti yaparak ilgili servislere gönderilmesinin sağlanması işlerini yapabilecek bu hususta eğitimini almış deneyimli, Teknik Lise tahsilli (Endüstri Meslek Lisesi) B şoför evrakı olan Başka Makine Teknisyenleri meslekli en az minimum fiyatla çalışacak bir (1) emekçi işçi için Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep kurallarına uyan müracaat sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler temel alınmak suretiyle açık iş sayısının 4(Dört) katı ve birebir sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü/ mülakat, uygulamalı imtihana çağrılacaktır7- Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep kaidelerine uyan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Emekçi Alınmasında Uygulanacak Yordam ve Asıllar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci unsurunda belirtilen öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler temel alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve tıpkı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen asıl adaylar kelamlı imtihana tabi tutulacaktır.8- Adayların misyonlarını devamlı yapmasına pürüz sağlık sorununun bulunmaması gereklidir.9- Adaylar müracaatın son günü prestijiyle meslek takımlarına uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel koşullara hazır olması gerekmektedir.10- Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep kaidelerine uygun müracaat sahiplerinin belediyemiz www.basciftlik.bel.tr internet sitesinde yayınlanarak, aranan özellikleri taşıdıklarına dair evrakları ve bilgileri elden, kargo, elektronik ortam yahut posta ile 27.11.2020 tarihi cuma mesai bitimine kadar istenilecektir. Kaideleri yerine getirilmiş olanlar Noter kurasına tabi olacaktır.11- Üstteki açıklanan meslekler için İlan tarihinden sonra alınan meslekle ilgili dokümanlar geçersiz sayılacaktır.12- İştirak sayısı her meslek kolu için dokuz şahıstan az olması halinde, iştirakçilere E-mail, telefon yahut bildiri ile davet edilerek imtihan tarihi iş-kur ilan bitiminden sonra da yapılacaktır.

III. MÜRACAAT HALİ YERİ VE VAKTİ

Müracaatlar Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) internet sitesinden 20.11.2020 Tarihinden 24.11.2020 tarihine kadar online olarak yapılacaktır.

IV. KURA SÜREÇLERİ

 1. Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların kura çekim 07.12.2020 Tarihinde Pazartesi günü saat 14.00 de Başçiftlik Belediyesi hizmet binasında noter huzurunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyecektir. Tüm müracaat sahipleri ortasından evrak ve bilgileri gerçeğe uygun olanlar, ortasından kura ile açık iş sayısının 4(dört) katı asıl ve tıpkı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Belediyemizin internet sitesinde www.basciftlik.bel.tr ilan edilecektir.
 2. Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar kelamlı imtihana alınacaktır. Kelamlı imtihan yeri ve tarihleri Belediyemiz www.basciflik.bel.tr internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır. İmtihan kurulunca muvaffakiyet puanı en uygun yüksek adaydan başlamak suretiyle, açık iş sayısı kadar asıl ve tıpkı sayıda yedek aday belirlenecektir. İmtihanda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme müddetinde işten ayrılanların yerine, yedek listesinin birinci sırasında ki şahıstan başlamak suretiyle atama yapılacaktır.

V. KELAMLI İMTİHAN İÇİN DOKÜMAN TESLİM SÜRECİ

Kelamlı imtihan için son listede yer alan adayların; hangi dokümanları teslim edeceği, evrak teslim yeri, tarihleri ve öteki bilgilendirme süreçleri Belediyemizin www.basciflik.bel.tr internet sitesinden daha sonra ilan edilecek olup, ayrıyeten adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. Müracaat yapan adayların müracaat süreci belirtilen internet sitesinden takip etmeleri kıymet arz etmektedir.

VI. KELAMLI İMTİHAN SÜREÇLERİ

 1. Kura çekimi sonrası belirlenen asıl adaylar başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan kuralları taşıdıklarını belgeleyen evrakları imtihan kurulu tarafından incelendikten sonra belirlenen kuralları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek en son listede yer alan adayların kelamlı imtihan yeri ve tarihleri Belediyemiz www.basciflik.bel.tr internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.
 2. Adaylar, kelamlı imtihanda Genel Kültür (25 Puan), Genel Yetenek (25 Puan) ve Mesleksel Bilgi ve Marifetlerine ait (50 Puan) mevzularda imtihan konseyi Lider ve üyelerinin farklı başka vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması temel alınmak suretiyle kelamlı imtihan puanı belirlenecektir. Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir. Kelamlı imtihanda adaylar;

  Genel Kültür ve Genel Yetenek alanında adayların kapalı zarf adabı ile rastgele seçme suretiyle belirleyeceği soruya vereceği yazılı yanıt,

  Mesleksel bilgi, maharet ve vazifelerine ait hususlarda ise yürütmekle yükümlü olacakları görevlerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim seviyelerine uygun olarak yapılacak kıymetlendirme temel alınacaktır.

 3. Yapılan kelamlı imtihan sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Belediyemiz www.basciflik.bel.tr internet sitesinde ilan edilecekolup, adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

BAŞÇİFTLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yayınlanma Tarihi: 20.11.2020

Çalışma Hali Daimi / Tam Vakitli Son Müracaat Tarihi 24.11.2020 Patron Statüsü Kamu Durum 1

Genel Konular ve Özel Kaideler

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe Ait Genel Konular:

1) İlan koşullarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak müracaat yapabilir. Ayrıyeten hizmet noktalarından ve Alo 170 çizgisi üzerinden de müracaatlar yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında müracaatlar takip eden birinci iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Müracaat başlangıç tarihleri tıpkı olan, tıpkı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından yalnızca birine müracaat kabul edilir.

3) İlana müracaat yapacak öncelikli adaylar, müracaat yapacakları listeyi (öncelikli liste yahut genel liste) müracaat esnasında işaretleyerek seçer. Müracaat müddeti bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Müracaat yapan iş arayanların öncelikliler de dahil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday imtihan yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak çalışanların yalnızca noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm müracaat sahipleri ortasından açık iş sayısı kadar asıl ve muhtaçlık duyulacak sayıda yedek aday direkt kura sonucu belirlenebilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan kaidelerine ait olarak; eğitim durumu, deneyim, öncelik durumu, mesleksel evrak, yabancı lisan kuralı vb. dokümanlarını ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Doküman teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler yahut yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan bireylerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine nazaran sıralamada yer alan başka bireyler dahil edilebilir. Evrak teslimi ve denetimi emekçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine nazaran kura çekiminden evvel yahut sonra yapılabilir.

7) İmtihan günü, saati, yeri ve imtihana katılmaya hak kazanan adaylar, personel alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, bildirim mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, müracaatta bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde zorlayan sebepler dışında icabet etmeyen, imtihana katılmayan, işi reddeden yahut kamuda daima personel statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının personel taleplerine yapılan müracaatlarda bireylerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, vilayet yahut bölge seviyesinde yayımlanan personel taleplerinin müracaat mühleti içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde sürecin yapıldığı tescil tarihi temel alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu müracaat müddeti içerisinde İŞKUR ünitelerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana müracaatları yapılır.

10) Gerçeğe muhalif doküman verenlerin ya da beyanda bulunanların müracaatının geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma sürecinin iptaline ait İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal süreç yapma hakları gizlidir.

I. GENEL KAİDELER

 1. 2527 Sayılı Türk soylu yabancıların Türkiye’de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluş yahut iş yerlerinde çalıştırılabilmelerine ait kanun kararları gizli kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
 2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
 3. Affa uğramış olsa bile, Devletin güvenliğine karşı cürümler, anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı cürümler, devletin sırlarına karşı ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim iflasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkum olmamak.
 4. Özel kanun yahut başka mevzuatında yer alan koşulları taşımak.
 5. Kamusal hakları kullanmaktan fakir bırakılmamış olmak.
 6. Yapılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
 7. Askerlik ile ilgili ilişiği olmamak. ( yapmış olmak, tecilli olmak yahut muaf olmak)
 8. Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞ-KUR) yayınlanacak listede bir iş yeri ve bir meslek koluna müracaat yapabilecektir.
 9. Adayların Türkiye İş Kurumunda (İŞ-KUR) ilan edilen iş gücü taleplerinde belirtilen son müracaat tarihi itibariyle belirtilen kısımlardan mezun olmaları gerekmektedir.
 10. Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almaması gerekmektedir.
 11. İşe alınacak çalışanda deneme mühleti en fazla 60 gün olup, deneme mühleti içerisinde başarısız olursa iş akdi feshi edilecektir.
 12. Talep koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayın başvurusu ilan-sınav sürecinin her kademesinde idarece sonlandırılabilecektir. BAŞVURUDA ÖZEL KURALLAR

1- Belediyemizin kanal, kanalizasyon, kaldırım, bordür, duvar örme sıva yapma üzere bilumum inşaat işlerini yapabilecek deneyimli, en az beş yıl çalışmış çalıştığı kurumdan bu meslek kısmında çalıştığını gösteren evrakı bulunan, ilkokul mezunu, vazife verildiğinde iş yerine gidebilmek için hizmet araçlarını kullanabilecek en az B şoför dokümanı olan bir İnşaat Ustası meslekli en az taban fiyatla çalışacak bir (1) emekçi işçi için Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep koşullarına uyan müracaat sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler temel alınmak suretiyle açık iş sayısının 4(Dört) katı ve tıpkı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü/ mülakat, uygulamalı imtihana çağrılacaktır2- Belediyemizde bulunan kazıcı – yükleyici kepçeyi kullanabilecek G sınıfı ehliyeti olan deneyimli, en az üç yıl çalışmış çalıştığı kurumdan bu meslek kısmında çalıştığını gösteren dokümanı bulunan, Lise mezunu misyon verildiğinde iş yerine gidebilmek için hizmet araçlarını kullanabilecek en az B şoför evrakı olan bir Beko-Loder(kazıcı-yükleyici) operatörü meslekli en az taban fiyatla çalışacak bir (1) emekçi işçi için Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep kaidelerine uyan müracaat sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler temel alınmak suretiyle açık iş sayısının 4(Dört) katı ve birebir sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü/ mülakat, uygulamalı imtihana çağrılacaktır3-Belediyemizin şebeke suyu borularının tamiratları, içme suyu tesisatlarının bakım tamirini ve belediyemize ilişkin binaların sıhhi tesisatların bakım tamirlerini ve tesisat işlerimizi yapabilecek deneyimli, ilkokul tahsilli en az beş yıl çalışmış çalıştığı kurumdan bu meslek kolunda çalıştığını gösteren evrakı bulunan, vazife verildiğinde iş yerine gidebilmek için hizmet araçlarını kullanabilecek en az B şoför dokümanı olan bir Başka Sıhhi Tesisat Çalışanları Ve Boru Tesisatçıları meslekli en az taban fiyatla çalışacak bir (1) personel işçi için Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep kurallarına uyan müracaat sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler temel alınmak suretiyle açık iş sayısının 4(Dört) katı ve tıpkı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü/ mülakat, uygulamalı imtihana çağrılacaktır4- Belediyemizin çöp işlerini kamyonla taşıyabilecek daha evvel çöp toplayıp taşıma işlerinde çalışmış deneyimli, en az beş yıl çalışmış çalıştığı kurumdan bu meslek kısmında çalıştığını gösteren evrakı bulunan, ortaokul E şoför evrakı olan bir Çöp kamyon şoförü meslekli en az minimum fiyatla çalışacak bir (1) emekçi işçi için Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep kaidelerine uyan müracaat sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler temel alınmak suretiyle açık iş sayısının 4(Dört) katı ve birebir sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü/ mülakat, uygulamalı imtihana çağrılacaktır5- Belediyemizin su soğutucuları ve klimaların bakım tamirat ve montaj işlerini yapabilecek deneyimli bu bahiste eğitimini almış deneyimli, Teknik Lise tahsilli (Anadolu Lisesi) bir İklimlendirme sistemleri Teknisyeni meslekli en az minimum fiyatla çalışacak bir (1) personel işçi için Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep kurallarına uyan müracaat sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler temel alınmak suretiyle açık iş sayısının 4(Dört) katı ve birebir sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü/ mülakat, uygulamalı imtihana çağrılacaktır6- Belediyemiz motorlu ve motorsuz araçlarının küçük çaptaki bakım tamirat ve tamiratlarının yapmak yahut arıza tespiti yaparak ilgili servislere gönderilmesinin sağlanması işlerini yapabilecek bu bahiste eğitimini almış deneyimli, Teknik Lise tahsilli (Endüstri Meslek Lisesi) B şoför evrakı olan Öteki Makine Teknisyenleri meslekli en az minimum fiyatla çalışacak bir (1) personel işçi için Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep kaidelerine uyan müracaat sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler temel alınmak suretiyle açık iş sayısının 4(Dört) katı ve tıpkı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü/ mülakat, uygulamalı imtihana çağrılacaktır7- Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep kurallarına uyan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Emekçi Alınmasında Uygulanacak Adap ve Asıllar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci unsurunda belirtilen öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler temel alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve birebir sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen asıl adaylar kelamlı imtihana tabi tutulacaktır.8- Adayların misyonlarını devamlı yapmasına mani sağlık sorununun bulunmaması gereklidir.9- Adaylar müracaatın son günü prestijiyle meslek takımlarına uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel kurallara hazır olması gerekmektedir.10- Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep koşullarına uygun müracaat sahiplerinin belediyemiz www.basciftlik.bel.tr internet sitesinde yayınlanarak, aranan özellikleri taşıdıklarına dair dokümanları ve bilgileri elden, kargo, elektronik ortam yahut posta ile 27.11.2020 tarihi cuma mesai bitimine kadar istenilecektir. Kuralları yerine getirilmiş olanlar Noter kurasına tabi olacaktır.11- Üstteki açıklanan meslekler için İlan tarihinden sonra alınan meslekle ilgili evraklar geçersiz sayılacaktır.12- İştirak sayısı her meslek kısmı için dokuz şahıstan az olması halinde, iştirakçilere E-mail, telefon yahut ileti ile davet edilerek imtihan tarihi iş-kur ilan bitiminden sonra da yapılacaktır.

III. MÜRACAAT HALİ YERİ VE VAKTİ

Müracaatlar Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) internet sitesinden 20.11.2020 Tarihinden 24.11.2020 tarihine kadar online olarak yapılacaktır.

IV. KURA SÜREÇLERİ

 1. Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların kura çekim 07.12.2020 Tarihinde Pazartesi günü saat 14.00 de Başçiftlik Belediyesi hizmet binasında noter huzurunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyecektir. Tüm müracaat sahipleri ortasından doküman ve bilgileri gerçeğe uygun olanlar, ortasından kura ile açık iş sayısının 4(dört) katı asıl ve tıpkı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Belediyemizin internet sitesinde www.basciftlik.bel.tr ilan edilecektir.
 2. Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar kelamlı imtihana alınacaktır. Kelamlı imtihan yeri ve tarihleri Belediyemiz www.basciflik.bel.tr internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır. İmtihan kurulunca muvaffakiyet puanı en uygun yüksek adaydan başlamak suretiyle, açık iş sayısı kadar asıl ve tıpkı sayıda yedek aday belirlenecektir. İmtihanda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme müddetinde işten ayrılanların yerine, yedek listesinin birinci sırasında ki şahıstan başlamak suretiyle atama yapılacaktır.

V. KELAMLI İMTİHAN İÇİN EVRAK TESLİM SÜRECİ

Kelamlı imtihan için kesin listede yer alan adayların; hangi dokümanları teslim edeceği, evrak teslim yeri, tarihleri ve başka bilgilendirme süreçleri Belediyemizin www.basciflik.bel.tr internet sitesinden daha sonra ilan edilecek olup, ayrıyeten adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. Müracaat yapan adayların müracaat süreci belirtilen internet sitesinden takip etmeleri değer arz etmektedir.

VI. KELAMLI İMTİHAN SÜREÇLERİ

 1. Kura çekimi sonrası belirlenen asıl adaylar başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan koşulları taşıdıklarını belgeleyen evrakları imtihan komitesi tarafından incelendikten sonra belirlenen koşulları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek en son listede yer alan adayların kelamlı imtihan yeri ve tarihleri Belediyemiz www.basciflik.bel.tr internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.
 2. Adaylar, kelamlı imtihanda Genel Kültür (25 Puan), Genel Yetenek (25 Puan) ve Mesleksel Bilgi ve Hünerlerine ait (50 Puan) hususlarda imtihan konseyi Lider ve üyelerinin başka ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması temel alınmak suretiyle kelamlı imtihan puanı belirlenecektir. Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir. Kelamlı imtihanda adaylar;

  Genel Kültür ve Genel Yetenek alanında adayların kapalı zarf adabı ile rastgele seçme suretiyle belirleyeceği soruya vereceği yazılı yanıt,

  Mesleksel bilgi, maharet ve misyonlarına ait hususlarda ise yürütmekle yükümlü olacakları görevlerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim seviyelerine uygun olarak yapılacak kıymetlendirme temel alınacaktır.

 3. Yapılan kelamlı imtihan sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Belediyemiz www.basciflik.bel.tr internet sitesinde ilan edilecekolup, adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

BAŞÇİFTLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yayınlanma Tarihi: 20.11.2020

Çalışma Hali Daimi / Tam Vakitli Son Müracaat Tarihi 24.11.2020 Patron Statüsü Kamu Konum 1

Genel Konular ve Özel Kurallar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe Ait Genel Konular:

1) İlan koşullarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak müracaat yapabilir. Ayrıyeten hizmet noktalarından ve Alo 170 çizgisi üzerinden de müracaatlar yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında müracaatlar takip eden birinci iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Müracaat başlangıç tarihleri tıpkı olan, tıpkı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından yalnızca birine müracaat kabul edilir.

3) İlana müracaat yapacak öncelikli adaylar, müracaat yapacakları listeyi (öncelikli liste yahut genel liste) müracaat esnasında işaretleyerek seçer. Müracaat müddeti bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Müracaat yapan iş arayanların öncelikliler de dahil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday imtihan yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak emekçilerin yalnızca noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm müracaat sahipleri ortasından açık iş sayısı kadar asıl ve gereksinim duyulacak sayıda yedek aday direkt kura sonucu belirlenebilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan kurallarına ait olarak; eğitim durumu, deneyim, öncelik durumu, mesleksel doküman, yabancı lisan kaidesi vb. evraklarını ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Evrak teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler yahut yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan bireylerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine nazaran sıralamada yer alan başka şahıslar dahil edilebilir. Doküman teslimi ve denetimi emekçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine nazaran kura çekiminden evvel yahut sonra yapılabilir.

7) İmtihan günü, saati, yeri ve imtihana katılmaya hak kazanan adaylar, emekçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, bildiri mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, müracaatta bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde zorlayıcı sebepler dışında icabet etmeyen, imtihana katılmayan, işi reddeden yahut kamuda daima emekçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının emekçi taleplerine yapılan müracaatlarda bireylerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, vilayet yahut bölge seviyesinde yayımlanan emekçi taleplerinin müracaat mühleti içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde sürecin yapıldığı tescil tarihi temel alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu müracaat müddeti içerisinde İŞKUR ünitelerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana müracaatları yapılır.

10) Gerçeğe ters doküman verenlerin ya da beyanda bulunanların müracaatının geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma sürecinin iptaline ait İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal süreç yapma hakları gizlidir.

I. GENEL KURALLAR

 1. 2527 Sayılı Türk soylu yabancıların Türkiye’de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluş yahut iş yerlerinde çalıştırılabilmelerine ait kanun kararları gizli kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
 2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
 3. Affa uğramış olsa bile, Devletin güvenliğine karşı cürümler, anayasal tertibe ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı kabahatler, devletin sırlarına karşı ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim iflasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan mal varlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkum olmamak.
 4. Özel kanun yahut öteki mevzuatında yer alan koşulları taşımak.
 5. Kamusal hakları kullanmaktan fakir bırakılmamış olmak.
 6. Yapılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
 7. Askerlik ile ilgili ilişiği olmamak. ( yapmış olmak, tecilli olmak yahut muaf olmak)
 8. Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞ-KUR) yayınlanacak listede bir iş yeri ve bir meslek koluna müracaat yapabilecektir.
 9. Adayların Türkiye İş Kurumunda (İŞ-KUR) ilan edilen iş gücü taleplerinde belirtilen son müracaat tarihi itibariyle belirtilen kısımlardan mezun olmaları gerekmektedir.
 10. Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almaması gerekmektedir.
 11. İşe alınacak emekçide deneme müddeti en fazla 60 gün olup, deneme mühleti içerisinde başarısız olursa iş akdi feshi edilecektir.
 12. Talep koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayın başvurusu ilan-sınav sürecinin her basamağında idarece sonlandırılabilecektir. BAŞVURUDA ÖZEL KOŞULLAR

1- Belediyemizin kanal, kanalizasyon, kaldırım, bordür, duvar örme sıva yapma üzere bilumum inşaat işlerini yapabilecek deneyimli, en az beş yıl çalışmış çalıştığı kurumdan bu meslek kısmında çalıştığını gösteren evrakı bulunan, ilkokul mezunu, vazife verildiğinde iş yerine gidebilmek için hizmet araçlarını kullanabilecek en az B şoför evrakı olan bir İnşaat Ustası meslekli en az taban fiyatla çalışacak bir (1) emekçi işçi için Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep koşullarına uyan müracaat sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler temel alınmak suretiyle açık iş sayısının 4(Dört) katı ve birebir sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü/ mülakat, uygulamalı imtihana çağrılacaktır2- Belediyemizde bulunan kazıcı – yükleyici kepçeyi kullanabilecek G sınıfı ehliyeti olan deneyimli, en az üç yıl çalışmış çalıştığı kurumdan bu meslek kolunda çalıştığını gösteren dokümanı bulunan, Lise mezunu vazife verildiğinde iş yerine gidebilmek için hizmet araçlarını kullanabilecek en az B şoför evrakı olan bir Beko-Loder(kazıcı-yükleyici) operatörü meslekli en az minimum fiyatla çalışacak bir (1) personel işçi için Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep koşullarına uyan müracaat sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler temel alınmak suretiyle açık iş sayısının 4(Dört) katı ve birebir sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü/ mülakat, uygulamalı imtihana çağrılacaktır3-Belediyemizin şebeke suyu borularının tamiratları, içme suyu tesisatlarının bakım tamirini ve belediyemize ilişkin binaların sıhhi tesisatların bakım tamiratlarını ve tesisat işlerimizi yapabilecek deneyimli, ilkokul tahsilli en az beş yıl çalışmış çalıştığı kurumdan bu meslek kolunda çalıştığını gösteren dokümanı bulunan, misyon verildiğinde iş yerine gidebilmek için hizmet araçlarını kullanabilecek en az B şoför dokümanı olan bir Öbür Sıhhi Tesisat Emekçileri Ve Boru Tesisatçıları meslekli en az taban fiyatla çalışacak bir (1) personel işçi için Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep kaidelerine uyan müracaat sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler temel alınmak suretiyle açık iş sayısının 4(Dört) katı ve tıpkı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü/ mülakat, uygulamalı imtihana çağrılacaktır4- Belediyemizin çöp işlerini kamyonla taşıyabilecek daha evvel çöp toplayıp taşıma işlerinde çalışmış deneyimli, en az beş yıl çalışmış çalıştığı kurumdan bu meslek kısmında çalıştığını gösteren dokümanı bulunan, ortaokul E şoför evrakı olan bir Çöp kamyon şoförü meslekli en az taban fiyatla çalışacak bir (1) personel işçi için Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep kaidelerine uyan müracaat sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler temel alınmak suretiyle açık iş sayısının 4(Dört) katı ve tıpkı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü/ mülakat, uygulamalı imtihana çağrılacaktır5- Belediyemizin su soğutucuları ve klimaların bakım tamir ve montaj işlerini yapabilecek deneyimli bu mevzuda eğitimini almış deneyimli, Teknik Lise tahsilli (Anadolu Lisesi) bir İklimlendirme sistemleri Teknisyeni meslekli en az minimum fiyatla çalışacak bir (1) emekçi işçi için Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep koşullarına uyan müracaat sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler temel alınmak suretiyle açık iş sayısının 4(Dört) katı ve tıpkı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü/ mülakat, uygulamalı imtihana çağrılacaktır6- Belediyemiz motorlu ve motorsuz araçlarının küçük çaptaki bakım tamirat ve tamiratlarının yapmak yahut arıza tespiti yaparak ilgili servislere gönderilmesinin sağlanması işlerini yapabilecek bu mevzuda eğitimini almış deneyimli, Teknik Lise tahsilli (Endüstri Meslek Lisesi) B şoför dokümanı olan Başka Makine Teknisyenleri meslekli en az minimum fiyatla çalışacak bir (1) personel işçi için Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep kurallarına uyan müracaat sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler temel alınmak suretiyle açık iş sayısının 4(Dört) katı ve tıpkı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü/ mülakat, uygulamalı imtihana çağrılacaktır7- Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep kurallarına uyan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Emekçi Alınmasında Uygulanacak Yöntem ve Asıllar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci hususunda belirtilen öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler temel alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve tıpkı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen asıl adaylar kelamlı imtihana tabi tutulacaktır.8- Adayların vazifelerini devamlı yapmasına pürüz sağlık sorununun bulunmaması gereklidir.9- Adaylar müracaatın son günü prestijiyle meslek takımlarına uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel koşullara hazır olması gerekmektedir.10- Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep kaidelerine uygun müracaat sahiplerinin belediyemiz www.basciftlik.bel.tr internet sitesinde yayınlanarak, aranan özellikleri taşıdıklarına dair dokümanları ve bilgileri elden, kargo, elektronik ortam yahut posta ile 27.11.2020 tarihi cuma mesai bitimine kadar istenilecektir. Koşulları yerine getirilmiş olanlar Noter kurasına tabi olacaktır.11- Üstteki açıklanan meslekler için İlan tarihinden sonra alınan meslekle ilgili dokümanlar geçersiz sayılacaktır.12- İştirak sayısı her meslek kısmı için dokuz şahıstan az olması halinde, iştirakçilere E-mail, telefon yahut bildiri ile davet edilerek imtihan tarihi iş-kur ilan bitiminden sonra da yapılacaktır.

III. MÜRACAAT FORMU YERİ VE VAKTİ

Müracaatlar Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) internet sitesinden 20.11.2020 Tarihinden 24.11.2020 tarihine kadar online olarak yapılacaktır.

IV. KURA SÜREÇLERİ

 1. Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların kura çekim 07.12.2020 Tarihinde Pazartesi günü saat 14.00 de Başçiftlik Belediyesi hizmet binasında noter huzurunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyecektir. Tüm müracaat sahipleri ortasından evrak ve bilgileri gerçeğe uygun olanlar, ortasından kura ile açık iş sayısının 4(dört) katı asıl ve birebir sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Belediyemizin internet sitesinde www.basciftlik.bel.tr ilan edilecektir.
 2. Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar kelamlı imtihana alınacaktır. Kelamlı imtihan yeri ve tarihleri Belediyemiz www.basciflik.bel.tr internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır. İmtihan kurulunca muvaffakiyet puanı en uygun yüksek adaydan başlamak suretiyle, açık iş sayısı kadar asıl ve tıpkı sayıda yedek aday belirlenecektir. İmtihanda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme müddetinde işten ayrılanların yerine, yedek listesinin birinci sırasında ki şahıstan başlamak suretiyle atama yapılacaktır.

V. KELAMLI İMTİHAN İÇİN DOKÜMAN TESLİM SÜRECİ

Kelamlı imtihan için en son listede yer alan adayların; hangi dokümanları teslim edeceği, doküman teslim yeri, tarihleri ve başka bilgilendirme süreçleri Belediyemizin www.basciflik.bel.tr internet sitesinden daha sonra ilan edilecek olup, ayrıyeten adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. Müracaat yapan adayların müracaat süreci belirtilen internet sitesinden takip etmeleri değer arz etmektedir.

VI. KELAMLI İMTİHAN SÜREÇLERİ

 1. Kura çekimi sonrası belirlenen asıl adaylar başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan kuralları taşıdıklarını belgeleyen evrakları imtihan komitesi tarafından incelendikten sonra belirlenen kaideleri taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek kesin listede yer alan adayların kelamlı imtihan yeri ve tarihleri Belediyemiz www.basciflik.bel.tr internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.
 2. Adaylar, kelamlı imtihanda Genel Kültür (25 Puan), Genel Yetenek (25 Puan) ve Mesleksel Bilgi ve Marifetler
  Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.