‘Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez’ ibareli sağlık mazereti tayin talebi reddedilebilir mi?

0
13

2021 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu İle Başka Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusuna nazaran; babasının “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.”

ibaresi bulunan sağlık raporuna istinaden özür durumu yer değiştirme başvurunda bulunan bir öğretmenimizin başvurusu ilçe ulusal eğitim müdürlüğünce red edilmiştir.

İşte red münasebeti;

Ret münasebetinde; “Raporda öğretmenin ismi yazılı olmadığından diğerinin yerine oğlu ….in denilmesi gerekiyor.” biçiminde tabir yer almaktadır.

Yani red eden kişi sağlık raporunda “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” yerine özür durumu yer değiştirmesi isteyen öğretmenin ismini yazması, örneğin ben babamın sağlık sorunu nedeniyle özür durumu müracaatında bulunacaksam babamın sağlık raporunda “Oğlu Ahmet Kandemir’in güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresinin yazması gerektiğini düşünmektedir. Pekala, yürürlükteki mevzuatlar ne biçimdedir?

Şöyle ki, Ulusal Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Mazeret ve engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 49. unsuru 1. fıkrasındaki; “(1) Öğretmenlerin; aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretlerine yahut engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeleri hakkında, Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Ait Yönetmelik kararları uygulanır.” kararları bulunmaktadır.

Bu kararın atıfta bulunduğu 25.6.1983 Tarihli ve 18088 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Ait Yönetmeliğinin“Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği” başlıklı 13. unsurundaki; “Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının vazife yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı yahut mevcut misyon yerinin kelam konusu şahısların sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi yahut üniversite hastanesinden alınacak sağlık şurası raporu ile belgelendirmesi gerekir.
Sağlık mazeretine dayalı olarak yapılacak yer değişikliğinde memur birebir hizmet bölgesi içinde diğer bir hizmet alanına, bu formda mazeretin karşılanamaması halinde ise diğer bir hizmet bölgesinde kurumca gereksinim duyulan ve mazeretinin karşılanabileceği bir hizmet alanına atanabilir.” kararlarına nazaran sağlık özrünün sağlık heyeti raporu ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

Kelam konusu unsur metnindeki “eğitim ve araştırma hastanesi yahut üniversite hastanesinden” ibaresi Danıştay İdari Dava Daireleri Konseyinin 7/10/2015 tarihli ve YD İtiraz No: 2015/946 sayılı ve birebir tarihli YD İtiraz No: 2015/963 Kararı ile yürürlüğü iki sefer durdurulmuştur. Münasebetiyle rastgele bir sağlık kuruluşundan metoduna uygun resmi yahut özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınacak sağlık raporu geçerli olacaktır.

Bu bahiste; Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 02.05.2017 tarihli ve 99.835 sayılı Makam Oluru ve “Sağlık Raporlarına Ait Metot ve Esaslarına” bakılması gerekmektedir.

Ayrıyeten, 2021 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Öteki Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusun’da Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmelerkonusunda açıklamalar bulunmaktadır.

İşte o açıklamalar;

B.1. Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler

Öğretmenlerden;

Kendisi, eşi yahut çocuklarından birinin, Anne, baba yahut yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin, hastalığının öğretmenin misyon yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı yahut mevcut misyon yerinin kelam konusu bireylerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini resmi yahut özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları sağlık heyeti raporu ile belgeleyenler, tedavi olmak istediği ilçe/ildeki eğitim kurumlarına atanmak üzere yer değiştirme müracaatında bulunabilecektir.

Ayrıyeten anne, baba yahut yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için resmi yahut özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık heyeti raporlarında “Oburunun güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunanlar da anne, baba yahut kardeşinin Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu yere yer değiştirme müracaatında bulunabilecektir.

Müracaatta;

Doktorlarca bilakis bir tarih belirtilmemiş olması kaidesiyle müracaat tarihi prestijiyle resmi yahut özel sağlık kurum ve kuruluşlarından son iki yıl içerisinde alınan üstte açıklanan muhtevaya uygun sağlık konseyi raporu, Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı,

istenecektir.

Eş, anne, baba, çocuk yahut kardeş için vasi tayini sebebiyle alınmış sağlık konseyi raporlarıyla yapılan müracaatlarda onay makamları, aile kütüğüne işlenmiş şahsî bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek denetim edecektir.


Bu kararlara nazaran; sağlık raporunda “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” yerine özür durumu yer değiştirmesi isteyen öğretmenin ismini yazması, örneğin ben babamın sağlık sorunu nedeniyle özür durumu müracaatında bulunacaksam babamın sağlık raporunda “Oğlu Ahmet Kandemir’in güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresinin yazması gerekmemektedir. Bu süreç, red eden kişinin kendi inisiyatifiyle almış olduğu keyfi bir red kararıdır. Ayrıyeten örneğini verdiğimiz bu sorun bakanlık tarafından müdahale edilerek çözülmüştür. Pekala bakanlığın haberinin olamadığı yada öğretmenlerin haklarından bihaber olduğu durumlarda kimler hak kaybetmiştir? Hasebiyle öğretmenlerin kendi haklarını kaybetmemeleri için “Öğretmenler, öncelikle hangi mevzuatı bilmeli?” evrakımızda yer verdiğimiz minimum mevzuatları takip etmeleri gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR

Kaynak: Memurlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz