Gündem

Boğaziçi Üniversitesi Talim Üyesi Alım İlanı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Fakülteleri ve Enstitüsünde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Talim Üyesi takımlarına 2547 sayılı Üniversite Kanunu’nun ilgili unsurları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. unsurundaki genel kuralları ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili hususları ile “Boğaziçi Üniversitesi Tedrisat Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca Profesör, Doçent (Devamlı Statüde) ve Doktor Tedrisat Üyeleri alınacaktır.

* Profesör takımına başvuracak adayların; özgeçmişlerini, ilmî yayınlarını, kongre ve konferans bildirileri ile bunlara yapılan atıfları, idarelerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına eklerini, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynakları, üstlendikleri idari hizmetlerle ilgili haberleri kapsayan evrakları 1 nüsha evrak ve 5 adet CD yahut USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze,

* Doçent takımına başvuracak adayların; özgeçmişlerini, ilmî yayınlarım, kongre ve konferans bildirimleri ile bunlara yapılan atıfları, idarelerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına eklerini, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynakları, üstlendikleri idari hizmetlerle ilgili haberleri kapsayan dokümanları 1 nüsha belge ve 3 adet CD yahut USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze,

* Doktor Tedrisat Üyesi takımına başvuracak adayların ise; özgeçmişlerini, ilmî çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans bildirimleri ile bunlara yapılan atıfları, varsa yönetmiş oldukları yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını kapsayan evrakları 1 nüsha belge ve 3 adet CD yahut USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlıkları yahut Enstitü Müdüriyetine başvurmaları duyurulur.

(Üniversitemiz tedrisat üyesi takımlarına yapılacak birinci müracaatlarda yabancı lisan koşuluna ait olarak, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Lisan Tedrisatı ve Yabancı Lisanla Tedrisat Yapılmasında Uyulacak Esaslara Ait Yönetmelik”in 8. unsurunun 7. fıkrasında belirtilen kurallardan en az birinin sağlandığına dair doküman ibraz edilmesi gerekmektedir.)

Ünitesi

Kısmı

Anabilim Kolu

Prof.

Doç.

Dr. Öğr. Üyesi

Aranan Nitelikler

Fen – Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Genel Biyoloji

1

(a), (b)

Fizik

Katıhal Fiziği

1

(a), (c)

Muhit Bilimleri Enstitüsü

Etraf Teknolojisi

1

(a), (d)

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Mektep Öncesi Eğitimi

1

(a), (e)

1

(a), (f)

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Malumatı Eğitimi

1

(a), (g)

Matematik Eğitimi

1

(a), (h)

Aranan Nitelikler:

(a) Adayların ilmî çalışmalarını yayınları ile kanıtlamış olması ve çok âlâ raddede İngilizce bilmeleri gerekmektedir.

(b) Adayların moleküler biyoloji temelinde gelişim biyolojisi ve deneysel hayvan modelleri dahil genetik bilimi ve teknolojisinde deneyimli bulunması gerekmektedir.

(c) Adayların deneysel ağır unsur fiziği, nanomateryal yarı iletken optik spektroskopisi, ekziton fiziği ve 2 boyutlu gereçler konusunda uzmanlaşmış olması gerekmektedir.

(d) Adayların etraf iktisadı ve davranışsal iktisat sahalarında uzmanlaşmış, sürdürülebilir doğal kaynak tasarrufu hususlarında araştırma yapmış olması gerekmektedir.

(e) Adayların erken çocuklukta eğitim ortamlarının kalitesi, evlat oyunu, toplumsal ve duygusal öğrenme mevzularında yayın yapmış olması gerekmektedir.

(f) Adayların erken çocukluk eğitimi meydanında çalışan muallimlerin müfredata ait görüşleri ve sınıf içi pratikleri, gerilim, mesleksel kimlik ve tükenmişlik seviyeleri ve çocukluk hakkındaki tasavvurları üzerine nicel ve nitel araştırmalara dayalı yayın yapmış olması gerekmektedir.

(g) Adayların Fen Eğitimi’nde ilmî pratikler, model kanıt alakası ve iklim değişikliği bahislerinde yayın yapmış olması gerekmektedir.

(h) Adayların istatistik eğitimi ve teknolojinin matematik eğitimine entegrasyonu mevzularında çalışmalarının olması gerekmektedir.

3973/1-1

Kaynak: Memurlar

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.