Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

0
2

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:

ARAŞTIRMA VAZİFELİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen ünitelerine, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan ile Giriş İmtihanlarına Ait Yordam ve Asıllar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hususları uyarınca araştırma vazifelisi alınacaktır.

Genel ve Özel Kaideler

1- Araştırma vazifelisi takımına başvurabilmek için imtihanın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beşyaşını doldurmamış olmak gerekir.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda belirtilen kuralları taşımış olmak.

3- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Şurası tarafından kabul edilen merkezi yabancı lisan imtihanından en az 50 puan yahut eşdeğerliği kabul edilen bir imtihandan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi imtihan muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön kıymetlendirme ve en son kıymetlendirme evrelerinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

4- Ön kıymetlendirme ve son kıymetlendirme evrelerinde lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Heyeti kararıyla belirlenir. Başka not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

5- Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma vazifelisi takımlarına müracaatlarda tezli yüksek lisans, doktora yahut sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak kuralı aranır.

6- Lisansüstü eğitim öğrencilik azami müddeti dolan ve ilgili yönetmelikler yeterince azami müddetleri tekrar başlayanlar ile azami müddetlerinin dolması nedeniyle takım ile ilişikleri kesilen araştırma vazifelileri, ilan edilen araştırma vazifelisi takımlarına müracaat edemezler.

Muafiyet

1- Doktora yahut tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Konseyi tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı takımlarında çalışmış yahut çalışmakta olanlarda merkezi imtihan kuralı aranmaz.

Öncelikli alanlardaki araştırma vazifelisi takımlarına atamalar

1- Bu kapsamda ilan edilen araştırma vazifelisi takımları için, bu Yönetmelik uyarınca yapılacak ön kıymetlendirme sonucunda giriş imtihanına katılmaya hak kazananlar için, giriş imtihanı kelamlı olarak yapılır. Kelamlı giriş imtihanı heyeti en az bir öğretim üyesi öteki bir devlet üniversitesinden olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Kelamlı imtihan sonucu 70 puanın altında puan alanlar, en son kıymetlendirme kademesine geçemezler. Bu Yönetmelik uyarınca yapılan kıymetlendirme sonucu başarılı olanların atamaları yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılır.

Açıklamalar

1- Araştırma Vazifelisi takımlarına atamalar 2547 sayılı Kanun’un 50 inci unsurunun (d) fıkrası uyarınca yapılacaktır.

2- e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu dokümanlar müracaatlarda kabul edilecektir.

3- Eksik dokümanlı ve mühleti içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4- Müracaatlar şahsen yahut posta yoluyla ilan edilen üniteye yapılacak olup, posta ile yapılacak müracaatların son müracaat tarihine kadar müracaat yapılacak üniteye ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

5- Adaylar ilan edilen takımlardan lakin birine müracaat yapabilir. Tıpkı ilan periyodunda birden fazla takıma başvuran adayların müracaatları kıymetlendirilmez.

6- Yabancı bir yükseköğretim kurumu mezunlarının, diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Heyeti Başkanlığınca onaylandığını gösterir belgeyi beyan etmeleri gerekmektedir.

7- Üniversitemiz imtihan takviminde zarurî hallerde değişiklik yapma hakkını gizli fiyat. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Bireylere ayrıyeten yazılı tebligat yapılmaz. Pandemi sürecinde Yönetim uygun gördüğü takdirde ilanın her kademesini değiştirebilir yahut iptal edebilir.

İstenilen Dokümanlar

1- Müracaat Dilekçesi

2- Özgeçmiş

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4- Fotoğraf (1 adet)

5- Diploma yahut Süreksiz Mezuniyet Dokümanı

6- Akademik İşçi ve Lisansüstü Eğitimi Giriş İmtihanı (ALES) Sonuç Dokümanı

7- Yabancı Lisan Sonuç Dokümanı

8- Lisans Transkript (Onaylı Sureti)

9- Öğrenci Durum Dokümanı

İmtihan Takvimi

Müracaat Başlangıç Tarihi : 23.11.2020

Son Müracaat Tarihi

07.12.2020

11.12.2020

16.12.2020

24.12.2020

www.ibu.edu.tr

Ön Kıymetlendirme Tarihi

Giriş İmtihanı Tarihi

Sonuç Açıklama Tarihi

Duyuruların Yayımlanacağı İnternet Adresi

Kaynak: Memurlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz