Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

0
2

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

– Bu ilan “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Vazifelisi Kadrosu” kapsamındadır.

– Adayın ilgili alanda doktora öğrencisi olması gerekmektedir.

– İlanlara başvuracak adayların, araştırma vazifelisi takımlarına atanmaları halinde, doktora eğitimlerini Yükseköğretim Kurulunca belirlenen alanlarda yapmaları gerekmektedir.

– Adaylar birebir üniversiteden koşulları uyan takımlardan yalnızca birine başvurabileceklerdir.

– Bu takımlara atamalar 2547 sayılı Kanunun 50/d hususu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan ile Giriş İmtihanlarına Ait Yöntem ve Temeller hakkında Yönetmeliğin “15. unsuru kararı ile Öncelikli Alanlardaki Araştırma Vazifelisi Takımlarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Öbür Konulara Ait Yordam ve Esaslar” uyarınca yapılacaktır.

– Aşağıda belirtilen Öncelikli Alan Araştırma Vazifelisi takımlarına yapılacak müracaat dilekçelerinde takımın “öncelikli alan” olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

Araştırma Vazifelisi Takımına Müracaat Edecek Adaylar:

1 – Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan takımın, Ünitesi, Unvanı, Derecesi ve Adayın irtibat adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.

2 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3 – Özgeçmiş.

4 – Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil yahut muaf olduğunu belirten evrak,

5 – Lisans Diploma fotokopileri (onaylı belge)

6 – Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Konseyce denkliğini gösterir evrakın fotokopisi (onaylı belge)

7 – Resmi Transkriptler (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8 – Öğrenci Evrakı (Doktora yaptığına dair)

9 – ALES Evrakı

10 – 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

11 – Yabancı Lisan Dokümanı

12 – Rastgele bir isimli sicil kaydı olmadığına dair doküman (E-Devlet üzerinden alınan belge)

Genel Kaideler

(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı takımlarına yapılacak atamalarda;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunda belirtilen kuralları taşımak,

b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Konseyi tarafından kabul edilen merkezi yabancı lisan imtihanından en az 50 puan yahut eşdeğerliği kabul edilen bir imtihandan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi imtihan muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön kıymetlendirme ve kesin kıymetlendirme basamaklarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

c) Araştırma vazifelisi takımına başvurabilmek için imtihanın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

(2) Ön kıymetlendirme ve son kıymetlendirme evrelerinde lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Konseyi kararıyla belirlenir. Başka not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

İMTİHAN TAKVİMİ

BİRİNCİ MÜRACAAT TARİHİ : 16.11.2020

SON MÜRACAAT TARİHİ : 30.11.2020

ÖN KIYMETLENDİRME İLAN TARİHİ : 02.12.2020

GİRİŞ İMTİHAN GİRİŞ TARİHİ : 04.12.2020

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 08.12.2020

* Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm evrakları onaylı olmak zorundadır.

* Müracaatlar şahsen yahut posta ile yapılacak olup, Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

* Sonuçlar Üniversitemiz https://www.mehmetakif.edu.tr web adresinde Sonuç Açıklama Sisteminden açıklanacaktır.

Duyurulur.Kaynak: Memurlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz