Doçentlik Yönetmeliğinde 7 kıymetli değişiklik

0
0

Bilindiği üzere, 17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7243 sayılı Üniversite Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci fıkrası ile 2547 sayılı Üniversite Kanunun 24 üncü hususunda yapılan düzenleme ile doçentlik müracaatlarının bir yılda ikiden ziyade alınmasına imkan verilmişti.

Bu kapsamda, Üniversitelerarası Heyet Başkanlığı tarafından hazırlanarak Üniversite Genel Konseyinin onayıyla yapılan yönetmelik değişiklikleri, 12 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran; doçentlik müracaatları yılda üç sefer olmak üzere “OCAK“, “MAYIS” ve “EYLÜL” ayının yirminci günü başlayıp, en geç ilgili ayın son çalışma günü mesai saati bitimine kadar yapılabilecek. Fakat, yönetmeliğin yürürlük hususuna eklenen karar ile bu düzenleme 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak.

Münasebetiyle, 2020 yılı Mart periyodu müracaatlarının pandemi sebebiyle ertelenmesinden dolayı bir numara devir doçentlik müracaatları 15 Haziran-30 Haziran 2020 tarihleri arasında, 2. devir doçentlik müracaatları ise 15 Ekim-30 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Gayrı taraftan, yönetmelikte yapılan bir ekip kıymetli düzenlemeler aşağıda sıralanmıştır:

– Tahsil evrakı, tez ve yabancı lisan dokümanı eksik/hatalı olan adayların doçentlik başvurusu ÜAK tarafından direkt iptal edilebilecektir. Bu durumda olan adaylar, bir sonraki periyot yine başvurabilecektir.

– Doçentlik unvanı alıp, yine farklı bir ortamda doçentlik unvanı almak suretiyle başvuran adaylar, daha evvelden aldığı unvana esas olan akademik çalışmaları yeni müracaatlarında puanlayamayacaklardır.

– 7243 sayılı Kanunda yapılan düzenleme ile koordinasyonlu olarak, ÜAK tarafından bir adayın jürisinde görevlendirilen tedrisat üyelerin jüri üyeliği hizmeti ve jüri haberleri sistem üzerinden erişime açıldığı tarihi izleyen beşinci gün ilgililere bildirim edilmiş sayılacak.

– Doçentlik kıymetlendirilmesi ile ilgili olarak ise, jüride görevlendirilen tedrisat üyelerinin adaylar hakkında öncelikle ilmî araştırma ve yayın etiği hakkında kıymetlendirme yapmaları karar altına alınmıştır. Bu noktada, adayların etik ihlali durumları hakkındaki incelemeler ilgili Ilmî Araştırma ve Yayın Etiği Komitesi tarafından, taban doçentlik kriterlerini taşımadığına yanındaki raporlar ise Doçentlik Komitesince incelenecektir.

– Doçentlik müracaatında bulunup başarısız olan adaya ilişkin değerlendirmeye esas raporlar, yeni müracaatta jüri üyelerinin isimleri gizlenmek suretiyle doçentlik kıymetlendirme jüri üyelerinin erişimine açılmasına imkan verilmiştir.

– Adaylar hakkında etik ihlali tespiti yapan jüri üyelerinin bildirimi üzerine ilgili bilim ilmî araştırma ve yayın etiği komitesi tarafından yapılan inceleme sonucunda terslik savının akıllıca olmadığının tespit edilmesi halinde terslik tezinde bulunan jüri üyesinin hizmeti sonlandırılmasına karar verilmiştir. Mahsusen, keyfi alınan/ alınabilecek kararları jüri üyeleri nezdinde caydırmaya yönelik değerli bir düzenleme olarak kıymetlendirilmektedir.

– Etik ihlali yahut yanıltıcı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların müracaatları iptal edilerek, müracaat devri esas alınmak suretiyle en erken izleyen üçüncü devirde tekrar başvurabilecekleri belirtilmiştir.

İŞTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERKaynak: Memurlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz