Gündem

Dokuz Eylül Üniversitesi 289 Emekçi Alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

DAIMA PERSONEL ALIM İLANI (Güvenlik Görevlisi)

Üniversitemiz Sağlık Tatbik ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi) ne bağlı olarak çalıştırılmak üzere 4857 sayılı iş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Alınmasında Uygulanacak Yordam ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) aracılığıyla aşağıda mekan alan tabloda dağılımı gösterilen halde mütemadi emekçi alımı yapılacaktır.

UNVAN

ÜNITESI

ADET

USUL

Daima Personel (Güvenlik Görevlisi)

Sağlık Pratik ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi)

40

KURA

İlan kaidelerini taşıyan adaylar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde https://esube.iskur.gov.tr internet adresinden (iş arayan) linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak müracaat yapabilir. Başkaca İŞKUR Vilayet Müdürlüklerinden / Hizmet Merkezlerinden, Hizmet Notalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de müracaatlar yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında müracaatlar takip edilen birinci iş günü sonuna kadar uzatılır.

GENEL KOŞULLAR

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’ de Meslek ve Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Kişisel Kuruluş yahut İş bölgelerinde çalıştırılabilmelerine ait Kanun Kararları Saklı Kalmak kaydıyla TÜRK vatandaşı olmak,

2- 18 yaşını doldurmuş olmak

3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı cürümler, Ulusal Savunmaya karşı hatalar, Devlet sırlarına karşı kabahatler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, günahtan kaynaklanan mal varlığını aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkum olmamak.

4- Anayasal Tertip ve bu tertibin işleyişine, Hususî hayat ve hayatın bâtın meydanına, cinsî dokunulmazlığa karşı cürümler ile uyuşturucu ve uyuşturucu unsur günahlarından ötürü hakkında devam etmekte olan bir soruşturma ve kovuşturma bulunmamak.

5- Askerlik ile ilişiği olmamak, ( yapmış olmak, tecilli yahut muaf olmak )

6- Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak.

7- Rastgele bir Çevre Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almamış olmak.

8- Alınacak personellerin deneme vadesi 60 gün ( 2 ay ) olup, deneme vadesi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim vadeleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

9- Başvuran adaylar işyerindeki çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.

10- Hizmete başlayacak işçinin vazifesini devamlı yapmasına mahzur bedenen, aklen ve ruhen sağlık sıkıntısının olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır, (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

HUSUSÎ KAIDELER

Güvenlik Vazifelisi:

1- En az lise yahut dengi mektep en çok ön lisans mezunu olmak

2- 18-35 yaş arasında olmak

3- 5188 sayılı Hususî Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. Unsurunda belirtilen Hususî Güvenlik Temel Eğitimini Muvaffakiyet ile tamamlamış olmak, Hususî Güvenlik Kimlik (silahlı ya da silahsız) Kartına sahip olmak (Kimlik muteberlik vadesi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)

4- Bayan adaylarda en az 1.60 cm uzunluğunda olmak. Erkek adaylarda en az 1.70 cm uzunluğunda olmak ( Aile Tabibi ile belgelendirilmelidir.)

5- İç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya mahzur durumu olmamak

6- Hususî güvenlik hizmetlisi olarak en az 2 yıl çalışmış olmak.(SGK Hizmet dökümü ile belgelendirilecektir.)

KURA SÜRECI

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Emekçi Alınmasında Uygulanacak Yöntem ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili kararlarına nazaran muhtaçlık duyulan hizmet cinslerinde işe alınacak emekçiler ,sınava tabi tutulmaksızın direkt noter kurasıyla belirlenecektir. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR ) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede nokta alan müracaat sahipleri arasından, noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile açık iş sayısı (ilan edilen takım sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup ( www.deu.edu.tr ), bu siteden yapılan duyurular tebligat kabul edilecek ve adaylara başkaca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Kura Çekimi süreci Noter Huzurunda 23/06/2020 Salı günü saat: ll:00’da Rektörlüğümüz Mütemadi Eğitim Merkezi 15 Temmuz Şehitler Salonunda yapılacak olup internet üzerinden canlı yayınlanacaktır.

DOKÜMAN TESLİM SÜREÇLERI

Kura çekimi sonucu belirlenen adayların hangi evrakları teslim edeceği, doküman teslim bölgesi, tarihleri ve vesair haberlendirme süreçleri Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup (www.deu.edu.tr), adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Müracaat yapan adayların müracaat sürecini belirtilen internet sitesinden takip etmeleri gerekmektedir.

ATAMA SÜREÇLERI

Adayların ilan edilen evrakları Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo yahut kurye ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Atanmaya hak kazananlardan eksik doküman veren yahut evraklarını mühleti içerisinde teslim etmeyenler ile hizmete başlamayanların yanına, yedek listeden atama yapılacaktır.

Atama için öngörülen kaidelere sahip olmayanların, yanlış, yanıltıcı yahut yalan beyanda bulunanların, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca hizmetinden yahut meslekten ihraç edilenlerin müracaatları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Sehven yapılmış olsa bile iptal edilecektir

3912/1/1-1

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

MÜTEMADI PERSONEL ALIM İLANI (Temizlik Görevlisi)

Üniversitemiz Sağlık Pratik ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi) ne bağlı olarak çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Emekçi Alınmasında Uygulanacak Yordam ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) aracılığıyla aşağıda taraf alan tabloda dağılımı gösterilen biçimde mütemadi personel alımı yapılacaktır.

UNVAN

ÜNITESI

ADET

USUL

Mütemadi personel (Temizlik Görevlisi)

Sağlık Tatbik ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi)

249

KURA

ilan kurallarını taşıyan adaylar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde https://esube.iskur.gov.tr internet adresinden (iş arayan) linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak müracaat yapabilir. Başkaca iŞKUR bölge Müdürlüklerinden / Hizmet Merkezlerinden, Hizmet Notalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de müracaatlar yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında müracaatlar takip edilen birinci iş günü sonuna kadar uzatılır.

GENEL KAIDELER

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’ de Meslek ve Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Şahsi Kuruluş yahut iş mekanlarında çalıştırılabilmelerine ait Kanun Kararları Saklı Kalmak kaydıyla TÜRK vatandaşı olmak,

2- 18 yaşını doldurmuş olmak.

3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal nizama ve bu sistemin işleyişine karşı cürümler, Ulusal Savunmaya karşı günahlar, Devlet sırlarına karşı hatalar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, günahtan kaynaklanan mal varlığını aklama yahut kaçakçılık günahlarından mahkum olmamak.

4- Anayasal Tertip ve bu nizamın işleyişine, Kişisel hayat ve hayatın bâtın sahasına, cinsî dokunulmazlığa karşı hatalar ile uyuşturucu ve uyuşturucu husus hatalarından ötürü hakkında devam etmekte olan bir soruşturma ve kovuşturma bulunmamak.

5- Askerlik ile ilişiği olmamak, ( yapmış olmak tecilli yahut muaf olmak)

6- Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak.

7- Rastgele bir Içtimaî Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malüllük aylığı almamış olmak.

8- Alınacak emekçilerin deneme mühleti 60 gün ( 2 ay ) olup, deneme müddeti içinde başarısız olanların iş akdi bildirim müddetleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

9- Başvuran adaylar işyerindeki çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.

10- Vazifeye başlayacak işçinin vazifesini devamlı yapmasına köstek bedenen, aklen ve ruhen sağlık meselesinin olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır, (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

ŞAHSI KAIDELER

Paklık Hizmetlisi:

1- En az ilköğretim en çok lise ve dengi mektep mezunu olmak

2- 18-35 yaş arasında olmak

3- iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya mani durumu olmamak

KURA süreci

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında personel Alınmasında Uygulanacak Yordam ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili kararlarına nazaran muhtaçlık duyulan hizmet cinslerinde işe alınacak çalışanlar ,sınava tabi tutulmaksızın direkt noter kurasıyla belirlenecektir. Türkiye iş Kurumu (iŞKUR ) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede bölge alan müracaat sahipleri arasından, noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile açık iş sayısı (ilan edilen takım sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup ( www.deu.edu.tr ), bu siteden yapılan duyurular tebligat kabul edilecek ve adaylara başkaca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Kura Çekimi süreci Noter Huzurunda 23/06/2020 Sah günü saat: ll:00’da Rektörlüğümüz Mütemadi Eğitim Merkezi 15 Temmuz Şehitler Salonunda yapılacak olup internet üzerinden canlı yayınlanacaktır.

DOKÜMAN TESLİM SÜREÇLERI

Kura çekimi sonucu belirlenen adayların hangi dokümanları teslim edeceği, evrak teslim tarafı, tarihleri ve gayri haberlendirme süreçleri Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup (www.deu.edu.tr), adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Müracaat yapan adayların müracaat sürecini belirtilen internet sitesinden takip etmeleri gerekmektedir.

ATAMA SÜREÇLERI

Adayların ilan edilen evrakları Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo yahut kurye ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Atanmaya hak kazananlardan eksik doküman veren yahut evraklarını müddeti içerisinde teslim etmeyenler ile hizmete başlamayanların noktasına, yedek listeden atama yapılacaktır.

Atama için öngörülen koşullara sahip olmayanların, yanlış, yanıltıcı yahut yalan beyanda bulunanların, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca vazifesinden yahut meslekten ihraç edilenlerin müracaatları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Sehven yapılmış olsa bile iptal edilecektir.

3912/2/1-1

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

DAIMA PERSONEL ALIM İLANI (Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı)

Üniversitemiz Sağlık Pratik ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi) ne bağlı olarak çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Emekçi Alınmasında Uygulanacak Yöntem ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) aracılığıyla aşağıda konum alan tabloda dağılımı gösterilen halde mütemadi emekçi alımı yapılacaktır.

UNVAN

ÜNITESI

ADET

PROSEDÜR

Mütemadi Emekçi (Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı)

Sağlık Tatbik ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi)

29

KURA

İlan kurallarını taşıyan adaylar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde https://esube.iskur.gov.tr internet adresinden (iş arayan) linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak müracaat yapabilir. Başkaca İŞKUR Vilayet Müdürlüklerinden / Hizmet Merkezlerinden, Hizmet Notalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de müracaatlar yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında müracaatlar takip edilen birinci iş günü sonuna kadar uzatılır.

GENEL KOŞULLAR

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’ de Meslek ve Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Hususî Kuruluş yahut İş mahallerinde çalıştırılabilmelerine ait Kanun Kararları Saklı Kalmak kaydıyla TÜRK vatandaşı olmak,

2- 18 yaşını doldurmuş olmak.

3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı günahlar, Anayasal sisteme ve bu tertibin işleyişine karşı cürümler, Ulusal Savunmaya karşı cürümler, Devlet sırlarına karşı hatalar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, günahtan kaynaklanan mal varlığını aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkum olmamak.

4- Anayasal Sistem ve bu sistemin işleyişine, Kişisel hayat ve hayatın kapalı sahasına, cinsî dokunulmazlığa karşı hatalar ile uyuşturucu ve uyuşturucu unsur cürümlerinden ötürü hakkında devam etmekte olan bir soruşturma ve kovuşturma bulunmamak.

5- Askerlik ile ilişiği olmamak, ( yapmış olmak tecilli yahut muaf olmak )

6- Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak.

7- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malüllük aylığı almamış olmak.

8- Alınacak çalışanların deneme vadesi 60 gün ( 2 ay ) olup, deneme mühleti içinde başarısız olanların iş akdi bildirim müddetleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

9- Başvuran adaylar işyerindeki çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.

10- Hizmete başlayacak çalışanın vazifesini devamlı yapmasına mahzur bedenen, aklen ve ruhen sağlık probleminin olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır, (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

KIŞISEL KURALLAR

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı:

1- Ortaöğretim kuramlarının hasta ve yaşlı hizmetleri meydanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı kısımlarından ya da sağlık hizmetleri meydanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği kollarından birinden mezun olmuş olmak.

2- 18-35 yaş arasında olmak

3- Vardiyalı sistemde çalışmaya ket durumu olmamak

KURA SÜRECI

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Alınmasında Uygulanacak Yöntem ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili kararlarına nazaran gereksinim duyulan hizmet cinslerinde işe alınacak emekçiler ,sınava tabi tutulmaksızın direkt noter kurasıyla belirlenecektir. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR ) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede mekan alan müracaat sahipleri arasından, noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile açık iş sayısı (ilan edilen takım sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup ( www.deu.edu.tr ), bu siteden yapılan duyurular tebligat kabul edilecek ve adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Kura Çekimi süreci Noter Huzurunda 23/06/2020 Salı günü saat: ll:00’da Rektörlüğümüz Mütemadi Eğitim Merkezi 15 Temmuz Şehitler Salonunda yapılacak olup internet üzerinden canlı yayınlanacaktır.

DOKÜMAN TESLİM SÜREÇLERI

Kura çekimi sonucu belirlenen adayların hangi dokümanları teslim edeceği, evrak teslim bölgesi, tarihleri ve öteki haberlendirme süreçleri Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup (www.deu.edu.tr), adaylara başkaca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Müracaat yapan adayların müracaat sürecini belirtilen internet sitesinden takip etmeleri gerekmektedir.

ATAMA SÜREÇLERI

Adayların ilan edilen evrakları Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo yahut kurye ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Atanmaya hak kazananlardan eksik evrak veren yahut dokümanlarını müddeti içerisinde teslim etmeyenler ile hizmete başlamayanların konumuna, yedek listeden atama yapılacaktır.

Atama için öngörülen koşullara sahip olmayanların, yanlış, yanıltıcı yahut yalan beyanda bulunanların, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca hizmetinden yahut meslekten ihraç edilenlerin başvurulan geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Sehven yapılmış olsa bile iptal edilecektir.

Kaynak: Memurlar

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.