Gündem

Ege İhracatçı Birlikleri 4 İdari Memur Alacak

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

IŞÇI ALIMI DUYURUSU

1- Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genel Sekreterliğine İdari Memur takımı için aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde laflı testle 4 (Dört) işçi alınacaktır

2- Teste Katılma Koşulları

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş yahut bu hizmetten muaf olmak,

c) 18 yaşını bitirmiş olmak,

d) Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Tablo 1’de belirtilen kısımlarından ya da bu kısımlara denkliği Üniversite Şurası tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak

e) 01.01.2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,(01.01.1986 ve sonrası doğanlar)

f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

g) Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir günahtan ötürü bir yıl yahut daha ziyade vadeyle ya da devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine karşı kabahatler, ulusal savunmaya karşı cürümler, devlet sırlarına karşı cürümler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı yahut haksız mal edinme cürümlerinden mahküm olmamak,

h) Hizmetini devamlı yapmasına mahzur rastgele bir özrü bulunmamak,

i) TİM ve İhracatçı Birliklerinden yahut daha evvel çalıştıkları iş noktalarından 4857 sayılı İş Kanununun 25’inci unsurunun 1. fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle bağıdı feshedilmiş olmamak,

j) İdari Memur Takımı için 2018 ve 2019 yılında yapılan Kamu Işçisi Seçme Imtihanlarından Tablo 1’de belirtilen puan çeşitlerinden en az 70 ve yukarı puan almış olmak.

3- Müsabaka imtihanına katılmak üzere başvuran adaylar arasından, duyuruda belirtilen eleme testinde, ilgili puan çeşidinden aldıkları puana nazaran sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört katı kadar aday teste çağrılır. Imtihana başvuranların sayısının 10’dan az olması halinde imtihana başvuranların tamamı imtihana çağrılır. Son sıradaki adayla tıpkı puana sahip adaylar da imtihana çağrılır. Adaylar TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından açılmış olan ve müracaat yahut kıymetlendirme süreci devam eden testlerden yalnızca birine başvurabilir, birden ziyade müracaat durumunda adayın tüm müracaatları iptal edilecektir. Daha evvel TİM yahut Birlik testlerinde 2 kere elenen adaylar imtihana katılamaz.

4- Müracaatta İstenilen Belgeler*

1. Genel Sekreterliğimiz internet sitesinden temin edilecek (www.eib.org.tr) İş talep formu,

2. T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması)

3. İki adet vesikalık fotoğraf,

4. Tahsil Diploması yahut mezuniyet evrakının (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik dokümanı ile birlikte) fotokopisi

5. KPSS Sonuç Evrakı

6. Şimdiki Özgeçmiş (CV)

*Sınavı kazanan adaylardan evrak asılları istenecektir.

5- Müracaat Adresi

Müracaatlar 4’üncü hususta belirtilen evraklar ile, Ege İhracatçı Birlikleri adresine en geç 19.06.2020 tarihi saat 17:00‘ye kadar şahsen posta yoluyla yahut ik@eib.org.tr adresine yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son müracaat tarihinden sonra gelen müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Ayrıyeten, evrak ve malumatları eksik olan adayların müracaatları sürece konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının birebir olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi imtihana ait tüm hakları iptal edilir.

6- Kelamlı Test

Imtihana kabul edilecek adayların listesi, imtihan tarihi ve yanı Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

Laflı test, adayların, genel kültür, muhabere ve analitik düşünme yeteneği, hal, durum ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleksel haber üzere hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıklarının değerlendirileceği ve yabancı lisan haberlerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

Müracaat ve süreçler sırasında gerçeğe ters beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, imtihanı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

7- Kimlik Evrakı

Adaylar, kelamlı testte kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve beğenilen bir kimlik dokümanı (nüfus cüzdanı, pasaport vb.) bulunduracaklardır.

Hürmetle duyurulur.

MUHABERE MALUMATLARI

ADRES

TELEFON

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ATATÜRK CAD. NO:382 ALSANCAK/İZMİR

0 (232) 488 60 00

Kaynak: Memurlar

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.