Gündem

Emniyet Genel Müd. Sözleşmeli Uçuş Teknisyeni Alacak

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

EMNİYET GENEL MÜDÜRIYETI

SÖZLEŞMELİ UÇUŞ TEKNİSYENİ ALIM İLANI

(2020 – 3. DÖNEM)

1. GENEL HUSUSLAR

a) Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Hizmetli Takımlı ve Sözleşmeli Işçi Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B unsuru kapsamında Merkez Imtihan Komitesince yapılacak kelamlı ve/veya uygulamalı imtihan sonucuna nazaran Sözleşmeli Uçuş Teknisyeni unvanında (657 sayılı DMK/4-B md.) Havacılık Dairesi Başkanlığına 1 (bir) Uçuş Teknisyeni alınacaktır.

b) Adaylara atama onayları hariç yapılacak tüm tebligatlar ve duyurular www.egm.gov.trinternet adresinden yapılacak olup adaylara ayrıyeten yazılı tebligat gönderilmeyecektir.

c) Tüm aşamalarda müracaat kaidelerini taşımadıkları anlaşılan adayların süreçleri iptal edilecektir.

d) Süreçler başvurulan Vilayet Emniyet Işçi Büro Müdüriyeti tarafından Bilgisayar Sistemine kayıt edilecek olup adaya “Başvuru Formu” çıktısı imzalatılarak bir örneği verilecektir. Laflı ve/veya uygulamalı imtihana girmeye hak kazanan adaylar imzaladıkları bu “Başvuru Formu” nu ve www.egm.gov.tr adresinden link olarak sunulan “Sözleşmeli Uçuş Teknisyeni Nitelikleri” formunu teste getirmek zorundadır. Adaylar Müracaat Formunda aksaklık görmesi halinde hizmetli çalışana düzelttirip, yine imzalayacaklardır. (Başvuru formundaki malumatlar yapılacak süreçlere esas alınacak olup, beyan edilen yanlış haberlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.)

e) Müracaatta bulunacak adaylar hakkında, “Sözleşmeli Işçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar” ın Ek 1 inci unsurundaki; ” Sözleşmeli işçinin, hizmet akdi esaslarına uymaz hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca akdinin feshedilmesi yahut bağıt devri içinde mukaveleyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli işçi konumlarında yine istihdam edilemez.” kararı doğrultusunda süreç tesis edilecek olup, bu kapsamda bulunanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

2. ADAYLARDA ARANACAK KAIDELER

Müracaatta bulunacak adayların, aşağıdaki kaideleri taşımaları gerekmektedir:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunda belirtilen koşulları taşımak,

2. Atanmak istediği unvanla ilgili olarak EK-1‘de belirtilen kaideleri taşımak,

3. Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak kelamlı ve/veya uygulamalı testte başarılı olmak,

4. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak. (Yapılacak sözlü/uygulamalı test sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

5. Askerlik hizmetini tamamlamış yahut tamamlamış sayılmak,

6. Devlet genelinde çalıştırılmayı ve tüm uçuşlarda görevlendirilmeyi kabul etmek,

7. Atanmak istediği unvanla ilgili olarak ilanda belirtilen tahsil kuralı, şahsi kurallar ve sair nitelikleri taşımak,

3) MÜRACAAT MEKANI VE BIÇIMI:

Adaylar, aşağıdaki dokümanlarla birlikte bulundukları vilayetlerin Bölge Emniyet Müdüriyeti Işçi Büro Müdüriyetine şahsen başvuracaklardır.

a) Kimlik dokümanı,

b) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

c) Eğitim durumuna ilişkin diploma/mezuniyet dokümanının aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet evrakının aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet dokümanı haricindeki dokümanlar kabul edilmeyecektir.)

d) Temel Teknisyen Sertifikaları,

e) www.egm.gov.tr adresinden link olarak sunulan “Sözleşmeli Uçuş Teknisyeni Nitelikleri” başlıklı form 2 nüsha olarak doldurulacak olup, bir nüshası müracaat edilen üniteye teslim edilecek, sair nüshası adayda kalacak olup laflı ve/veya uygulamalı imtihana gelirken yanında getirecektir.

f) Temel teknisyen sertifikaları, Tip intibak dokümanları, Tek motor çift motor uçuş saatleri ve dokümanları, Her bir tipte uçuş yekunları ve son uçuş tarihlerini gösterir varsa kurum imzalı şahsi uçuş kayıt çizelgeleri ve Havacılıkla ilgili ferdî tüm (sertifikalar, kurs evrakları vs.) evrakların müracaat konumlarında gösterilmesi yerinde olup, kelamlı ve/veya pratik imtihanına gelirken aday yanında getirecektir. Ayrıyeten kazanan adaylardan bu dokümanların asılları yahut aslı üzeredir onayları istenecektir.

Müracaatlar 15/06/2020 – 19/06/2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

4) KELAMLI VE/VEYA UYGULAMALI IMTIHANIN BIÇIMI, TARİHİ, NOKTASI VE HUSUSLARI

Müracaatta bulunan adaylardan, belirtilen kuralları taşıyanlar, kelamlı ve/veya uygulamalı imtihana çağrılacaktır.

Kelamlı ve/veya uygulamalı imtihana girmeye hak kazananların, imtihan noktaları ve imtihan tarihleri www.egm.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Kelamlı ve/veya uygulamalı imtihan adayların;

a) Mesleksel malumat ve mesleksel yeteneği,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, tabir etme yeteneği, muhakeme gücü,

c) Genel yetenek ve genel kültürü,

ç) Davranış ve reaksiyonlarının mesleğe tutarlılığı,

d) Özgüveni, ilmî ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yanlarından kıymetlendirilerek gerçekleştirilecektir.

5) KESİN MUVAFFAKIYET LİSTESİ

a) Kesin muvaffakiyet listesinin oluşturulmasında adaylar, Laflı ve/veya uygulamalı testte aldıkları puana nazaran en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır.

b) Puanları eşit olan adaylardan, yaşı büyük olan aday üst sırada bölge alacaktır.

c) Hesaplanan sıralamaya nazaran başarılı olan adayların ataması yapılacaktır. Başkaca asıl aday sayısı kadar yedek aday da belirlenebilir.

6) SONUÇLARA İTİRAZ

Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde Emniyet Genel Müdüriyeti Işçi Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar testi yapan ünite tarafından en çokça on gün içinde yalnızca maddi günah bakımından incelenir ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilecektir.

7) TESTI KAZANANLARIN ATANMASI

a) Testi kazananların yerleştirilmeleri, kesin muvaffakiyet listesindeki sıraya nazaran tercihleri doğrultusunda yapılacaktır.

b) Yerleştirilmeleri yapılan adayların, Sağlık koşulları Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO) Annex1′ deki koşullara münasebetli olarak alınan Sağlık Şurası Raporunun Sağlık Koşulları Yönetmeliği çerçevesinde incelenmesi ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının olumlu neticelenmesini müteakip yerleştirildikleri mekanlara atamaları yapılacaktır.

c) Atama koşullarını taşımayanlar ile atama kurallarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.

ç) Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile makbul bir mazereti olmaksızın kanuni vadesi içerisinde vazifesine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

NOT: Sözleşmeli Uçuş Teknisyeni Nitelikleri Formuwww.egm.gov.tr adresinden link olarak paylaşılmıştır.

İLAN OLUNUR.

Kaynak: Memurlar

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.