Gündem

Fethiye Polisevi Süreksiz Emekçi Alım İlanı

FETHİYE HİZMET MERKEZİ

FETHİYE POLİSEVİ (MERKEZ KAYIT)
Son Müracaat Tarihi : 09 Haziran 2020
Yayınlanma Tarihi : 05 Haziran 2020

Genel Kaideler ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe Ait Genel Hususlar:

1) İlan koşullarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak müracaat yapabilir. Ayrıyeten İŞKUR bölge müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de müracaatlar yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında müracaatlar takip eden birinci iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Müracaat başlangıç tarihleri birebir olan, tıpkı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından yalnızca birine müracaat kabul edilir.

3) İlana müracaat yapacak öncelikli adaylar, müracaat yapacakları listeyi (öncelikli liste yahut genel liste) müracaat esnasında işaretleyerek seçer. Müracaat mühleti bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Müracaat yapan iş arayanların öncelikliler de dahil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday test yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak emekçilerin yalnızca noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm müracaat sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve gereksinim duyulacak sayıda yedek aday direkt kura sonucu belirlenebilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan kurallarına ait olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleksel evrak, yabancı lisan kuralı vb. dokümanlarını ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Evrak teslim tarihi ve mekanı, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler yahut yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan şahısların bölgesine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine nazaran sıralamada bölge alan sair şahıslar dahil edilebilir. Evrak teslimi ve denetimi emekçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine nazaran kura çekiminden evvel yahut sonra yapılabilir.

7) Test günü, saati, konumu ve imtihana katılmaya hak kazanan adaylar, personel alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, bildiri mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile başkaca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, müracaatta bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, teste katılmayan, işi reddeden yahut kamuda mütemadi emekçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının personel taleplerine yapılan müracaatlarda insanların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan 1. yerleşim bölgesi adresi dikkate alınır. Kaza, vilayet yahut kesim seviyesinde yayımlanan personel taleplerinin müracaat müddeti içerisinde ikametini talebin karşılanacağı noktaya taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdüriyetinde sürecin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı mahal içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Malumatları Raporunu müracaat mühleti içerisinde İŞKUR ünitelerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana müracaatları yapılır.

10) Gerçeğe muhalif doküman verenlerin ya da beyanda bulunanların müracaatının geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma sürecinin iptaline ait İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal süreç yapma hakları saklıdır.

ŞAHSI KAIDELER :

 • En az ilköğretim, en çokça lisans mezunu olmak, eğitim durumunu gösterir doküman sunulacaktır.
 • Isimli Sicil Kaydı Evrakı sunulacaktır.
 • Daha evvelce iş deneyimine sahip olması, laflı ve uygulamalı mülakatta tercih sebebi sayılacak ve artı puan olarak değerlendirilecektir. (Bu durumu SGK dökümü ile belgeleyecektir. Olmayanlar için farz değildir.)
 • Alınacak işçiye taban fiyat ödenecektir.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Emekçi Alınmasında Uygulanacak Metot ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin, 4.Maddasine istinaden, emekçi olarak alınacaklarda; 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Şahsi Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı günahlar, anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı cürümler, Devlet sırlarına karşı hatalar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahküm olmamak, Kamu kurum ve kuruluşlarının kişisel kanunlarında nokta alan hususî kaideleri taşımak, koşullarına haiz olmak.
 • Kurumumuzca yukarıda belirtilen evrakları en geç 12.06.2020 tarihi saat 16:00′ a kadar Büro Müdürlüğümüze elden teslimini yapmak zorundadır. Evrak teslim etmeyenler hakkından vazgeçmiş sayılacak, noter kurasına ve mülakata katılamayacaktır.
 • Kurumumuza 12.06.2020 tarihinde evrak teslim eden kişi sayısının müracaat sayısının 4 katını aşması durumunda Kura 15.06.2020 günü saat: 14.00 da Fethiye 2. Noterliğinde çekilecektir.
 • Kura sonrası belirlenen asil adaylar için 16.06.2020 tarihinde saat 10.00′ da, yedek adaylar için 16.06.2020 tarihinde 14.00′ da Polisevi Büro Müdürlüğümüz hizmet binası giriş katında bulunan içtima salonunda kurumumuzca oluşturulan komite tarafından laflı ve uygulamalı mülakat yapılacaktır.
 • Asil adayların başarılı olması durumunda yedek adaylar için mülakat yapılmayacaktır.
 • Müracaat sayısının talep edilen sayının 4 katını aşmaması durumunda noter kurası çekilmeyecek, başvuran ve 12.06.2020 tarihinde kurumumuza evrak teslim eden tüm adaylar için 16.06.2020 tarihinde saat 10.00′ da, Polisevi Büro Müdürlüğümüz hizmet binası giriş katında bulunan içtima salonunda kurumumuzca oluşturulan komite tarafından laflı ve uygulamalı mülakat yapılacaktır.
 • İşe alınmak için Polisevi Büro Müdüriyeti tarafından yapılacak kelamlı ve uygulamalı mülakatta başarılı olmak gerekmektedir.
 • Başkaca alınacak tüm çalışanlar devlet memuru olmayıp süreksiz emekçi (belirli süreli) statüsünde çalıştırılacaktır. Mevcut yasalar dahilinde devlet memurluğuna yahut devlet takımlarındaki emekçi statüsüne geçişi de laf konusu değildir.
 • Kurumumuzca işe müracaatta bulunan bireylere yapılacak her türlü duyuru kurumuza ilişkin santral numaraları olan 0252 6166365, 0252 6166535, 0505 3184846 numaralı telefonlardan İŞKUR tarafından gönderilen listede bulunan müracaat sahiplerine ilişkin irtibat numaraları üzerinden aranmak suretiyle yapılacaktır.

İşe alınacak kimselerin 12.06.2020 tarihinde kurumumuza teslim etmesi gereken dokümanlar;

 • En az ilköğretim, en çokça lisans mezunu olmak, eğitim durumunu gösterir evrak sunulacaktır.
 • Isimli Sicil Kaydı Dokümanı sunulacaktır.
 • Ulusal Eğitim Bakanlığı yahut hijyen eğitimi verme salahiyeti olan firmalardan ” Hijyen Eğitim Sertifikası” sunulacaktır.
 • Daha evvelce iş deneyimine sahip olması, laflı ve uygulamalı mülakatta tercih sebebi sayılacak ve artı puan olarak değerlendirilecektir. (Bu durumu SGK dökümü ile belgeleyecektir. Olmayanlar için mecburî değildir.

Genel Kaideler;

 • İlanın son müracaat tarihinden evvel istenilen doküman ve deneyimlere sahip olmak gerekmektedir.
 • Çalışanların çalışma saatleri yönetimimizce vardiya esasına nazaran belirlenmektedir.
 • Mülakatı kazanan adayların işe alım aşamasında Muğla Emniyet Müdürlüğümüzce yapılacak güvenlik soruşturması yapılacak olup, sakıncalı durumunun bulunmaması koşulu aranacaktır.
 • Kelamlı ve Uygulamalı testi kazanan adaylar sağlık sorunu olmadığını, sağlık raporu ile belgelemek zorundadır.

Meslek Haberleri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Tipi
Bulaşıkçı (Stevard)

KişiselBilgiler

Cinsiyet Yaş Aralığı Uzunluk Aralığı Kilo Aralığı
Hatun 18–(9.06.2002 –
Erkek 18–(9.06.2002 –

Tahsil Malumatları

En Az Tahsil Seviyesi İlköğretim
En Ziyade Tahsil Seviyesi Lisans

Kura Haberleri

Kura Yanı Kura Tarihi Kura Saat Dilimi
FETHİYE 2. NOTERLİĞİ 15.06.2020 14:00 – 15:00

Çalışma Adresi Malumatı

Konum :

Çalışma Adresi : OVACIK MAH. FETHİYE POLİSEVİ
FETHİYE
MUĞLA / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah Kazaları :FETHİYE

Başka Haberler

Patron Çeşidi Kamu
Yekun Açık İş Sayısı 2
Çalışma Hali Muvakkat / Tam Devirli

FETHİYE HİZMET MERKEZİ

FETHİYE POLİSEVİ (MERKEZ KAYIT)
Son Müracaat Tarihi : 09 Haziran 2020
Yayınlanma Tarihi : 05 Haziran 2020

Genel Kaideler ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe Ait Genel Hususlar:

1) İlan kaidelerini taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak müracaat yapabilir. Başkaca İŞKUR bölge müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de müracaatlar yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında müracaatlar takip eden birinci iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Müracaat başlangıç tarihleri birebir olan, birebir kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından yalnızca birine müracaat kabul edilir.

3) İlana müracaat yapacak öncelikli adaylar, müracaat yapacakları listeyi (öncelikli liste yahut genel liste) müracaat esnasında işaretleyerek seçer. Müracaat mühleti bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Müracaat yapan iş arayanların öncelikliler de dahil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday imtihan yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak emekçilerin yalnızca noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm müracaat sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve gereksinim duyulacak sayıda yedek aday direkt kura sonucu belirlenebilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan kaidelerine ait olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleksel evrak, yabancı lisan kuralı vb. evraklarını ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Doküman teslim tarihi ve konumu, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler yahut yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan şahısların noktasına kamu kurum ve kuruluşunun tercihine nazaran sıralamada konum alan öteki kimseler dahil edilebilir. Evrak teslimi ve denetimi personel alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine nazaran kura çekiminden evvel yahut sonra yapılabilir.

7) Test günü, saati, tarafı ve teste katılmaya hak kazanan adaylar, personel alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, bildiri mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, müracaatta bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, teste katılmayan, işi reddeden yahut kamuda daima emekçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının emekçi taleplerine yapılan müracaatlarda şahısların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan bir numara yerleşim yanı adresi dikkate alınır. Kaza, bölge yahut nahiye seviyesinde yayımlanan personel taleplerinin müracaat vadesi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı mekana taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdüriyetinde sürecin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı konum içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Malumatları Raporunu müracaat vadesi içerisinde İŞKUR ünitelerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana müracaatları yapılır.

10) Gerçeğe ters doküman verenlerin ya da beyanda bulunanların müracaatının geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma sürecinin iptaline ait İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal süreç yapma hakları saklıdır.

HUSUSÎ KAIDELER :

 • En az ilköğretim, en çokça lisans mezunu olmak, eğitim durumunu gösterir evrak sunulacaktır.
 • Isimli Sicil Kaydı Evrakı sunulacaktır.
 • Daha evvelce iş deneyimine sahip olması, laflı ve uygulamalı mülakatta tercih sebebi sayılacak ve artı puan olarak değerlendirilecektir. (Bu durumu SGK dökümü ile belgeleyecektir. Olmayanlar için mecburî değildir.)
 • Alınacak çalışana taban fiyat ödenecektir.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Personel Alınmasında Uygulanacak Tarz ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin, 4.Maddasine istinaden, personel olarak alınacaklarda; 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Kişisel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı hatalar, anayasal nizama ve bu sistemin işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı cürümler, Devlet sırlarına karşı hatalar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık günahlarından mahküm olmamak, Kamu kurum ve kuruluşlarının şahsi kanunlarında mahal alan hususî koşulları taşımak, kurallarına haiz olmak.
 • Kurumumuzca yukarıda belirtilen evrakları en geç 12.06.2020 tarihi saat 16:00′ a kadar Büro Müdürlüğümüze elden teslimini yapmak zorundadır. Evrak teslim etmeyenler hakkından vazgeçmiş sayılacak, noter kurasına ve mülakata katılamayacaktır.
 • Kurumumuza 12.06.2020 tarihinde evrak teslim eden kişi sayısının müracaat sayısının 4 katını aşması durumunda Kura 15.06.2020 günü saat: 14.00 da Fethiye 2. Noterliğinde çekilecektir.
 • Kura sonrası belirlenen asil adaylar için 16.06.2020 tarihinde saat 10.00′ da, yedek adaylar için 16.06.2020 tarihinde 14.00′ da Polisevi Büro Müdürlüğümüz hizmet binası giriş katında bulunan içtima salonunda kurumumuzca oluşturulan komite tarafından kelamlı ve uygulamalı mülakat yapılacaktır.
 • Asil adayların başarılı olması durumunda yedek adaylar için mülakat yapılmayacaktır.
 • Müracaat sayısının talep edilen sayının 4 katını aşmaması durumunda noter kurası çekilmeyecek, başvuran ve 12.06.2020 tarihinde kurumumuza evrak teslim eden tüm adaylar için 16.06.2020 tarihinde saat 10.00′ da, Polisevi Büro Müdürlüğümüz hizmet binası giriş katında bulunan içtima salonunda kurumumuzca oluşturulan komite tarafından kelamlı ve uygulamalı mülakat yapılacaktır.
 • İşe alınmak için Polisevi Büro Müdüriyeti tarafından yapılacak laflı ve uygulamalı mülakatta başarılı olmak gerekmektedir.
 • Ayrıyeten alınacak tüm çalışanlar devlet memuru olmayıp süreksiz emekçi (belirli süreli) statüsünde çalıştırılacaktır. Mevcut yasalar dahilinde devlet memurluğuna yahut devlet takımlarındaki emekçi statüsüne geçişi de laf konusu değildir.
 • Kurumumuzca işe müracaatta bulunan bireylere yapılacak her türlü duyuru kurumuza ilişkin santral numaraları olan 0252 6166365, 0252 6166535, 0505 3184846 numaralı telefonlardan İŞKUR tarafından gönderilen listede bulunan müracaat sahiplerine ilişkin irtibat numaraları üzerinden aranmak suretiyle yapılacaktır.

İşe alınacak şahısların 12.06.2020 tarihinde kurumumuza teslim etmesi gereken dokümanlar;

 • En az ilköğretim, en ziyade lisans mezunu olmak, eğitim durumunu gösterir doküman sunulacaktır.
 • Isimli Sicil Kaydı Dokümanı sunulacaktır.
 • Ulusal Eğitim Bakanlığı yahut hijyen eğitimi verme salahiyeti olan firmalardan ” Hijyen Eğitim Sertifikası” sunulacaktır.
 • Daha evvelden iş deneyimine sahip olması, laflı ve uygulamalı mülakatta tercih sebebi sayılacak ve artı puan olarak değerlendirilecektir. (Bu durumu SGK dökümü ile belgeleyecektir. Olmayanlar için mecburî değildir.)

Genel Koşullar;

 • İlanın son müracaat tarihinden evvel istenilen doküman ve deneyimlere sahip olmak gerekmektedir.
 • Işçilerin çalışma saatleri yönetimimizce vardiya esasına nazaran belirlenmektedir.
 • Mülakatı kazanan adayların işe alım aşamasında Muğla Emniyet Müdürlüğümüzce yapılacak güvenlik soruşturması yapılacak olup, sakıncalı durumunun bulunmaması kaidesi aranacaktır.
 • Laflı ve Uygulamalı testi kazanan adaylar sağlık meselesi olmadığını, sağlık raporu ile belgelemek zorundadır.

Meslek Malumatları

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Tipi
Izgara Sanatkarı 5

KişiselBilgiler

Cinsiyet Yaş Aralığı Uzunluk Aralığı Kilo Aralığı
Bayan 18–(9.06.2002 –
Erkek 18–(9.06.2002 –

Tahsil Haberleri

En Az Tahsil Seviyesi İlköğretim
En Ziyade Tahsil Seviyesi Lisans

Kura Haberleri

Kura Konumu Kura Tarihi Kura Saat Dilimi
FETHİYE 2. NOTERLİĞİ 15.06.2020 14:00 – 15:00

Çalışma Adresi Malumatı

Bölge :

Çalışma Adresi : OVACIK MAH. FETHİYE POLİSEVİ
FETHİYE
MUĞLA / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah Kazaları :FETHİYE

Vesair Malumatlar

Patron Çeşidi Kamu
Yekun Açık İş Sayısı 1
Çalışma Formu Süreksiz / Tam Vakitli

FETHİYE HİZMET MERKEZİ

FETHİYE POLİSEVİ (MERKEZ KAYIT)
Son Müracaat Tarihi : 09 Haziran 2020
Yayınlanma Tarihi : 05 Haziran 2020

Genel Kaideler ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe Ait Genel Hususlar:

1) İlan kurallarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak müracaat yapabilir. Başkaca İŞKUR vilayet müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de müracaatlar yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında müracaatlar takip eden birinci iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Müracaat başlangıç tarihleri tıpkı olan, tıpkı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından yalnızca birine müracaat kabul edilir.

3) İlana müracaat yapacak öncelikli adaylar, müracaat yapacakları listeyi (öncelikli liste yahut genel liste) müracaat esnasında işaretleyerek seçer. Müracaat mühleti bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Müracaat yapan iş arayanların öncelikliler de dahil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday test yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak çalışanların yalnızca noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm müracaat sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve muhtaçlık duyulacak sayıda yedek aday direkt kura sonucu belirlenebilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan koşullarına ait olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleksel evrak, yabancı lisan kuralı vb. evraklarını ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Evrak teslim tarihi ve tarafı, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler yahut yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan insanların yanına kamu kurum ve kuruluşunun tercihine nazaran sıralamada bölge alan öbür şahıslar dahil edilebilir. Evrak teslimi ve denetimi emekçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine nazaran kura çekiminden evvel yahut sonra yapılabilir.

7) Imtihan günü, saati, mekanı ve teste katılmaya hak kazanan adaylar, personel alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, bildiri mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile başkaca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, müracaatta bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, teste katılmayan, işi reddeden yahut kamuda daima emekçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının personel taleplerine yapılan müracaatlarda insanların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan 1. yerleşim tarafı adresi dikkate alınır. Kaza, vilayet yahut ortam seviyesinde yayımlanan emekçi taleplerinin müracaat mühleti içerisinde ikametini talebin karşılanacağı alana taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdüriyetinde sürecin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı nokta içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Haberleri Raporunu müracaat mühleti içerisinde İŞKUR ünitelerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana müracaatları yapılır.

10) Gerçeğe karşıt evrak verenlerin ya da beyanda bulunanların müracaatının geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma sürecinin iptaline ait İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal süreç yapma hakları saklıdır.

ŞAHSI KURALLAR :

 • En az ilköğretim, en çokça lisans mezunu olmak, eğitim durumunu gösterir evrak sunulacaktır.
 • Isimli Sicil Kaydı Evrakı sunulacaktır.
 • Daha evvelden iş deneyimine sahip olması, laflı ve uygulamalı mülakatta tercih sebebi sayılacak ve artı puan olarak değerlendirilecektir. (Bu durumu SGK dökümü ile belgeleyecektir. Olmayanlar için mecburî değildir.)
 • Alınacak işçiye minimum fiyat ödenecektir.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Personel Alınmasında Uygulanacak Adap ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin, 4.Maddasine istinaden, personel olarak alınacaklarda; 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Hususî Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı hatalar, anayasal nizama ve bu sistemin işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı günahlar, Devlet sırlarına karşı günahlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahküm olmamak, Kamu kurum ve kuruluşlarının şahsi kanunlarında konum alan hususî kaideleri taşımak, kurallarına haiz olmak.
 • Kurumumuzca yukarıda belirtilen evrakları en geç 12.06.2020 tarihi saat 16:00′ a kadar Büro Müdürlüğümüze elden teslimini yapmak zorundadır. Evrak teslim etmeyenler hakkından vazgeçmiş sayılacak, noter kurasına ve mülakata katılamayacaktır.
 • Kurumumuza 12.06.2020 tarihinde evrak teslim eden kişi sayısının müracaat sayısının 4 katını aşması durumunda Kura 15.06.2020 günü saat: 14.00 da Fethiye 2. Noterliğinde çekilecektir.
 • Kura sonrası belirlenen asil adaylar için 16.06.2020 tarihinde saat 10.00′ da, yedek adaylar için 16.06.2020 tarihinde 14.00′ da Polisevi Büro Müdürlüğümüz hizmet binası giriş katında bulunan içtima salonunda kurumumuzca oluşturulan encümen tarafından laflı ve uygulamalı mülakat yapılacaktır.
 • Asil adayların başarılı olması durumunda yedek adaylar için mülakat yapılmayacaktır.
 • Müracaat sayısının talep edilen sayının 4 katını aşmaması durumunda noter kurası çekilmeyecek, başvuran ve 12.06.2020 tarihinde kurumumuza evrak teslim eden tüm adaylar için 16.06.2020 tarihinde saat 10.00′ da, Polisevi Büro Müdürlüğümüz hizmet binası giriş katında bulunan içtima salonunda kurumumuzca oluşturulan yarkurul tarafından laflı ve uygulamalı mülakat yapılacaktır.
 • İşe alınmak için Polisevi Büro Müdüriyeti tarafından yapılacak kelamlı ve uygulamalı mülakatta başarılı olmak gerekmektedir.
 • Başkaca alınacak tüm çalışanlar devlet memuru olmayıp süreksiz emekçi (belirli süreli) statüsünde çalıştırılacaktır. Mevcut yasalar dahilinde devlet memurluğuna yahut devlet takımlarındaki personel statüsüne geçişi de kelam konusu değildir.
 • Kurumumuzca işe müracaatta bulunan şahıslara yapılacak her türlü duyuru kurumuza ilişkin santral numaraları olan 0252 6166365, 0252 6166535, 0505 3184846 numaralı telefonlardan İŞKUR tarafından gönderilen listede bulunan müracaat sahiplerine ilişkin irtibat numaraları üzerinden aranmak suretiyle yapılacaktır.

İşe alınacak bireylerin 12.06.2020 tarihinde kurumumuza teslim etmesi gereken dokümanlar;

 • En az ilköğretim, en çokça lisans mezunu olmak, eğitim durumunu gösterir evrak sunulacaktır.
 • Isimli Sicil Kaydı Evrakı sunulacaktır.
 • Ulusal Eğitim Bakanlığı yahut hijyen eğitimi verme salahiyeti olan firmalardan ” Hijyen Eğitim Sertifikası” sunulacaktır.
 • Daha evvelden iş deneyimine sahip olması, kelamlı ve uygulamalı mülakatta tercih sebebi sayılacak ve artı puan olarak değerlendirilecektir. (Bu durumu SGK dökümü ile belgeleyecektir. Olmayanlar için zarurî değildir.)

Genel Kurallar;

 • İlanın son müracaat tarihinden evvel istenilen evrak ve deneyimlere sahip olmak gerekmektedir.
 • Işçilerin çalışma saatleri yönetimimizce vardiya esasına nazaran belirlenmektedir.
 • Mülakatı kazanan adayların işe alım aşamasında Muğla Emniyet Müdürlüğümüzce yapılacak güvenlik soruşturması yapılacak olup, sakıncalı durumunun bulunmaması kuralı aranacaktır.
 • Kelamlı ve Uygulamalı testi kazanan adaylar sağlık meselesi olmadığını, sağlık raporu ile belgelemek zorundadır.

Meslek Malumatları

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Çeşidi
Servis Komisi

KişiselBilgiler

Cinsiyet Yaş Aralığı Uzunluk Aralığı Kilo Aralığı
Bayan 18–(9.06.2002 –
Erkek 18–(9.06.2002 –

Tahsil Haberleri

En Az Tahsil Seviyesi İlköğretim
En Ziyade Tahsil Seviyesi Lisans

Kura Malumatları

Kura Konumu Kura Tarihi Kura Saat Dilimi
FETHİYE 2. NOTERLİĞİ 15.06.2020 14:00 – 15:00

Çalışma Adresi Malumatı

Konum :

Çalışma Adresi : OVACIK MAH. FETHİYE POLİSEVİ
FETHİYE
MUĞLA / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah Kazaları :FETHİYE

Gayrı Haberler

Patron Tipi Kamu
Yekun Açık İş Sayısı 10
Çalışma Biçimi Muvakkat / Tam Devirli

FETHİYE HİZMET MERKEZİ

FETHİYE POLİSEVİ (MERKEZ KAYIT)
Son Müracaat Tarihi : 09 Haziran 2020
Yayınlanma Tarihi : 05 Haziran 2020

Genel Koşullar ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe Ait Genel Hususlar:

1) İlan kurallarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak müracaat yapabilir. Başkaca İŞKUR vilayet müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de müracaatlar yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında müracaatlar takip eden birinci iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Müracaat başlangıç tarihleri birebir olan, birebir kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından yalnızca birine müracaat kabul edilir.

3) İlana müracaat yapacak öncelikli adaylar, müracaat yapacakları listeyi (öncelikli liste yahut genel liste) müracaat esnasında işaretleyerek seçer. Müracaat vadesi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Müracaat yapan iş arayanların öncelikliler de dahil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday imtihan yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak çalışanların yalnızca noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm müracaat sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve gereksinim duyulacak sayıda yedek aday direkt kura sonucu belirlenebilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan koşullarına ait olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleksel evrak, yabancı lisan koşulu vb. evraklarını ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Doküman teslim tarihi ve noktası, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler yahut yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan bireylerin konumuna kamu kurum ve kuruluşunun tercihine nazaran sıralamada konum alan sair insanlar dahil edilebilir. Doküman teslimi ve denetimi personel alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine nazaran kura çekiminden evvel yahut sonra yapılabilir.

7) Imtihan günü, saati, mekanı ve teste katılmaya hak kazanan adaylar, personel alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, bildiri mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, müracaatta bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, imtihana katılmayan, işi reddeden yahut kamuda daima emekçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının personel taleplerine yapılan müracaatlarda bireylerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan bir numara yerleşim noktası adresi dikkate alınır. Kaza, bölge yahut yer seviyesinde yayımlanan emekçi taleplerinin müracaat mühleti içerisinde ikametini talebin karşılanacağı konuma taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdüriyetinde sürecin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı taraf içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Haberleri Raporunu müracaat müddeti içerisinde İŞKUR ünitelerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana müracaatları yapılır.

10) Gerçeğe münafi doküman verenlerin ya da beyanda bulunanların müracaatının geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma sürecinin iptaline ait İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal süreç yapma hakları saklıdır.

KIŞISEL KOŞULLAR :

 • En az ilköğretim, en ziyade lisans mezunu olmak, eğitim durumunu gösterir evrak sunulacaktır.
 • Isimli Sicil Kaydı Dokümanı sunulacaktır.
 • Daha evvelden iş deneyimine sahip olması, kelamlı ve uygulamalı mülakatta tercih sebebi sayılacak ve artı puan olarak değerlendirilecektir. (Bu durumu SGK dökümü ile belgeleyecektir. Olmayanlar için mecburî değildir.)
 • Alınacak çalışana minimum fiyat ödenecektir.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Personel Alınmasında Uygulanacak Yordam ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin, 4.Maddasine istinaden, personel olarak alınacaklarda; 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Hususî Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı hatalar, anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı cürümler, ulusal savunmaya karşı kabahatler, Devlet sırlarına karşı kabahatler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahküm olmamak, Kamu kurum ve kuruluşlarının kişisel kanunlarında konum alan kişisel koşulları taşımak, kurallarına haiz olmak.
 • Kurumumuzca yukarıda belirtilen evrakları en geç 12.06.2020 tarihi saat 16:00′ a kadar Büro Müdürlüğümüze elden teslimini yapmak zorundadır. Evrak teslim etmeyenler hakkından vazgeçmiş sayılacak, noter kurasına ve mülakata katılamayacaktır.
 • Kurumumuza 12.06.2020 tarihinde evrak teslim eden kişi sayısının müracaat sayısının 4 katını aşması durumunda Kura 15.06.2020 günü saat: 14.00 da Fethiye 2. Noterliğinde çekilecektir.
 • Kura sonrası belirlenen asil adaylar için 16.06.2020 tarihinde saat 10.00′ da, yedek adaylar için 16.06.2020 tarihinde 14.00′ da Polisevi Büro Müdürlüğümüz hizmet binası giriş katında bulunan içtima salonunda kurumumuzca oluşturulan encümen tarafından laflı ve uygulamalı mülakat yapılacaktır.
 • Asil adayların başarılı olması durumunda yedek adaylar için mülakat yapılmayacaktır.
 • Müracaat sayısının talep edilen sayının 4 katını aşmaması durumunda noter kurası çekilmeyecek, başvuran ve 12.06.2020 tarihinde kurumumuza evrak teslim eden tüm adaylar için 16.06.2020 tarihinde saat 10.00′ da, Polisevi Büro Müdürlüğümüz hizmet binası giriş katında bulunan içtima salonunda kurumumuzca oluşturulan yarkurul tarafından kelamlı ve uygulamalı mülakat yapılacaktır.
 • İşe alınmak için Polisevi Büro Müdüriyeti tarafından yapılacak kelamlı ve uygulamalı mülakatta başarılı olmak gerekmektedir.
 • Başkaca alınacak tüm işçiler devlet memuru olmayıp muvakkat emekçi (belirli süreli) statüsünde çalıştırılacaktır. Mevcut yasalar dahilinde devlet memurluğuna yahut devlet takımlarındaki emekçi statüsüne geçişi de kelam konusu değildir.
 • Kurumumuzca işe müracaatta bulunan kimselere yapılacak her türlü duyuru kurumuza ilişkin santral numaraları olan 0252 6166365, 0252 6166535, 0505 3184846 numaralı telefonlardan İŞKUR tarafından gönderilen listede bulunan müracaat sahiplerine ilişkin irtibat numaraları üzerinden aranmak suretiyle yapılacaktır.

İşe alınacak bireylerin 12.06.2020 tarihinde kurumumuza teslim etmesi gereken dokümanlar;

 • En az ilköğretim, en çokça lisans mezunu olmak, eğitim durumunu gösterir doküman sunulacaktır.
 • Isimli Sicil Kaydı Evrakı sunulacaktır.
 • Ulusal Eğitim Bakanlığı yahut hijyen eğitimi verme salahiyeti olan firmalardan ” Hijyen Eğitim Sertifikası” sunulacaktır.
 • Daha evvelden iş deneyimine sahip olması, laflı ve uygulamalı mülakatta tercih sebebi sayılacak ve artı puan olarak değerlendirilecektir. (Bu durumu SGK dökümü ile belgeleyecektir. Olmayanlar için farz değildir.)

Genel Koşullar;

 • İlanın son müracaat tarihinden evvel istenilen doküman ve deneyimlere sahip olmak gerekmektedir.
 • Çalışanların çalışma saatleri yönetimimizce vardiya esasına nazaran belirlenmektedir.
 • Mülakatı kazanan adayların işe alım aşamasında Muğla Emniyet Müdürlüğümüzce yapılacak güvenlik soruşturması yapılacak olup, sakıncalı durumunun bulunmaması koşulu aranacaktır.
 • Kelamlı ve Uygulamalı testi kazanan adaylar sağlık sorunu olmadığını, sağlık raporu ile belgelemek zorundadır.

Meslek Malumatları

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Tipi
Oda Görevlisi-Turizm

KişiselBilgiler

Cinsiyet Yaş Aralığı Uzunluk Aralığı Kilo Aralığı
Hatun 18–(9.06.2002 –
Erkek 18–(9.06.2002 –

Tahsil Haberleri

En Az Tahsil Seviyesi İlköğretim
En Ziyade Tahsil Seviyesi Lisans

Kura Haberleri

Kura Tarafı Kura Tarihi Kura Saat Dilimi
FETHİYE 2. NOTERLİĞİ 15.06.2020 14:00 – 15:00

Çalışma Adresi Malumatı

Mahal :

Çalışma Adresi : OVACIK MAH. FETHİYE POLİSEVİ
FETHİYE
MUĞLA / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah Kazaları :FETHİYE

Öbür Malumatlar

Patron Tipi Kamu
Yekun Açık İş Sayısı 1
Çalışma Biçimi Süreksiz / Tam Devirli

Kaynak: Memurlar

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.