Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

0
2

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Ünitelerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili hususları ile 04.03.2014 tarihli ve 28931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı takımlarına Naklen yahut Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan ile Giriş İmtihanlarına Ait Tarz ve Asıllar Hakkında Yönetmelik” kararları çerçevesinde Öğretim Elemanı alınacaktır. Müracaatta bulunacak adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üniversitemizin Rektörlük İşçi Dairesi Başkanlığına şahsen yahut posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Müracaat Adresi : Fırat Üniversitesi Rektörlüğü İşçi Dairesi Başkanlığı Merkez / ELAZIĞ

Genel ve Özel Kaideler

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda belirtilen koşulları taşımak,

2) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Şurası tarafından kabul edilen merkezi yabancı lisan imtihanından en az 50 puan yahut eşdeğerliği kabul edilen bir

imtihandan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

3) Ön kıymetlendirme ve en son kıymetlendirme basamaklarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Şurası kararıyla belirlenir. Başka not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

4) Araştırma Vazifelisi takımına başvurabilmek için; imtihanın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak ve tezli yüksek lisans, doktora yahut sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak gerekir

5) Araştırma Vazifelisi Takımlarından “Öncelikli Alanlar” kapsamında olanlar, “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Vazifelisi Takımlarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Başka Konulara Ait Yol ve Esaslar”a tabi olacaklardır.”

6) Araştırma Vazifelisi takımlarına 2547 sayılı Kanunun 50/d unsuruna nazaran atama yapılacaktır.

7) Öğretim vazifelisi takımına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak yahut lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak kaidesi aranır.

istenilen Evraklar

1- Özgeçmiş

2- Dilekçe (www.firat.edu.tr sayfasında temin edilebilir.)

3- 1 Adet Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı)

4- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5- Lisans Mezuniyet Dokümanı (Onaylı yahut Fotokopisi ile e-Devlet çıktısı ile birlikte)

6- Tezli Yüksek Lisans Evrakı (ilan kaidesinde belirtilen alanı gösterir Onaylı resmi belge)

7- Doktora Dokümanı (İlan kuralında belirtilen alanı gösterir onaylı resmi belge)

8- Lisans Transkript Dokümanı (Aslı yahut Onaylı)

9- ALES Dokümanı

10- Yabancı Lisan Evrakı (KPDS/ÜDS/YÖKDİL/YDS)

11- Askerlik Terhis yahut Tecil Dokümanı

12- İlan Kaidesinde Tecrübe yahut Hizmet İsteniyorsa Onaylı Hizmet Evrakı

13- İsimli Sicil Dokümanı

Muafiyet

1- Doktora yahut tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Konseyi tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda (deneyiminin uzmanlık alanları ile ilgili olması kaydıyla), yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı takımlarında çalışmış yahut çalışmakta olanlarda merkezi imtihan kuralı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6. hususunun 4. fıkrası kapsamındaki öğretim vazifelisi takımları haricindeki öğretim elemanı takımlarına yapılacak müracaatlarda yabancı lisan kaidesi aranmaz.

DEĞERLİ NOTLAR .

1- Müracaatın, şahsen yahut posta ile Rektörlük İşçi Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.

2- Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (www.firat.edu.tr) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır

3- Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve doküman ile intikal eden müracaatlara ve gerçeğe muhalif beyan ihtiva eden müracaatlara ait sorumluluk başvurana aittir.

4- İstenilen evraklarda gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu şahıslar hakkında yasal süreç yapılacaktır.

5- E-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)’ndan alınan kare kodlu mezun evrakı ve öğrenci evraklarıyla müracaat yapılabileceği, kelam konusu evrakların doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön kıymetlendirme ve kıymetlendirme kademelerinde bu dokümanların kullanılabileceği, fakat atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet dokümanı yahut öğrenci evrakının asıl yahut onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.

6- Adaylar ilan edilen takımlardan lakin birine müracaat yapabilir.Birden fazla takıma müracaat yapan adayların tüm müracaatları geçersiz sayılacaktır.

7- Yönetimin uygun gördüğü takdirde İlanın her basamağı iptal edilebilir. 9442/1-1

Kaynak: Memurlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz