Gaziantep Üniversitesi kontratlı 206 sağlık çalışanı alacak

0
10

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B KONTRATLI İŞÇİ ALIM İLANI

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. unsurunun (B) fıkrasına nazaran, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Asılların ek 2. unsurunun (b) fıkrasına nazaran, Hemşire unvanı için 2020 KPSS (B), başka unvanlar için 2018 KPSS (B) kümesi, puan sırası temel alınmak suretiyle aşağıda belirtilen unvanlarda Sağlık Çalışanı alınacaktır

MÜRACAAT YAPACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1 – Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. unsurunda belirtilen aşağıdaki genel kaideler aranır:

a) T.C. Vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da afla uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ilasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağma gelmemiş yahut askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü unsuru kararları gizli kalmak kaydıyla, misyonunu devamlı yapmasına pürüz olabilecek beden yahut akıl hastalığı bulunmamak.

Özel Koşullar:

1 – Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

2 – 2020 ve 2018 yılı KPSS imtihanına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93 puanı temel alınacaktır. Adayların Hemşirelik unvanı için 2020, öbür unvanlar için 2018 yılı KPSS puanının, başvurduğu nitelik kodunda aranan tahsil kuralına uygun olması gerekmektedir)

3 – Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kuruntundan, emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4 – Nöbet tarzı çalışmaya mahzur bir durumun bulunmaması.

5 -Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B unsuru mucibince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet kontratına karşıt hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut kontrat devri içerisinde Bakanlar Konseyi kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kuramların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler.” kararına uygun olması.

MÜRACAAT HALİ, YERİ VE VAKTİ:

Müracaatlar, ilanın Resmi Gazctcdeyayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz ”basvuru.gantep.edu.İr” web sayfasından imline müracaat biçiminde y apılacaktır.

Şahsen vcva posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylar öncelikle “basvuru.gantcp.cdu.tr” adresinde yer alan Online müracaat bilgilerini doldurduktan sonra, ilgili sayfadan ulaşılabilecek İş Talep Müracaat Formunu bilgisayar ortamında doldurarak ilgili alana yükleyecektir. Daha sonra ise, istenen başka evrakları (öğrenim evrakı, KPSS sonuç dokümanı ve istenen unvanlar için tecrübe dokümanı, sertifika, kullunun evrakı vb.) ilgili alanlara yükleyip “Kaydet” düğmesine basarak Online müracaatlarını tamamlamış olacaklardır.

Adaylar yalnızca tek bir unvan için nitelik kodu belirterek müracaat yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana müracaat yapıldığı takdirde her iki müracaat da geçersiz sayılacaktır. Müracaat ve süreçler sırasında gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile islenilen evrakları ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra online müracaat sırasında beyanda bulundukları dokümanların (öğrenim evrakı, istenen unvanlar için tecrübe ve/veya sertifika belgeleri) aşıtlarının yahut onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe alışılmamış evrak beyan/teslim edenler hakkında yasal süreç yapılacaktır.

MÜRACAATLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR:

KPSS (B) kümesi puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve vakit, müracaat bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.gantep.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi evvel olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Her takımın 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan mühleti içerisinde başvurmayan olduğu takdirde yahut aranan kuralları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan bildiri mahiyetinde olacağından, ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN DOKÜMANLAR:

1 -Online Müracaat Formu (“basvuru.ganlcp.cdu.tr” web sayfasındaki istenen Online müracaat bilgileri eksiksiz doldurulacaktır. KPSS Puanı kısmına ortasında virgül (,) kullanarak sonuç dokümanındaki ilgili puanın tam olarak girilmesi gerekmektedir.)

2 -İş Talep Müracaat Formu (Online müracaat sayfasından ulaşılabilecek müracaat formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana yüklenecektir.)

3 -Öğrenim Dokümanı (barkodlu e-devlet çıktısı yahut tahsil evrakının bir sureti ilgili alana yüklenecektir.)

4 -Hemşire unvanı için 2020, öteki unvanlar için 2018 yılı KPSS (B) kümesi imtihan sonuç evrakının internet çıktısı. (Kontrol kodu olan KPSS sonuç dokümanı enline müracaat sistemindeki ilgili alana yüklenecektir.)

5 -Deneyim Dokümanı ve/veya Sertifika (Aranan niteliklerde istenen unvanlar için; ilgili tecrübe evrakı, kullanıcı dokümanı, sertifika vb. evraklar Online müracaat sistemindeki ilgili akına yüklenecektir. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra evrak tesliminde bu dokümanların asıllarımn ibrazı istenecektir.)

İrtibat:Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü İşçi Dairesi Başkanlığı 0342 317 1310

Online Müracaat Sistemi web adresi:basvuru.gantep.edu.tr

Müracaat Tarihleri:23.11.2020-07.12.2020 (mesai bitimine kadar)

Müracaat Hali:”basvuru.gantep.edu.tr” web adresinden Online müracaat biçiminde alınacaktır.

Kaynak: Memurlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz