Gündem

Gebze Teknik Üniversitesi 15 Personel Alacak

GEBZE HİZMET MERKEZİ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Son Müracaat Tarihi : 09 Haziran 2020
Yayınlanma Tarihi : 05 Haziran 2020

Genel Koşullar ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe Ait Genel Hususlar:

1) İlan kaidelerini taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak müracaat yapabilir. Başkaca İŞKUR vilayet müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de müracaatlar yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında müracaatlar takip eden birinci iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Müracaat başlangıç tarihleri birebir olan, birebir kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından yalnızca birine müracaat kabul edilir.

3) İlana müracaat yapacak öncelikli adaylar, müracaat yapacakları listeyi (öncelikli liste yahut genel liste) müracaat esnasında işaretleyerek seçer. Müracaat müddeti bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Müracaat yapan iş arayanların öncelikliler de dahil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday test yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak çalışanların yalnızca noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm müracaat sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve muhtaçlık duyulacak sayıda yedek aday direkt kura sonucu belirlenebilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan kaidelerine ait olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleksel evrak, yabancı lisan kaidesi vb. dokümanlarını ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Doküman teslim tarihi ve konumu, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler yahut yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kimselerin tarafına kamu kurum ve kuruluşunun tercihine nazaran sıralamada taraf alan gayri insanlar dahil edilebilir. Doküman teslimi ve denetimi emekçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine nazaran kura çekiminden evvel yahut sonra yapılabilir.

7) Test günü, saati, tarafı ve imtihana katılmaya hak kazanan adaylar, personel alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, bildirim mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, müracaatta bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, teste katılmayan, işi reddeden yahut kamuda mütemadi emekçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının personel taleplerine yapılan müracaatlarda kimselerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan 1. yerleşim tarafı adresi dikkate alınır. Kaza, bölge yahut ortam seviyesinde yayımlanan emekçi taleplerinin müracaat vadesi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı noktaya taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdüriyetinde sürecin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı konum içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Malumatları Raporunu müracaat müddeti içerisinde İŞKUR ünitelerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana müracaatları yapılır.

10) Gerçeğe muhalif evrak verenlerin ya da beyanda bulunanların müracaatının geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma sürecinin iptaline ait İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal süreç yapma hakları saklıdır.

MUHAFAZA VE GÜVENLİK VAZIFELISI İÇİN ARANAN HUSUSÎ KURALLAR

  1. Vardiyalı yahut dönüşümlü çalışmaya mani durumu olmamak,
  2. Erkek adaylar için; askerlik ile ilişiği olmamak yahut askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  3. 5188 sayılı Kanun gereği kişisel güvenlik temel eğitimini muvaffakiyet ile tamamlayarak son müracaat tarihi itibarıyla muteberlik müddeti dolmamış şahsi güvenlik vazifelisi kimlik kartına sahip olmak, (*)
  4. En az lise yahut dengi mektep mezunu olmak,
  5. Son müracaat tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşını bitirmemiş olmak,
  6. Erkeklerde 170 cm, bayanlarda 160 cm’den kısa uzunluklu olmamak, Uzunluk uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10 dan çokça, 15 den az olmamak, (Örneğin;180 cm uzunluğunda olan bir adayın kilosunun 80+10=90 dan ziyade, 80-15=65 den az olmaması gerekmektedir.)
 1. Adaylardan açık ve örtük sahada hizmetini yapmaya beis olabilecek sağlık sorunu ve bulaşıcı marazı bulunmadığına dair kişi beyanı alınacaktır. Adayların atama süreci sırasında istenilecek dokümanların tesliminde bu beyanlarını tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alacakları Sağlık Konseyi Raporu ile kanıtlamaları gerekmektedir. Adaylar beyanlarını kanıtlayamamaları ve sağlık şurası raporunu vadesi içerisinde sunmamaları halinde tüm haklarından feragat etmiş sayılacak olup sırasıyla yedek adaylar arasından atama yapılacaktır.

KURA VE TEST HABERLERI

Imtihana Davet

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kura adabı ile belirlenerek imtihana katılacak adayların isimleri Gebze Teknik Üniversitesi web sahifesinde (https://www.gtu.edu.tr) ilan edilecektir. Ayrıyeten, adaylara rastgele bir yazılı tebligat yapılmayacak olup bu ilan tebligat mekanına geçecektir.

Kura ve Kelamlı Imtihan Tarihi Bölgesi

Kura, 16/06/2020 Salı günü saat 14:00’de “Gebze Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi”nde, Laflı Test ise 24/06/2020 Çarşamba günü saat 10:00’da “Rektörlük Binası”nda yapılacaktır.

Imtihan Sonuçlarının İlanı

25/06/2020 Perşembe günü Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü web sahifesinde (https://www.gtu.edu.tr) ilan edilecektir. Başkaca, adaylara rastgele bir yazılı tebligat yapılmayacak olup bu ilan tebligat tarafına geçecektir.

AÇIKLAMALAR

1. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca vazifesinden yahut meslekten ihraç edilenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

2. Müracaat listesinin İŞKUR tarafından Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne gönderilmesine müteakip teste alınacak aday listesi; İŞKUR’un gönderdiği ve ilan koşullarına uyan adayların tamamının bölge aldığı listeler esas alınmak suretiyle boş takımın dört (4) katı asıl ve dört (4) katı yedek aday olmak üzere noter huzurunda kura ile belirlenecek olup aday listeleri Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü web sahifesinde (https://www.gtu.edu.tr) ilan edilecektir.

3. Devletimizde de görülmekte olan COVID-19 pandemisi nedeniyle halk sıhhatini korumak emeliyle bahsi geçen kura çekimi, müracaat yapanların iştirakine saklı olacaktır.

4. Kura çekimi süreci, 16 Haziran 2020 Salı günü Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü web sitesinde yayımlanacak olan https://www.youtube.com linkinden canlı olarak izlenebilecektir.

5. Yapılacak evrak incelemesi neticesinde (İŞKUR) müracaat tarihleri içerisinde ilan koşullarını sağlamadığı tespit edilen adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır.

6. Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kura tarzı ile belirlenerek teste katılacak adayların hangi tarihte ve nerede kelamlı teste katılacağı Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü web sahifesinde (https://www.gtu.edu.tr) ilan edilecek olup başkaca adaylara rastgele bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat mahalline geçecektir.

7. Kelamlı testte tüm adaylar yüz (100) tam puan üzerinden pahalandırılacak olup adayların atanmaya esas muvaffakiyet puanı ve muvaffakiyet sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. Puanların eşit olması halinde daha üst tahsili olana, tahsillerinin de eşitliği halinde mezuniyet tarihi evvel olana, mezuniyetlerinin de eşitliği halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

8. İlan edilen takımlara iş müracaatında bulunan adayların test mekanı, imtihan tarihi, test sonuçları, itiraz sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile vesair her türlü duyurular Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü web sahifesinde (https://www.gtu.edu.tr) ilan edilecek, bunun için adaylara rastgele bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat mahalline geçecektir.

9. Adaylar, imtihan sonuçlarının ilanından itibaren üç (3) iş günü içinde test sonuçlarına ait itiraz dilekçelerini Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne yazılı olarak verebilecektir. İtiraz iki (2) iş günü içinde sonuçlandırılacak olup sıralamada rastgele bir değişiklik olması halinde Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü web sahifesinde ilan edilecek olup ayrıyeten adaylara rastgele bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat tarafına geçecektir.

10. Muvaffakiyet puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle takım sayısı kadar asıl ve tıpkı sayıda yedek aday belirlenecektir. Imtihanda başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların mahalline yedek listenin birinci sırasındaki şahıstan başlamak suretiyle atama yapılabilecektir.

11. Kelamlı teste girmeye hak kazandığı halde ilan edilen imtihan tarihlerinde teste katılmayan adaylar, imtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

12. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı yahut yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama süreçleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama süreçleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği takımların nitelik ve kaidelerini taşıdığı halde istenen evrakları vadesi içerisinde teslim etmeyen adayların atama süreci yapılmayacaktır. Bu hususta belirtilen durumların gerçekleşmesi halinde adaylar haklarından feragat etmiş sayılacak olup sırasıyla yedek adaylar arasından atama yapılacaktır.

13. Testte muvaffakiyet göstererek atamaya hak kazananlardan; tevellüt, hastalık vb. nedenlerle hizmete başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü “Personel Daire Başkanlığı”na başvurmaları halinde, gayrı atama kurallarını taşımaları kaydı ile hizmete başlamalarına ket durumun sona ermesini müteakip en geç otuz (30) gün içinde hizmete başlamaları sağlanacaktır.

14. Adaylar eş vakitli yayımlanan ilanlarımızdan yalnızca bir meslek koluna müracaatta bulunabilir. Birden ziyade iş koluna müracaatta bulunan adayların tüm müracaatları geçersiz sayılacaktır.

15. Müracaat yapan adayların müracaat sürecini Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü web sahifesinden (https://www.gtu.edu.tr) takip etmeleri değer arz etmektedir.

16. Öbür hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik kararlarına nazaran hareket edilir.

17. Imtihan sonucuna nazaran atanmaya hak kazanan işçilerin vazife noktaları Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından belirlenecektir.

GEBZE HİZMET MERKEZİ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Son Müracaat Tarihi : 09 Haziran 2020
Yayınlanma Tarihi : 05 Haziran 2020

Genel Koşullar ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe Ait Genel Hususlar:

1) İlan koşullarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak müracaat yapabilir. Başkaca İŞKUR bölge müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de müracaatlar yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında müracaatlar takip eden birinci iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Müracaat başlangıç tarihleri tıpkı olan, tıpkı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından yalnızca birine müracaat kabul edilir.

3) İlana müracaat yapacak öncelikli adaylar, müracaat yapacakları listeyi (öncelikli liste yahut genel liste) müracaat esnasında işaretleyerek seçer. Müracaat mühleti bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Müracaat yapan iş arayanların öncelikliler de dahil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday imtihan yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak çalışanların yalnızca noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm müracaat sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve gereksinim duyulacak sayıda yedek aday direkt kura sonucu belirlenebilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan kurallarına ait olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleksel doküman, yabancı lisan koşulu vb. dokümanlarını ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Evrak teslim tarihi ve konumu, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler yahut yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kimselerin yanına kamu kurum ve kuruluşunun tercihine nazaran sıralamada yan alan başka şahıslar dahil edilebilir. Doküman teslimi ve denetimi personel alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine nazaran kura çekiminden evvel yahut sonra yapılabilir.

7) Imtihan günü, saati, mekanı ve imtihana katılmaya hak kazanan adaylar, emekçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, bildiri mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile başkaca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, müracaatta bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, teste katılmayan, işi reddeden yahut kamuda mütemadi emekçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının personel taleplerine yapılan müracaatlarda şahısların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan 1. yerleşim noktası adresi dikkate alınır. Kaza, vilayet yahut yer seviyesinde yayımlanan personel taleplerinin müracaat mühleti içerisinde ikametini talebin karşılanacağı mekana taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdüriyetinde sürecin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı taraf içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Malumatları Raporunu müracaat müddeti içerisinde İŞKUR ünitelerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana müracaatları yapılır.10) Gerçeğe alışılmamış evrak verenlerin ya da beyanda bulunanların müracaatının geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma sürecinin iptaline ait İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal süreç yapma hakları saklıdır.

PAKLIK GÖREVLİSİ” İÇİN ARANAN KIŞISEL KAIDELER

 1. En az ilköğretim mezunu olmak,
 2. Son müracaat tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,
 3. Erkek adaylar için; askerlik ile ilişiği olmamak yahut askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 4. Adaylardan açık ve saklı ortamda vazifesini yapmaya pürüz olabilecek sağlık sorunu ve bulaşıcı illeti bulunmadığına dair kişi beyanı alınacaktır. Adayların atama süreci sırasında istenilecek dokümanların tesliminde bu beyanlarını tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alacakları Sağlık Konseyi Raporu ile kanıtlamaları gerekmektedir. Adaylar beyanlarını kanıtlayamamaları ve sağlık şurası raporunu vadesi içerisinde sunmamaları halinde tüm haklarından feragat etmiş sayılacak olup sırasıyla yedek adaylar arasından atama yapılacaktır.

KURA VE TEST MALUMATLARI

Imtihana Davet

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kura adabı ile belirlenerek imtihana katılacak adayların isimleri Gebze Teknik Üniversitesi web sahifesinde (https://www.gtu.edu.tr) ilan edilecektir. Ayrıyeten, adaylara rastgele bir yazılı tebligat yapılmayacak olup bu ilan tebligat konumuna geçecektir.

Kura ve Kelamlı Imtihan Tarihi Bölgesi

Kura, 16/06/2020 Salı günü saat 14:00’de “Gebze Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi”nde, Kelamlı Imtihan ise 24/06/2020 Çarşamba günü saat 10:00’da “Rektörlük Binası”nda yapılacaktır.

Test Sonuçlarının İlanı

25/06/2020 Perşembe günü Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü web sahifesinde (https://www.gtu.edu.tr) ilan edilecektir. Başkaca, adaylara rastgele bir yazılı tebligat yapılmayacak olup bu ilan tebligat yanına geçecektir.

AÇIKLAMALAR

1. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca hizmetinden yahut meslekten ihraç edilenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

2. Müracaat listesinin İŞKUR tarafından Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne gönderilmesine müteakip imtihana alınacak aday listesi; İŞKUR’un gönderdiği ve ilan kaidelerine uyan adayların tamamının taraf aldığı listeler esas alınmak suretiyle boş takımın dört (4) katı asıl ve dört (4) katı yedek aday olmak üzere noter huzurunda kura ile belirlenecek olup aday listeleri Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü web sahifesinde (https://www.gtu.edu.tr) ilan edilecektir.

3. Memleketimizde de görülmekte olan COVID-19 pandemisi nedeniyle halk sıhhatini korumak maksadıyla bahsi geçen kura çekimi, müracaat yapanların iştirakine örtük olacaktır.

4. Kura çekimi süreci, 16 Haziran 2020 Salı günü Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü web sitesinde yayımlanacak olan https://www.youtube.com linkinden canlı olarak izlenebilecektir.

5. Yapılacak evrak incelemesi neticesinde (İŞKUR) müracaat tarihleri içerisinde ilan kurallarını sağlamadığı tespit edilen adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır.

6. Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kura metodu ile belirlenerek teste katılacak adayların hangi tarihte ve nerede kelamlı teste katılacağı Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü web sahifesinde (https://www.gtu.edu.tr) ilan edilecek olup ayrıyeten adaylara rastgele bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat bölgesine geçecektir.

7. Laflı testte tüm adaylar yüz (100) tam puan üzerinden pahalandırılacak olup adayların atanmaya esas muvaffakiyet puanı ve muvaffakiyet sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. Puanların eşit olması halinde daha üst tahsili olana, tahsillerinin de eşitliği halinde mezuniyet tarihi evvel olana, mezuniyetlerinin de eşitliği halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

8. İlan edilen takımlara iş müracaatında bulunan adayların test noktası, test tarihi, test sonuçları, itiraz sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile başka her türlü duyurular Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü web sahifesinde (https://www.gtu.edu.tr) ilan edilecek, bunun için adaylara rastgele bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat mahalline geçecektir.

9. Adaylar, test sonuçlarının ilanından itibaren üç (3) iş günü içinde test sonuçlarına ait itiraz dilekçelerini Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne yazılı olarak verebilecektir. İtiraz iki (2) iş günü içinde sonuçlandırılacak olup sıralamada rastgele bir değişiklik olması halinde Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü web sahifesinde ilan edilecek olup başkaca adaylara rastgele bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat mekanına geçecektir.

10. Muvaffakiyet puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle takım sayısı kadar asıl ve tıpkı sayıda yedek aday belirlenecektir. Testte başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma kaidelerini taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların alanına yedek listenin birinci sırasındaki kimseden başlamak suretiyle atama yapılabilecektir.

11. Laflı imtihana girmeye hak kazandığı halde ilan edilen imtihan tarihlerinde teste katılmayan adaylar, test hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

12. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı yahut yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama süreçleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama süreçleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği takımların nitelik ve kaidelerini taşıdığı halde istenen evrakları müddeti içerisinde teslim etmeyen adayların atama süreci yapılmayacaktır. Bu hususta belirtilen durumların gerçekleşmesi halinde adaylar haklarından feragat etmiş sayılacak olup sırasıyla yedek adaylar arasından atama yapılacaktır.

13. Testte muvaffakiyet göstererek atamaya hak kazananlardan; tevellüt, hastalık vb. nedenlerle hizmete başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü “Personel Daire Başkanlığı”na başvurmaları halinde, gayri atama koşullarını taşımaları kaydı ile hizmete başlamalarına handikap durumun sona ermesini müteakip en geç otuz (30) gün içinde vazifeye başlamaları sağlanacaktır.

14. Adaylar eş vakitli yayımlanan ilanlarımızdan yalnızca bir meslek koluna müracaatta bulunabilir. Birden ziyade iş koluna müracaatta bulunan adayların tüm müracaatları geçersiz sayılacaktır.

15. Müracaat yapan adayların müracaat sürecini Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü web sahifesinden (https://www.gtu.edu.tr) takip etmeleri kıymet arz etmektedir.

16. Sair hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik kararlarına nazaran hareket edilir.

17. Imtihan sonucuna nazaran atanmaya hak kazanan işçilerin vazife mahalleri Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından belirlenecektir.

Kaynak: Memurlar

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.