Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

0
9

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz ünitelerinde açık bulunan aşağıda anabilim kısımları ile unvan ve şartları belirtilen takımlara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili hususlarına nazaran “Öncelikli Alan Öğretim Üyesi” alınacaktır.

Adayların, müracaatlarını, ilan tarihinden itibaren 24 Kasım – 8 Aralık 2020 tarihleri ortasında, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Doktor Öğretim Üyesi takımına müracaatlar takımın ilan edildiği üniteye, Profesör ve Doçent takımlarına müracaatlar ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.

Profesör ve Doçent takımlarına DEVAMLI STATÜ’ye nazaran atama yapılacaktır.

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış müracaat şartlarını (https://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri_2019basvurukosullari) ve atama kriterlerini (https://www.hacettepe.edu.tr/akademik /atama-kriterleri_2019) sağlamaları gerekmektedir. Lakin, Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak takım ilanına başvurmak için minimum şarttır, takıma atanma hakkı sağlamaz.

Üniversitemizde eğitimlerini %30 yahut %100 yabancı lisanda yapan ünitelere başvuran adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no’lu husustaki tabire tabi olacaklardır.

Şartlara uymayan adayların müracaatları sürece konulmayacaktır.

Eksik evrak ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adayların, takıma atanmayı engelleyici rastgele bir ceza almamış olmaları gerekir.

İlan edilen takımlara başvuran adayların;

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Öğretim Üyesi ile ilgili unsurlarında istenilen şartları sağladığına ait beyanları ve müracaat dilekçeleri (https://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri adresinden sağlanacak) ile birlikte, yayın evraklarına; nüfus cüzdanı sureti (e-devlet üzerinden alınacak), fotoğraf, diplomalar, doktora, doçentlik ve yabancı lisan evrakları (e-devlet üzerinden alınacak evrak geçerlidir), kriterleri sağladığına dair evrak (H.Ü. Kriter Komitesinden alınacak evrak geçerlidir.), varsa Eğiticilerin Eğitimi Evrakı (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi takımlarına başvuracak adayların; Üniversitemiz yahut öbür Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi İştirak Belgesi”ne sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi İştirak Evrakları, Rektörlüğümüze bağlı Ömür Uzunluğu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi İştirak Dokümanı olmayan adaylar ilan tarihini takiben müracaat sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu, akademik aktiflik puan formu ve denetim çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu, Akademik Aktiflik puan formu ve denetim çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri Web adresinden temin edilebilir.

Adayların müracaat sırasında, dilekçeleri ile birlikte bir ekip basılı evrak; profesör takımı başvurusu için teslim edilen belgede bulunan bütün evrakların salt okunur biçimde yüklenmiş olduğu 8 adet taşınabilir bellek, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi takım müracaatları için 6 adet taşınabilir bellek ile yayınları hariç yalnızca öteki şahsî dokümanlarının bulunduğu 1 adet gömlek evrak ile birlikte 5 adet (31×24 ebatlarında hava yastıklı) zarfı ilan mühleti içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Posta ile müracaatlar sürece alınmayacaktır.

İlan olunur.

AÇIKLAMALAR

1. Üniversitemizde eğitimlerini %30 yahut %100 yabancı lisanda yapan ünitelerdeki takımlara başvuran adayların ilgili ünitelere atanması için yabancı lisanda ders verme imtihanını başarmış olmaları kuraldır. Bu imtihanlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim lisanına http://www.hacettepe.edu.tr/ akademik/ atama/prgegitimdililistesi.pdf irtibatından ulaşılabilir.

2. Biyomühendislik alanında Doktora derecesine sahip olmak, Biyomedikal Ekipman Teknolojileri alanında çalışmalar yapmış olmak.

3. Kimya Lisans mezunu olmak, Analitik Kimya alanında Tezli Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak, Kimya alanında Doçent unvanına sahip olmak, Biyomedikal Ekipman Teknolojileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

4. Kimya Lisans mezunu olmak, Organik Kimya alanında Tezli Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak, Kimya alanında Doçent unvanına sahip olmak, İleri İşlevsel Materyal ve Enerjik Materyal Teknolojileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

5. Kimya Lisans mezunu olmak, Polimer Kimyası alanında Tezli Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak, Kimya alanında Doçent unvanına sahip olmak, İleri İşlevsel Materyal ve Enerjik Materyal Teknolojileri alanında çalışmalar yapmış olmak.

6. Tarım ve Hayvan Biyoteknolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

7. İstatistik Lisans mezunu olmak, İstatistik alanında Doçent unvanına sahip olmak, Büyük Bilgi ve Data Analitiği alanında çalışmalar yapmış olmak.

8. Matematik Lisans mezunu olmak, Uygulamalı Matematik alanında Doçentlik unvanına sahip olmak, Bilgi Güvenliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

9. Kimya Lisans mezunu olmak, Biyokimya alanında Tezli Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak, Biyomedikal Ekipman Teknolojileri alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

10. Kimya Lisans mezunu olmak, Kimya alanında Tezli Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak, Biyoteknolojik İlaç Teknolojileri alanında çalışmalar yapmış olmak.

11. Matematik Lisans mezunu olmak, Matematik alanında Doktora derecesine sahip olmak, Bilgi Güvenliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

12. Matematik Lisans mezunu olmak, Uygulamalı Matematik alanında Doktora derecesine sahip olmak, Modelleme ve Simülasyon Teknolojileri alanında çalışmalar yapmış olmak.

13. “Sosyal Hizmet” alanında Doçentlik unvanına sahip olmak, Göç konusunda çalışmalar yapmış olmak.

14. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği yahut Elektrik ve Elektronik Mühendisliği yahut Enformatik Enstitüsü ünitelerinden birinde Doktora derecesine sahip olmak, Objelerin İnterneti alanında çalışmalar yapmış olmak.

15. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği yahut Elektrik ve Elektronik Mühendisliği yahut Enformatik Enstitüsü ünitelerinden birinde Doktora derecesine sahip olmak, Bulut Bilişim alanında çalışmalar yapmış olmak.

16. Elektrik yahut Elektronik Mühendisliği alanında Doktora derecesine sahip olmak. Mikro/Nano/Opto Elektronik alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

17. Makine Mühendisliği alanında Lisans ve Lisansüstü derecelerine sahip olmak, Robotik, Mekatronik ve Otomasyon alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

18. Motor Teknolojileri alanında çalışmalar yapmış olmak.

19. Kimya Mühendisliği Lisans mezunu olmak, Kimya Mühendisliği alanında Lisansüstü derecelerinden en az birini almış olmak, Kimya Mühendisliği Temel alanında Doçentlik unvanına sahip olmak, Robotik, Mekatronik ve Otomasyon alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

20. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği yahut Elektrik ve Elektronik Mühendisliği yahut Enformatik Enstitüsü ünitelerinin birinden Doktora derecesine sahip olmak, Nano Teknoloji yahut Elektronik alanında Doçentlik unvanına sahip olmak. Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi alanında çalışmalar yapmış olmak.

21. Kuantum Teknolojileri alanında çalışmalar yapmış olmak.

22. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği yahut Elektrik ve Elektronik Mühendisliği yahut Enformatik Enstitüsü ünitelerinin birinden Doktora derecesine sahip olmak, Büyük Data ve Data Analitiği alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

23. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği yahut Elektrik ve Elektronik Mühendisliği yahut Enformatik Enstitüsü ünitelerinin birinden Doktora derecesine sahip olmak, Objelerin İnterneti alanında çalışmalar yapmış olmak.

24. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği yahut Elektrik ve Elektronik Mühendisliği yahut Enformatik Enstitüsü ünitelerinin birinden Doktora derecesine sahip olmak, Robotik, Mekatronik ve Otomasyon alanında çalışmalar yapmış olmak.

25. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği yahut Elektrik ve Elektronik Mühendisliği yahut Enformatik Enstitüsü ünitelerinin birinden Doktora derecesine sahip olmak, Bulut Bilişim alanında çalışmalar yapmış olmak.

26. Rüzgar Gücü alanında çalışmalar yapmış olmak.

27. Mikro/Nano/Opto Elektronik alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

28. Sanayi Mühendisliği alanında Doktora derecesine sahip olmak, Büyük Bilgi ve Data Analitiği alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

29. Kimya Mühendisliği alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Derecelerine sahip olmak, Biyoteknolojik İlaç Teknolojileri alanında çalışmalar yapmak olmak.

30. Motor Teknolojileri alanında çalışmalar yapmış olmak.

31. Kimya Mühendisliği alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Derecelerine sahip olmak, Biyoteknolojik İlaç Teknolojileri alanında çalışmalar yapmış olmak.

32. Kimya Mühendisliği alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Derecelerine sahip olmak, Güç Depolama alanında çalışmalar yapmış olmak.

33. Kimya Mühendisliği alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Derecelerine sahip olmak, İleri İşlevsel Materyal ve Enerjik Gereç Teknolojileri alanında çalışmalar yapmış olmak.

34. Kimya Mühendisliği alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Derecelerine sahip olmak, Enerj Depolama alanında çalışmalar yapmış olmak.

35. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği yahut Elektrik ve Elektronik Mühendisliği yahut Enformatik Enstitüsü ünitelerinin birinden Doktora derecesine sahip olmak, Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi alanında çalışmalar yapmış olmak.

36. Tıp Doktoru olmak, Biyofizik alanında Doktora derecesine sahip olmak, Modelleme ve Simülasyon Teknolojileri alanında çalışmalar yapmış olmak.

37. Fen Fakültesi Biyoloji, Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji kısımlarından yahut Eczacılık Fakültelerinin birinden Lisans derecesine sahip olmak, Farmasötik Teknoloji, Farmasötik Biyoteknoloji yahut Nanoteknoloji-Nanotıp alanlarında Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine sahip olmak, Biyoteknolojik İlaç Teknolojileri alanında çalışmalar yapmış olmak

Kaynak: Memurlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz