Hizmet sınıfı değişikliğinde 1-4 kademeye atanmanın değeri

0
2

Devlet memurluğu müddetince memurların görmüş oldukları öğrenimlerinden yararlanabilmek için birtakım hizmetler verilebilmektedir. Bu hizmetleri de memurlar kabul etmektedir. Bu bazen sınıf değiştirmek suretiyle bazen de idarecilik hizmeti verilmek suretiyle uygulanabilmektedir.

Evet, bu durumda olan memurların emeklilikte tahsillerine yönelik ek gösterge rakamlarından yararlanabilmeleri yahut tahsillerine yönelik hizmet sınıfından gayrı bir hizmet sınıfına geçiş yapmaları halinde daha evvelki ek gösterge rakamlarından yararlanabilmeleri nasıl olacaktır.

Hizmetleri itibariyle bulunmuş oldukları hizmet sınıfından diğer hizmet sınıfına geçiş yapanlar:

Sınıf değişikliği sonucunda memur hakkında nasıl bir süreç tesis edileceği konusu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda mahal almış, ama detaylı olarak ve örnekler verilmek suretiyle uygulanması Maliye Bakanlığınca hazırlanan Devlet Memurları Kanunu Genel Bildirimleri ile yapılmıştır.

Maliye Bakanlığının pratikte olan bildirimi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Husus 43 ( B ) bendi kararının uygulanmasına yöneliktir. Bu hususta 148 numaralı bildiri esas alınmaktadır.

Bu Bildirim kararlarının kurallarında;

– Hoca, mühendis, mimar üzere takımlara ilişkin sınıflarda hizmet yapmakta iken sınıf değiştirerek genel yönetim hizmetleri sınıfında hizmete geçenlerin, bu geçişleri sırasında birinci atamalarının 1 ila 4. kademeli takımlarda yapılmış olması halinde hoca, mühendis, mimar üzere unvanlara tanınan ek göstergelerden kazanılmış hak aylıklarına nazaran bakılmak suretiyle ek göstergeden yararlandırılmaları gerektiği,

– Lakin, bunların birinci atamalarının 1 ila 4. noktalı takımlarda yapılmış olmaması halinde ise daha sonra kazanılmış hak aylıkları itibariyle 1-4 arasına gelinse dahi muallim, mühendis, mimar üzere unvanlar için belirlenen ek göstergelerden yararlanmamaları gerektiği,

Hususları bulunmaktadır.

Örnek olarak, Eğitim Talim Hizmetleri Sınıfında kazanılmış hak aylığı 5. noktada bulunan bir hoca, genel yönetim hizmetleri sınıfında 5. kademeli takıma ilişkin Yönetici takımına atanır ise, bu kişi daha sonra kazanılmış hak aylığı 1. noktaya gelmiş olsa bile, Eğitim Talim Hizmetleri, Teknik Hizmetler Sınıfında l. Kademe için tespit edilmiş olan 3000 ek göstergeyi alamayacak, bu kişi genel yönetim hizmetleri içinde yüksek tahsil görenlerden kazanılmış hak aylıkları bir numara raddede bulunanlar için belirlenen 2200 ek göstergeden yararlandırılması gerekecektir.

Ama, birinci sınıf değiştirdiği ve atandığı Yönetici takımının 3. kademeli bir Yönetici takımı olduğunda ise bu kişi daha sonra kazanılmış hak aylığı bir numara kademeye geldiğinde, bu kişi hakkında eğitim tedrisat hizmetleri sınıfında l. Aşama için tespit edilmiş olan 3000 ek göstergesi emekli aylık, emekli ikramiyesi süreçlerinde uygulanması gerekecektir.

Burada dikkat edilmesi gereken bir bahis da, bu halde sınıf değiştirenlerin mutlak surette kazanılmış hak aylıklarına nazaran ek göstergeyi alabilecekleri, anlaşılmaktadır. Örneğimizdeki kişinin kazanılmış hak aylığı bir numara raddeye gelmeyip 2. kademeye geldiğini kabul ettiğimizde ise ek gösterge rakamı, yeniden eğitim tedrisat hizmetleri sınıfı içinde 2. aşama için belirlenen 2200 rakamı olacaktır.

Kıymetlendirme;

Devlet memurluğu hizmetinde kariyer olarak nitelendirilen hizmet sınıflarında vazife yapanların yahut birebir sınıf içerisinde kariyer vazifelerde bulunanların, genel yönetim hizmetleri sınıfı içerisinde kariyer hizmet olmayan ve her memurun yapacağı işler arasında bulunan, memur, kompetan, yönetici üzere ünvanlara atanmak istediklerinde, bu atamalarının 1 ila 4. kademeli bir takım olmasına dikkat etmelerini, tavsiye etmekteyiz.

Kaynak: Memurlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz