İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

0
3

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen ünitelerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan ile Giriş İmtihanlarına Ait Yol ve Asıllar Hakkında Yönetmelik, öğretim vazifelisi takımına başvuranlar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. hususu, araştırma vazifelisi takımına başvuranlar 2547 sayılı Kanunun 50/d unsuru kapsamında ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. hususu kararları uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

İlan olunur.

Müracaat için gerekli evraklar ve detaylı bilgi https://inonu.edu.tr/tr/personel adresinde mevcuttur.

GENEL KAİDELER

1. 657 sayılı Kanunun 48 inci hususunda belirtilen kaideleri taşımak

2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Heyeti tarafından kabul edilen merkezi yabancı lisan imtihanından en az 50 puan yahut eşdeğerliği kabul edilen bir imtihandan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi imtihan muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön kıymetlendirme ve kesin kıymetlendirme evrelerinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3. Ön kıymetlendirme ve kesin kıymetlendirme evrelerinde lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Şurası kararıyla belirlenir. Öteki not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.

4. Yabancı lisanla eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim vazifelisi takımlarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim lisanında; bilim alanı yabancı lisanla ilgili takımlara yapılacak öğretim vazifelisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci hususunun birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zarurî yabancı lisan dersini vermek üzere öğretim vazifelisi takımlarına yapılacak atamalarda ilgili lisanda; yükseköğretim kuramlarının milletlerarası münasebetler ile yabancı lisanla ilgili uygulamalı ünitelerinde istihdam edilecek öğretim vazifelisi atamalarında, en az bir lisanda Yükseköğretim Şurası tarafından kabul edilen merkezi yabancı lisan imtihanından en az 80 puan yahut eşdeğerliği kabul edilen bir imtihandan bu puan muadili bir puana sahip olma kaidesi aranır.

İSTENEN EVRAKLAR VE KIYMETLİ NOTLAR

Müracaatta İstenen Dokümanlar:

1. Öğretim Elemanı Takımlarına Müracaat Formu. (www.inonu.edu.tr adresinden İşçi Daire Başkanlığı sayfasına giriniz. Dokümanlar – Formlar kısmından “Öğretim Elemanı Takımlarına İlişkin Müracaat Formu’na tıklayarak erişebilirsiniz)

2. Özgeçmiş.

3. Lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık mezuniyet evraklarının aslı yahut kopyasının resmi makamlarca onaylanmış ıslak imzalı onaylı dokümanı ya da bu dokümanların e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktısı. (Yabancı yükseköğretim kuramlarından mezun olanların diplomalarının Yükseköğretim Heyeti Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgesi).

4. Lisans transkript dokümanı aslı yahut kopyasının resmi makamlarca onaylanmış ıslak imzalı onaylı evrakı.

5. ÖSYM sonuç açıklama sisteminden alınmış kare kodlu ALES sonuç evrakı.

6. Yabancı Lisan Dokümanı (YDS, YÖKDİL, yahut eşdeğerliliği).

7. Çalışmış olmak kuralı istenen ilanlar için ilgili kurumdan alınmış ıslak imzalı evrak ve SGK’dan alınmış prim gün sayısını ve iş kolunu gösterir ıslak imzalı evrak.

8. Araştırma Vazifelisi takımlarına başvuran adaylar için ilan mühleti içinde e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) ndan alınan kare kodlu öğrenci evrakı.

9. Müddeti içinde yapılmayan müracaatlar ve eksik evraklı belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

11. Üniversitemiz imtihan takviminde mecburî hallerde değişiklik yapma hakkını gizli meblağ. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Şahıslara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

MUAFİYET

1 – Doktora yahut tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Heyeti tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı takımlarında çalışmış yahut çalışmakta olanlarda merkezi imtihan kuralı aranmaz.

2 – Genel Kurallar Başlığı altında yer alan 4. husus kapsamındaki öğretim vazifelisi takımları haricindeki Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı

takımlarına yapılacak müracaatlarda yabancı lisan kuralı aranmaz. 9676/1-1

Kaynak: Memurlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz