İstanbul Dokuma ve Konfeksiyon İhracatçı Birliği İşçi Alacak

0
1

İSTANBUL DOKUMACILIK VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ (İTKİB)

İŞÇİ ALIMI DUYURUSU

 1. İstanbul Dokuma ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde kelamlı imtihanla Sürücü takımı için 1 (bir) işçi alınacaktır.
 1. İmtihana Katılma Kuralları
 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Askerlik misyonunu yapmış yahut erteletmiş yahut bu vazifeden muaf olmak,
 3. 18 yaşını bitirmiş olmak,
 4. Dört yıllık eğitim veren üniversitelerden mezun olmak,
 5. 01.01.2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
 6. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
 7. Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle ya da devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı kabahatler, ulusal savunmaya karşı hatalar, devlet sırlarına karşı kabahatler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı yahut haksız mal edinme hatalarından mahküm olmamak,
 8. Misyonunu devamlı yapmasına mani rastgele bir özrü bulunmamak,
 9. TİM ve İhracatçı Birliklerinden yahut daha evvel çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci hususunun birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle mukavelesi feshedilmiş olmamak,
 10. 2018 yahut 2019 yıllarında yapılan Kamu İşçisi Seçme İmtihanlarında Tablo 1’de belirtilen puan cinsinden en az 70 ve üst puan almış olmak,

TABLO.1

  Müsabaka imtihanına katılmak üzere başvuran adaylar ortasından, her bir unvan için, duyuruda belirtilen eleme imtihanında, ilgili puan cinsinden aldıkları puana nazaran sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört katı kadar aday imtihana çağrılır. İmtihana başvuranların sayısının 10’dan az olması halinde imtihana başvuranların tamamı imtihana çağrılır. Son sıradaki adayla tıpkı puana sahip adaylar da imtihana çağrılır. Adaylar TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından açılmış olan ve müracaat yahut kıymetlendirme süreci devam eden imtihanlardan yalnızca birine başvurabilir, birden fazla müracaat durumunda adayın tüm müracaatları iptal edilecektir. Daha evvel TİM yahut Birlik imtihanlarında 2 sefer elenen adaylar ile TİM ve İhracatçı Birliklerinde deneme müddeti içerisinde ilişiği kesilmiş adaylar imtihana katılamaz.
 1. Müracaatta İstenilen Evraklar
 1. Genel Sekreterliğimiz web sitesinden temin edilecek (www.itkib.org.tr) iş talep formu,
 2. T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması),
 3. İki adet vesikalık fotoğraf,
 4. Tahsil Diploması yahut mezuniyet evrakının fotokopisi (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik dokümanı ile birlikte),
 5. KPSS Sonuç evrakı,
 6. Yabancı Lisan imtihanından taban puanı aldığını gösterir doküman (var ise) ,
 7. Yeni Özgeçmiş (CV),

*Sınavı kazanan adaylardan doküman asılları istenecektir.

 1. Müracaat Adresi

Müracaatlar, 4’üncü unsurda belirtilen dokümanlar ile, İstanbul Dokumacılık ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne en geç 22 Aralık 2020 saat 17.00’a kadar şahsen ya da posta yoluyla yapılacaktır. Son müracaat tarihinden sonra gelen müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Ayrıyeten, evrak ve bilgileri eksik olan adayların müracaatları sürece konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının birebir olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi imtihana ait tüm hakları iptal edilir.

 1. Kelamlı İmtihan

İmtihana kabul edilecek adayların listesi, imtihan tarihi ve yeri Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

Kelamlı imtihan, adayların, genel kültür, irtibat ve analitik düşünme yeteneği, hal, tutum ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleksel bilgi üzere hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıklarının değerlendirileceği ve yabancı lisan bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

Müracaat ve süreçler sırasında gerçeğe ters beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, imtihanı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

 1. Kimlik Evrakı

Adaylar, kelamlı imtihanda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik dokümanı (nüfus cüzdanı, pasaport vb.) bulunduracaklardır.

Hürmetle duyurulur.

İRTİBAT BİLGİLERİ

TELEFON / WEB ADRESİ

ADRES

İstanbul Dokumacılık ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB)

0(212) 454 02 70

www.itkib.org.tr

Dış Ticaret Kompleksi B Blok Kat:3

Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi Yenibosna Bahçelievler / İSTANBUL

Kaynak: Memurlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz