İstanbul İhracatçı Birlikleri 12 İşçi Alacak

0
0

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ İŞÇİ ALIMI DUYURUSU

1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği halde İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne (İİB)

Uzman Yardımcısı takımı için dokuz (9),

Bilgisayar Programcısı takımı için bir (1),

İdari Memur takımı için iki (2),

olmak üzere aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde kelamlı imtihanla işçi alınacaktır.

2- İmtihana Katılma Koşulları

İmtihana girecek adayların aşağıdaki genel kuralları sağlaması zaruridir.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Erkek adaylar için askerlik vazifesini yapmış yahut erteletmiş yahut bu misyondan muaf olmak.

c) 18 yaşını bitirmiş olmak,

d) Uzman Yardımcısı için Üniversitelerin dört (4) yıllık Fakültelerinin aşağıda yer alan Tablo’da belirtilen kısımlarından mezun olmak,

e) Bilgisayar Programcısı için, en az dört yıl eğitim veren fakülte yahut yüksekokulların bilgisayar programcılığı kısımları ile bilgisayar, elektrik, elektronik, bilişim mühendisliği ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Şurası tarafından onaylanmış yabancı fakülte yahut yüksekokullardan mezun olmak yahut dört yıllık fakülte yahut yüksekokul mezunu olmak kaydıyla üstte belirtilen alanlardan en az birinde yüksek lisans derecesi olmak,

f) Uzman Yardımcısı takımına başvurmak için İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Arapça lisanlarından birinden yabancı lisan bilgisinden 2018-2019-2020 yıllarına ilişkin Yabancı Lisan İmtihanlarından (YDS/e-YDS) en az 70 puan yahut memleketler arası kabul gören lisan imtihanlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Lisan Eşdeğerlik Tablosuna nazaran 70 puana karşılık gelen minimum puanı almış olmak (ikinci yabancı lisan tercih sebebidir)

g) Bilgisayar Programcısı takımına başvurmak için İngilizce yabancı lisan bilgisinden 2018-2019-2020 yıllarına ilişkin Yabancı Lisan İmtihanlarından (YDS/e-YDS) en az 70 puan yahut memleketler arası kabul gören lisan imtihanlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Lisan Eşdeğerlik Tablosuna nazaran 70 puana karşılık gelen minimum puanı almış olmak (ikinci yabancı lisan tercih sebebidir)

h) İdari Memur takımı için Üniversitelerin 4 yıllık Fakültelerinin aşağıdaki Tablo’da belirtilen kısmından mezun olmak,

i) 01/01/1986 tarihi ve daha sonra doğanlar,

j) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

k) Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle ya da devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal sisteme ve bu tertibin işleyişine karşı cürümler, ulusal savunmaya karşı kabahatler, devlet sırlarına karşı cürümler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı yahut haksız mal edinme hatalarından mahküm olmamak,

l) TİM ve Birliklerde yahut daha evvel çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci hususunun birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle mukavelesi feshedilmiş olmamak,

m) Temmuz 2019 ve/veya Eylül 2020 devri Kamu İşçi Seçme İmtihanlarından (KPSS) aşağıda yer alan Tablo’da belirtilen puan tiplerinden en az 70 puan ve üst almış olmak

MÜRACAAT KAİDELERİ

3- Müracaatlar, istenilen KPSS puan çeşidine nazaran başka ayrı en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına konulacak olup, ilgili puan çeşidinden aldıkları puana nazaran sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için on (10) adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört (4) katı kadar aday imtihana çağırılır. İmtihana başvuranların sayısının on (10)’dan az olması halinde imtihana başvuranların tamamı imtihana çağırılır. Son sıradaki adayla tıpkı puana sahip adaylar da imtihana çağırılır. Adaylar TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından açılmış olan ve müracaat yahut kıymetlendirme süreci devam eden imtihanlardan yalnızca birine başvurabilir, birden fazla müracaat durumunda adayın tüm müracaatları iptal edilecektir. Daha evvel TİM yahut Birlik imtihanlarında 2 kere elenen adaylar imtihana katılamaz.

4- Müracaatta İstenilen Evraklar*

1- Genel Sekreterliğimiz web sitesinden (http://www.iib.org.tr/) temin edilecek İş Talep Formu,

2- T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması)

3- İki adet vesikalık fotoğraf,

4- Tahsil diploması yahut Mezuniyet evrakının fotokopisi (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik evrakı ile birlikte)

5- KPSS İmtihan Sonuç Evrakının fotokopisi,

6- Yabancı Lisan İmtihanından minimum puanı aldığını gösterir evrak fotokopisi

7- Yeni Özgeçmiş (CV)

*Sınavı kazanan adaylardan evrak asılları istenecektir.

5-Başvuru Adresi

Müracaatlar 4 üncü unsurda belirtilen, imtihandan evvel istenilen dokümanlar ile birlikte; Genel Sekreterliğimiz evrak kayıt ünitesine 25/12/2020 tarihi saat 16.00’ya kadar şahsen yahut posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son müracaat tarihinden sonra gelen müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Ayrıyeten, doküman ve bilgileri eksik olan adayların müracaatları sürece konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının tıpkı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi imtihana ait tüm hakları iptal edilir.

Adaylar Genel Sekreterliğimizde yalnızca 1 (bir) takımda misyon almak için müracaatta bulunabilecekler; birden fazla takıma müracaat yapan adayların hiçbir başvurusu sürece konulmayacak, sehven sürece konulsa ve imtihanı kazansalar dahi imtihanları sonradan iptal edilecektir.

6- Kelamlı İmtihan

İmtihana kabul edilecek adayların listesi, imtihan tarihi ve yeri, bilahare Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır. Kelamlı imtihan, adayların genel kültür, bağlantı ve analitik düşünme yeteneği, hal, hal ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleksel bilgi üzere hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak bir mülakat niteliğinde olacaktır. Kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir. Müracaat ve süreçler sırasında gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, imtihanı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

7- Kimlik Evrakı

Adaylar, imtihanda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik dokümanı (nüfus cüzdanı, şoför dokümanı, pasaport vb.) bulunduracaklardır. Kamuoyuna hürmetle duyurulur.

İRTİBAT BİLGİLERİ:

Kaynak: Memurlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz