İznik Ova Köyleri Sulama Birliği süreksiz emekçi alacak

0
11

T.C.İZNİKİLÇESİ İZNİK OVA KÖYLERİ SULAMA BİRLİĞİ

Yayınlanma Tarihi: 26.01.2021

Çalışma Hali Süreksiz / Tam Vakitli Son Müracaat Tarihi 1.02.2021 Patron Statüsü Kamu Durum 5

Genel Konular ve Özel Kaideler

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe Ait Genel Konular:

1) İlan kurallarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak müracaat yapabilir. Ayrıyeten hizmet noktalarından ve Alo 170 çizgisi üzerinden de müracaatlar yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında müracaatlar takip eden birinci iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Müracaat başlangıç tarihleri birebir olan, birebir kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından yalnızca birine müracaat kabul edilir.

3) İlana müracaat yapacak öncelikli adaylar, müracaat yapacakları listeyi (öncelikli liste yahut genel liste) müracaat esnasında işaretleyerek seçer. Müracaat müddeti bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Müracaat yapan iş arayanların öncelikliler de dahil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday imtihan yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak personellerin yalnızca noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm müracaat sahipleri ortasından açık iş sayısı kadar asıl ve gereksinim duyulacak sayıda yedek aday direkt kura sonucu belirlenebilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan kurallarına ait olarak; eğitim durumu, deneyim, öncelik durumu, mesleksel evrak, yabancı lisan kaidesi vb. dokümanlarını ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Doküman teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler yahut yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan şahısların yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine nazaran sıralamada yer alan öteki bireyler dahil edilebilir. Doküman teslimi ve denetimi emekçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine nazaran kura çekiminden evvel yahut sonra yapılabilir.

7) İmtihan günü, saati, yeri ve imtihana katılmaya hak kazanan adaylar, personel alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, bildiri mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, müracaatta bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde zorlayan sebepler dışında icabet etmeyen, imtihana katılmayan, işi reddeden yahut kamuda daima personel statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının emekçi taleplerine yapılan müracaatlarda bireylerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, vilayet yahut bölge seviyesinde yayımlanan personel taleplerinin müracaat mühleti içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde sürecin yapıldığı tescil tarihi temel alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu müracaat mühleti içerisinde İŞKUR ünitelerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana müracaatları yapılır.

10) Gerçeğe karşıt doküman verenlerin ya da beyanda bulunanların müracaatının geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma sürecinin iptaline ait İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal süreç yapma hakları gizlidir.

B) ÖZEL KOŞULLAR

Adaylardan istenen Özel Kaideler ve Fiyat bilgisi aşağıda belirtilmiştir:

 1. Kimlik Fotokopisi
 2. Sağlık Raporu
 3. İsimli Sicil Kayıt Dokümanı
 4. Kamu yahut Özel kurumlarda daha evvelki yıllarda en az 3 sulama dönemi mesleksel tecrübe olması (Çalışılan kurumdan alınacak yazı ve çalışma müddetlerini gösterir SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirilmiş olacak)
 5. A2 Ehliyet
 6. En az ilkokul mezunu olmak
 7. Yalnızca İznik İlçe sonları içerisinde ikamet ediyor olmak (bağlı köyler dahil)
 8. Çalışma saatleri idarece belirlenecek olup yapılacak kontratta belirtilecektir.
 9. İstenilen dokümanlar İŞKUR ilan mühletinin bitiminden sonraki 3 iş günü içerisinde T.C. İznik Ova Köyleri Sulama Birliği’nin “Mahmut Çelebi mah. Kılıçaslan cad. Belediye İş hanı K:1 No:16 İznik/Bursa adresine saat 17:00’ye kadar teslim edilmelidir. Gerekli evrakları teslim etmeyen adayların müracaatları düşürülecek olup değerlendirmeye alınmayacaktır.
 10. Noter kura çekimi 5.02.2021 Cuma günü saat 14:00-15:00 aralığında yapılacaktır.
 11. İşe alınanlar Birliğimiz İlan Tahtasında ilan edilecektir.
 12. Maaş olarak, Taban Ücret+Yemek ve öbür toplumsal yardımlar verilecektir.
 13. Alınacak Süreksiz Personeller 2021 yılı sulama döneminde 15/02/2021 tarihinde işe başlayacak olup sulama dönemi sonunda askıya alınacaktır.

T.C.İZNİKİLÇESİ İZNİK OVA KÖYLERİ SULAMA BİRLİĞİ Yayınlanma Tarihi: 26.01.2021

Çalışma Biçimi Süreksiz / Tam Vakitli Son Müracaat Tarihi 1.02.2021 Patron Statüsü Kamu Konum 3

Genel Konular ve Özel Koşullar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe Ait Genel Konular:

1) İlan koşullarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak müracaat yapabilir. Ayrıyeten hizmet noktalarından ve Alo 170 çizgisi üzerinden de müracaatlar yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında müracaatlar takip eden birinci iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Müracaat başlangıç tarihleri birebir olan, birebir kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından yalnızca birine müracaat kabul edilir.

3) İlana müracaat yapacak öncelikli adaylar, müracaat yapacakları listeyi (öncelikli liste yahut genel liste) müracaat esnasında işaretleyerek seçer. Müracaat mühleti bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Müracaat yapan iş arayanların öncelikliler de dahil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday imtihan yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak personellerin yalnızca noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm müracaat sahipleri ortasından açık iş sayısı kadar asıl ve gereksinim duyulacak sayıda yedek aday direkt kura sonucu belirlenebilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan kurallarına ait olarak; eğitim durumu, deneyim, öncelik durumu, mesleksel evrak, yabancı lisan kuralı vb. evraklarını ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Doküman teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler yahut yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan şahısların yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine nazaran sıralamada yer alan öbür şahıslar dahil edilebilir. Evrak teslimi ve denetimi emekçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine nazaran kura çekiminden evvel yahut sonra yapılabilir.

7) İmtihan günü, saati, yeri ve imtihana katılmaya hak kazanan adaylar, emekçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, bildirim mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, müracaatta bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde zorlayan sebepler dışında icabet etmeyen, imtihana katılmayan, işi reddeden yahut kamuda daima emekçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının personel taleplerine yapılan müracaatlarda şahısların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, vilayet yahut bölge seviyesinde yayımlanan personel taleplerinin müracaat müddeti içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde sürecin yapıldığı tescil tarihi temel alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu müracaat müddeti içerisinde İŞKUR ünitelerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana müracaatları yapılır.

10) Gerçeğe ters doküman verenlerin ya da beyanda bulunanların müracaatının geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma sürecinin iptaline ait İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal süreç yapma hakları gizlidir.

B) ÖZEL KOŞULLAR

 1. Kimlik Fotokopisi
 2. Sağlık Raporu
 3. İsimli Sicil Kayıt Dokümanı
 4. Kamu yahut Özel kurumlarda daha evvelki yıllarda en az 3 sulama dönemi mesleksel tecrübe olması (Çalışılan kurumdan alınacak yazı ve çalışma müddetlerini gösterir SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirilmiş olacak)
 5. En az Mesleksel Lisenin Elektrik Kısmı mezunu olmak
 6. Çalışma saatleri idarece belirlenecek olup yapılacak mukavelede belirtilecektir.
 7. İstenilen evraklar İŞKUR ilan müddetinin bitiminden sonraki 5 iş günü içerisinde T.C. İznik Ova Köyleri Sulama Birliği’nin “Mahmut Çelebi mah. Kılıçaslan cad. Belediye İş hanı K:1 No:16 İznik/Bursa adresine saat 17:00’ye kadar teslim edilmelidir. Talepte İstenen Koşulları Taşıyanlar ve bunları belgelendirenler kuraya alınacaktır.
 8. Noter kura çekimi 5.02.2021 Cuma günü saat 14:00-15:00 aralığında yapılacaktır.
 9. İşe alınanlar Birliğimiz İlan Tahtasında ilan edilecektir.
 10. Maaş olarak, Minimum Ücret+Yemek ve başka toplumsal yardımlar verilecektir.
 11. Alınacak Süreksiz Çalışanlar 2021 yılı sulama döneminde 15/02/2021 tarihinde işe başlayacak olup sulama dönemi sonunda askıya alınacaktır.

Kaynak: Memurlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz