Gündem

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

E) GENEL VE ÖZEL KAİDELER

1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda belirtilen koşulları taşımak temeldir.

2 – ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Konseyi tarafından kabul edilen merkezi yabancı lisan imtihanından en az 50 puan yahut eşdeğerliği kabul edilen bir imtihandan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi imtihan muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön kıymetlendirme ve kesin kıymetlendirme etaplarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. ALES puanlarının geçerlilik mühleti imtihan sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.

3 – Öğretim vazifelisi takımına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak kuralı aranır.

4 – Devlet yükseköğretim kuramlarının araştırma vazifelisi takımlarına müracaatlarda tezli yüksek lisans, doktora yahut sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak ve imtihanın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak kuralı aranır.

5 – Diplomalarını yabancı ülkelerden alanlar için Yükseköğretim Heyeti Başkanlığı yahut Üniversitelerarası Konsey Başkanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.

6 – Adayların transkriptleri ön kıymetlendirme ve son kıymetlendirme safhasında aşağıdaki asıllara nazaran değerlendirilecektir:

a. Transkriptlerde yalnızca dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Şurasının eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

b. Transkriptlerde yalnızca yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

c. Transkriptlerde yalnızca beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Konseyinin eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

d. Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu periyotta üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Heyetinin eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

e. Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu devirde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Şurasının eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

F) MÜRACAATLARDA TALEP EDİLEN EVRAK

a) Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi takımları için aranan genel koşullar ve özel kaideler ile ilanda belirtilen öbür koşullara sahip adaylar aşağıdakileri eksiksiz halde teslim edecektir.

1 – Adayın müracaat ettiği takıma ilişkin, ünite, kısım, anabilim kolu, takım derecesi, açıklamaları ve irtibat bilgilerini (yazışma adresi, telefon numarası ile e-posta adresi) içeren müracaat dilekçesi(2)

2 – Özgeçmiş (YÖKSİS formatında)

3 – 2 adet fotoğraf

4 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5 – Erkek adaylar için Askerlik Durum Evrakı (e-Devletten alınan karekodlu evrak kabul edilir.)

6 – Cumhuriyet Savcılığından İsimli Sicil Kayıt Evrakı (e-Devletten alınan karekodlu evrak kabul edilir.)

7 – Tam teşekkülü hastaneden alınacak sağlık heyeti raporu (Açıktan atanacaklar için)

8 – Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Evrakı yahut Sanatta Yeterlik Evrakı, Doçentlik Evrakı (Onaylı suretleri yahut e-Devletten alınan karekodlu evrak kabul edilir.)

9 – Kastamonu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu(2)

10 – Bilimsel Çalışma Belgesi ve Taşınabilir (Flash) Bellek/CD’ler (teslim edilecek evrak ve Taşınabilir (Flash) Bellek/CD adedi: Profesör takımı için 1 adet evrak ve 6 adet Taşınabilir (Flash) Bellek/CD, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi takımı için 1 adet belge ve 4 adet Taşınabilir (Flash) Bellek/CD.)

11 – Hizmet Dökümü (Halen öteki bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile rastgele bir kamu kurumundan ayrılmış olanlardan istenmektedir. e-Devletten alınan karekodlu “HİTAP Hizmet Dökümü” evrakı kabul edilir.)

Taşınabilir (Flash) Bellek/CD İçeriği : Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu ile formda belirtilen formata uygun yayın listesi ve yayınlar, yurt içi ve yurt dışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ait evrak, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve başka bilgileri içeren evrak (müracaat dilekçesi, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık evrakı yahut sanatta yeterlik evrakı, doçentlik evrakı) olması gerekmektedir.

b) Öğretim Görevliliği için aranan genel kurallar ve özel koşullar ile ilanda belirtilen başka kaidelere sahip adaylar aşağıda belirtilen evrakı eksiksiz formda teslim edecektir.

1 – Müracaat edilen unvan, ünite, kısım, programı ile ilan numarası ve irtibat bilgilerinin eksiksiz halde doldurulduğu Öğretim Vazifelisi Müracaat Formu(2),

2 – Özgeçmiş,

3 – Lisans ve Lisansüstü Diploma/Geçici Mezuniyet Evrakı (e-Devletten alınan karekodlu dokümanlar ön kıymetlendirme safhasında kabul edilir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet evrakı kesinlikle Aslı yahut ıslak imzalı/mühürlü tasdik edilmiş olmalıdır.)

4 – Lisans ve Lisansüstü Transkripti (Mutlaka Aslı yahut ıslak imzalı/mühürlü tasdik edilmiş evrak olmalıdır. Karekodlu transkriptler kabul edilecektir.)

5 – Deneyim Evrakı (İlanda deneyim kuralı olan takımlar için Resmi kurumlarca verilecek alanında çalıştığını gösterir evrak yahut çalışılan meslek kodlarını gösterir sigortalı hizmet döküm evrakı ve çalışılan yerlerden alınan ıslak imzalı deneyim evrakı yahut kamu işçisi için onaylı hizmet belgesi)

6 – Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf,

7 – Nüfus cüzdanı fotokopisi.

c) Araştırma Görevliliği için aranan genel koşullar ve özel koşullar ile ilanda belirtilen öbür kurallara sahip adaylar aşağıda belirtilen evrakı eksiksiz halde teslim edecektir.

1 – Müracaat edilen unvan, ünite, kısım, programı ile ilan numarası ve bağlantı bilgilerinin eksiksiz formda doldurulduğu Araştırma Vazifelisi Müracaat Formu(2),

2 – Özgeçmiş,

3 – Lisans Diploma/Geçici Mezuniyet Evrakı ve Transkripti (e-Devletten alınan karekodlu evraklar ön kıymetlendirme safhasında kabul edilir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet evrakı kesinlikle Aslı yahut ıslak imzalı/mühürlü tasdik edilmiş olmalıdır.)

4 – Lisansüstü Öğrenci Evrakı (e-Devletten alınan karekodlu dokümanlar ön kıymetlendirme safhasında kabul edilir. e-Devlet harici öğrenci dokümanı kesinlikle Aslı yahut ıslak imzalı/mühürlü onaylı evrak olmalıdır.)

5 – Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf,

6 – Nüfus cüzdanı fotokopisi.

G) BAŞKA AÇIKLAMALAR VE KONULAR

1 – Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı takımlara müracaat edemezler. Profesör ve Doçent takımına müracaat eden adaylar daimi vadeli çalıştırılacaktır.

2 – Adaylar son müracaat tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanın (D) kısmında belirtilen müracaat adreslerine şahsen yahut posta ile müracaatta bulunacaklardır. İlgili ünitelere yapılmayan yahut mühleti içinde yapılmayan ya da eksik evrak ile yapılan müracaatlar ile internet üzerinden yapılacak müracaatlar sürece alınmayacaktır.

3 – Aslı yahut onaylı sureti talep edilen evrakın bütününün yahut rastgele birisinin asıl yahut onaylanmamış bir evrak olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 – Adayların tek bir takım ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla takıma başvuran adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 – Araştırma Vazifelisi takımlarına başvuran adayların ibraz etmiş olduğu lisansüstü eğitim evraklarında Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen azami tahsil müddetlerini aşmamış olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

6 – Üniversite uygun gördüğü takdirde İlanın her basamağı iptal edilebilir. Üniversite imtihan takviminde mecburi hallerde değişiklik yapma hakkını gizli meblağ. Üniversitemiz internet sayfasından yapılan bütün duyurular tebligat mahiyetindedir. Şahıslara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmaz.

H) MUAFİYET

1 – Doktora yahut tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Konseyi tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı takımlarında çalışmış yahut çalışmakta olanlarda merkezi imtihan kaidesi aranmaz.

2 – Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı hususunun dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim vazifelisi takımları haricindeki öğretim elemanı takımlarına yapılacak müracaatlarda yabancı lisan koşulu aranmaz.

(1) https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-pdb-mevzuat-tr adresinden Yönergeler başlığı altından temin edilebilir.

(2) https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-pdb-matbu-evrak-tr adresinden temin edilebilir.

Kaynak: Memurlar

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.