Gündem

Kastamonu Üniversitesi Tedrisat Üyesi Alım İlanı

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK IŞÇI İLANI

Üniversitemizin aşağıda yazılı ünitelerine, 10/07/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Takım ve Adabı Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 657 sayılı Kanunun ve 2547 sayılı Üniversite Kanunun alakalı unsurları, Talim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin alakalı unsurları ile Üniversitemizin Talim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesi(1) ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Tedrisat Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Test ile Giriş Testlerine Ait Tarz ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in alakalı kararları mucibince Profesör, Doçent, Doktor Tedrisat Üyesi ve Talim Hizmetlisi alınacaktır.

A) MÜRACAAT TAKVİMİ

İlana müracaatlar ilanın Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

B) IMTIHAN TAKVİMİ (Öğretim Hizmetlisi Takımları için)_______________________________________________________

E) GENEL VE KIŞISEL KAIDELER

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunda belirtilen edilen kuralları taşımak esastır.

2- ALES’ten en az 70, Üniversite Şurası tarafından kabul edilen merkezi yabancı lisan testinden en az 50 puan yahut eşdeğerliği kabul edilen bir imtihandan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi test muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön kıymetlendirme ve en son kıymetlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. ALES puanlarının muteberlik mühleti test sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.

3- Tedrisat vazifelisi takımına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans aşamasına sahip olmak kuralı aranır.

4- Adayların transkriptleri ön kıymetlendirme ve sonuncu kıymetlendirme safhasında aşağıdaki esaslara nazaran değerlendirilecektir:

a. Transkriptlerde yalnızca dörtlük not sistemi olması halinde Üniversite Şurasının eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

b. Transkriptlerde yalnızca yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

c. Transkriptlerde yalnızca beşlik not sistemi olması halinde Üniversite Heyetinin eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

d. Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu periyotta üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Üniversite Heyetinin eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

e. Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu devirde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Üniversite Konseyinin eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

F) MÜRACAATLARDA TALEP EDİLEN EVRAK

a) Profesör, Doçent ve Doktor Talim Üyesi takımları için aranan genel kurallar ve şahsi kurallar ile ilanda belirtilen öteki kurallara sahip adaylar aşağıdakileri eksiksiz halde teslim edecektir.

1- Adayın müracaat ettiği takıma ilişkin, ünite, kısım, anabilim kolu, takım raddesi, açıklamaları ve muhabere haberlerini (yazışma adresi, telefon numarası ile e-posta adresi) içeren müracaat dilekçesi(2)

2- Özgeçmiş (YÖKSİS formatında)

3- 2 adet fotoğraf

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5- Yabancı Lisan Evrakı

6- Erkek adaylar için Askerlik Durum Evrakı (E-devletten alınan karekodlu evrak kabul edilir.)

7- Cumhuriyet Savcılığından Isimli Sicil Kayıt Evrakı (E-devletten alınan karekodlu evrak kabul edilir.)

8- Sağlık Beyan Formu(2)

9- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Bilirkişilik Evrakı yahut Sanatta Yeterlik Evrakı, Doçentlik Evrakı (Onaylı suretleri yahut E-devletten alınan karekodlu evrak kabul edilir.) (Diplomalarını yabancı memleketlerden sahalar için Üniversite Konseyi Başkanlığı yahut Üniversitelerarası Heyet Başkanlığınca onaylanmış denklik evrakının aslının yahut onaylı suretinin müracaatlara eklenmesi gerekmektedir.)

10- Kastamonu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu(2)

11- Ilmî Çalışma Evrakı ve CD’ler [Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu’nda belirtilen formata makul yayın listesi ve yayınlar, yurt içi ve yurt dışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ait evrak, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve vesair haberleri içeren evrak ve CD’ler (teslim edilecek evrak ve CD adedi: Profesör takımı için 1 adet evrak ve 6 adet CD, Doçent ve Doktor Tedrisat Üyesi takımı için 1 adet evrak ve 4 adet CD.)]

12- Hizmet Dökümü (Halen farklı bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile rastgele bir kamu kurumundan ayrılmış olanlardan istenmektedir. E-devletten alınan karekodlu “HİTAP Hizmet Dökümü” evrakı kabul edilir.)

b) Talim Görevliliği için aranan genel koşullar ve şahsi kurallar ile ilanda belirtilen öbür kaidelere sahip adaylar aşağıdakileri eksiksiz biçimde teslim edecektir.

1- Müracaat edilen unvan, ünite, kısım, programı ile ilan numarası ve muhabere malumatlarının eksiksiz halde doldurulduğu Tedrisat Vazifelisi Müracaat Formu(2),

2- Özgeçmiş,

3- ALES Sonuç Evrakı (Evrakta “Sonuç Dokümanı Denetim Kodu” kesinlikle konum almalıdır.),

4- Yabancı Lisan Sonuç Evrakı (Evrakta “Sonuç Dokümanı Denetim Kodu” kesinlikle mahal almalıdır.),

5- Lisans ve Lisansüstü Diploma/Geçici Mezuniyet Evrakı (E-devletten alınan karekodlu dokümanlar ön kıymetlendirme safhasında kabul edilir. E-Devlet harici diploma/mezuniyet evrakı kesinlikle Aslı yahut ıslak imzalı/mühürlü tasdik edilmiş olmalıdır.)

6- Lisans ve Lisansüstü Transkripti (Mutlaka Aslı yahut ıslak imzalı/mühürlü tasdik edilmiş evrak olmalıdır. Karekodlu transkriptler kabul edilecektir.)

7- Tecrübe Evrakı (İlanda tecrübe koşulu olan takımlar için Resmi kurumlarca verilecek sahasında çalıştığını gösterir evrak yahut çalışılan meslek kodlarını gösterir sigortalı hizmet döküm evrakı ve çalışılan alanlardan alınan ıslak imzalı tecrübe evrakı yahut kamu işçisi için onaylı hizmet belgesi)

8- Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf,

9- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

G) GAYRI AÇIKLAMALAR VE HUSUSLAR

1- Profesör ve Doçent unvanına sahip talim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı takımlara müracaat edemezler. Profesör ve Doçent takımına müracaat eden adaylar daimi müddetli çalıştırılacaktır.

2- Adaylar son müracaat tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanın (D) kısmında izah edilen müracaat adreslerine şahsen yahut posta ile müracaatta bulunacaklardır. Alakalı ünitelere yapılmayan yahut müddeti içinde yapılmayan ya da eksik evrak ile yapılan müracaatlar ile internet üzerinden yapılacak müracaatlar sürece alınmayacaktır.

3- Aslı yahut tasdik edilmiş sureti talep edilen evrakın bütününün yahut rastgele birisinin asıl yahut tasdik edilmemiş bir evrak olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4- Üniversite test takviminde mecburi hallerde değişiklik yapma hakkını saklı fiyat. Üniversitemiz internet sahifesinden yapılan bütün duyurular tebligat mahiyetindedir. Şahıslara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmaz.

H) MUAFİYET

1- Doktora yahut tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte bilirkişilik ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Üniversite Konseyi tarafından belirlenen bilirkişilik sahalarına atanacak olanlarda, üniversite kurumlarında tedrisat elemanı takımlarında çalışmış yahut çalışmakta olanlarda merkezi test kuralı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı hususunun dördüncü fıkrası kapsamındaki talim vazifelisi takımları haricindeki tedrisat elemanı takımlarına yapılacak müracaatlarda yabancı lisan koşulu aranmaz.

(1) https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-pdb-mevzuat-tr adresinden Yönergeler başlığı altından temin edilebilir.

(2) https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-pdb-matbu-evrak-tr adresinden temin edilebilir. 4203/1-1

Kaynak: Memurlar

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.