Gündem

KİT’lerde 3 yıl çalışma zorunluluğuna kimler tabi mi?

Soru: Devlet memurluğundan istifa edip KİT idare şurası kararı ile 399 sayılı KHK’ye tabi bir konuma açıktan atananların da üç yıl müddetle öteki kurumların takım ve durumlarına atanması yasak mı? Yoksa yasaklama yalnızca merkezi yerleştirmeyle atananları mı kapsıyor?

Yanıt: Kamu iktisadi teşebbüslerinin işçi rejimi genel olarak 399 sayılı Kanun Kararında Kararname ile düzenlenmiştir. Kapsam dışı statüde işçi istihdam eden kurumlar (BOTAŞ, TPAO, KIYEM, TEMSAN) ise bu KHK kararlarına tabi değildir. 399 sayılı KHK’ye tabi kuruluşlarda üç statüde işçi istihdam edilmektedir. Bunların birincisi birebir vakitte 657 sayılı Kanun kararlarına tabi olan 1 sayılı cetvel kapsamındaki memurlar, ikincisi kontratlı işçi, üçüncüsü ise çalışanlardır.

KİT’lerde vazife yapacak kontratlı işçi üç farklı formda işe alınabilmektedir. Bunlardan birincisi KPSS sonuçlarına dayalı olarak ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sistemi, ikincisi özel yönetmelikle düzenlenmiş olması kaydıyla kuruluşun faaliyet alanı itibarıya özel nitelik gerektiren konumlar için KPSS puan sıralamasına bağlı olarak yazılı ve sözlü/uygulamalı kurumsal imtihan, üçüncüsü ise Devlet memuru olarak misyon yapmaktayken istifa ederek idare heyeti kararıyla yapılan işe alım metodudur. Birinci iki prosedürün tüzel desteği Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı iştiraklerinin ilgili yıla ilişkin Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespitine Ait Cumhurbaşkanı Kararı olup, üçüncü usul ise açık bir türel desteği olmamakla birlikte mülga Devlet İşçi Başkanlığı görüşleri çerçevesinde şekillenmiş ve yerleşik bir uygulama haline gelmiştir.

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı iştiraklerinin 2020 yılına ilişkin Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespitine Ait Kararın 7/4 hususunda, “1/1/2020 tarihinden sonra kontratlı işçi konumlarına atananlar 3 hizmet yılını tamamlamadıkça; mesleğe özel müsabaka sınavıyla yardımcı olarak atanan takımlar ile bulunulan durumdan farklı ve tahsil durumu itibariyle ihraz ettikleri unvanlı kador ve pozisonlara yapılacak atamalar hariç olmak üzere hala vazife yaptıkları kuruluşlara yahut öteki kamu kurum ve kuruluşlarına atanamaz. Kamu Misyonlarına Birinci Kere Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında Genel Yönetmelik kapsamında merkezi yerleştirme süreçlerine ve bu hususun ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ilanlara başvuramaz, yerleştirilseler dahi atama süreçleri yapılmaz.”denilmektedir.

15 Kasım 2019 tarihli ve 30949 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2020 Yılına İlişkin Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına Ait Adap ve Temellerin Belirlenmesine Dair Bildirinin 7. unsurunda ise, “(1) 1/1/2020 tarihinden sonra kontratlı işçi konumlarına atanan işçi, atanmasını takiben 3 yıl geçmedikçe hala vazife yaptıkları kuruluşlara ve öteki kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacaklardır.
a) Kurumsal alım formülü ile teşebbüslerde kontratlı işçi durumlarına atananlar,
b) Mesleğe özel müsabaka imtihanı ile yardımcı olarak girilen takımlar (örneğin müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, stajyer kontrolörlük üzere kadrolar) ile bulunulan durumdan farklı ve tahsil durumu prestijiyle ihraz ettikleri unvanlı takım ve durumlara yapılacak atamalar (örneğin memur unvanlı konuma atanmış çalışanın mühendis unvanlı bir takım yahut duruma atanması),
bu sınırlamanın dışındadır.” kararları yer almaktadır.

Cumhurbaşkanı Kararında hangi biçimde olursa olsun KİT’lerde işe alınan tüm kontratlı işçinin öteki kamu kurumlarına atanabilmesi için üç yılını tamamlamış olması (kariyer meslekler ile tahsil durumu ile ihraz edilen unvanlar hariç) gerektiği söz edilmekle birlikte Bildiri kararı ile kapsam daraltılmıştır. Cumhurbaşkanı Kararından farklı olarak Bildiri kararına nazaran kurumsal alım tekniği ile alınan kontratlı işçi için üç yıl yasağı uygulanmayacaktır.

Sonuç olarak, mevzuatta açık bir halde düzenlenmiş olmasa da Devlet memurluğundan ayrılanların KİT idare heyeti kararı ile kontratlı işçi olarak atanması, kurumsal bir alım formülüdür. Diğer bir sözle bu biçimde atanan çalışanın de kuruluşların özel yönetmeliklerinde belirtilen özel nitelikleri haiz kontratlı işçi alımında uygulanan KPSS puanı artı yazılı ve sözlü/uygulamalı imtihan metodu ile alınan işçi üzere üç yıl çalışma zaruriliği kapsamında olmadığını değerlendirmekteyiz.

Kaynak: Memurlar

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.