Gündem

MSB, 66 kontratlı bilişim işçisi alacak

ULUSAL SAVUNMA BAKANLIĞI

KONTRATLI BİLİŞİM İŞÇİSİ İMTİHAN DUYURUSU

Ulusal Savunma Bakanlığı Muhabere ve Bilgi Sistem Dairesi Başkanlığında (ANKARA) istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi Süreç Ünitelerinde Kontratlı Bilişim İşçisi İstihdamına Ait Temel ve Yordamlar Hakkında Yönetmelik”in 8’inci hususu uyarınca, Ulusal Savunma Bakanlığı İşçi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek kelamlı imtihan muvaffakiyet sırasına nazaran toplam 66 (altmışaltı) Kontratlı Bilişim Çalışanı alınacaktır.

2019 yahut 2020 yıllarında yapılan Kamu İşçisi Seçme İmtihanında (KPSS) alınan KPSS-P3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde İngilizce lisanında yapılan Yabancı Lisan Bilgisi Düzey Tespit İmtihanı (YDS) yahut buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı temel alınarak yapılacak sıralamaya nazaran en yüksek puanlıdan başlanarak her kontratlı bilişim çalışanı konumunun 10 katı aday kelamlı imtihana çağrılacaktır.

KPSS-P3 puanı olmayan yahut doküman ibraz etmeyen adayın KPSS-P3 puanı 70 (yetmiş), İngilizce lisanında yabancı lisan puanı olmayan yahut doküman ibraz etmeyen adayın yabancı lisan puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

1.BAŞVURU KAİDELERİ

A- GENEL KAİDELER (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci hususunda belirtilen koşulları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve sanayi mühendisliği kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin, mühendislik kısımlarından, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren kısımları ile istatistik, matematik ve fizik kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin idaresi konusunda yahut büyük ölçekli ağ sistemlerinin konseyimi ve idaresi konusunda en az 3 (üç) yıllık, mesleksel deneyime sahip bulunmak (Mesleki deneyimin belirlenmesinde; bilişim işçisi olarak, 657 sayılı Kanuna tabi takımlı yahut tıpkı Kanunun 4’üncü unsurunun (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Kararında Kararnameye tabi kontratlı statüdeki hizmetler ile özel bölümde, toplumsal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle personel statüsünde bilişim işçisi olarak geçtiği belgelenen hizmet mühletleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar etraf ünitelerinin donanımı ve kurulan ağ idaresi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla yeni programlama lisanlarından en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci hususunun A fıkrasının 7’nci bendi kapsamında sevk edileceği hastaneden sağlık raporu almak,

f) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumlu olmak,

g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut muaf yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ğ) Esnek çalışma saatlerine ahenk sağlayabiliyor olmak,

h) Maksatlara yönelik ve sonuç odaklı çalışabilmek, analitik düşünme, planlama, tertip, iş takibi, grup çalışması ve irtibat maharetleri gelişmiş, yeterli derecede raporlama ve sunum maharetlerine sahip olmak.

8- ÖZEL KOŞULLAR

8.1. Dijital Ofis Proje Yöneticisi (1 İşçi – Tam Vakitli – Aylık Brüt Kontrat Fiyatının 2 Katına Kadar)

a) En az 3 (üç) yıl bilişim proje yöneticisi olarak iş deneyimine sahip olduğunu belgelemek,

b) Kurumsal dijital stratejileri oluşturabilmek için bilişim teknolojilerinden düzgün anlıyor olmak,

c) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, uyum ve denetim kademelerini yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak,

ç) Analitik düşünebilme yeteneğine sahip olmak,

d) Bilişim teknolojilerini takip edebilir seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak,

e) Yapay Zeka, Makina Öğrenmesi (Machine Learning) ve Derin Öğrenme (Deep Learing) teknolojilerinden anlıyor olmak,

f) Bulut tabanlı yazılım teknolojilerinden anlıyor olmak,

g) Taşınabilir teknolojilerini düzgün derecede biliyor ve takip ediyor olmak,

Tercihen;

h) Project Management Professional (PMP) yahut Projects in Controlled Environments (PRINCE2) sertifikasına sahip olduğunu yahut Proje İdaresi eğitimi almış olduğunu belgelemek,

i) Sistem, yazılım lisanları mimari yapıları ve dizaynları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

j) Açık kaynak kodlu yazılımlar konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ç) Teknik şartname hazırlama konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

k) Yeni kuşak bilişim teknolojilerinden (Block Chain, Dijital Para, IoT-Internet of things vb.) anlıyor olmak.

8.2. Bilgi Tabanı Uzmanı-1 (1 İşçi – Tam Vakitli – Aylık Brüt Kontrat Fiyatının 3 Katına Kadar)

a) Orta ve büyük ölçekli bilgi süreç merkezlerinde PostgreSQL data tabanı yöneticisi olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

b) PostgreSQL Data tabanı mimarisinin heyetimi, data hizmetlerinin planlaması, modellemesi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu, sorun tahlilleri, bilgi tabanı güvenliğinin sağlanması hakkında ileri derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,

c) Donanım ve ağ iş yükü dengelemenin yanı sıra, performans artırıcı data tabanı düzenlemelerini ve yedekleme süreçleri (Backup/Recovery) yapabilmek,

ç) Teknik hususları takip edebilecek seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak,

d) İlişkisel data tabanları konusunda bilgi sahibi olmak,

e) Windows ve Linux platformlarında PostgreSQL veritabanda çalışmış olmak,

Tercihen;

PostgreSQL data tabanında Clustering, High availability, Replication ve Disaster Recovery hususlarında bilgi sahibi olmak, gerektiğinde bu sistemleri kurup çalıştırabilir yetenekte olmak.

8.3. Bilgi Tabanı Uzmanı-2 (4 İşçi – Tam Vakitli – Aylık Brüt Kontrat Fiyatının 2 Katına Kadar)

a) En az 3 (üç) yıl bilgi tabanı yöneticiliği deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek,

b) Data tabanı mimarisi ve tasarımı hakkında ileri derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,

c) Bilgi tabanında performans ayarlaması (tuning) yapabilmek ve deneyim sahibi olmak,

ç) Bilgi tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak (oluşabilecek tüm senaryolar için),

d) Risk idaresi mevzularında tecrübe sahibi olmak,

e) Linux tabanlı işletim sistemlerinde deneyim sahibi olmak,

f) Oracle 11g yahut 12c Oracle Certified Associate (OCA) ve Oracle Certified Professional (OCP) sertifikalarından en az birine sahip olduğunu belgelemek,

g) Oracle RAC (Real Application Cluster) mimarisinde çalışan bilgi tabanı idare deneyimine sahip olmak,

ğ) Farklı bilgi tabanı ortamlarından bilgi transferi hususlarında deneyim sahip olmak,

h) Bilgi tabanında oluşabilecek sorunlara proaktif tahlil üretebilecek nitelikte olmak,

ı) Oracle bilgi tabanı yazılımı sürüm yükseltme yamalama konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

i) Linux tabanlı işletim sistemlerinde çalışan RAC ve GRID mimarisine sahip Oracle bilgi tabanı konseyimi ve konfigürasyonu yapabilmek,

j) Kurumsal data güvenliği ve bilgi güvenliği idaresi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

k) SQL tahlili yaparak performans ve kaynak kullanımı optimizasyonu yapabilmek,

l) Data ambarı modelleme ve tasarımı konusunda deneyimli olmak,

m) Data tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

Tercihen;

n) Oracle Exadata idaresi konusunda deneyime sahip olmak,

o) MS SQL VTYS idare deneyimine sahip olmak,

p) Microsoft İş Zekası platformunda bilgili ve tecrübeli olmak,

ç) İleri derecede TSQL bilgisine sahip olmak,

q) Oracle Dataguard konseyimi, konfigürasyon ve idaresi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

r) SSRS (Microsoft SQL Server Reporting Services), OLAP küpleri ve SSIS (MS SQL Server Integration Services) bahislerinde bilgi sahibi olmak,

s) Sharepoint platformu üzerinde bütünleşik İş Zekası tahlilleri geliştirmiş olmak ve Dashboard Designer aracına hakim olmak,

t) Oracle/MySQL/DB2 for iSeries server bilgi tabanlarının idaresi, suramı, yama uygulama ve sürüm artışı, yedekleme ve kurtarma, performans güzelleştirme hakkında bilgi sahibi olmak,

ğ) MCSA Database Administrator sertifikasına sahip olmak,

u) Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Business Intelligence sertifikasına sahip olmak,

ı) Cloudera Certified Administrator in Apache Hadoop (CCAH) sertifika sahibi olmak,

v) ITSM ve ITIL süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

w) Hadoop yazılımının suram, yapılandırılması ve bilgi tabanlarına entegrasyonu hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

x) MSSQL İdaresi konusunda uzman düzeyinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

y) MSSQL Server sunucusu idaresi bahislerinde (Databasi Mirroring, backup restore, Alvays On, Cluster mimarisi vb.) bilgi ve deneyim sahibi olmak.

8.4. Data Tabanı Uygulama Güvenliği Uzmanı (1 İşçi – Tam Vakitli – Aylık Brüt Mukavele Fiyatının 2 Katına Kadar)

a) Data tabanı idare sistemleri, işletim sistemleri idaresi ve data tabanı idaresi hususlarında aşağıdaki sertifikalara sahip olmak ve belgelemek;

(1) Oracle Certified Associate (OCA),

(2) Oracle Certified Professional (OCP),

b) En az 3 (üç) yıl data tabanı uygulama güvenliği deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek,

c) SIEM eseri tarafından toplanan logların veritabanı güvenliği ile bağlı konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ç) SIEM eseri tarafından üretilen veritabanı güvenliği ile ilgili alarmları takip etmek ve alarmlara ait gerekli müdahalelerde bulunmak,

d) Data tabanlarının ve uygulama sunucularının inceleme/kurulma faaliyetlerine ait bilgi ve deneyim sahibi olmak,

e) Bilgi sistemindeki meydana gelen kesintileri(zaman, mühlet ve sebepleriyle), sisteme eklenen çıkarılan donanım/yazılımları, yapılandırma değişikliklerini, performans problemlerini, ek muhtaçlıkları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

f) Bilgi tabanlarının ve uygulama sunucularının sistem performansını izlemek, pahalandırmak ve işletim performansları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

g) Açıklık tarama testleri sonucuna nazaran data tabanı ve uygulama sunucularının güvenlik güncellemeleri konusunda deneyim sahibi olmak,

ğ) Mevcut data tabanlarına ve uygulama sunucularına ait yedekleme ve kurtarma stratejilerini konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

h) Bilgi tabanlarının ve uygulama sunucularının güvenliğini konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

Tercihen;

i) Modül ve entegrasyon testlerini konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

j) SQL Certified Expert sertifikasına sahip olmak.

8.5. Java Yazılım Uzmanı (4 İşçi – Tam Vakitli – Aylık Brüt Kontrat Fiyatının 2 Katına Kadar)

a) Java yazılım lisanında (JEE, EJB 3.x, SpringBoot, JSF vb.) en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olduğunu belgelemek,

b) JSP, JSF ve Servlet mevzularında bilgili ve tecrübeli olmak, hibernate ile kod geliştirmek ve projelerinde kullanmış olmak,

c) Web servis geliştirme (SOAP, REST, JAX-WS, AXIS, CXF, vb.) hususlarında çalışmış olmak,

Tercihen;

d) Obje yönelimli programlama ve tasarım desenleri (Design Patterns) konusuna hakim olmak,

e) Daima entegrasyon araçları (Teamcity, Jenkins vb.), proje takibi ve planlama yazılımları (Jira,Trello, vb.) ile yazılım geliştirme ve test tecrübesine sahip olmak,

f) Java teknolojileri ile ilgili Eğitim, İştirak yahut Uzmanlık Sertifikalarından (Java SE, Java EE) rastgele birine sahip olmak,

ç) SOA teknolojileri ile geliştirilmiş en az bir projede çalışmış olmak,

g) Entegre geliştirme ortamları (IntelliJ IDEA, Eclipse, NetBeans, vb.), grafik orta yüz teknikleri (Spring, JSF 2.x, vb.), raporlama yazılımları (JasperReports, vb.) ile yazılım geliştirme ve test tecrübesine sahip olmak,

h) Yazılı ve kelamlı bağlantı hünerlerine, analitik fikir ve süratli sorun çözme yeteneğine sahip olmak.

8.6. Kıdemli Java Yazılım Uzmanı (1 İşçi – Tam Vakitli – Aylık Brüt Mukavele Fiyatının 3 Katına Kadar)

a) Java yazılım lisanında (JEE, EJB 3.x, SpringBoot, JPA-2, vb.) en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olduğunu belgelemek,

b) Web servis geliştirme (SOAP, REST, JAX-WS, AXIS, CXF, vb.) hususlarında tecrübeli olmak,

c) SOA teknolojileri ile geliştirilmiş en az bir projede çalışmış olmak,

ç) Oracle Certified Associate (OCA) yahut Oracle Certified Programmer (OCP) sertifikalarından en az birisine sahip olmak,

Tercihen;

d) Obje yönelimli programlama ve tasarım desenleri (Design Patterns) konusuna hakim olmak,

e) Daima entegrasyon araçları (Teamcity, CruiseControl, vb.), proje takibi ve planlama yazılımları (Jira, Trello, vb.) ile yazılım geliştirme ve test tecrübesine sahip olmak,

f) Java teknolojileri ile ilgili Eğitim, İştirak yahut Uzmanlık Sertifikalarından (Java SE, Java EE) rastgele birine sahip olmak,

ç) JSP, JSF ve Servlet hususlarında bilgili ve tecrübeli olmak, hibernate ile kod geliştirmek ve projelerinde kullanmış olmak,

g) Entegre geliştirme ortamları (IntelliJ IDEA, Eclipse, NetBeans, vb.), grafik arayüz teknikleri (Struts, Spring, JSF 2.x, vb.), raporlama yazılımları (JasperReports, vb.) ile yazılım geliştirme ve test tecrübesine sahip olmak,

h) Yazılı ve kelamlı irtibat marifetlerine, analitik fikir ve süratli sorun çözme yeteneğine sahip olmak.

8.7. Yazılım (Asp.Net) Uzmanı (7 İşçi – Tam Vakitli – Aylık Brüt Mukavele Fiyat Tavanının 2 Katına Kadar)

a) Asp.Net konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olduğunu belgelemek,

b) MVC yazılım mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak ve uygulama geliştirmiş olmak,

c) .Net 4.0 ve üstü Framework hakkında bilgi sahibi olmak ve bu framework’ü kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,

ç) C# kod sistemiyle birden çok kullanıcının tarafından kullanılan uygulama geliştirmiş olmak,

d) Visual Studio 2012 ve üstü IDE’leri sıkıntısız kullanabiliyor olmak,

e) SQL bilgi sistemlerine aşina olmak ve MS SQL, Oracle alt yapılarından biriyle çalışmış ve bu sistemlerden en az birini kullanan bir uygulama yazmış olmak,

f) SVN, TFS ve/veya Git sürüm denetim sistemleriyle çalışmış ve hakim olmak,

g) Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Web forms, web services, web servercontrols,Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, REST, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) teknolojilerin kullanımı ve yazımı konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

Tercihen;

h) Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek, düzgün derecede İngilizce bilgisine sahip olmak,

i) Web forms, web services, web servercontrols, REST ve SOAP hakkında bilgi sahibi ve kullanmış olmak,

j) HTML, CSS, Javascript ve jQuery bilgisine sahip ve Ajax kullanabiliyor olmak, gerektiğinde bootstrap üzere eklentileri kullanarak Asp.Net altyapısında web sitesi geliştirebiliyor olmak.

8.8. WEB (Örün) Tasarım ve Grafik Uzmanı (1 İşçi – Tam Vakitli – Aylık Brüt Mukavele Fiyatının 2 Katına Kadar)

a) Web tasarımı ve Grafik konusunda en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

b) Süratli ve yaratıcı görsel üretimler oluşturabilecek, tüm browserlar ile uyumlu tasarım yapabilecek yetenekte olmak,

c) Web/Mobil ve responsive projeler ve görsel tasarım için HTML, HTML5, DHTML, HTMLLS, CSS3, Jquery, Javascript bahislerinde düzgün derecede bilgi sahibi olmak,

ç) Grafik tasarım programlarını çok âlâ kullanabilecek ve Adobe after effect, Adobe premiere, Dreamweaver, Corel draw, Adobe Fireworks, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator vb. eserlerin kullanımında deneyimli olmak,

d) Görsel tasarım ve uygulama konusunda eğitim almış olmak,

e) Banner, slider, menü, pop-up tasarımı yapabilmek,

f) Tasarım istikrarı, tasarım bütünlüğü, menü/navigasyon mantığı, renk teorisi, animasyon, sayfa sistemi vb. görsel tasarım prensiplerinde derinlemesine bilgi sahibi olmak,

Tercihen;

g) Erişilebilirlik (Engelliler için bilgisayar kullanımı) konusunda bilgi sahibi olmak,

h) Toplumsal medya, görüntü montaj ve mailing idaresi konusunda tecrübe kazanmış ve gelişmelere açık olmak.

8.9. Proje Uzmanı (7 İşçi – Tam Vakitli – Aylık Brüt Mukavele Fiyatının 2 Katına Kadar)

a) Proje idaresi süreçlerinde en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olduğunu belgelemek,

b) Proje idare metodolojilerine hakim olmak,

c) Proje idaresi için kullanılan yazılımlarda tecrübeli (MS Project, JIRA vb.)olmak,

ç) Proje idare sürecinde tüm paydaşlar ile koordineli çalışarak projenin maksat, kapsamına, bütçesine ve planına uygun olacak halde projelerin yürütülmesinde, sunum ve raporlarının hazırlanmasında çalışabilecek,

d) Proje raporlamalarını, ilgili tüm bilgi ve dokümanın toplanmasını ve projenin idari misyon ve sorumluluklarını yerine getirebilecek olmak,

e) Uyum hüneri yüksek, proje çalışmalarına ve kadro çalışmasına yatkın olmak,

f) Proje metriklerinin toplanması, hesaplanması, tahlil edilmesi ve raporlanması hususlarında misyon alabilecek olmak,

Tercihen;

g) PMP yahut Prince2 eğitimi almış ve/veya sertifika sahibi olmak,

h) Mukavele İdaresi, Kalite İdaresi, Konfigürasyon İdaresi hususlarında bilgili olmak,

i) Tedarik süreçlerine (ihtiyaç tanımlama dokümanı hazırlama, teknik şartname hazırlama vb.) hakim olmak.

8.10. Ağ (Network) İdare Uzmanı (4 İşçi – Tam Vakitli – Aylık Brüt Mukavele Fiyatının 2 Katına Kadar)

a) Ağ (Network) İdare sistemleri alanında en az 3 (üç) yıl deneyimli olduğunu belgelemek,

b) En az Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

c) En az 1000 kullanıcılı bir kurum yahut kuruluşun ağ kurulumunu yaptığını yahut yönetmiş olduğunu belgelemek,

Tercihen;

d) Juniper omurga anahtar (backbone), kenar anahtarların (switch) heyetimi, idaresi ile JUNOS Space yazılımını yönetmede bilgi ve deneyim sahibi olduğunu belgelemek, b) Ağ ve İnternet güvenlik teknolojilerinde ileri seviyede bilgi sahibi olmak,

e) Cisco ASR 1000 ve Cisco ISR serisi yönlendiriciler (router) konusunda bilgi ve deneyime sahip olmak,

ç) Network idare yazılımlarının heyetimi, konfigürasyonu ve faal network ortamında faal bir halde kullanımı konusunda teknik bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

f) Ağ üzerinde trafik ve protokol tahlili yapabilen yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

g) Yazılı ve kelamlı irtibat maharetlerine, analitik fikir ve süratli sorun çözme yeteneğine sahip olmak.

8.11. Microsoft Sistem Uzmanı (1 İşçi – Tam Vakitli – Aylık Brüt Mukavele Fiyatının 3 Katına Kadar)

a) Microsoft Sistem Uzmanı alanında en az 5 (beş) yıl deneyime sahip olmak ve bunu belgelemek,

b) Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Entrprise Devices and Apps sertifikasına yahut Microsoft Certifled Solutions Expert (MCSE) SharePoint sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

c) En az 1000 kullanıcılı Microsoft Active Directory idare sisteminde sistem yöneticisi olarak en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek,

ç) Microsoft SCOM 2012 ve üstü sistemler ile SCCM 2012 ve üstü sistemlerinin suram konfigürasyon ve sorun giderme bahislerinde 3 (üç) yıl deneyime sahip olduğunu belgelemek,

d) Microsoft Exchange Server ile Microsoft SQL ‘Server heyetim, konfigürasyon ve sorun giderme

konusunda en az 3 (üç) yıl deneyime sahip olduğunu belgelemek,

e) Microsoft Hyper-V yahut VMware sanallaştırma platformiarı ile fizikî ve sanal sunucu cluster

yapılandırma ve idaresi konusunda en az 3 (üç) yıl deneyime sahip olduğunu belgelemek,

Tercihen;

f) En az bir iş sürekliliği projesinde vazife yapmış olmak,

g) Linux, fizikî ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme mevzularında 3 (üç) yıl deneyime sahip olduğunu belgelemek,

h) Data depolama sistemleri, bilgi yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda bir kurumda bilgi depolama sistem uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl deneyime sahip olduğunu belgelemek,

ç) Yazılı ve kelamlı irtibat maharetlerine, analitik fikir ve süratli sorun çözme yeteneğine sahip olmak.

8.12. Siber Güvenlik Uzmanı (2 İşçi – Tam Vakitli – Aylık Brüt Kontrat Fiyatının 2 Katına Kadar)

a) Certified Ethical Hacker (CEH) yahut GIAC Penetration Tester (GPEN) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

b) Antivirüs, antispam, güvenlik duvarı, örün uygulama güvenlik duvarı (Web Application Firewall-WAF), Taarruz Tespit Sistemi (Intrusion Detection System-IDS), Hücum Muhafaza Sistemi (Intrusion Prevention System-IPS), içerik filtreleme yazılımı ve e-posta güvenliği mevzularında en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,

Tercihen;

c) Açık Örün Uygulama Güvenlik Projesi (Open Web Application Security Project- OWASP) araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

d) Java, .Net, Oracle, SQL hususlarında bilgi sahibi olmak,

e) Microsoft ve açık kaynak kodlu (Linux, Unix vb.) işletim sistemleri ve güvenliği bahislerinde ileri seviyede bilgi sahibi olmak,

ç) Güvenlik teknolojilerinin seçimi, uygulanması ve idaresi hakkında tecrübeli olmak,

f) Siber olay müdahale süreçlerinde deneyimli olmak,

g) SIEM sistemlerini kurma, yapılandırma, yönetme ve merkezi iz kaydı (log) tahlili konusunda deneyimine sahip olmak,

h) Bilgi Güvenliği İdare Sistemi konusunda bilgi sahibi olmak,

i) Lokal Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Sanal Özel Ağ (VPN) mevzularında bilgi sahibi olmak,

ğ) Web ve uygulama sunucusu yazılımları ile bilgi tabanı güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

j) Ziyanlı yazılım tahlili konusunda bilgi sahibi olmak,

ı) E-posta üzerinden yapılan ataklar hakkında, DDOS atak çeşitleri ve siber akınlar konusunda bilgi sahibi olmak,

k) Yazılı ve kelamlı irtibat hünerlerine, analitik fikir ve süratli sorun çözme yeteneğine sahip olmak.

8.13. Sızma Testi Uzmanı (4 İşçi – Tam Vakitli – Aylık Brüt Kontrat Fiyatının 4 Katına Kadar)

a) Sızma testi uzmanlığı alanında en az 7 (yedi) yıl deneyime sahip olmak ve bunu belgelemek,

b) Sızma testi metodolojileri ve raporlama teknikleri hakkında tecrübeli olmak,

c) Nmap, Wireshark, Nessus, NeXpose, Metasploit, AppScan, Weblnspect, Burp Suite, Acunetix, NetSparker, Core lmpact, Cobalt Strike sızma testleri ve güvenlik açığı kıymetlendirme araçlarının en az üçünde tecrübeli olmak,

ç) Ağ güvenliği hususlarında (kriptolama, güvenlik duvarları, NAC, IPS/IDS, kimlik doğrulama, erişim denetim listeleri vb.) bilgi ve deneyim sahibi olmak,

d) Örün uygulamaları ve ağ güvenlik testleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

e) Offensive-Security Certified Professional (OSCP) sertifikasına sahip olmak,

f) GIAC Penetration Tester (GPEN) sertifikasına sahip olmak,

Tercihen;

g) Sızma Testi Uzmanı olarak aşağıdaki sertifikasyonlardan en az birine sahip olmak. İlgili uzmanlığın daha üst düzey sertifikasyonları da kabul edilecektir,

(1) Offensive-Security Certified Expert (OSCE)

(2) Elearn Security Certified Professional Penetration Tester (eCPPT)

(3) Elearn Security Certified Web Application Penetration Tester (eCWPT)

(4) GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT)EC-Council Certified Security Analyst (ECSA )

(5) Licensed Penetration Tester (LPT)

(6) Certified Security Testing Associate (CSTA)

(7) Certified Penetration Testing Engineer (CPTE)

(8) Certified Professional Technical Communicator (CPTC)

h) Python, Perl, Ruby, Power Shell, Bash yahut C++ programlama lisanlarının en az birisinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

i) Sızma testi etik kuralları, kurum kuralları ve ulusal kurallar hakkında bilgi sahibi olmak ve kurallara uymak. Bu doğrultuda test yapılan kurumun “güvenliğine”, “bütünlüğüne” ve “gizliliğine” her daim kıymet vermek,

ç) Güvenlik açıklıklarının iş süreçlerine tesirini değerlendirebilmek,

j) TCP/IP, ağ bilgisi, portlar ve protokoller konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

k) Ağ topolojisi ve yönlendirme protokolleri hakkında bilgi sahibi olmak,

l) Unix/Linux ve Windows işletim sistemi yapıları ve çalışması (işlem idaresi, dizin yapısı, konseyi uygulamalar vb.) hakkında bilgi sahibi olmak.

8.14. Ziyanlı Yazılım Tahlil Uzmanı (1 İşçi – Tam Vakitli – Aylık Brüt Kontrat Fiyatının 4 Katına Kadar)

a) Ziyanlı yazılım tahlili alanında en az 7 (yedi) yıl deneyime sahip olmak ve bunu belgelemek,

b) Aksine mühendislik alanında tecrübeli olmak,

c) Assembly diline(Intel x86, x64 ve/veya ARM) hakim olmak,

ç) Yürütülebilir belge formatlarına hakim olmak,

d) Anti tahlil teknikleri ve atlatma teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Şifreleme algoritmaları hakkında bilgi sahibi olmak,

f) Ziyanlı Yazılım Tahlil Uzmanı olarak aşağıdaki sertifikasyonlardan en az birine sahip olmak, (İlgili uzmanlığın daha üst düzey sertifikasyonları da kabul edilecektir.)

(1) GIAC Reverse Engineering Malware (GREM)

(2) Elearn Security Certified Reverse Engineer (eCRE)

Tercihen;

a) Üniversitelerin Siber Güvenlik alanında lisansüstü eğitim yapmış/yapıyor olmak,

b) Unix/Linux ve Windows işletim sistemi yapıları ve çalışma sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

c) C/C++ lisanlarına hakim olmak,

ç) Python, Perl, Powershell, Bash üzere betik lisanlarında tecrübe sahibi olmak,

d) Siber tehdit tahlil raporları hakkında tecrübe sahibi olmak,

e) YARA kuralı yazabilmek,

f) Siber tehdit ve zafiyetler hakkında bilgi sahibi olmak,

g) TCP/IP, ağ bilgisi, portlar ve protokoller konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, ğ) Ağ topolojisi hakkında bilgi sahibi olmak.

8.15. Siber Operasyon Merkezi Uzmanı (3 İşçi – Tam Vakitli – Aylık Brüt Mukavele Fiyatının 2 Katına Kadar)

a) Siber güvenlik alanında en az 3 (üç) yıl deneyime sahip olmak ve bunu belgelemek,

b) Siber olay müdahale süreçlerinde deneyimli olmak,

c) Olay Korelasyon ve Tahlil hususlarında tecrübeli olmak,

ç) Zafiyet Kıymetlendirme tecrübesine sahip olmak,

d) Ayrıntılı taarruz tahlili ve olayların çözümlemesini yapabilmek,

e) Güvenlik Olayları İdare Sistemi (SIEM) idaresi konusunda tecrübeli olmak,

f) Siber tehditler ve zafiyetler hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Denetleme ve kayıt alma (logging) süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

h) Şimdiki faal savunma ve sistem sıkılaştırma yazılım ve metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

Tercihen;

i) Siber Operasyon Merkezi Uzmanı olarak aşağıdaki sertifikasyonlardan en az birine sahip olmak. İlgili uzmanlığın daha üst düzey sertifikasyonları da kabul edilecektir,

(1) GIAC Continuous Monitoring Certification (GMON)

(2) GIAC Certified Detection Analyst (GCDA)

j) Sızma Testi teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak,

k) Ağ güvenliği hususlarında (kriptolama, güvenlik duvarları, NAC, IPS/IDS, kimlik doğrulama, erişim denetim listeleri vb.) bilgi sahibi olmak,

ç) TCP/IP, ağ bilgisi, portlar, protokoller ve ağ güvenlik metodolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

l) Ağ güvenliği bahislerinde (kriptolama, güvenlik duvarları, NAC, IPS/IDS, kimlik doğrulama, erişim denetim listeleri vb.) bilgi sahibi olmak,

m) DNS, e-posta, örün servisi, FTP sunucu, DHCP sunucu, güvenlik duvarı, SNMP, Radius kimlik doğrulama ve kayıt alma (logging) hakkında bilgi sahibi olmak,

n) Risk idaresi süreçleri (risk değerlemesi ve azaltılması vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

o) Siber güvenlik ve mahremiyet ile ilgili yasalar, düzenlemeler ve etik kurallar hakkında bilgi sahibi olmak,

ğ) Unix/Linux, IOS, Android ve Windows başta olmak üzere işletim sistemleri sistem idaresi hakkında bilgi sahibi olmak.

8.16. Kıdemli Siber Operasyon Merkezi Uzmanı (1 İşçi – Tam Vakitli – Aylık Brüt Kontrat Fiyatının 3 Katına Kadar)

a) Siber güvenlik alanında en az 5 (beş) yıl deneyime sahip olmak ve bunu belgelemek,

b) Siber olay müdahale süreçlerinde deneyimli olmak,

c) CCNA Cyber Ops sertifikasına sahip olmak,

ç) Olay Korelasyon ve Tahlil hususlarında tecrübeli olmak,

d) Zafiyet Kıymetlendirme tecrübesine sahip olmak,

e) Ayrıntılı atak tahlili ve olayların çözümlemesini yapabilmek,

f) Güvenlik Olayları İdare Sistemi (SIEM) idaresi konusunda tecrübeli olmak,

g) Siber tehditler ve zafiyetler hakkında bilgi sahibi olmak,

ğ) Denetleme ve kayıt alma (logging) süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

h) Şimdiki faal savunma ve sistem sıkılaştırma yazılım ve metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

Tercihen;

i) Siber Operasyon Merkezi Uzmanı olarak aşağıdaki sertifikasyonlardan en az birine sahip olmak. İlgili uzmanlığın daha üst düzey sertifikasyonları da kabul edilecektir,

(1) GIAC Continuous Monitoring Certification (GMON)

(2) GIAC Certified Detection Analyst (GCDA)

(3) GIAC Certified Enterprise Defender (GCED)

(4) Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

(5) Certified Information Systems Auditor (CISA)

j) Sızma Testi teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak,

k) Ağ güvenliği hususlarında (kriptolama, güvenlik duvarları, NAC, IPS/IDS, kimlik doğrulama, erişim denetim listeleri vb.) bilgi sahibi olmak,

ç) TCP/IP, ağ bilgisi, portlar, protokoller ve ağ güvenlik metodolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

l) Ağ güvenliği bahislerinde (kriptolama, güvenlik duvarları, NAC, IPS/IDS, kimlik doğrulama, erişim denetim listeleri vb.) bilgi sahibi olmak,

m) DNS, e-posta, örün servisi, FTP sunucu, DHCP sunucu, güvenlik duvarı, SNMP, Radius kimlik doğrulama ve kayıt alma (logging) hakkında bilgi sahibi olmak,

n) Risk idaresi süreçleri (risk değerlemesi ve azaltılması vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

o) Siber güvenlik ve mahremiyet ile ilgili yasalar, düzenlemeler ve etik kurallar hakkında bilgi sahibi olmak,

ğ) Bilgi yedekleme ve kurtarma hakkında bilgi sahibi olmak,

p) Unix/Linux, IOS, Android ve Windows başta olmak üzere işletim sistemleri sistem idaresi hakkında bilgi sahibi olmak,

ı) Temel yazılım programları (veri depolama, yedekleme, veritabanı uygulamaları vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

q) Kriptolama algoritmaları ve siber kabiliyetler ve araçlar (SSL, PGP vb.) hakkında bilgi sahibi olmak.

8.17. Bilişim ve Test Uzmanı (2 İşçi – Tam Vakitli – Aylık Brüt Kontrat Fiyatının 2 Katına Kadar)

a) Yazılım test uzmanlığında en az 3 (üç) yıl deneyimli olduğunu belgelemek,

b) Yazılım test planları, stratejileri, senaryoları hazırlama konusunda tecrübeli olmak,

c) Yazılım test idare araçlarını kullanabilmek, test sonuçları kayıtların idaresi ve raporlanmasını sağlayabilmek,

ç) Yazılım test otomasyon geliştirme sürecinde kullanılan araçlar konusunda tecrübe sahibi olmak (Selenium vs.),

d) Analitik düşünebilmek, ayrıntılara değer veren, dikkatli olarak iş takibi yapabilme kabiliyetine sahip olmak,

e) Sürüm idaresi ve test döngüleri hakkında bilgi sahibi olmak,

f) Değişiklik idaresi dahilinde regresyon testlerinin yönetilmesini sağlamak,

g) Test planlarının ve test caselerinin yazılması, test planlarına uygun automated ve manuel testlerin yürütülmesi mevzularında deneyim sahibi olmak,

ğ) Tahlil dokümanına bağlı olarak işlevsel test adımlarının oluşturulmasını sağlamak,

h) Entegrasyon testleri için ortamın hazırlanmasını sağlamak,

ı) Canlı ortamda çıkan problemlere takviye verilmesini sağlamak,

i) Test senaryolarının ve bu senaryolara uygun aktüel scriptlerin hazırlanması ile senaryonun koşturulması süreçlerini sağlamak,

j) Yazılım devreye alım süreçlerinin yapılması hususlarında vazife alabilmek,

Tercihen;

k) ISTQB eğitimi almış ve/veya sertifika sahibi olmak,

l) JIRA yahut gibisi idare araçlarını kullanabilmek.

8.18. DevOPS Uzmanı (1 İşçi – Tam Vakitli – Aylık Brüt Kontrat Fiyatının 3 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi süreç ünitelerinde yazılım uzmanı ve/veya altyapı uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) DevOPS süreçlerini muvaffakiyet ile yürütebilecek bilgi ve deneyime sahip olmak,

c) Network, firewall, load balancer, proxy hususları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) NGINX, Weblogic, Tomcat vb. web sunucuları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Continuous Integration / Continuous Delivery bahislerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Jenkins üzere araçları kullanmış olmak,

e) GIT, SVN mevzularında tecrübeli olmak,

f) Apigateway – ESB konusunda tecrübe sahibi olmak,

g) Mikroservis mimarileri ve teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak,

ğ) Konteyner kullanım ve idaresi konusunda tecrübe sahibi olmak (Docker, Kubernetes, vs),

h) İzleme(monitoring) uygulamalarına konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı) Linux işletim sisteminde tecrübe sahibi olmak,

i) Bulut (cloud), dağıtık mimari, sanallaştırma mevzularında bilgi sahibi olmak,

j) Nesne-yönelimli teknolojiler, web servisleri, SOAP, REST üzere teknolojilere hakim olmak,

k) Yazılım altyapı ve geliştirme süreçleri hususlarında deneyim sahibi olmak,

l) Loglama, kod atım otomasyonları, versiyon idaresi, farklı platformlarda yazılımı test edebilme, yük, gerilim ve performans testleri konusunda deneyim sahibi olmak, (elasticsearch, kibana, zookeeper, Kafka)

m) Yazılım hayat döngüsü ve sürekliliği konusunda deneyimli, suram ve idamesinin sağlanabilmesi konusunda deneyim ve bilgi sahibi olmak.

8.19. Yapay Zeka Uzmanı (2 İşçi – Tam Vakitli – Aylık Brüt Kontrat Fiyatının 2 Katına Kadar)

a) Yapay Zeka teknolojileri üzerinde en az 3 (üç) yıl çalışmış, proje geliştirmiş olmak ve bunu belgelemek,

b) Makina Öğrenmesi (Machine Learning) ve Derin Öğrenme (Deep Learing) teknolojilerinden anlıyor olmak,

c) Makine Öğrenmesi konusunda bilgi hazırlaması, etiketlenmesi, model eğitilmesi ve test edilmesi alanlarında tecrübe sahibi olmak,

ç) Yapay Zeka projelerinde algoritma geliştirme yeteneğine sahip olmak,

d) Büyük bilgi teknolojileriyle çalışmış olmak, toplanan bilgilerin bir örüntü ya da mana içerip içermediğinin tahlilini yapabilmek,

e) Scala, C, C++, R, Kafka ve Python lisanlarının bir yada birkaçında en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak,

f) k-NN, SVD, Naive Bayes, SVM, Karar Ağaçları üzere makine öğrenmesi teknikleri ve algoritmaları konusunda bilgi sahibi olmak,

g) Türkçe NLP konusunda bilgi sahibi olmak,

Tercihen;

h) Microsoft Azur, IBM Watson yahut Amazon Web Sevis üzerinde makine öğrenmesi teknolojileri ile proje geliştirmiş olmak,

i) Pytorch, Tensorflow yahut Keras mimarilerine hakim ve bilgisayarlı imaj konusunda deneyim sahibi olmak,

j) Data sürece boru çizgileri (Spark Streams, Hive / Impala, Kafka vb.) oluşturmuş ve yönetmiş olmak,

ç) NoSQL Veritabanlarında (Cassandra, Redis, Elasticsearch vb.) deneyim sahibi olmak.

8.20. Linux Sistem İdare Uzmanı (2 İşçi – Tam Vakitli – Aylık Brüt Mukavele Fiyatının 2 Katına Kadar)

LINUX işletim sistemleri idaresinde en az 3 (üç) yıl deneyimli olduğunu belgelemek,

Tercihen;

a) Redhat (KVM) yahut VMware sanallastırma sistemlerinde yönetici (admin) yahut uzman konumunda çalışmış olduğunu belgelemek,

b) Yüksek ölçekli disk sistemlerinin yapılandırılması, idaresinde ve Depolama Ağları (Storage Area Network – SAN) idaresinde deneyimli olmak,

c) SCRIPTING (PERL yahut PYTHON) konusunda deneyim sahibi olmak,

ç) WEB sunucu (APACHE) idaresinde deneyim sahibi olmak,

d) Uygulama sunucuları performans tahlili ve izleme (monitoring) konusunda deneyim sahibi olmak,

e) Yazılı ve kelamlı bağlantı hünerlerine, analitik niyet ve süratli sorun çözme yeteneğine sahip olmak.

8.21. Kıdemli BS Güvenlik Uzmanı (1 İşçi – Tam Vakitli – Aylık Brüt Mukavele Fiyatının 3 Katına Kadar)

a) Certified Penetration Testing Engineer (CPTE), Licensed Penetration Tester (LPT), EC-Council Licensed Penetration Tester, Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikalarından en az birine sahip olmak,

b) Ağ Güvenliği (Intrusion Prevention System (IPS), Web Application Firewall (WAF), URL filtering ve Data Sızıntısı Engelleme vb.) konusunda en az 5 (beş) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

Tercihen;

c) Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sertifikasına sahip olmak,

d) Sanallaştırma teknolojileri (VMWare,HyperV, sanal şase vb.) konusunda deneyim sahibi olmak,

e) Merkezi iz kaydı (log) idaresi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ç) Security Operation Center (SOC) konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

f) Farklı güvenlik duvarları idaresi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

g) Distributed Denial Of Service Attack (DDOS), Sızma (Penetration) Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri ve şifreleme bahisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

h) İşletim sistemleri (Windows, Linux) konusunda bilgi sahibi olmak,

i) Yazılı ve kelamlı irtibat hünerlerine, analitik fikir ve süratli sorun çözme yeteneğine sahip olmak.

8.22. Geniş Alan Ağı Güvenlik Uzmanı (2 İşçi – Tam Vakitli – Aylık Brüt Mukavele Fiyatının 2 Katına Kadar)

a) Geniş Alan Ağında güvenlik uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,

b) Cisco Certified Network Associate (CCNA) Security sertifikasına sahip olmak ve belgelemek,

c) Açıklık tarama ve güvenlik tahlili konusuna hakim olmak,

ç) Kod tahlili konusunda deneyimli olmak,

d) Loglama Sistemleri, Merkezi İdare ve Raporlama Tahlilleri (SIEM) hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Antivirüs, Firewall, Proxy, WAF, DLP, IPS, IDS, ISE / NAC, web güvenlik eserlerinin suram ve idaresini yapabilmek,

f) Mesai saatleri dışında da sistemin işletilmesini sağlamak için rastgele bir kısıtı bulunmamak,

Tercihen;

g) Mevcut projelere/yazılımlara süratli adapte olmak ve geliştirmek, güçlü bağlantı ve sorun çözme yeteneklerine sahip olmak,

h) Ağır iş ortamında, küme içinde çalışma ve paylaşım fikrini benimsemek,

i) Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak,

ç) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,

j) Cisco Certified Network Professional (CCNP) Security sertifikasına sahip olmak, e) CEH, TSE Sızma Testi Uzmanı, CISSP sertifikalarına sahip olmak,

k) Bilgisayar etraf ünitelerinin donanımı ve kurulan ağ idaresi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla şimdiki programlama lisanlarından en az birini bildiğini belgelemek,

l) SCCM idaresini yapabilmek,

ğ) Windows/Linux sistemlerine hakim olmak.

8.23. Siber Güvenlik Eğitim Planlama ve Tatbikat Uzmanı (1 İşçi – Tam Vakitli – Aylık Brüt Kontrat Fiyatının 2 Katına Kadar)

a) Certified Ethical Hacker (CEH) yahut GIAC Penetration Tester (GPEN) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

b) Antivirüs, antispam, güvenlik duvarı, örün uygulama güvenlik duvarı (Web Application Firewall-WAF), Hücum Tespit Sistemi (Intrusion Detection System-IDS), Taarruz Muhafaza Sistemi (Intrusion Prevention System-IPS), içerik filtreleme yazılımı ve e-posta güvenliği bahislerinde en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,

c) Siber Güvenlik alanı ile ilgili tatbikat (CTF, kırmızı grup, mavi kadro vs.) planlamasında yer aldığını belgelemek,

Tercihen;

d) Açık Örün Uygulama Güvenlik Projesi (Open Web Application Security Project- OWASP) araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

e) Java, .Net, Oracle, SQL bahislerinde bilgi sahibi olmak,

f) Microsoft ve açık kaynak kodlu (Linux, Unix vb.) işletim sistemleri ve güvenliği bahislerinde ileri seviyede bilgi sahibi olmak,

ç) Güvenlik teknolojilerinin seçimi, uygulanması ve idaresi hakkında tecrübeli olmak,

g) Siber olay müdahale süreçlerinde deneyimli olmak,

h) SIEM sistemlerini kurma, yapılandırma, yönetme ve merkezi iz kaydı (log) tahlili konusunda deneyimine sahip olmak,

i) Bilgi Güvenliği İdare Sistemi konusunda bilgi sahibi olmak,

j) Lokal Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Sanal Özel Ağ (VPN) bahislerinde bilgi sahibi olmak,

ğ) Web ve uygulama sunucusu yazılımları ile data tabanı güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

k) Ziyanlı yazılım tahlili konusunda bilgi sahibi olmak,

ı) E-posta üzerinden yapılan ataklar hakkında, DDOS atak çeşitleri ve siber akınlar konusunda bilgi sahibi olmak,

l) Siber Güvenlik alanında teknik ve idari eğitim planlamaları konusunda bilgi sahibi olmak,

m) Yazılı ve kelamlı bağlantı hünerlerine, analitik fikir ve süratli sorun çözme yeteneğine sahip olmak.

8.24. Portal Yazılım Geliştirme Uzmanı) (2 İşçi – Tam Vakitli – Aylık Brüt Kontrat Fiyatının 2 Katına Kadar)

a) SharePoint Portal 2013 ve üstü eser ailesi konusunda en az 3 (üç) yıl çalısmıs olmak ve bunu belgelemek,

b) SharePoint üzerinde Design, Workflow, Web Parts, Page Layout, Site Template, List, Workflow, Custom WebPart, Infopath, event receiver, content type bahislerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

c) Internet Information Services (IIS) teknolojilerine hakim olmak,

ç) SharePoint Performance Point Servisleri konfigürasyonu ve Dashboard Designer tecrübe ve bilgi sahibi olmak,

d) VB / C / C++/ C# / programlama lisanları ile Visual Studio platformunda yazılım geliştirme deneyimine sahip olmak,

e) Web servisleri ve SOAP, REST, WCF, WSDL,XSLT, XSD vb. web servis teknolojileri alanında en az 1 (bir) yıl yazılım geliştirme deneyimine sahip olmak,

f) .NET, ASP.NET, Javascript, WPF, MVC, JQuery, CSS, XML, JSON web teknolojileri mevzularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

g) SharePoint Client Side Object Model (CSOM) ya da Sharepoint REST API kullanarak yazılım geliştirme yapabiliyor olmak,

ğ) SharePoint üzerinde C# ile geliştirilen Server Side kodlara müdahale edebilir olmak,

h) Yazılım ömür döngüsü ve inançlı yazılım geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ı) İlişkisel data tabanları ile uygulama geliştirmiş ve Microsoft SQL konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

i) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

j) Versiyon Denetim Sistemlerini (TFS, SVN, CVS vb.) kullanmış olmak,

k) Yazılım geliştirme süreçleri (analiz, kodlama, test) ve metodolojileri ile ilgili bilgi sahibi olmak,

l) Sistem performans güzelleştirme, kusur tespit etme, sorun tahlili ve teknik takviye mevzularında deneyimli olmak,

m) Raporlama ve dokümantasyona değer vermek,

Tercihen;

Developing Microsoft SharePoint Server Advanced Solutions yahut Developing Microsoft SharePoint Server Core Solutions imtihanlarından birini geçmiş olduğunu belgelendirmek.

8.25. Sanallaştırma Sistemi Uzmanı (HyperV yada VMWare) (1 İşçi – Tam Vakitli – Aylık Brüt Mukavele Fiyatının 2 Katına Kadar)

a) En az 5.000 kullanıcılı bilgi süreç merkezlerinde, kurum çalışanı yahut bu kurumlarda danışmanlık yapan firma işçisi olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Microsoft HyperV ve/veya VMware sanallaştırma platformlarının idare tasarım ve işletiminde en az 3 (üç) yıl çalışmak ve deneyim sahibi olmak,

c) Microsoft Lync Server 2013 ve Skype For Business 2015 sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

ç) Microsoft Exchange Server 2010, 2013, 2016 sistemleri bilgi sahibi olmak,

d) Microsoft Windows Sunucularında (2012, 2012 R2 ve üstü işletim sistemi sürümlerinde) bakım izleme ve yapılandırma bahislerinde bilgi sahibi olmak,

e) Düzgün derecede PowerShell deneyimine sahip olmak,

f) Windows sunucularda performans sorunlarının tahlili konusunda bilgi sahibi olmak,

g) Microsoft Faal Dizin idaresi konusunda bilgi sahibi olmak,

ğ) Microsoft Failover Cluster konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

h) Microsoft System Center Operations Manager (SCOM), Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) 2012 ve üstü sistemler konusunda bilgi sahip olmak,

ı) Temel Ağ İdaresi bilgi ve marifetlerine sahip olmak (Sanal Switch, VLAN, pVLAN vb.),

i) Microsoft System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) 2012/2016 konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

j) Data depolama sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

k) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve deneyime sahip olmak,

Tercihen;

l) Microsoft HyperV ile ilgili son 2 (iki) yıl içerisinde düzenlenmiş olan bir Microsoft Sertifika İmtihanından geçer not almış olmak,

m) MCSE Productivity Solutions Expert sertifikasına sahip olmak,

n) MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate):Windows Server 2012

sertifikasına sahip olmak,

ç) MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate):Windows Server 2016

sertifikasına sahip olmak,

o) Yüksek erişilebilirlik, İş Sürekliliği, Felaket Kurtarma mevzularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

p) VMware sanallaştırma platformunun idare, tasarım ve işletiminde en az 3 (üç) yıl çalışmak ve deneyim sahibi olmak,

q) Bulut teknolojileri, hiperbütünleşik (Hyperconverged) sistemler ve container teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

r) ITSM ve ITIL süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

8.26. Uydu Haberleşme Sistemleri Uzmanı (1 İşçi – Tam Vakitli – Aylık Brüt Mukavele Fiyatının 2 Katına Kadar)

a) Uydu haberleşme sistemleri (yer ve uzay kesimi) konusunda en az 3 (üç) yıl mesleksel deneyime sahip olmak ve bunu belgelemek,

b) Uydu haberleşme sistemlerine yönelik milletlerarası ve NATO standartlarına (STANAG) hakim olmak,

c) Uydu haberleşme projelerinde teknik şartname hazırlama konusunda iş deneyimine sahip olmak,

ç) Uydu haberleşme sistemlerine ait donanım ve yazılım ihtiyaç tahlili ve tasarım hususlarında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

d) Uydu haberleşme sistemlerine ait donanım ve/veya yazılım geliştirme, entegrasyon ve test faaliyetlerinde misyon almış olmak,

e) Uydu haberleşme sistemleri konusunda ilgili NATO çalışma gruplarını/yetenek timlerini ve milletlerarası konferansları takip edebilecek/bu faaliyetleri ülkemizin menfaatleri doğrultusunda yönlendirebilecek teknik bilgiye sahip olmak,

f) Uydu haberleşme sistemlerine yönelik IP LAN, WAN suramı ve yapılandırması, ağ idare sistemleri vb. ağ uzmanlığı bahislerinde bilgi sahibi olmak.

8.27. İmaj Sürece Yazılımı Uzmanı (1 İşçi – Tam Vakitli – Aylık Brüt Kontrat Fiyatının 2 Katına Kadar)

a) İmaj sürece yazılımları konusunda en az 3 (üç) yıl mesleksel deneyime sahip olmak ve belgelemek,

b) Nesne-Yönelimli Programlama ve Tasarım Desenleri (Design Patterns) konusuna hakim olmak,

c) JVM ve Bellek İdaresi ile Multithread uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,

ç) JSP, Servlet, Portlet hususlarında bilgili ve tecrübeli olmak,

d) SOAP/REST teknolojileri ile geliştirilmiş en az bir projede çalışmış olmak,

e) İş takibi ve planlama yazılımları (Jira, Github, Bitbucket vs),

f) Grafik arayüz teknikleri (Struts, Spring, JSF 2.x, Swing, vs),

g) Sürüm otomasyon ve denetim araçları (ANT, Maven, SubVersion, vs.),

ğ) Daima entegrasyon araçları (Teamcity, CruiseControl,vs.),

h) Ünite test araçları (JUnit, Needle, JMock, vs),

ı) Raporlama yazılımları (Jasper Reports, Crystal Reports, vs) ile yazılım geliştirme ve test tecrübesine sahip olmak,

i) Weblogic 10g, 11g yahut 12c, JBOSS, Glassfish 3.x yahut 4.x, Apache uygulama sunucularından en az birinde uygulama geliştirmiş olmak,

j) IP, HTTP, TCP, FTP, UDP, ve Sockets, RMI, RCP protokolleri hakkında genel bilgiye sahip olmak,

k) Java teknolojileri konusunda (JEE, EJB 3.x, JAAS, JPA-2,) en az 4 (dört) yıl tecrübe sahibi olmak,

l) Web servis geliştirme (JAX-WS, AXIS, CXF,vs) hususlarında bilgi sahibi olmak,

m) Coğrafik bilgi teknolojileri (WMS, WFS, WMTS, WorldWind) bahislerinde tecrübeli olmak,

n) GPU programlama teknikleri konusunda tecrübeli olmak,

o) Yer kürenin modellenmesi, Projeksiyon dönüşümleri, Orthorecttification, Manzara güzelleştirme, Renkli manzara sürece, Morfolojik süreçler, Segmentasyon, Nesne algılama ve tanıma hususlarında bilgi sahibi olmak.

8.28. SAP MODÜL Uzmanı (Malzeme Yönetimi) (1 İşçi – Tam Vakitli – Aylık Brüt Mukavele Fiyatının 2 Katına Kadar)

a) Gereç idaresi modülünde en az 3 (üç) yıllık deneyim sahibi olmak ve belgelemek,

b) En az 3 projede, projelerin başından sonuna kadar vazife almış olmak,

c) Analitik, sorun çözme marifetine ve sonuç odaklı çalışma anlayışına sahip olmak,

ç) İngilizce dokümanları okuyup anlayabilecek kadar İngilizce bilgi düzeyine sahip olmak,

Tercihen;

Tercihen WM, QM, PM ve/veya öteki lojistik modüllerden birisinde daha deneyim sahibi olmak.

8.29. ABAP Yazılım Uzmanı (1 İşçi – Tam Vakitli – Aylık Brüt Kontrat Fiyatının 2 Katına Kadar)

a) ABAP ile program geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak ve belgelemek,

b) SAP sistem entegrasyonları konusunda deneyimli olmak,

c) ABAP dialog programlama konusunda tecrübeli olmak,

ç) Bilhassa HR modülü ile ilgili geliştirme yapmış olmak,

d) Analitik, sorun çözme marifetine ve sonuç odaklı çalışma anlayışına sahip olmak,

e) İngilizce dokümanları okuyup anlayabilecek kadar İngilizce bilgi düzeyine sahip olmak,

Tercihen;

f) Netweaver teknolojilerinde bilgili olmak,

g) ALE, EDI, ALV, SmartForms, user-exit, IDoc, Workflow, Transactions, Dialog Programming, BAPI/BADI, Web Service ve RFC uygulama geliştirme teknikleri konusunda bilgili olmak.

8.30. SAP PI/PO Uzmanı (1 İşçi – Tam Vakitli – Aylık Brüt Mukavele Fiyatının 2 Katına Kadar)

a) SAP PI/PO Modulu üzerine geliştirme ve uyarlama projelerinde en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) SOAP ve XML konusunda bilgili ve tecrübeli olmak,

c) IDOC, ABAP ve JAVA Proxy, HTTP, RFC to SOAP, SOAP to FRC, File to RFC entegrasyonları yapabilecek tecrübeye sahip olmak,

ç) Bir ve/veya birden fazla SAP Projesinde(Entegrasyon odaklı görevlerde) rol almış olmak,

d) WebServices geliştirmeleri yapabilecek mevzularında bilgili ve tecrübeli olmak,

e) Analitik, sorun çözme marifetine ve sonuç odaklı çalışma anlayışına sahip olmak,

f) Teknik gereksinimi karşılayabilecek seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak,

Tercihen;

g) SAP ABAP sertifikasına sahip olmak,

h) S4/HANA bilgisi ve tecrübesi olmak,

i) .Net ve/veya Java programlama lisanlarına hakim olmak.

8.31. İşletim Sistemi Uzmanı (1 İşçi – Tam Vakitli – Aylık Brüt Kontrat Fiyatının 2 Katına Kadar)

a) En az 100 (yüz) kullanıcılı 7/24 kesintisiz hizmet veren ortamlarda en az 3 (üç) yıl sunucu ve alt yapı idaresi yapmış olmak (istenen deneyim kaidesi, bu alanda hizmetin geçtiği işyerlerinden onaylı doküman almak suretiyle belgelendirilecektir),

b) Microsoft Windows Server işletim sistemi, Microsoft Exchange Server ve Microsoft Windows Hyper-V/Hyper-V Cluster idarelerinde bilgi sahibi olmak,

c) IIS ve WAS uygulama sunucuları heyetim ve işletimi hakkında bilgi sahibi olmak,

ç) Intel tabanlı sunucu donanımları, suram, idare ve arıza tespiti konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Disk Üniteleri ve SAN altyapısı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Microsoft Active Directory idaresi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Oracle Solaris ve Linux işletim sistemleri idaresinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Sunucu yedekleme yazılımları konusunda bilgi sahibi ve IBM Spectrum Protect konusunda tecrübe sahibi olmak,

ğ) Microsoft System Center eser ailesinde bilgi sahibi SCCM, SCOM ve SCVMM eserlerinde tecrübe sahibi olmak,

h) Sunucu ve servis izleme uygulamalarına hakim olmak,

ı) Fizikî ve mantıksal sistem tasarımı konusunda bilgi sahibi olmak,

i) Sistem kaynak tahlili ve planlaması konusunda bilgi sahibi olmak,

j) Solaris işletim sistemi High Availability, Clustering ve Sanallaştırma teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,

k) VMWare sanallaştırma tahlilleri hakkında tecrübe sahibi olmak,

l) Microsoft’un yaptığı “Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016, Networking with Windows Server 2016, Identity With Windows Server 2016” imtihanlarından başarılı olmuş olmak,

Tercihen;

m) Microsoft sertifikasyon sahibi olmak,

n) Microsoft’un yaptığı “Designing and Deploying Exchange Server 2016” imtihanında başarılı olmuş olmak,

o) Âlâ derecede İngilizce bilmek,

ç) LINUX/UNIX sertifikasyon sahibi olmak.

8.32. E-Posta Sistemi Uzmanı (1 İşçi – Tam Vakitli – Aylık Brüt Kontrat Fiyatının 2 Katına Kadar)

8.33. En az 5.000 (beş bin) kullanıcılı bilgi süreç merkezlerinde, kurum çalışanı yahut bu kurumlarda danışmanlık yapan firma işçisi olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve belgelemek,

8.34. En az 5.000 (beş bin) kullanıcı e-posta kutusuna sahip Microsoft Exchange Server 2013, 2016, 2019 sistemleri idare ve tasarım hususlarında en az 3 (üç) yıllık deneyime sahip olmak,

8.35. Microsoft Windows Sunucularında (2012 R2 ve üstü işletim sistemi sürümlerinde) bakım izleme ve yapılandırma hususlarında deneyim sahibi olmak,

ç) Uygun derecede PowerShell bilgi ve deneyimine sahip olmak, idare için gerekli olan scriptleri geliştirmek,

8.36. Windows sunucularda performans sorunlarının tahlili konusunda bilgi sahibi olmak,

8.37. Microsoft Exchange 2013/2016/2019 ile ilgili son 3 (üç) yıl içerisinde düzenlenmiş olan bir Microsoft Sertifika İmtihanından geçer not almış olmak,

8.38. MS Outlook 2016/2019 uygulaması için sorun çözme deneyimine sahip olmak,

8.39. Microsoft Skype For Business 2015 ve üstü eserlerin idaresi konusunda bilgi sahibi olmak,

ğ) Yüksek erişilebilirlik, İş Sürekliliği, Felaket Kurtarma hususlarında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

8.40. E-posta arşivleme ve antispam konusunda bilgi sahibi olmak,

ı) Temel düzeyde ağ ve güvenlik altyapıları mevzularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

Tercihen;

a) Microsoft Etkin Dizin konusunda bilgi sahibi olmak,

b) Microsoft System Center ailesinde bilgi sahip olmak,

c) MCSE Productivity Solutions Expert sertifikasına sahip olmak,

ç) MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate):Windows Server 2012

sertifikasına sahip olmak,

d) MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate):Windows Server 2016

sertifikasına sahip olmak, e) Yük dengeleme sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

f) ITSM ve ITIL süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Microsoft Hyper-V sanallaştırma platformu konusunda bilgi sahibi olmak,

ğ) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve deneyime sahip olmak.

8.33. Sanallaştırma Sistemi Uzmanı (HyperV) (1 İşçi – Tam Vakitli – Aylık Brüt Kontrat Fiyatının 2 Katına Kadar)

a) En az 5.000 kullanıcılı bilgi süreç merkezlerinde, kurum çalışanı yahut bu kurumlarda danışmanlık yapan firma çalışanı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

b) Microsoft Hyper-V sanallaştırma platformunun idare tasarım ve işletiminde en az 3 (üç) yıl çalışmak ve deneyim sahibi olmak ve belgelemek,

c) Microsoft Windows Sunucularında (2012 R2 ve üstü işletim sistemi sürümlerinde) bakım izleme ve yapılandırma hususlarında bilgi sahibi olmak,

ç) Yeterli derecede PowerShell deneyimine sahip olmak,

d) Windows sunucularda performans sorunlarının tahlili konusunda bilgi sahibi olmak,

e) Microsoft Failover Cluster yapıları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

f) Sanal ağ idaresi kapsamında temel bilgi ve marifetlerine sahip olmak,

g) Microsoft System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) 2016 ve üstü eserler konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ğ) Bilgi depolama sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

h) Yüksek Erişilebilirlik, İş Sürekliliği, Felaket Kurtarma bahislerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

i) Microsoft Hyper-V ile ilgili son 3 (üç) yıl içerisinde düzenlenmiş olan bir Microsoft Sertifika İmtihanından geçer not almış olmak,

Tercihen;

j) Sanallaştırma güvenliği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

k) Sanal masaüstü tahlilleri konusunda bilgi sahibi olmak,

l) Windows Server işletim sistemleri “Core/Nano” versiyonları hakkında bilgi sahibi olmak,

ç) Container teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

m) Hiper-Bütünleşik (Hyper-converged) altyapılar hakkında bilgi sahibi olmak,

n) Microsoft System Center Operations Manager (SCOM konusunda bilgi sahip olmak,

o) MCSE Productivity Solutions Expert sertifikasına sahip olmak,

p) MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate):Windows Server 2012

sertifikasına sahip olmak,

ğ) MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate):Windows Server 2016

sertifikasına sahip olmak,

q) Yüksek erişilebilirlik, İş Sürekliliği, Felaket Kurtarma bahislerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ı) VMware ESX sanallaştırma platformunun idare, tasarım ve işletiminde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

r) Bulut teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

s) ITSM ve ITIL süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

t) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve deneyime sahip olmak.

8.34. Data Depolama Sistemi ve SAN Uzmanı (HyperV) (1 İşçi – Tam Vakitli – Aylık Brüt Kontrat Fiyatının 2 Katına Kadar)

a) En az 5.000 kullanıcılı bilgi süreç merkezlerinde, kurum çalışanı yahut bu kurumlarda danışmanlık yapan firma çalışanı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

b) Bilgi Depolama Sistemleri ve SAN idaresi konusunda en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve belgelemek,

c) Microsoft işletim sistemlerinin idaresinde tecrübeli olmak,

ç) DellEMC / Hitachi Vantara / Netapp / HPE markalarının bilgi depolama eserlerinden en az birinin idaresi konusunda en az 2 (iki) yıl tecrübeli olmak,

d) Brocade/Cisco marka SAN anahtar eserlerinin idaresi konusunda en az 2 (iki) yıl tecrübeli olmak,

e) Yüksek erişilebilirlik, İş Sürekliliği, Felaket Kurtarma bahislerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

f) Temel Ağ İdaresi bilgi ve marifetlerine sahip olmak (Sanal Switch, VLAN, pVLAN vb.),

g) FC, CIFS, NFS ve iSCSI protokolleri hakkında bilgi sahibi olmak,

ğ) Bilgi depolama teknolojileri (RAID, bilgi tekilleştirme, Thin/Thick Provisioning, Clone vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

Tercihen;

a) Bilgi yedekleme ve replikasyon mevzularında deneyimli olmak,

b) Hiper-Bütünleşik (Hyper-converged) altyapılar hakkında bilgi sahibi olmak,

c) Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

ç) Linux işletim sistemlerinin idaresinde tecrübeli olmak,

d) DellEMC / Hitachi Vantara / Netapp / HPE markalarının data depolama eserlerinden en az birinin idaresi kapsamında sertifikaya sahip olmak,

e) Brocade / Cisco marka SAN anahtar eserlerinin en az birinin idaresi kapsamında sertifikaya sahip olmak,

f) ITSM ve ITIL süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Kurumsal yedekleme yazılım ve donanımlarının idaresinde tecrübeli olmak.

2. MÜRACAAT BİÇİMİ, YERİ ve TARİHİ

a) Adaylar müracaatlarını 5 – 25 Kasım 2020 tarihleri ortasında yapacaktır.

b) Adaylar müracaat için istenen evrakları 25 Kasım 2020 tarihine kadar Ulusal Savunma Bakanlığı İşçi Temin Dairesi Başkanlığı Cebeci/ANKARA adresine elden/posta yoluyla ulaştıracaklardır. Belirtilen tarihler ortasında istenilen evrakları göndermeyen/eksik gönderen adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır. (25 Kasım 2020 tarihinde postaya verilen evraklar hariç.)

c) Posta yolu ile gönderilen evrakların tarafımıza ulaşması sırasında oluşabilecek ziyan, kayıp ve gecikmelerden Ulusal Savunma Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.