Kamu Haberleri

Muallimler, testlerde resen görevlendirilebilir mi?

Memurlar.net olarak 2012 yılında yayımladığımız haberi, gündem dolaysıyla tekraren yayımlıyoruz.

Aşağıdaki Danıştay kararı 1998 yılına aittir. Ama genel mevzuat değişmemiştir. Kararda, hocalar de dahil olmak üzere tüm Devlet memurlarının, çokça çalıştırılabilecekleri yalnızca ilgili yönetmelik kararı uyarınca, yapılacak ziyade çalışmanın amir tarafından 1 hafta öncede bildirilmesinin ehliyetli olduğuna dikkat çekilmektedir. Danıştay kararında mahal alan mevzuatta o yıldan günümüze yapılan bir değişiklik bulunmamaktadır. (Not: Kararda, bir hafta evvelce bildirme kuralına uyulmadığı için verilen cezanın iptaline karar verilmiştir.)

Danıştay 8.Dairesinin 1996/1213 Esas, 1998/4166 Karar ve 10.12.1998 tarihli kararı;

Devlet memurlarının hafta sonu tatillerinde çalıştırılmalarının lakin amir tarafından bir hafta evvelden yazılı olarak bildirilmesi gerekirken bu metoda uyulmadan yapılan görevlendirmeye uyulmaması nedeniyle disiplin cezası verilemeyeceği hakkında.

Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1998 4166 1996 1213 10.12.1998

KARAR METNİ

… Belediyesi Hesap İşleri Müdüriyetinde memur olarak vazife yapan davacının 3-4 Aralık 1994 Cumartesi-Pazar günleri Etraf Aklık Vergisi çalışmalarında görevlendirildiği halde vazifeye gelmediği gerekçesiyle, 657 sayılı yasanın 125/C-a unsuru uyarınca 1/30 orantısında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ait sürecin iptali istemiyle açılan davada; 657 sayılı yasanın 125/C-a hususunda, kasıtlı olarak verilen buyruk ve hizmetleri tam ve hengamında yapmamak, hizmet mahallinde kurumlarca belirlenen tarz ve esasları yanına getirmemek fiilinin aylıktan kesme cezası ile cezalandırılacağının kurala bağlandığı, belgenin incelenmesinden 3-4 Aralık 1994 günlerindeki çalışmalara ait Başkanlık olurunun, davacıya kelamlı olarak bildirildiği, 657 sayılı Yasanın 99.maddesi uyarınca davalı yönetimin hafta ahir ziyade çalışma yapılması konusunda yetkisinin bulunmadığı anlaşıldığından, davacının 657 sayılı Yasanın 125/C-a unsuru uyarınca aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ait süreçte mevzuata ve hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptal eden … Yönetim Duruşmasının … gün ve … sayılı kararının, 2577 sayılı İdari Yargılama Tarzı Yasasının 49. hususu uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Uyuşmazlık, hafta sonu tatilinde görevlendirildiği halde vazifeye gelmeyen davacının 1/30 orantısında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ait süreçten doğmuştur.

657 sayılı Yasanın 99. unsurunda, memurların haftalık çalışma mühletinin genel olarak 40 saat olduğu ve bu vadenin Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenleneceği kurala bağlanmış, lakin kişisel maddelerle yahut bu yasaya yahut hususî kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma vadelerinin tespit edilebileceği belirtilmiştir.

657 sayılı Yasanın “Fazla Çalışma Ücreti” başlıklı 178. hususunun (B) fıkrasında, kurumların gerektiği takdirde çalışanını günlük çalışma saatleri dışında çokça çalışma ecri verilmeksizin çalıştırabilecekleri ve bu durumda çokça çalışmanın her sekiz saati için işçiye bir gün müsaade verileceği öngörülmüştür.

Anılan 178. unsur uyarınca hazırlanan Ziyade Çalışmanın Pratik Esaslarını Gösterir Yönetmelik 13.3.1975 gün ve 15176 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bu yönetmeliğin 6. unsurunda, yapılacak ziyade çalışmanın amir tarafından memura bir hafta evvelden yazılı olarak bildirilmesi kurala bağlanmıştır.

Bu düzenlemeler uyarınca memurların hafta tatili olan Cumartesi ve Pazar günleri tarzına müsait olarak fazladan çalıştırılabilecekleri açıktır.

Hikayemizde ise, Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak ziyade çalışmaya ait … günlü başkanlık olurunun, davacı ve onunla birlikte ziyade çalışma yaptırılacak memurlara bir hafta evvelden ve yazılı olarak bildirilmesi gerekirken Lider Yardımcısı tarafından çalışmadan bir gün evvel ve kelamlı bildirildiği anlaşılmaktadır.

Öte yandan, hizmete gelmeyen davacı hakkında, 657 sayılı Yasanın 128. hususu ve Disiplin Heyetleri ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 19. hususu kuralları uyarınca, bir disiplin soruşturması açılması gerekirken, direkt disiplin amirince savunma alınmak suretiyle aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ait süreçte bu tarafıyla de hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Yordamı Yasasının 49/1. unsurunda sayılan nedenlerden hiçbirisine uymayan temyiz isteminin reddine karar verildi. (MT/ES)

(DAN-DER; SAYI:100)

Kaynak: Memurlar

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün