Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tedrisat Üyesi Alım İlanı

0
1

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Kararlarına nazaran Tedrisat Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. hususunda ve öbür ilgili mevzuatlardaki kuralları taşımaları gerekmektedir.

1 – Profesör Adayları; Talim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14.maddesi mucibince adayların Anabilim Kolları ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, Doçentlik evrak suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve müracaat dilekçesinde En önemli Araştırma Yapıtını belirtmelidir), bildirimleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarım, Üniversiteye eklerini kapsayan ve belgeleyen 6 grup belgeyi 5 adet USB ve 1 adet DVD ortamında teslim etmeleri gerekir.

2 – Doçent adaylarının; Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik dokümanı, ilmî çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 grup belgeyi, 3 adet USB ve 1 adet DVD ortamında teslim etmeleri gerekir.

3 – Doktor Talim Üyesi adaylarının; yabancı lisanı belirten bir dilekçe, ilmî çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) ekip evrak (3 adet USB ve 1 adet DVD ortamında); tasdikli mezuniyet evrakı, doktora yahut bilirkişilik dokümanının onaylı sureti ile başvurmaları gerekmektedir. Doktor Tedrisat Üyesi takımlarına Doçentler başvuramazlar.

NOT:

1 – Müracaat edecek Profesör ve Doçent adaylarının; Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü Formlar kısmında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atama Taban Koşullarının Sağlandığına Ait Bildirim ve Kıymetlendirme Formunu ve Talim Üyesi Haber Formunu (bilgisayar ortamında) 1 adet doldurarak müracaatta dilekçe ekinde Özgeçmiş ve Yayın listesi ile birlikte teslim edilmesini; başkaca, Doçent adaylarının onaylı Doçentlik evrakını teslim etmeleri gerekmektedir.

2 – Müracaat edecek adaylar “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesi”nde belirlenen koşulları noktasına getirmeleri gerekmektedir. (http://www.omu.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Kamu Mevzuat Sistemi (KAYSİS)/Yönergeler kısmından ulaşılabilir. Ayrıyeten başvuracak adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesine nazaran puanlama listelerini oluşturarak ve imzalayarak (1’er takım) tüm evraklara koymaları gerekmektedir. (Profesör adaylarının ilmî araştırma ve yayın faaliyetlerini doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası biçiminde ayırıp, farklı munfasıl puanlandırması gerekir.)

MÜRACAAT KONUMU: Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Rektörlük Işçi Dairesi Başkanlığına, sair adayların ilgili ünitelere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bir kişi birden çokça takıma müracaat edemez.

MÜRACAAT TARİHİ: İlanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisindedir. Belirtilen kuralları taşımayan ve vadesi içerisinde başvurmayan adayların müracaatları ile posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

(*) (İngilizce) Anabilim Kolu takımlarına müracaat edecek bütün adayların “Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Lisan Talimi ve Yabancı Lisanla Talim Yapılmasında Uyulacak Esaslara Ait Yönetmelik”in ilgili hususlarında belirtilen yabancı lisan kaidesini mekanına getirmesi gerekmektedir.

(**) Adayların PDÖ eğitim sertifikasına sahip olması gerekmektedir.

(***) Adayların Tıp Fakültesi için eğitici eğitim sertifikasına sahip olması gerekmektedir.

NOT: Son müracaat tarihi 11/06/2020 Perşembe günü mesai bitimidir.

28.05.2020 Perşembe

11.06.2020 Perşembe mesai bitimi

18.06.2020 Perşembe

23.06.2020 Salı

29.06.2020 Pazartesi

www.omu.edu.tr

Kaynak: Memurlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz