Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

0
5

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan ile Giriş İmtihanlarına Ait Tarz ve Asıllar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik ünitelerine 2547 sayılı Kanunun 50/d hususu kapsamında araştırma vazifelileri alınacaktır.

GENEL KURALLAR:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci unsurunda belirtilen koşulları taşımak.

– Araştırma vazifelisi takımına başvurabilmek için imtihanın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

MERKEZİ İMTİHAN (ALES) MUAFİYETİ:

– Yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı takımlarında çalışmış yahut çalışmakta olanlar ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edebilir. ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler, buna ait dilekçe vermelidir.

– ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön kıymetlendirme ve en son kıymetlendirme basamaklarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

İSTENEN DOKÜMANLAR:

1- Adayların başvurdukları bölüm/anabilim kolu, ilan numarası, ilan tarihi ile yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe.

2- Özgeçmiş.

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

4- Son altı ay içerisinde çekilmiş bir (1) adet fotoğraf.

5- ALES sonuç evrakı (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir).

6- Yabancı lisan imtihanı sonuç evrakı (YDS yahut eşdeğerliği kabul edilen bir imtihandan muadili puanı gösteren belge)

7- Diploma örnekleri ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik dokümanı (e-Devlet’ten alınmış karekodlu yahut aslı üzeredir onaylı)

8- Resmi lisans transkripti (e-Devlet’ten alınmış karekodlu yahut asıl)

9- Tezli Yüksek Lisans yahut Doktora öğrenci evrakı (Güncel, e-Devlet’ten alınmış karekodlu yahut asıl)

10- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis yahut tecil dokümanı. (Güncel, e-Devlet’ten alınmış karekodlu yahut asıl)

11- Müracaat zarfı kapak formu http://www.pdb.metu.edu.tr adresinden indirilebilir.

– Adaylar ilan edilen takımlardan sadece birine müracaatta bulunabilir.

– Adaylar e-Devlet’ten alınmış karekodlu öğrenci ve mezuniyet dokümanları ve transkript ile müracaat yapabilecektir. Atanmaya hak kazanılması halinde kelam konusu evrakların asıllarının yahut onaylı suretlerinin ibrazı istenebilecektir.

– İstenilen dokümanlarda gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanı geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacak ve atamaları yapılmış olsa dahi rastgele bir hak talebine imkan bulunmaksızın iptal edilecektir.

– Ön kıymetlendirme ve son kıymetlendirme etaplarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği için Yükseköğretim Şurası Başkanlığı’nın eşdeğerlik tablosu kullanılır.

– Ön kıymetlendirme ve son kıymetlendirme sonuçları ilanda belirtilen web adreslerinde duyurulacak olup, adaylara ayrıyeten bir tebligat yapılmayacaktır.

– İlana müracaatlar ilanda belirtilen müracaat yerlerine şahsen yahut posta yoluyla yapılacaktır. Mühleti içinde yapılmayan müracaatlar, eksik evraklı belgeler ve posta ile yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmeler nedeniyle son müracaat tarihinden sonra ulaşan müracaatlar kabul edilmeyecektir.Kaynak: Memurlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz