Gündem

Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli 253 sağlık çalışanı alacak

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ IŞÇI ALIM İLANI

Üniversitemiz Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Pratik Merkez Müdüriyetinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. hususunun B fıkrasına nazaran istihdam edilmek ve masrafları Kişisel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı’na ekli “Sözleşmeli Işçi Çalıştırılmasına Ait Esasların ek 2. hususunun (b) fıkrasına nazaran aşağıda belirtilen unvanlarda, 2018 yılı KPSS (B) kümesi puan sıralamaları esas alınmak suretiyle, yazılı ve laflı test yapılmaksızın (Eczacı ünvanlı durum için lisans diploması puan sıralaması yapılacaktır.) sözleşmeli işçi alınacaktır.

* Hemşirelik kısmına eşdeğer gayri kısım mezunları, hemşire unvanına müracaat yapamaz.

** Sözleşmeli Işçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar” 1 sayılı cetvelde test kaidesi aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli işçi unvanları arasında bulunduğundan, eczacılar için KPSS koşulu aranmamakta olup müracaatta bulunan aday sayısının takım sayısından ziyade olması halinde adaylar lisans diploması puan üstünlüğü (Yükseköğretim Heyeti Başkanlığınca belirlenen 4’lük sistemdeki notların 100’lük sisteme çevrilerek sıralama yapılacak olup diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi evvel olan adaya hak verilecektir.) ile alınacaktır.

** Eczacı unvanına başvuran adayların ibraz ettiği diploma yahut süreksiz mezuniyet evraklarında (aslı üzeredir onaylı sureti yahut karekodlu E- Devlet çıktısı yahut transkript) DİPLOMA PUANI bulunmak mecburidir. Aksi takdirde başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

I. GENEL KURALLAR:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48. Unsurunda belirtilen genel kaideleri taşımak.

3- 657 sayılı kanunun 53. Unsur kararları saklı kalmak kaydı ile hizmetini devamlı yapmasına beis olabilecek vücut yahut akıl marazı bulunmamak.

4- Çeşitli KHK ile kamu vazifesinden çıkarılanlar müracaatta bulunamaz.

5- Erkek adaylar için askerlik koşulu aranmamaktadır.

6- 2018 yılı KPSS (B) kümesi (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) imtihan sonuç evrakına sahip olmak.

7- Rastgele bir Içtimaî Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8- Nöbet yolu çalışmaya ket bir durumumun bulunmaması.

9- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B unsurunun “Bu biçimde istihdam edilenler, hizmet kontratı esaslarına uymaz hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca akitlerinin feshedilmesi yahut kontrat devri içerisinde Bakanlar Konseyi Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli işçi durumlarında istihdam edilemezler” kararı mucibince hala kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 4b unsuruna nazaran sözleşmeli işçi olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına tıpkı unvanda müracaat yapamaz Ancak ilgili mevzuat mucibince yola iyi olarak istifa edip 1 (bir) yıllık müddet kaidesine tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana müracaat yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu unsura karşıt durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili dokümanın ibrazı istenecektir)

II. ONLINE BAŞVURADA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN EVRAKLAR

1- Diploma yahut Muvakkat Mezuniyet Evrakı, (aslı üzeredir onaylı sureti yahut karekodlu E- Devlet çıktısı)

2- Adaylar sistemden haberleri tam ve eksiksiz doldurulduğunda müracaat tamamlanarak müracaat takip numarası oluşturulacaktır. Adaylar oluşturulan bu müracaat takip numarası ile müracaatlarını başvuru mühletince güncelleme yapabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir (Yanlış/eksik doküman yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri).

III. MÜRACAAT FORMU VE YANI:

Müracaatlar, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde Üniversitemizin www.pau.edu.tr adresinden online olarak yapılacaktır. Şahsen ve posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Müddetinde yapılmayan yahut sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle geç yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Adaylar sistemden haberleri tam ve eksiksiz doldurulduğunda müracaat tamamlanarak müracaat takip numarası oluşturulacaktır. Adaylar oluşturulan bu müracaat takip numarası ile müracaatlarını başvuru mühletince güncelleme yapabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir.

Müracaat süreçleri sırasında gerçeğe uymaz evrak verdiği ya da beyanda bulunduğu yahut eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen dokümanları ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, akitleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal süreç yapılacaktır.

IV. MÜRACAATLARIN KIYMETLENDIRILMESI VE SONUÇLARI:

2018 KPSS (B) (KPSS (P3), KPSS (P93), KPSS (P94)) öbeği puan sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi evvel olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde veladet tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.) nazaran hak kazanan adayın ismi, müracaat bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.pau.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Takımın 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu ilan bildirim mahiyetinde olacağından, başkaca tebligat yapılmayacaktır. Adayla hizmet bağıdı yapılacak olup, ahitte belirtilen kaideleri bölgesine getirmeyen adayın bağıdı 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.

Akit yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek dokümanlar, müracaat devranı, evrakların teslim edilme biçimi ve vesair kurallar Üniversitemiz www.pau.edu.tr adresinden başkaca ilan edilecektir.

Müracaat yapılırken tereddütte düşülmesi halinde mesai saatleri içinde Işçi Daire Başkanlığına ilişkin (0258) 296 22 50 numaradan malumat alınabilir.

3606/1-1

Kaynak: Memurlar

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.