Gündem

Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli 1 Bilişim Çalışanı Alacak

T.C. SIHHAT BAKANLIĞI

SIHHAT MALUMAT SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRIYETI

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM IŞÇISI ALIM İLANI

Sağlık Malumat Sistemleri Genel Müdüriyeti buyruğunda istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin Ek 6 ncı hususu ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Malumat Süreç Ünitelerinde Sözleşmeli Bilişim Çalışanı İstihdamına Ait Esas ve Yollar Hakkında Yönetmelik’in 8 inci hususu uyarınca, laflı ve uygulamalı mülakat sonucunda oluşacak muvaffakiyet sırasına nazaran 1 (bir) sözleşmeli bilişim işçisi alınacaktır.

2018 yahut 2019 yıllarında yapılan Kamu Çalışanı Seçme Imtihanında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile 2014 yılından itibaren (2014 yılı dahil) yapılan İngilizce lisanında Yabancı Lisan Haberi Seviye Tespit Testi (YDS) yahut buna denkliği Üniversite Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) yekunu esas alınarak yapılacak sıralamaya nazaran en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim işçisi durumunun 5 (beş) katı aday, Genel Müdürlüğümüz tarafından 05/08/2020 – 14/08/2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek kelamlı ve uygulamalı mülakata çağrılacaktır. KPSSP3 puanı olmayan yahut doküman ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), İngilizce lisanında yabancı lisan puanı olmayan yahut evrak ibraz etmeyen adayın yabancı lisan puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Mülakat sonucunda oluşacak muvaffakiyet sırasına nazaran sözleşmeli bilişim çalışanı istihdam edilecektir.

1. MÜRACAAT KOŞULLARI:

A-GENEL KAIDELER

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunda sayılan genel kaideleri haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve sanayi mühendisliği kısımlarından ya da bunlara denkliği Üniversite Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki üniversite kurumlarından mezun olmak,

c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin idaresi konusunda yahut büyük ölçekli ağ sistemlerinin konseyimi ve idaresi konusunda en az 5 (beş) yıllık mesleksel tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim çalışanı olarak 657 sayılı Kanuna tabi takımlı yahut birebir Kanunun 4 üncü hususunun (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Kararında Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile hususî kesimde çevre güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle emekçi statüsünde bilişim işçisi olarak geçtiği belgelenen hizmet müddetleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar etraf ünitelerinin donanımı ve kurulan ağ idaresi güvenliği hakkında malumat sahibi olmaları kaydıyla şimdiki programlama lisanlarından en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Malumat Süreç Ünitelerinde Sözleşmeli Bilişim Işçisi İstihdamına Ait Esas ve Tarzlar Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve vesair kuralları kabul etmek,

f) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş yahut muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

g) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, tabir yeteneği ve muhakeme edebilme yeteneğine sahip olmak,

h) Tavır ve davranışların hizmete mütenasip olması üzere kriterlere sahip olmak.

B-ÖZEL KAIDELER

B.1. Olgu Tabanı Kompetanı (Tam vakitli, aylık brüt akit fiyat tavanının 3 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere elverişli tam devirli çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim işçisi olarak istihdam edilecektir.

a) SQL Server olgu tabanı başkanı olarak en az 5 (beş) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,

b) Elasticsearch başkanı olarak en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,

c) PostgreSQL done tabanı başkanı olarak en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,

d) Linux işletim sistemi bahislerinde malumat ve tecrübe sahibi olmak,

e) Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik idaresi hususlarında haber ve tecrübe sahibi olmak,

f) İleri seviyede PL/SQL, TSQL, PL/pgSQL malumatına sahip olmak,

g) Elasticsearch Cluster heyetimi ve idaresi konusunda malumat ve tecrübe sahibi olmak,

h) MS SQL “high availibility” hususlarında haber ve tecrübe sahibi olmak,

i) PostgreSQL “high availibility” mevzularında haber ve tecrübe sahibi olmak,

j) MS SQL ve PostgreSQL sunucularından öteki olgu tabanlarına gerçek yahut aksisi istikamette olgu aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,

k) Logstash ile MSSQL done tabanlarından Elasticsearch’e data aktarımı ve olgu tipi dönüşümü hakkında haber ve tecrübe sahibi olmak,

l) Done tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu /normalizasyonu hakkında ileri kademede haber ve tecrübe sahibi olmak,

m) Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik idaresi bahislerinde haber ve tecrübe sahibi olmak,

n) Done tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda malumat ve tecrübe sahibi olmak,

o) Docker ve Kubernetes hakkında malumat ve tecrübe sahibi olmak,

p) Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Data Management and Analytics sertifikasına sahip olmak,

Tercihen;

q) PostgreSQL sertifikasına sahip olmak,

r) Big Data hakkında haber ve tecrübe sahibi olmak,

s) MongoDB done tabanı idaresi hakkında tecrübe sahibi olmak.

2. MÜRACAAT BIÇIMI, TARAFI ve TARİHİ

a) Adaylar, “3.maddede mahal alan” dokümanlarla birlikte 04/06/2020 – 19/06/2020 (mesai bitimi 18:00’a kadar) tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001.Cadde No:9 Bilkent Çankaya/Ankara adresinde bulunan Sağlık Bakanlığı Genel Evrak ünitesine şahsen müracaat yapabileceklerdir. Şahsen müracaat sürecini gerçekleştiremeyecek adaylar, istenilen evrakları birebir adrese kargo ya da posta yolu ile gönderebileceklerdir.

b) Müracaat tarihleri içinde kargo ya da posta ile müracaat yapan adayların evrakının 25/06/2020 tarihine (mesai bitimi 18:00) kadar belirtilen adrese ulaşması gerekmektedir.

c) 04/06/2020 – 19/06/2020 tarihleri arasında müracaat yapan ama eksik evrakı bulunan adaylara evrakını tamamlamaları için ek vade verilecektir.

d) Adaylar 30/06/2020 – 07/07/2020 tarihleri arasında sbsgm.saglik.gov.tr web sahifesinden eksik evrakının olup olmadığını öğrenebilecektir.

e) Eksik evrakı olan adaylar 30/06/2020 – 07/07/2020 (mesai bitimi 18:00’a kadar) tarihleri arasında, eksik evrakını ek-3 de yan alan dilekçeyi doldurarak (a) hususunda belirtilen adrese şahsen teslim edebilecektir. Şahsen müracaat sürecini gerçekleştiremeyecek adaylar eksik evrakı kargo ya da posta yolu ile gönderebileceklerdir. Ek-3 de mekan alan dilekçeyi doldurmadan eksik evrakını teslim eden adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.

f) Belirtilen tarihler arasında eksik evrakını kargo ya da posta yolu ile gönderen adayların evrakının 13/07/2020 tarihine (mesai bitimi 18:00) kadar belirtilen adrese ulaşması gerekmektedir.

g) İlanda belirtilen kurallara makul olmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

h) Posta ve kargodaki gecikmeler ya da vesair sebeplerden ötürü belirtilen tarihler ve saatlerden sonra müracaat yapanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

3. MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ DOKÜMANLAR

Evraklar, ek-4’de konum alan “başvuru için gerekli evraklarda aranan özellikler” dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

a) Ek-1 de mekan alan dilekçe örneği,

b) Ek-2 de yan alan öz geçmiş (fotoğraflı),

c) KPSSP3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç dokümanı (KPSSP3 puanı olmayan yahut doküman ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir),

d) İngilizce lisanında Yabancı Lisan Malumatı Seviye Tespit Imtihanından (YDS) alınan puanı yahut bu lisanda yapılan başka yabancı lisan imtihanlarından alınan ve ÖSYM Idare Şurası tarafından belirlenen “Yabancı Lisan Imtihanları Eşdeğerlikleri” ne nazaran kabul edilen YDS dengi puanı gösteren üzerinde doğrulama kodu bulunan sonuç evrakı (yabancı lisan puanı olmayan yahut doküman ibraz etmeyen adayın yabancı lisan puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),

e) E-devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezun dokümanı, (mezun dokümanı almakta sorun yaşayanlar lisans diplomasının mektep ya da noter onaylı suretini ibraz etmelidir)

f) Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik dokümanının onaylı örneği, (E-devlet üzerinden mezun evrakı alabilen adayların denklik evrakı ibraz etmesine gerek yoktur)

g) Genel koşullar (c) bendinde belirtilen mesleksel tecrübeyi gösterir evrak, (e-devletten alınan üzerinde barkod ve doğrulama kodu bulunan “SGK Hizmet Dökümü” mesleksel tecrübeyi gösteren evrak olarak kabul edilecektir.) Mesleksel tecrübe vadelerinde; lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. Adayın müracaat yaptığı tarih itibari ile mesleksel tecrübe müddetini doldurmuş olması gerekmektedir.

h) Genel koşullar (d) bendinde belirtilen şimdiki programlama lisanlarından en az ikisini bildiğini gösterir doküman (transkript, sertifika üzere belgeler),

i) Kişisel koşullar kısmında istenilen sertifika,

j) Mülakat sonucunda bağıt imzalamaya hak kazanan adaylardan “akıl ve ruh sıhhati mahallindedir raporu, askerlik dokümanı ve isimli sicil kaydı belgesi” istenilecektir.

4. MÜRACAATLARIN KIYMETLENDIRILMESI, MÜRACAAT SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Genel ve şahsi koşulları sağlayan ve adabına mütenasip olarak müracaat yapan adaylardan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı lisan puanının yüzde otuzunun (%30) yekunu esas alınarak her durum için sıralama yapılacak ve aday listesi oluşturulacaktır.

b) Aday listesine nazaran en yüksek puanlıdan başlanarak bağıt imzalanacak işçi sayısının 5 (beş) katı kadar aday mülakata çağırılacaktır.

c) Mülakata katılmaya son sırada hak kazanan adaylardan birebir puana sahip birden ziyade adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı mülakata kabul edilecektir.

d) Mülakata katılmaya hak kazanan adayların listesi sbsgm.saglik.gov.tr sitesinde 20/07/2020 – 24/07/2020 tarihleri arasında ilan edilecektir. Bu ilan tebligat mekanına geçecek olup ayrıyeten yazılı bildirim yahut tebligat yapılmayacaktır.

5. IMTIHANIN FORMU VE MEVZULARI

a) Imtihan laflı ve uygulamalı mülakat olarak yapılacaktır.

b) Imtihanda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik dokümanını (nüfus cüzdanı, ehliyet yahut pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar imtihana alınmayacaklardır.

c) Laflı ve uygulamalı mülakat bahisleri yukarıdaki genel kaideler (d), (g) ve (h) bentleri ile hususî koşullarda belirtilen hususlardır.

d) Adaya kişisel koşullarda belirtilen haber, deneyim ve tecrübeyi ölçmeye yönelik sorular sorulacaktır.

e) Tatbik mülakatında adaydan bilgisayar başında pratik yapması istenilecektir.

6. IMTIHAN TARAFI, TARİHİ ve KIYMETLENDIRILMESI

a) Kelamlı ve uygulamalı mülakat 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

b) Laflı ve uygulamalı mülakattan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan ortamlar başarılı sayılacaktır.

c) Başarılı sayılanlardan en yüksek puanlıdan başlamak koşuluyla imtihan muvaffakiyet sırası oluşturulacaktır.

d) Kelamlı ve uygulamalı mülakat 05/08/2020 – 14/08/2020 tarihleri arasında Prof. Dr. Nusret Fişek Cad. No:41 Kurtuluş Sıhhiye/Ankara adresinde bulunan Sağlık Bakanlığı Hekimevinde yapılacaktır.

e) Covid-19 salgını nedeniyle kelamlı ve uygulamalı mülakat tarihi ertelenebilir, mülakat yapılacak bölge Ankara vilayetinde olmak kaidesiyle öteki bir alanda yapılabilir. Tarih ve konum haberinde değişiklik olması halinde sbsgm.saglik.gov.tr internet sitesi üzerinden en az 7 (yedi) gün evvel ilan edilecektir.

7. SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA

a) Bilişim işçisi olarak bağıt yapılabilecek boş durum sayısı 1 (bir) dir.

b) Mukavele imzalamaya hak kazanan adaylar muvaffakiyet sırasına nazaran asil ve yedek olarak sbsgm.saglik.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir.

c) Listede ismi bulunan asil adaylara ilandan itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın bildirim tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde akit imzalamak, ahitte belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek dokümanları teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenecektir.

d) Adreslerine yapılan tebligatın bildiri tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeyen, bu vade içerisinde evrak ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen yahut kontrat imzaladığı halde ahitte belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

e) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların alanına varsa ilan edilen yedek adaylardan işe başlama süreçleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

f) Laflı ve uygulamalı mülakatı kazananlardan müracaat dokümanlarında gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu tespit edilenlerin testleri geçersiz sayılır ve mukavele yapılmaz. Bunların akitleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu bireyler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulur.

8. AKIT ECIRLERI

*Sözleşmeli bilişim işçisine 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin ek 6 ncı hususu uyarınca bağıt fiyatı dışında rastgele bir isim altında (ek ödeme, fon, çokça mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

*Kurum, tavan ecrin altında bağıt düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. *Aylık brüt kontrat tavan ecri Kaynak ve Maliye Bakanlığının 2020 yılı için belirleyeceği nispette arttırılacaktır.

Muhabere Malumatları Tel: 0 312 471 83 50

Kaynak: Memurlar

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.