Gündem

Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Işçisi Alacak

T.C. SIHHAT BAKANLIĞI

SIHHAT HABER SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRIYETI

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM ÇALIŞANI ALIM İLANI

Sağlık Malumat Sistemleri Genel Müdüriyeti buyruğunda istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin Ek 6 ncı hususu ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Haber Süreç Ünitelerinde Sözleşmeli Bilişim Çalışanı İstihdamına Ait Esas ve Yollar Hakkında Yönetmelik’in 8 inci hususu uyarınca, kelamlı ve uygulamalı mülakat sonucunda oluşacak muvaffakiyet sırasına nazaran 1 (bir) sözleşmeli bilişim işçisi alınacaktır.

2018 yahut 2019 yıllarında yapılan Kamu Çalışanı Seçme Imtihanında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile 2014 yılından itibaren (2014 yılı dahil) yapılan İngilizce lisanında Yabancı Lisan Haberi Seviye Tespit Testi (YDS) yahut buna denkliği Üniversite Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) yekunu esas alınarak yapılacak sıralamaya nazaran en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim çalışanı konumunun 5 (beş) katı aday, Genel Müdürlüğümüz tarafından 05/08/2020 – 14/08/2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek kelamlı ve uygulamalı mülakata çağrılacaktır. KPSSP3 puanı olmayan yahut doküman ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), İngilizce lisanında yabancı lisan puanı olmayan yahut evrak ibraz etmeyen adayın yabancı lisan puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Mülakat sonucunda oluşacak muvaffakiyet sırasına nazaran sözleşmeli bilişim çalışanı istihdam edilecektir.

1. MÜRACAAT KOŞULLARI:

A-GENEL KOŞULLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunda sayılan genel kuralları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve sanayi mühendisliği kısımlarından ya da bunlara denkliği Üniversite Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki üniversite kurumlarından mezun olmak,

c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin idaresi konusunda yahut büyük ölçekli ağ sistemlerinin suramı ve idaresi konusunda en az 5 (beş) yıllık mesleksel tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim işçisi olarak 657 sayılı Kanuna tabi takımlı yahut tıpkı Kanunun 4 üncü hususunun (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Kararında Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile hususî kesimde çevre güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle emekçi statüsünde bilişim çalışanı olarak geçtiği belgelenen hizmet vadeleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar muhit ünitelerinin donanımı ve kurulan ağ idaresi güvenliği hakkında malumat sahibi olmaları kaydıyla yeni programlama lisanlarından en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Malumat Süreç Ünitelerinde Sözleşmeli Bilişim Işçisi İstihdamına Ait Esas ve Metotlar Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve öteki kuralları kabul etmek,

f) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş yahut muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

g) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, tabir yeteneği ve muhakeme edebilme yeteneğine sahip olmak,

h) Tavır ve davranışların vazifeye müsait olması üzere kriterlere sahip olmak.

B-ÖZEL KOŞULLAR

B.1. Olgu Tabanı Bilirkişisi (Tam vakitli, aylık brüt kontrat fiyat tavanının 3 katına kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere makul tam vakitli çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim çalışanı olarak istihdam edilecektir.

a) SQL Server done tabanı başkanı olarak en az 5 (beş) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,

b) Elasticsearch başkanı olarak en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,

c) PostgreSQL olgu tabanı başkanı olarak en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,

d) Linux işletim sistemi bahislerinde malumat ve tecrübe sahibi olmak,

e) Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik idaresi bahislerinde malumat ve tecrübe sahibi olmak,

f) İleri seviyede PL/SQL, TSQL, PL/pgSQL malumatına sahip olmak,

g) Elasticsearch Cluster konseyimi ve idaresi konusunda malumat ve tecrübe sahibi olmak,

h) MS SQL “high availibility” bahislerinde malumat ve tecrübe sahibi olmak,

i) PostgreSQL “high availibility” hususlarında haber ve tecrübe sahibi olmak,

j) MS SQL ve PostgreSQL sunucularından başka olgu tabanlarına sahih yahut aykırısı cihette data aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,

k) Logstash ile MSSQL data tabanlarından Elasticsearch’e olgu aktarımı ve data tipi dönüşümü hakkında haber ve tecrübe sahibi olmak,

l) Data tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu /normalizasyonu hakkında ileri noktada malumat ve tecrübe sahibi olmak,

m) Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik idaresi mevzularında haber ve tecrübe sahibi olmak,

n) Data tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda malumat ve tecrübe sahibi olmak,

o) Docker ve Kubernetes hakkında malumat ve tecrübe sahibi olmak,

p) Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Data Management and Analytics sertifikasına sahip olmak,

Tercihen;

q) PostgreSQL sertifikasına sahip olmak,

r) Big Data hakkında haber ve tecrübe sahibi olmak,

s) MongoDB data tabanı idaresi hakkında tecrübe sahibi olmak.

2. MÜRACAAT BIÇIMI, ALANI ve TARİHİ

a) Adaylar, “3.maddede mekan alan” evraklarla birlikte 04/06/2020 – 19/06/2020 (mesai bitimi 18:00’a kadar) tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001.Cadde No:9 Bilkent Çankaya/Ankara adresinde bulunan Sağlık Bakanlığı Genel Evrak ünitesine şahsen müracaat yapabileceklerdir. Şahsen müracaat sürecini gerçekleştiremeyecek adaylar, istenilen evrakları birebir adrese kargo ya da posta yolu ile gönderebileceklerdir.

b) Müracaat tarihleri içinde kargo ya da posta ile müracaat yapan adayların evrakının 25/06/2020 tarihine (mesai bitimi 18:00) kadar belirtilen adrese ulaşması gerekmektedir.

c) 04/06/2020 – 19/06/2020 tarihleri arasında müracaat yapan ama eksik evrakı bulunan adaylara evrakını tamamlamaları için ek mühlet verilecektir.

d) Adaylar 30/06/2020 – 07/07/2020 tarihleri arasında sbsgm.saglik.gov.tr web sahifesinden eksik evrakının olup olmadığını öğrenebilecektir.

e) Eksik evrakı olan adaylar 30/06/2020 – 07/07/2020 (mesai bitimi 18:00’a kadar) tarihleri arasında, eksik evrakını ek-3 de bölge alan dilekçeyi doldurarak (a) hususunda belirtilen adrese şahsen teslim edebilecektir. Şahsen müracaat sürecini gerçekleştiremeyecek adaylar eksik evrakı kargo ya da posta yolu ile gönderebileceklerdir. Ek-3 de nokta alan dilekçeyi doldurmadan eksik evrakını teslim eden adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.

f) Belirtilen tarihler arasında eksik evrakını kargo ya da posta yolu ile gönderen adayların evrakının 13/07/2020 tarihine (mesai bitimi 18:00) kadar belirtilen adrese ulaşması gerekmektedir.

g) İlanda belirtilen kurallara münâsib olmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

h) Posta ve kargodaki gecikmeler ya da gayri sebeplerden ötürü belirtilen tarihler ve saatlerden sonra müracaat yapanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

3. MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ DOKÜMANLAR

Dokümanlar, ek-4’de taraf alan “başvuru için gerekli evraklarda aranan özellikler” dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

a) Ek-1 de yan alan dilekçe örneği,

b) Ek-2 de bölge alan öz geçmiş (fotoğraflı),

c) KPSSP3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç evrakı (KPSSP3 puanı olmayan yahut doküman ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir),

d) İngilizce lisanında Yabancı Lisan Malumatı Seviye Tespit Imtihanından (YDS) alınan puanı yahut bu lisanda yapılan öbür yabancı lisan testlerinden alınan ve ÖSYM Idare Konseyi tarafından belirlenen “Yabancı Lisan Imtihanları Eşdeğerlikleri” ne nazaran kabul edilen YDS dengi puanı gösteren üzerinde doğrulama kodu bulunan sonuç evrakı (yabancı lisan puanı olmayan yahut doküman ibraz etmeyen adayın yabancı lisan puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),

e) E-devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezun dokümanı, (mezun evrakı almakta sorun yaşayanlar lisans diplomasının mektep ya da noter onaylı suretini ibraz etmelidir)

f) Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik dokümanının onaylı örneği, (E-devlet üzerinden mezun dokümanı alabilen adayların denklik dokümanı ibraz etmesine gerek yoktur)

g) Genel koşullar (c) bendinde belirtilen mesleksel tecrübeyi gösterir doküman, (e-devletten alınan üzerinde barkod ve doğrulama kodu bulunan “SGK Hizmet Dökümü” mesleksel tecrübeyi gösteren doküman olarak kabul edilecektir.) Mesleksel tecrübe müddetlerinde; lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. Adayın müracaat yaptığı tarih itibari ile mesleksel tecrübe vadesini doldurmuş olması gerekmektedir.

h) Genel kurallar (d) bendinde belirtilen yeni programlama lisanlarından en az ikisini bildiğini gösterir evrak (transkript, sertifika üzere belgeler),

i) Kişisel koşullar kısmında istenilen sertifika,

j) Mülakat sonucunda mukavele imzalamaya hak kazanan adaylardan “akıl ve ruh sıhhati yanındadır raporu, askerlik evrakı ve isimli sicil kaydı belgesi” istenilecektir.

4. MÜRACAATLARIN KIYMETLENDIRILMESI, MÜRACAAT SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Genel ve şahsi kaideleri sağlayan ve yordamına münasip olarak müracaat yapan adaylardan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı lisan puanının yüzde otuzunun (%30) yekunu esas alınarak her konum için sıralama yapılacak ve aday listesi oluşturulacaktır.

b) Aday listesine nazaran en yüksek puanlıdan başlanarak akit imzalanacak işçi sayısının 5 (beş) katı kadar aday mülakata çağırılacaktır.

c) Mülakata katılmaya son sırada hak kazanan adaylardan birebir puana sahip birden çokça adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı mülakata kabul edilecektir.

d) Mülakata katılmaya hak kazanan adayların listesi sbsgm.saglik.gov.tr sitesinde 20/07/2020 – 24/07/2020 tarihleri arasında ilan edilecektir. Bu ilan tebligat konumuna geçecek olup başkaca yazılı bildirim yahut tebligat yapılmayacaktır.

5. IMTIHANIN FORMU VE MEVZULARI

a) Test kelamlı ve uygulamalı mülakat olarak yapılacaktır.

b) Testte, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik evrakını (nüfus cüzdanı, ehliyet yahut pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar teste alınmayacaklardır.

c) Kelamlı ve uygulamalı mülakat mevzuları yukarıdaki genel kaideler (d), (g) ve (h) bentleri ile şahsi koşullarda belirtilen mevzulardır.

d) Adaya şahsi koşullarda belirtilen malumat, deneyim ve tecrübeyi ölçmeye yönelik sorular sorulacaktır.

e) Pratik mülakatında adaydan bilgisayar başında tatbik yapması istenilecektir.

6. IMTIHAN KONUMU, TARİHİ ve KIYMETLENDIRILMESI

a) Kelamlı ve uygulamalı mülakat 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

b) Laflı ve uygulamalı mülakattan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan yerler başarılı sayılacaktır.

c) Başarılı sayılanlardan en yüksek puanlıdan başlamak koşuluyla imtihan muvaffakiyet sırası oluşturulacaktır.

d) Kelamlı ve uygulamalı mülakat 05/08/2020 – 14/08/2020 tarihleri arasında Prof. Dr. Nusret Fişek Cad. No:41 Kurtuluş Sıhhiye/Ankara adresinde bulunan Sağlık Bakanlığı Hekimevinde yapılacaktır.

e) Covid-19 salgını nedeniyle laflı ve uygulamalı mülakat tarihi ertelenebilir, mülakat yapılacak nokta Ankara vilayetinde olmak koşuluyla diğer bir tarafta yapılabilir. Tarih ve yan haberinde değişiklik olması halinde sbsgm.saglik.gov.tr internet sitesi üzerinden en az 7 (yedi) gün evvel ilan edilecektir.

7. SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA

a) Bilişim işçisi olarak bağıt yapılabilecek boş konum sayısı 1 (bir) dir.

b) Bağıt imzalamaya hak kazanan adaylar muvaffakiyet sırasına nazaran asil ve yedek olarak sbsgm.saglik.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir.

c) Listede ismi bulunan asil adaylara ilandan itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın bildiri tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde akit imzalamak, akitte belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek dokümanları teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenecektir.

d) Adreslerine yapılan tebligatın bildirim tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeyen, bu vade içerisinde doküman ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen yahut kontrat imzaladığı halde akitte belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

e) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların bölgesine varsa ilan edilen yedek adaylardan işe başlama süreçleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

f) Kelamlı ve uygulamalı mülakatı kazananlardan müracaat dokümanlarında gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve kontrat yapılmaz. Bunların akitleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu şahıslar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulur.

8. MUKAVELE FIYATLARI

*Sözleşmeli bilişim çalışanına 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin ek 6 ncı unsuru uyarınca mukavele fiyatı dışında rastgele bir isim altında (ek ödeme, fon, ziyade mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

*Kurum, tavan fiyatın altında bağıt düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. *Aylık brüt mukavele tavan fiyatı Kaynak ve Maliye Bakanlığının 2020 yılı için belirleyeceği nispette arttırılacaktır.

Muhabere Malumatları Tel: 0 312 471 83 50

Kaynak: Memurlar

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.