Gündem

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Emekçi Alım İlanı

SAKARYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU BÖLGE MÜDÜRIYETI

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Son Müracaat Tarihi : 27 Mayıs 2020
Yayınlanma Tarihi : 22 Mayıs 2020

Genel Kurallar ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe Ait Genel Hususlar:

1) İlan kaidelerini taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak müracaat yapabilir. Ayrıyeten İŞKUR bölge müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de müracaatlar yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında müracaatlar takip eden birinci iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Müracaat başlangıç tarihleri birebir olan, tıpkı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından yalnızca birine müracaat kabul edilir.

3) İlana müracaat yapacak öncelikli adaylar, müracaat yapacakları listeyi (öncelikli liste yahut genel liste) müracaat esnasında işaretleyerek seçer. Müracaat müddeti bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Müracaat yapan iş arayanların öncelikliler de dahil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday imtihan yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak emekçilerin yalnızca noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm müracaat sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve gereksinim duyulacak sayıda yedek aday direkt kura sonucu belirlenebilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan kaidelerine ait olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleksel doküman, yabancı lisan koşulu vb. dokümanlarını ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Evrak teslim tarihi ve tarafı, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler yahut yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan şahısların konumuna kamu kurum ve kuruluşunun tercihine nazaran sıralamada bölge alan başka kimseler dahil edilebilir. Doküman teslimi ve denetimi personel alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine nazaran kura çekiminden evvel yahut sonra yapılabilir.

7) Imtihan günü, saati, konumu ve imtihana katılmaya hak kazanan adaylar, personel alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, bildirim mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile başkaca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, müracaatta bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, imtihana katılmayan, işi reddeden yahut kamuda daima personel statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının personel taleplerine yapılan müracaatlarda insanların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan 1. yerleşim yanı adresi dikkate alınır. Kaza, bölge yahut ortam seviyesinde yayımlanan personel taleplerinin müracaat mühleti içerisinde ikametini talebin karşılanacağı mekana taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdüriyetinde sürecin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı mahal içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Haberleri Raporunu müracaat vadesi içerisinde İŞKUR ünitelerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana müracaatları yapılır.

10) Gerçeğe muhalif doküman verenlerin ya da beyanda bulunanların müracaatının geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma sürecinin iptaline ait İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal süreç yapma hakları saklıdır.

*Ek Özellikler/Nitelikler:

1) En az tahsil seviyesi Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) – En çok Lisans mezunu olmak,

2) 18 -35 yaş arasında olmak,

3) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Şahsi Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ait Kanun kararları saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

4) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı cürümler, anayasal tertibe ve bu nizamın işleyişine karşı kabahatler, ulusal savunmaya karşı kabahatler. Devlet sırlarına karşı hatalar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahküm olmamak,

5) Ulusal Güvenlik Kurulunca Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut öbeklere ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti yahut iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

6) Terör örgütleriyle hareket birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

7) Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak,

8) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli yahut muaf olmak),

9) Rastgele bir içtimaî güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almıyor olmak, kuralları aranır.

Kura tarihi:

02.06.2020 saat 11:00

Kura Alanı:

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlük Binası Konferans Salonu Serdivan/SAKARYA

Mülakat Tarihi ve Tarafı:

Mülakat gün, saat ve yanı ile mülakata katılmaya kazanan adaylar Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin ilan.subu.edu.tr internet adresinde duyurulacaktır. Bu duyuru bildiri mahiyetinde olup başkaca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

AÇIKLAMALAR

1. İlan edilen takımlara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı iş Kanunu kararları çerçevesinde daima personel olarak istihdam edilecektir.

2. Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir işyeri ve bir meslek koluna) müracaat yapabilir. Birden çokça ilana müracaat edenlerin müracaatları, kabul edilmeyecektir.

3. İstihdam edilecek emekçilerle ilgili listeler başvuranlar arasından çekilecek kura ile belirlenir. Kura süreci noter huzurunda yapılır. Kura sonucunda açık iş sayısının dört katı kadar asil ve yedek aday belirlenir. İsteyen adaylar kura çekimini izleyebilir. (Kurum COVİD-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınacak önlemler kapsamında sınırlama ve değişiklik yapma hakkına sahiptir.)

4. İŞ-KUR tarafından Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne bildirilen aday listeleri, kura alanı, kura tarihi, kura sonuçları ve gayri her türlü duyurular ilan.subu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara rastgele bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. İnternet sitesindeki duyurular tebligat konumuna geçecektir.

5. Bütün açık iş durumları için laflı test yapılacaktır

6. Kelamlı imtihanda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden pahalandırılacak olup adayların atanmaya esas muvaffakiyet puanı ve muvaffakiyet sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir.

7. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca hizmetinden yahut meslekten ihraç edilenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

8. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı yahut yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama süreçleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama süreçleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği takımların nitelik ve koşullarını taşıdığı halde istenen evrakları mühleti içerisinde teslim etmeyen adaylar hizmete başlatılmayacaktır.

9. Atanmaya hak kazananlardan vazifeye başlamayan yahut atanma koşullarını taşımadığından vazifeye başlatılamayanların mekanına muhtaçlık duyulacak sayıda aday, yedek adaylar arasından belirlenecektir.

10. Kurum test takviminde muhtaçlık durumunda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Meslek Malumatları

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Tipi
Aklık Vazifelisi

KişiselBilgiler

Cinsiyet Yaş Aralığı Uzunluk Aralığı Kilo Aralığı
Bayan 18—35 (27.05.2002 – 22.05.1985 tarihleri arasında doğan kişiler)
Erkek 18—35 (27.05.2002 – 22.05.1985 tarihleri arasında doğan kişiler)

Tahsil Haberleri

En Az Tahsil Seviyesi Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
En Ziyade Tahsil Seviyesi Lisans

Kura Haberleri

Kura Alanı Kura Tarihi Kura Saat Dilimi
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlük Binası Konferans Salonu Serdivan/SAKARYA 02.06.2020 11:00 – 12:00

Çalışma Adresi Haberi

Yan :

Çalışma Adresi : Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi /
Kocaali Denizcilik Meslek Yüksekokulu
KOCAALİ/SAKARYA

KOCAALİ
SAKARYA / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah Kazaları :KOCAALİ

İrtibat Malumatları

Ismi Soyadı
Ünvanı SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Telefon No 264 616 00 54
E-Posta

Başka Malumatlar

Patron Çeşidi Kamu
Yekun Açık İş Sayısı 1
Çalışma Formu Daimi / Tam Vakitli

Kaynak: Memurlar

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.