Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

0
4

Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı ünitelerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Takım ve Tarzı Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine 13.09.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak eklenen Süreksiz Unsur 2 uyarınca 2547 sayılı Kanunun ilgili hususları, 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan ile Giriş, İmtihanlarına Ait Yöntem ve Asıllar Hakkında Yönetmelik’ ile 01.03.2020 tarihli ‘Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan ile Giriş, İmtihanlarına Ait Yordam ve Asıllar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in ilgili unsurlarına nazaran Öğretim Vazifelisi ve Araştırma Vazifelisi alınacaktır.

GENEL KURALLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda belirtilen koşulları taşımak,

2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Şurası tarafından kabul edilen merkezi yabancı lisan imtihanından en az 50 puan yahut eşdeğerliği kabul edilen bir imtihandan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi imtihan muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön kıymetlendirme ve son kıymetlendirme etaplarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Ön kıymetlendirme ve en son kıymetlendirme kademelerinde lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Konseyi kararıyla belirlenir. Öbür not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

ÖZEL KURALLAR

1- Araştırma vazifelisi takımlarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun Ek 38. hususu uyarınca 2547 sayılı Kanunun 50. hususun birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır.

2- Öğretim vazifelisi takımına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak yahut lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak kaidesi aranır.

İSTENİLEN EVRAKLAR ve KIYMETLİ NOTLAR

Araştırma Vazifelisi Takımlarına Müracaatta İstenen Evraklar:

1- Dilekçe,

2- Müracaat formu,

3- Özgeçmiş,

4- Nüfus cüzdanı örneği, (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)

5- Lisans diploması yahut süreksiz mezuniyet dokümanı ve ilanda belirtilen takım özel koşullarına bağlı olarak gerekli ise yüksek lisans diploması yahut süreksiz mezuniyet dokümanı,

(Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan karekodlu dokümanlar ile müracaat yapılabilecektir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet dokümanlarının kesinlikle Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü sureti olmalıdır (Atanmaya hak kazanılması halinde tahsile ait diploma/mezuniyet dokümanı aslı yahut noter onaylı sureti ibraz edilecektir.). Yabancı yükseköğretim kurumu mezunları diplomalarının Yükseköğretim Şurası Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı dokümanları kesinlikle ibraz edeceklerdir.

6- Lisans transkript dokümanı, (Mutlaka Aslı yahut Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü bir sureti olmalıdır. Karekodlu transkriptler de kabul edilecektir.)

7- Lisansüstü (ilana nazaran yüksek lisans ve/veya doktora ) Öğrenci Dokümanı (e-Devletten alınan karekodlu ve müracaat tarihi itibariyle alınmış öğrenci evrakları müracaat evresinde kabul edilecektir. e-Devlet harici öğrenci dokümanlarının ya aslı ya da Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olması gerekir.)

8- İki adet fotoğraf, (4,5×6 cm ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf)

9- ALES sonuç dokümanı, (Sonuç denetim kodu bulunan bir sureti)

10 -Yükseköğretim Şurası tarafından kabul edilen merkezi yabancı lisan imtihanı yahut eşdeğerliği kabul edilen bir imtihandan alınan sonuç evrakı,

11- Erkek adaylar için terhis, tecil yahut muaf olduğunu belirten doküman, (Askerlik şubelerinden alınmış yahut e-Devlet üzerinden alınan karekodlu evrak ile müracaat yapabileceklerdir.)

Öğretim Vazifelisi Takımlarına Müracaatta İstenen Evraklar:

1- Dilekçe,

2- Müracaat formu,

3- Özgeçmiş,

4- Nüfus cüzdanı örneği, (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)

5- Lisans diploması yahut süreksiz mezuniyet dokümanı ve ilanda belirtilen takım ile özel kurallara bağlı olarak gerekli ise lisansüstü tahsil (yüksek lisans/ doktora) diploması yahut süreksiz mezuniyet evrakı,

(Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan karekodlu dokümanlar ile müracaat yapılabilecektir. e-Devlet harici öğrenci dokümanlarının ya aslı ya da Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olması gerekir. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Şurası Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı dokümanını müracaatta ibraz etmesi gerekmektedir.)

6- Lisans transkript dokümanı, (Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü bir sureti olmalıdır. Karekodlu transkriptler de kabul edilir.)

7- İki adet fotoğraf, (4,5×6 cm ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf)

8- ALES sonuç evrakı, (Sonuç denetim kodu bulunan bir sureti)

9- Yükseköğretim Konseyi tarafından kabul edilen merkezi yabancı lisan imtihanı yahut eşdeğerliği kabul edilen bir imtihandan alınan sonuç evrakı, (Meslek Yüksekokulu takımlarında zarurî değildir.)

10- Deneyim Dokümanı, (Önemli Notlar kısmında detayları yer almaktadır.)

11- Erkek adaylar için terhis, tecil yahut muaf olduğunu belirten evrak (Askerlik şubelerinden alınmış yahut e-Devlet üzerinden alınan karekodlu evrak ile müracaat yapabileceklerdir.

Kıymetli Notlar:

1- Adaylar son müracaat tarihi mesai bitimine kadar ilanda belirtilen müracaat adreslerine şahsen ya da posta ile müracaat yapacaklardır. Posta ile yapılacak müracaatların son müracaat tarihine kadar müracaat yapılacak üniteye ulaşması gerekmektedir. Eksik dokümanlı ve mühleti içinde yapılmayan müracaatlar ile internet üzerinden yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış üniteye ve/veya adrese teslim edilmesinden, postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

2- Adaylar ilan edilen takımlardan lakin birine müracaat yapabilir. Birden fazla takıma başvurduğu tespit edilen adayların müracaatları iptal edilecektir.

3- Onaylı Hizmet/Tecrübe evrakı; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet dokümanı yahut onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir. Bu doküman ile birlikte çalışılan mühletlere ilişkin Karekodlu SGK/Sigorta Hizmet Dökümünün ibraz edilmesi de mecburidir (Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.)

4- Rektörlük için ilan edilen Öğretim Vazifelisi takımlar Rektörlük İşçi Daire Başkanlığına öteki müracaatlar ise takımın ilişkin olduğu üniteye

yapılacaktır.Kaynak: Memurlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz