Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

0
3

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz ünitelerine, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Şurası Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48’inci unsurundaki, Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesindeki ve öteki ilgili mevzuatlardaki kuralları taşımaları gerekmektedir.

1- Doçent Takımına Başvuracak Adayların; Başvurdukları ünite ve anabilim kolunu belirttikleri 1 (bir) adet dilekçe ile birlikte 1 (bir) adet fotoğrafını ayrıyeten her bir evrak için başka farklı olmak üzere; Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Evrakı, Doçentlik Dokümanı ve Sinop Üniversitesi İşçi Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Kıymetlendirme Formunu doldurarak yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 kadro evrak ile birlikte ilgili evrakları 4 adet CD yahut taşınabilir belleğe aktararak İşçi Daire Başkanlığına şahsen yahut posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.

2- Doktor Öğretim Üyesi Takımına Başvuracak Adayların; Başvurdukları anabilim kısmını belirttikleri 1 (bir) adet dilekçe ile birlikte 1 (bir) adet fotoğrafını ayrıyeten her bir evrak için başka ayrı olmak üzere; Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Dokümanı ve Sinop Üniversitesi İşçi Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Kıymetlendirme Formunu doldurarak varsa yabancı lisan muvaffakiyet evrakı eklenerek yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 ekip evrak ile birlikte ilgili evrakları 4 adet CD yahut taşınabilir belleğe aktararak ilgili ünitelere şahsen yahut posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.

MÜRACAAT MÜDDETİ: Müracaatlar; İlanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır.

NOT: %20 kotası ile müracaat yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi takımı bulunmamaktadır.

– Doktor Öğretim Üyesi takımlarına Profesör ve Doçentler başvuramazlar.

– Rastgele bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha evvel çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, detaylı hizmet dokümanını müracaat dokümanına ekleyerek ibraz edeceklerdir.

– Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Heyetten denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

– Onaylı istenen evrakın teslimi sırasında aslını ibraz etmek kaidesiyle fotokopileri kabul edilir.

– Erkek adayların askerlik durum evrakını müracaat evraklarına eklemeleri gerekmektedir.

– Mühleti içinde yapılmayan müracaatlar ile eksik dokümanlı belgeler dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak müracaatların son müracaat tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.

– Rastgele bir akademik ünitede öğrenci alımı için Yükseköğretim Şurasının öngördüğü öğretim üyesi sayısına ulaşılıncaya kadar, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinde belirtilen atanma ve yükseltilme için gerekli olan akademik puan kuralı aranmaz.

– Makalelerin basıldığı mecmuanın hangi indekslerde tarandığının aday tarafından belgelenmesi gereklidir. Sempozyum ve kongrelere iştirak yahut sunum belgelendirilmelidir. Kitap yahut kısım yazarlığında milletlerarası ya da ulusal kitabın künyesi eklenmelidir.

– Yapıtların yayımlanmış yahut DOI numarası almış olması gereklidir.

– Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesine İşçi Daire Başkanlığının https://pdb.sinop.edu.tr/mevzuat/ web adresinden ulaşılabilir.

– Akademik Kıymetlendirme Formuna ve Müracaat Dilekçe Örneğine İşçi Daire Başkanlığının https://pdb.sinop.edu.tr/belgeler/ web adresinden ulaşılabilir.Kaynak: Memurlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz