Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

0
7

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden:

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kuramlarında Öğretim Elemanı Norm Takımlarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına Ait Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin çeşitli ünitelerine 2547 sayılı kanunun ilgili unsurları uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

A) GENEL KOŞULLAR

1) Başvuracak adayların 657 sayılı kanunun 48. Hususundaki genel koşulları ve “Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Unsurları İle İlgili Yönerge”sinde (http://www.trabzon.edu.tr/mevzuat/yonerge/ogretimuyeyukselme.pdf) istenen kuralları sağlamaları gerekir.

2) Doktor Öğretim Üyesi takımlarına başvuracak adaylar 2547 sayılı Kanunun 23. hususundaki kaideleri sağlamaları gerekir.

3) Doktor Öğretim Üyesi takımlarına başvuran adayların YÖKDİL yahut YDS’den en az 65 ya da eşdeğerliği kabul edilen bir imtihandan bu puana muadil bir puan almış olmaları gerekir.

4) Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Prensipleri İle İlgili Yönerge”sine istinaden; doçentlik takımlarına başvuranlardan doçentlik unvanını Üniversitelerarası Şuraca kelamlı imtihana tabi tutulmadan almış olan adaylar, müracaat ettikleri doçent takımları için Üniversitelerarası Şuraca oluşturulacak heyet üyelerince kelamlı imtihana tabi tutulacaklardır. Bu imtihandan başarılı olamayan adayların takım atamaları yapılmayacaktır.

B) İSTENEN DOKÜMANLAR

a) Doçentlik Takımları İçin;

1) Bir adet Müracaat Evrakı (Başvuru dilekçesi, 1 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, Doçentlik dokümanı, özgeçmiş ve yayın listesi)

2) Doçentlik dokümanı, özgeçmiş ve yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, yayınlarının tamamını içeren 4 (dört) adet taşınır bellek yahut CD.

b) Doktor Öğretim Üyesi Takımları İçin;

1) Bir adet müracaat evrakı (Başvuru dilekçesi, 1 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, ÖSYM Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen lisan dokümanı, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora/sanatta yeterlilik diplomalarının fotokopileri, özgeçmiş ve yayın listesi)

2) Nüfus cüzdanı fotokopisi, ÖSYM Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen lisan dokümanı, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora/sanatta yeterlilik diplomalarının fotokopisi, özgeçmiş ve yayın listesi, yayınlarının tamamını içeren 4 (dört) adet taşınır bellek yahut CD.

C) GENEL AÇIKLAMALAR

1) Adaylar, müracaat dilekçesinde (http://personel.trabzon.edu.tr/tr/page/formlar/2734), duyuru ilan numarasını kesinlikle belirtip, dilekçeyi eksiksiz doldurmalıdırlar.

2) Adaylar ilan edilen takımlardan yalnızca bir adedine müracaat yapabilirler. Birden fazla takıma başvuran adayların hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

3) Doçent takımına profesörler, doktor öğretim üyesi takımlarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

4) Rastgele bir kamu kurumunda çalışanların (daha evvel çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı detaylı hizmet dokümanını müracaat dokümanlarına ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir (Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde hala misyon yapmakta olan adaylar hariçtir).

5) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Şura Başkanlığı / YÖK Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi kaidedir.

6) Aktüel (başvuru devrinde alınmış olmalı) isimli sicil evrakı (barkodlu / karekodlu e-Devlet çıktısı)’de müracaat dokümanlarına eklenmelidir.

7) istenen evraklarda gerçeğe ters beyanda bulunduğu tespit edilenlerin müracaatları geçersiz sayılacaktır. Ayrıyeten, adayların müracaat ve atanma şartlarına sahip olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde imtihanı kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacak olup, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Ayrıyeten, bu şahıslar hakkında yasal süreç yapılacaktır.

8) istenen dokümanların onaylı olması zarurî değildir (barkodlu / karekodlu e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir).

9) Yönetimin gerekli görmesi halinde her basamakta ilanda değişiklik yapılabilir, ilan kısmen yahut büsbütün iptal edilebilir. Üniversite resmi internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup, bireylere ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

10) Müracaat müddeti bu ilanın Resmi Gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün olup, müracaat mühleti 15. günün mesai saati sonunda (Saat 16.00’de) biter. Müddeti içinde Rektörlüğümüz İşçi Daire Başkanlığına ulaşmayan müracaatlar ile eksik dokümanlı müracaatlar kabul edilmeyecektir. Postada yaşanacak gecikmeler dikkate alınmayacak olup, bundan Üniversitemiz sorumlu değildir.

11) Müracaatlar şahsen yahut posta ile Trabzon Üniversitesi İşçi Daire Başkanlığına yahut Genel Sekreterlik Yazı İşleri Ünitesine (Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü Fatih Yerleşkesi Söğütlü Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı 61335, Akçaabat / Trabzon) yapılacaktır.

12) Müracaat evrakları geri iade edilmeyecektir.Kaynak: Memurlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz