Türk-Alman Üniversitesi 21 Personel Alacak

0
12

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

DAİMA PERSONEL ALIM İLANI

Türk-Alman Üniversitesi bünyesinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D hususu, 4857 sayılı iş Kanunu temelleri kapsamı ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına personel Alınmasında Uygulanacak Metot ve Asılları Hakkında Yönetmelik” kararları çerçevesinde Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) üzerinden tabloda dağılımı gösterilen halde “Sürekli işçi” alınacaktır.

A- GENEL KOŞULLAR:

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak.

3. Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almıyor olmak.

4. Askerlik ile ilişiği olmamak,

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş yahut kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

a. Taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına mahküm olmamak.

b. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine, özel hayata ve hayatın bâtın alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı cürümler ile uyuşturucu yahut uyarıcı unsur kabahatleri, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş cürümlerinden mahküm olmamak.

c. Anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine, özel hayata ve hayatın saklı alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı hatalar ile uyuşturucu yahut uyarıcı unsur hatalarından ötürü hakkında devam etmekte olan bir soruşturma yahut kovuşturma bulunmamak.

6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca misyonundan yahut meslekten ihraç edilmemek.

7. Kura sonuçları ve öbür her türlü duyurular pdb.tau.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara her hangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

B- MÜRACAAT HALİ, YERİ VE TARİHİ

1. Müracaatlar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 23 Kasım 2020 27 Kasım 2020 tarihleri ortasında online olarak yapılacaktır.

2. Online müracaatlar dışında şahsen, posta yahut e-posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3. Her aday ilan edilen takımlardan, listede yer alan yalnızca bir meslek koluna müracaat yapabilecektir.

C- NOTER KURA SÜREÇLERİ

1. Noter kura çekimi 04 Aralık 2020 günü saat 10:00’da Türk-Alman Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir. Adaylar istemeleri halinde Üniversitemiz web ana sayfasından (www.tau.edu.tr/) adresinden kura çekimini canlı olarak izleyebilecektir. COVİD-19 Pandemisi ile uğraş kapsamında alınan önlemler hasebiyle kuranın yapılacağı salona rastgele bir aday alınmayacaktır.

2. Noter tarafından, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday belirlenecektir.

3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Personel Alınmasında Uygulanacak Tarz ve Asıllar Hakkında Yönetmelik’in 5 inci unsurunda belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

D- KELAMLI MÜLAKAT SÜREÇLERİ

1. Noter tarafından seçilen ve “asil aday” listesinde yer alan adaylar, genel kültür, genel yetenek, mesleksel bilgi ve maharetlerine ait 14-15 Aralık 2020 tarihlerinde Üniversitemiz Rektörlük Binası Toplantı Salonu’nda saat: 09:30’dan itibaren kelamlı mülakata sıra ile alınacaklardır. Mülakat sonucunda İmtihan kurulunca açık iş sayısı kadar asil ve açık iş sayısı kadar yedek aday belirlenecek olup, sonuçlar 17 Aralık 2020 tarihi mesai bitimine kadar http://pdb.tau.edu.tr internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Kelamlı Mülakat Tarihleri : (Mülakatlara iştiraklerde maske takılması zaruridir.)

Paklık Hizmetleri (18 Kişi) : 14.12.2020

Bakım ve Tamirat Hizmetleri (3 Kişi) : 15.12.2020

E- DOKÜMAN TESLİMİ

Noter kurası sonucu asil listede yer alan adayların 07-08-09 Aralık 2020 günleri mesai bitimine kadar aşağıdaki dokümanları Rektörlük binası İşçi Daire Başkanlığı’na teslim etmesi gerekmektedir.

1. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2. İkametgah (e-Devlet üzerinden alınabilir)

3. Askerlik Durum Evrakı (e-Devlet üzerinden alınabilir)

4. SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden alınabilir)

5. İsimli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir)

6. Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte)

7. Paklık ve Bakım Tamir Hizmetleri için “Sağlık Raporu”,

Kelamlı mülakat sonucu yedek aday listesinde yer alanlar doküman teslimi yapmayacaklardır.

F- MÜRACAATLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İŞE BAŞLAMA

1. Atama hakkı kazanan lakin işe başlamayanlar ile atanma kurallarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine, yedek listenin birinci sırasındaki bireyden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

2. Deneme müddeti iki ay olup, deneme mühleti içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

3. Müracaat sonunda gerçeğe ters doküman ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal süreç yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Üniversitemiz tarafından kendilerine rastgele bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

4. Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adayların taşıdığı koşulları yerine getirmelidir.

5. Vazifeye başlamaya hak kazananların asil adayların sonuçları 17 Aralık 2020 tarihi mesai bitimine kadar http://pdb.tau.edu.tr internet sitesinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıyeten bir tebligat yapılmayacaktır.

6. Yapılan kelamlı mülakat sonucunda asil olarak belirlenenlerin, yazılı tebligat yapılmak suretiyle vazifeye başlamaları sağlanacaktır.

İlanen duyurulur. 9600/1-1

Kaynak: Memurlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz