Gündem

Türkiye İş kurumu 9 Kontratlı Bilişim İşçisi Alacak

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KONTRATLI BİLİŞİM ÇALIŞANI GİRİŞ İMTİHANI İLANI

Genel Müdürlüğümüz Bilgi Süreç Dairesi Başkanlığı buyruğunda istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin Ek 6. hususu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi Süreç Ünitelerinde Kontratlı Bilişim İşçisi İstihdamına Ait Temel ve Tarzlar Hakkında Yönetmeliğin 8. unsuru uyarınca 2020 B Kümesi KPSS P3 puanının yüzde yetmişi ile yabancı lisan puanının (İngilizce lisanında Yabancı Lisan Bilgisi Düzey Tespit İmtihanından (YDS) yahut bu lisanda yapılan öbür yabancı lisan imtihanlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (YDS) dengi puan) yüzde otuzunun toplamı temel alınarak yapılacak sıralamaya nazaran en yüksek puan alan adaydan başlanarak (KPSS puanı olmayan yahut evrak ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, yabancı lisan puanına ait doküman ibraz etmeyenlerin yabancı lisan puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır. Ayrıyeten bu sıralamaya nazaran son sıradaki adayla tıpkı puanı alan adaylar da imtihana katılmaya hak kazanacaklardır.) alım yapılacak kontratlı işçi konumunun 10 (on) katı aday ortasından, Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü/uygulamalı imtihan muvaffakiyet sırasına nazaran yapılacak yerleştirme ile 9 (Dokuz) Kontratlı Bilişim İşçisi alınacaktır.

1. MÜRACAAT KURALLARI

A. GENEL KURALLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda belirtilen kuralları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Sanayi Mühendisliği kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen kısım mezunları A, B Kümesi konumları için müracaat yapabilir)

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin Mühendislik kısımlarından, Fen-Edebiyat, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakültelerinin, Bilgisayar ve Teknoloji üzerine eğitim veren kısımları ile İstatistik, Matematik ve Fizik kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen kısım mezunları yalnızca B Kümesi durumu için müracaat yapabilir.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin idaresi konusunda yahut büyük ölçekli ağ sistemlerinin heyetimi ve idaresi konusunda fiyat tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, öbürleri için en az 5 yıllık mesleksel deneyime sahip bulunmak, (Mesleki deneyimin belirlenmesinde; bilişim işçisi olarak 657 sayılı Kanuna tabi takımlı yahut birebir Kanunun 4 üncü unsurunun (B) bendi ya da 399 sayılı KHK’ya tabi kontratlı statüdeki hizmetler ile özel kesimde Toplumsal Güvenlik Kuramlarına prim ödenmek suretiyle personel statüsünde bilişim çalışanı olarak geçtiği belgelenen hizmet mühletleri dikkate alınır.)

d) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine, temsil kabiliyetine sahip olma, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma yeteneğine sahip olma, süratli öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olma, analitik düşünebilen, grup çalışmasına yatkın ve irtibat hüneri yüksek olma, ağır ve gerilimli iş temposuna ayak uydurabilecek olma, dokümantasyona kıymet verme konularına yatkın olmak,

e) Bilgisayar etraf ünitelerinin donanımı ve kurulan ağ idaresi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla şimdiki programlama lisanlarından en az ikisini bildiğini belgelemek.

B-ÖZEL KOŞULLAR

Müracaat genel kaidelerine ek olarak, niteliklerine nazaran aşağıdaki özel kurallar aranacaktır.

1. KIDEMLİ YAZILIM UZMANI (3 Kişi – Tam Vakitli – A Grubu- Aylık Brüt Mukavele Fiyat Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıllık deneyim sahibi olmak ve belgelemek,

b) Geniş Ölçekli Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme deneyimi olmak

c) C#.NET yazılım lisanını uygun derecede bilmek,

d) .NET platformuna hakim, Windows Servisleri, XML Web Servisleri ve WEB API hususlarında tecrübeli olmak,

e) Obje temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service Oriented) uygulama geliştirme bahislerine hakim olmak,

f) Web teknolojileri performansı, güvenliği ve testleri konusunda deneyim sahibi olmak,

g) Tasarım Şablonları (Design Pattern) hakkında bilgi sahibi olmak,

h) Data tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı bahislerinde deneyim sahibi olmak,

i) Versiyon denetim sistemlerinden Git yahut SVN kullanmış olmak,

j) ORACLE PL-SQL konusunda tecrübeli (SP, Function, Triger, Transaction vb. mevzulara hakim) olmak,

k) Vue.JS konusunda deneyim sahibi olmak,

l) UML ile modelleme konusunda tecrübeli olmak,

m) Proje Geliştirme Döngüsüne hakim olmak,

n) Hizmet odaklı, analitik düşünme ve sorun çözme yeteneğine sahip, planlama ve tertip maharetleri gelişmiş, takım çalışmasına-işbirliğine yatkın, insan münasebetlerinde başarılı olmak,

o) Proje ve yazılım süreç standartlarının uygulandığı projelerde misyon almış olmak.

Tercihen;

PMP, CMMI, SCRUM üzere proje ve yazılım süreç standartlarının uygulandığı projelerde vazife almış olmak.

Microsoft Certified Solution Developer: App Builder (MCSD App Builder)

Microsoft Certified Solution Developer: Web Applications (MCSD Web Applications)

2. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (5 Kişi – Tam Vakitli – B Grubu- Aylık Brüt Mukavele Fiyat Tavanının 2 Katı)

a) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin idaresi konusunda en az 3 yıllık mesleksel deneyime sahip olmak,

b) C#.NET lisanını çok uygun derecede bilmek,

c) Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme konusunda, Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, XML, Javascript, HTML, XHTML üzere Web Teknolojilerine hakim ve tecrübeli olmak,

d) Data tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı mevzularında deneyim sahibi olmak,

e) ORACLE-PLSQL konusunda tecrübeli (SP, Function, Triger, Transaction bahislerine hakim) olmak,

f) Versiyon denetim sistemlerinden Git yahut SVN kullanmış olmak,

g) .NET platformuna hakim, Windows Servisleri, XML Web Servisleri ve WEB API bahislerinde tecrübeli olmak,

h) Obje temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service Oriented) uygulama geliştirme bahislerine hakim olmak,

Tercihen;

Taşınabilir uygulamalar (Android, IOS) konusunda bilgi sahibi olmak,

3- AĞ UZMANI (İKişi – Tam Vakitli – B Grubu- Aylık Brüt Kontrat Fiyat Tavanının 2 Katı)

a) En az 5 (beş) yıl bilgi süreç ünitelerinde çalışmış ve en az 3 (üç) yılı Omurga ve kenar ağ anahtarı firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ denetim aygıtı üzere ağ ve güvenlik eserlerinin kullanıldığı ve en az 5000 (beş bin) kullanıcılı bir Bilgi Süreç Merkezinde Ağ yahut Güvenlik alanında aktif/sürekli olarak çalışmış olduğunu belgelemek

b) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu hususlarında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

c) Ağ üzerinde trafik ve protokol tahlili yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

d) Mahallî Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 -IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Mahallî Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, Proxy ve IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

e) Data Merkezi Network altyapısı, dizaynı ve işletimi hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, f) Altyapı donanımları hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

g) Routing, switching ve wireless yapılandırma ve idaresi konusunda deneyim sahibi olmak,

h) Network izleme ve raporlama hususlarında deneyim sahip olmak,

i) Hala geçerli durumda olan Cisco Certified Network Associate (CCNA) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

j) RADIUS ve NAC bahislerinde deneyim sahibi olmak,

k) Switch, firewall, load balancer üzere ağ bileşenlerinin heyetim, planlama ve idamesi konusunda uzman ve deneyim sahibi olmak,

l) Güvenlik sistemleri (IDS/IPS, Firewall, Load Balancer, Antivirüs, Web Gateway, E-mail Gateway) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

m) Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Denetim Aygıtları (Access Point Controller) idaresi konusunda deneyim sahibi olmak,

n) İş sürekliliği (Business Continuity) yahut felaketten kurtarma (Disaster Recovery) Merkezi ağ/güvenlik idaresinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

o) Esnek çalışma saatlerine ve ağır iş temposuna ahenk sağlayabilir olmak.

Tercihen;

Hala geçerli durumda olan Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

Hala geçerli durumda olan Cisco Certified Network Professional (CCNP R&S yahut Security)

sertifikasına sahip olduğunu belgelemek.

II. İSTENİLEN DOKÜMANLAR – MÜRACAAT FORMU – YERİ – TARİHİ

1) Müracaat formu,

2) Özgeçmiş,

3) Varsa KPSS sonuç dokümanı, (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Kurumumuzca onaylanacaktır),

4) İngilizce lisanında Kamu Çalışanı Yabancı Lisan Düzey Tespit İmtihanından (YDS) alınan puanı yahut bu lisanda yapılan yabancı lisan imtihanlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir dokümanın aslı yahut onaylı sureti (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Kurumumuzca onaylanacaktır),

5) Lisans diploması ya da okul çıkış dokümanının aslı yahut onaylı sureti (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Kurumumuzca onaylanacaktır),

6) Genel koşullarda istenilen nitelikleri gösteren öteki dokümanlar,

7) Her bir durum için özel kurallarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren dokümanlar (Sertifikalar imtihanla alınmış olmalıdır),

8) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama formülleriyle Kurumumuz tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi üzere bilgi ve dokümanların sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve evraklarla sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse kelam konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

9) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir evrak,

10) Genel Kaideler başlığında istenilen nitelikler mecburî kaidelerdir. Mesleksel deneyim müddetlerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

Müracaatlar 19 Kasım 2020 tarihinde başlayacak ve 21 Aralık 2020 tarihi mesai bitiminde (saat 17:30) sona erecektir. Türkiye İş Kurumu www.iskur.gov.tr adresinde bulunan müracaat formu eksiksiz ve gerçek bir halde doldurulduktan sonra, dokümanlarla birlikte müracaatların en geç 21/12/2020 günü mesai bitimine kadar İşçi Dairesi Başkanlığına (Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı No:42 Yenimahalle/ANKARA) elden teslim edilmek yahut son müracaat tarihinde anılan adreste olacak biçimde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve öteki sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik evrak ibraz edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

III. MÜRACAATLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

1) MÜRACAATLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ

Genel ve özel kaideleri sağlayan adaylardan 2020 B Kümesi KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan yahut evrak ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı lisan puanının yüzde otuzunun (Yabancı lisan puanına ait doküman ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı temel alınarak yapılacak sıralamaya nazaran en yüksek puanlıdan başlanarak; her bir durum için 10 (on) katı aday yazılı ve sözlü/uygulamalı imtihana çağrılacaktır. Bu sıralamaya nazaran son sırada tıpkı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu şahısların tamamı imtihana kabul edilecektir.

2) MÜRACAAT SONUÇLARININ DUYURULMASI

İmtihana girmeye hak kazanan adayların listesi www.iskur.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıyeten yazılı bildirim yahut tebligat yapılmayacaktır

3) İMTİHAN BAHİSLERİ, YERİ VE TARİHİ

A ve B Kümesi adaylar hem yazılı, hem de sözlü/uygulamalı imtihana tabi tutulacaktır. İmtihan tarihleri www.iskur.gov.tr adresinde duyurulacaktır. İmtihan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı No:42 Yenimahalle/ANKARA) adresinde bulunan hizmet binasında yapılacaktır. Ayrıyeten yazılı bildirim yahut tebligat yapılmayacaktır.

İmtihan, yazılı ve sözlü/uygulamalı olmak üzere iki kademede gerçekleştirilecektir:

Yazılı imtihan bahisleri özel kaidelerde belirtilen tüm konulardır.

Sözlü/uygulamalı imtihanda, söz ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, tavır ve davranışlarının mesleğe uygunluğunu değerlendirilecektir. Ayrıyeten, başvurduğu durumun uzmanlık mevzularına uygun olarak üstte özel kurallarda belirtilen tüm hususlar ve konular yer alacaktır.

4) KIYMETLENDİRME

Yazılı imtihan sonucunda 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve daha fazla puan alan adaylar sözlü/uygulamalı imtihana çağrılacaktır. Yazılı ve sözlü/uygulamalı imtihanlarda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) tam puan alınması mecburidir. Yazılı ve kelamlı imtihan sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların Kontratlı Bilişim Çalışanı Giriş İmtihanı son muvaffakiyet dereceleri tespit edilecektir. Adaylar son muvaffakiyet derecelerine nazaran sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla mukavele yapılacaktır.

5) FİYAT

Aylık brüt kontrat fiyat tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü hususunun (B) bendine nazaran istihdam edilenler için kontrat fiyatı tavanı ile ÖZEL KAİDELER başlığı

altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak meblağ olacaktır. Lakin Kurum, tavan fiyatının altında kontrat düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Fiyat Cetveli

6) SONUÇLARIN DUYURULMASI

Sonuçlar www.iskur.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıyeten, yazılı bildirim yahut tebligat yapılmayacaktır. İmtihana katılma hakkını elde edemeyen müracaat sahiplerine rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır. Her bir durum için, alım yapılacak kişi sayısı kadar asil ve yedek aday(lar) belirlenecektir. Gerçeğe ters beyanda bulunanların müracaatları geçersiz sayılacak, Hizmet Kontratı yapmış ve vazifeye başlamış olsalar dahi mukaveleleri iptal edilecek, haklarında genel kararlara nazaran yasal süreç yapılacaktır. Bu durumda olan şahısların yerlerine sırası gelen yedek adayın yerleştirmesi yapılabilecektir.

7) BAĞLANTI BİLGİLERİ

Genel Müdürlük Santral: Tel: (0312) 216 30 00

Web: www.iskur.gov.tr

İşçi Dairesi Başkanlığı Tel: (0312) 216 39 13

Kaynak: Memurlar

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.