Gündem

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Talim Elemanı Alım İlanı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

TALIM ELEMANI ALIM İLANI

2547 sayılı Kanunun 6 ncı, 7 inci ve 65 inci hususlarına dayanılarak hazırlanan Tedrisat Üyesi Dışındaki Tedrisat Elemanı Takımlarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi imtihan ile giriş imtihanlarına ait yol ve esaslar hakkında yönetmelik kararları uyarınca aşağıda nitelikleri ve adedi belirtilen talim elemanları alımı yapılacaktır.

A-) GENEL KOŞULLAR

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Unsurunda Belirtilen Koşulları Taşımak.

2- Talim Vazifelisi Takımları için Akademik Işçi ve Lisans Üstü Eğitimi Giriş Testinden (ALES), Lisans Tahsilinden mezun olunan ya da Atama Yapılacak Programın Lisans/Önlisans Eğitiminde hangi sahada öğrenci alıyorsa o ortamda En Az 70 Puan almış olmak. Araştırma Hizmetlisi Takımları için İse; Atama Yapılacak Programın Lisans/Önlisans Eğitiminde hangi yerde öğrenci alıyorsa o yerde (ALES)’den En Az 70 Puan almış olmak. Merkezi Imtihan Muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin müracaat evrakları ekinde Muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde Ön Kıymetlendirme ve Son Kıymetlendirme aşamalarında (ALES) Puanı 70 olarak kabul edilecektir. Şahsi Yetenekle öğrenci alan ünitelerin tedrisat elemanı takımlarına müracaatlarda rastgele bir (ALES) puan tipinden 70 puan almış olmak.

3- Üniversite Konseyi tarafından kabul edilen merkezi yabancı lisan testinden en az 50 puan yahut eşdeğerliği kabul edilen bir imtihandan bu puanı muadili bir puan almış olması gerekir. (Meslek Yüksekokulları tedrisat hizmetlisi takımlarına müracaatlarda yabancı lisan kuralı aranmaz)

4- Adayların Transkriptlerinin ön Kıymetlendirme Sonuncu Kıymetlendirme Aşamalarında; Transkriptlerde Dörtlük ve Beşlik not sistemi olması halinde Üniversite Şurasının Eş Bedellilik tablosuna nazaran değerlendirilecektir.

B-) KIŞISEL KURALLAR

1- Talim Hizmetlisi takımlarına başvuracak adaylarda en az tezli yükseklisans raddesine sahip olmak yahut lisans ve yükseklisans kademesini birlikte veren programlardan mezun olmak kaidesi aranır.

*Meslek Yüksekokullarının Üniversite Heyetinin 14 Kasım 2018 Tarihli Kararıyla belirlenen Bilirkişilik Meydanlarına atanacak olanlarda En Az Tezli Yüksek Lisans Aşamasına sahip olmak yada Lisans Mezunu olup belgelendirmek kaydıyla yerinde en az iki yıl tecrübe sahibi olmak koşulu aranır.

* Meslek Yüksekokullarında ilan Edilen Takımlar Yabancı Lisan Koşulundan Muaftır.

1- Araştırma Vazifelisi Takımlarına Başvuracak Adaylar;

* Devlet Üniversite Kurumlarının Araştırma Hizmetlisi Takımlarına Müracaatlarda Tezli Yüksek lisans, Doktora yahut Sanatta Yeterlik Eğitimi Talebesi Olmak Kaidesi Aranır.

* Araştırma Hizmetlisi Takımlarına 2547 sayılı Kanunun 50/D hususuna nazaran atama yapılacaktır.

* Araştırma Hizmetlisi Takımına başvurabilmek için testin yapıldığı yılın Ocak ayının bir numara günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

*06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan lisans üstü eğitim tedrisat yönetmeliğinde tanımlanan azami tahsil vadesini doldurarak 2016-2017 güz yarıyılından itibaren azami müddeti yine başlayan mektepliler ilan edilen Araştırma Vazifelisi takımlarına başvuramazlar.

*Lisans üstü eğitim yönetmeliğinin yayımladığı 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren 2017 güz devrine kadar geçen vadede azami tahsil vadelerinin dolması nedeniyle takım ile ilişikleri kesilen araştırma hizmetlilerinin 2016-2017 güz periyodunda azami tahsil vadelerinin tekrar başlaması nedeniyle ilan edilen araştırma vazifelisi takımlarına başvuramazlar.

E-) MÜRACAATLARDA İSTENİLEN EVRAKLAR

1- Müracaat Dilekçesi Üniversitemizin web sahifesindeki müracaat formu eksiksiz bir halde doldurulacaktır.

* Tedrisat Hizmetlisi Takımı için müracaat formu “https://www.yyu.edu.tr/Akademik Birimler/sayfalar/555/12471”

*Araştırma Vazifelisi Takımı için müracaat formu “https://www.yyu.edu.tr/Akademik Birimler/sayfalar/555/12472”

2- Özgeçmiş

3- Merkezi imtihan (ALES) dokümanı

4- Yabancı lisan testi ( YDS, YÖK-DİL yahut eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınav) sonuç evrakı. (Meslek Yüksekokulları tedrisat hizmetlisi takımları için yabancı lisan kuralı aranmamaktadır)

5- Lisans ve tezli yüksek lisans diploma ve süreksiz mezuniyet evrakları ( E-devletten alınan karekodlu evraklar ön kıymetlendirme aşamasında kabul edilir. E-devlet harici diploma/geçici mezuniyet evrakları kesinlikle Aslı yahut Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır.)

6- İstenilen sahayla ilgili hala yükseklisans ve/veya doktora mekteplisi olduğuna dair öğrenci dokümanı ( e- devlet kapısında alınacak karekodlu öğrenci dokümanı de olabilir.).

7- Tecrübe evrakları (İlana nazaran tecrübe yada deneyim kuralı isteniyorsa çalışılan iş yanından sahaları ve vazife yaptığı tarihleri gösterir imzalı doküman ve SGK hizmet dökümü, kamuda çalışmış ya da çalışanlar için hizmet belgesi)

8- İstenilen sertifikaların müracaat esnasında aslı yahut noter onaylı suretlerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

9- İki adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

10- Askerlik durum evrakı (657 sayılı kanunun 48. unsurunun 6. bendinde belirtildiği üzere askerlik ile ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak)

11- Rastgele bir isimli sicil kaydı olmadığına dair doküman ( E-devlet üzerinden alınan evrak.).

12- Lisans Transkripti (resmi kurumlarca aslına tutarlılığının tasdiki gerekmektedir.).

F- GAYRI AÇIKLAMALAR

1- Müracaatlar ilanda belirtilen takımların ilişkin olduğu ünitelere şahsen yahut posta yoluyla yapılabilir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen mühlet içinde yapılamayan müracaatlar dikkatte alınmaz.

2- Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin www.yyu.edu.tr adresinde duyurulacak olup ayrıyeten bir tebligat yapılmayacaktır.

3- İlanda belirtilen takımlardan birden ziyade takıma başvuran adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır.

4- Aslı yahut Resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen evrakların onaysız bir evrak olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversite Şurası Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir evrakın aslının yahut onaylı suretinin müracaatlara eklenmesi gerekmektedir.

6- Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen koşullardan birisini taşımadığının yada istenilen dokümanlardan birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atanması yapılmayacaktır. Atanmış olsa dahi laf konusu yapılan atama süreci iptal edilecektir.

MUAFİYET

1- Doktora yahut tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte bilirkişilik ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Üniversite Konseyi tarafından belirlenen bilirkişilik yerlerine atanacak olanlarda, üniversite kurumlarında talim elemanı takımlarında çalışmış yahut çalışmakta olanlarda merkezi imtihan (ALES) kaidesi aranmaz.

2- Meslek Yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6 ncı hususunun dördüncü fıkrası

kapsamındaki talim hizmetlisi takımları haricindeki tedrisat elemanı takımlarına yapılacak müracaatlarda yabancı lisan kaidesi aranmaz. 3862/1-1

Kaynak: Memurlar

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.