Yenipazar Belediyesi Muvakkat Personel Alım İlanı

0
1

BİLECİK ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU VILAYET MÜDÜRIYETI

YENİPAZAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Son Müracaat Tarihi : 15 Haziran 2020
Yayınlanma Tarihi : 11 Haziran 2020

Genel Kaideler ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe Ait Genel Hususlar:

1) İlan koşullarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak müracaat yapabilir. Başkaca İŞKUR vilayet müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de müracaatlar yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında müracaatlar takip eden birinci iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Müracaat başlangıç tarihleri birebir olan, tıpkı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından yalnızca birine müracaat kabul edilir.

3) İlana müracaat yapacak öncelikli adaylar, müracaat yapacakları listeyi (öncelikli liste yahut genel liste) müracaat esnasında işaretleyerek seçer. Müracaat mühleti bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Müracaat yapan iş arayanların öncelikliler de dahil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday imtihan yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak emekçilerin yalnızca noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm müracaat sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve muhtaçlık duyulacak sayıda yedek aday direkt kura sonucu belirlenebilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan kurallarına ait olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleksel doküman, yabancı lisan koşulu vb. dokümanlarını ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Doküman teslim tarihi ve konumu, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler yahut yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan şahısların konumuna kamu kurum ve kuruluşunun tercihine nazaran sıralamada mekan alan öbür kimseler dahil edilebilir. Doküman teslimi ve denetimi personel alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine nazaran kura çekiminden evvel yahut sonra yapılabilir.

7) Test günü, saati, tarafı ve teste katılmaya hak kazanan adaylar, personel alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, bildiri mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile başkaca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, müracaatta bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, imtihana katılmayan, işi reddeden yahut kamuda mütemadi personel statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının personel taleplerine yapılan müracaatlarda insanların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan 1. yerleşim noktası adresi dikkate alınır. Kaza, vilayet yahut ortam seviyesinde yayımlanan personel taleplerinin müracaat vadesi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı noktaya taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdüriyetinde sürecin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı nokta içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Malumatları Raporunu müracaat vadesi içerisinde İŞKUR ünitelerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana müracaatları yapılır.

10) Gerçeğe alışılmamış doküman verenlerin ya da beyanda bulunanların müracaatının geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma sürecinin iptaline ait İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal süreç yapma hakları saklıdır.

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

Genel Hususlar:

1) Talep koşullarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR vilayet müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından yahut https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak müracaat yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında müracaatlar takip eden birinci iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

2) Müracaat tarihleri çakışan, tıpkı kamu kurum ve kuruluşunun birden ziyade işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda yalnızca bir talebe müracaatı kabul edilecektir.

3) Önlisans ve lisans eğitim seviyesindeki emekçi taleplerine, durumu talep kurallarına uyan ve talebin yayımlandığı anda tasdikli olan ilgili KPSS puan çeşidinden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir. Birebir eğitim seviyelerindeki engelli, eski hükümlü ve/veya terörle uğraşta malul sayılmayacak biçimde yaralanan emekçi taleplerine müracaatlarda ise bir puan barajı aranmayacak olup bu bireylerin EKPSS/KPSS’ye girmiş olmaları kafidir. Lakin, kariyer meslek taleplerine müracaat yapacak engellilerden ilgili KPSS puan cinsinden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir.

4) EKPSS’ye tabi engelli emekçi taleplerine müracaat yapacak adaylar, hangi yılın puanını kullanarak müracaat yapacaklarını müracaat esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Müracaat vadesi bittikten sonra değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

5) Taleplere müracaat yapacak öncelikli adaylar, müracaat yapacakları listeyi müracaat esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Müracaat vadesi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.

6) KPSS/EKPSS’ye tabi personel taleplerine müracaat eden iş arayanların puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise en eski tarihli dokümanlardan başlanmak suretiyle öncelik doküman tarihlerine nazaran açık iş sayısının dört katını, kariyer mesleklerde ise açık iş sayısının beş katını geçmeyecek halde oluşturulan kesin listeler test yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

7) Kuraya tabi taleplere müracaat yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

8) İşe alınacak personellerin yalnızca noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere talep kurallarına tutarlı tüm müracaat sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve muhtaçlık duyulacak sayıda yedek aday direkt kura sonucu belirlenecektir.

9) Taleplere müracaat yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ait olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleksel evrak, yabancı lisan koşulu vb. evraklarını talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz edeceklerdir. Evrak teslim tarihi ve alanı, işgücü ilanında ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinden adaylara duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler yahut yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yanlarına sıralamada bölge alan gayrı şahıslar dahil edilebilecektir.

10) Imtihan gün, saat ve mekanı ile teste katılmaya hak kazanan adaylar, personel alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, bildirim mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

11) Öncelik hakkına sahip olanlardan, müracaatta bulundukları daima yahut muvakkat işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, teste katılmayan, işi reddeden yahut kamuda mütemadi emekçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

12) Kamu kurum ve kuruluşlarının emekçi taleplerine yapılan müracaatlarda bireylerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan 1. yerleşim noktası adresi dikkate alınacaktır.İlçe, vilayet yahut kesim seviyesinde yayımlanan personel taleplerinin müracaat mühleti içerisinde ikametini talebin karşılanacağı bölgeye taşıyan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdüriyetinde sürecin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır.İkametini talebinin karşılanacağı mahal içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Malumatları Raporunu müracaat mühleti içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.

13) Gerçeğe münafi doküman verenlerin ya da beyanda bulunanların müracaatının geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması sürecinin iptaline ait İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal süreç yapma hakları saklıdır.

HUSUSÎ KAIDELER

  • Yapılacak iş parke döşeme işi olup, laf konusu iş ağır olduğundan erkek işçi alınacaktır.

KURA TARİHİ VE NOKTASI : 19/06/2020 tarihinde saat 11:00′ de YENİPAZAR BELEDİYE içtima salonunda Noter kurası yapılacaktır.

Meslek Malumatları

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Çeşidi
Beton Parke ve Bordür Taşı Döşeme Çalışanı

KişiselBilgiler

Cinsiyet Yaş Aralığı Uzunluk Aralığı Kilo Aralığı
Hatun 18–(15.06.2002 –
Erkek

Kura Haberleri

Kura Yanı Kura Tarihi Kura Saat Dilimi
Belediye Içtima Salonu 19.06.2020 11:00 – 12:00

Çalışma Adresi Malumatı

Mekan :

Çalışma Adresi : Yeni Mah. Cumhuriyet Meydanı N:25
11780 YENİPAZAR/BİLECİK
BİLECİK / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah Kazaları :YENİPAZAR/BİLECİK

İrtibat Malumatları

Ismi Soyadı
Ünvanı
Telefon No 0228 431 20 27
E-Posta

Öteki Malumatlar

Patron Tipi Kamu
Yekun Açık İş Sayısı 2
Çalışma Hali Süreksiz / Tam Vakitli

Kaynak: Memurlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz