Yozgat Bozok Üniversitesi kontratlı 48 sağlık çalışanı alacak

0
4

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz hastanesinde yahut Rektörlükçe görevlendirilecek öbür ünitelerde, 2020 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması temel alınarak, 657 sayılı Kanun’un 4/B hususu ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temeller mucibince, gündüz yahut gece nöbet sistemine nazaran çalıştırılacak kontratlı işçi alınacaktır.

Masrafları özel bütçeden karşılanacak olup, ilanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Müracaat Tarihi : 25/01/2021-08/02/2021 Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar,

Müracaat Yeri : Müracaatlar Yozgat Bozok Üniversitesi İşçi Daire Başkanlığı’na posta yolu yahut şahsen yapılacaktır. (Postadan kaynaklanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. )

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL KURALLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci hususunda belirtilen kaideleri taşımak,

2- 2020 yılı KPSS (B) kümesi imtihanına girmiş olmak. (Lise mezunları için KPSSP94, Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puanı temel alınacaktır.)

3- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumandan, emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak,

4- Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,

5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B unsuru mucibince “Bu formda istihdam edilenler, hizmet kontratı asıllarına ters hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut mukavele devri içerisinde Bakanlar Heyeti kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler.”

MÜRACAAT HALİ VE YERİ:

www.bozok.edu.tr adresinden temin edilecek müracaat formu eksiksiz doldurularak istenilen evraklar ile Yozgat Bozok Üniversitesi İşçi Daire Başkanlığı’na posta yolu yahut şahsen yapılacaktır. (Adres: Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Yerleşkesi İdari Üniteler Binası İşçi Daire Başkanlığı Merkez/YOZGAT)

MÜRACAATLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) kümesi puan sıralaması temel alınarak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve vakit, müracaat bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.bozok.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Vazifeye başlayanlardan, aranan koşulları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin kontratları feshedilecektir. Bu ilan bildirim mahiyetinde olacağından, ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

Eczacı Unvanına Müracaatların Kıymetlendirilmesi: Eczacı unvanı “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar”a ekli 1 sayılı cetvelde yer alan unvanlar ortasında sayıldığından KPSS imtihan koşulu aranmamakla birlikte müracaatta bulunan aday sayısının takım sayısından fazla olması halinde, adaylara kelamlı imtihan yapılacak olup, kazanan aday kelamlı imtihan muvaffakiyet puanı sırasına nazaran tespit edilecektir. Kelamlı imtihanın tarihi, yeri ve sonuçları www.bozok.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

Bu ilan bildiri mahiyetinde olacağından, ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır. Takım sayısı kadar yedek uygulanacaktır.

İSTENİLEN DOKÜMANLAR:

1- Tahsil Evrakı fotokopisi,

2- KPSS Sonuç Evrakı (üzerinde denetim kodunun bulunması gerekmektedir.)

3- Bir adet vesikalık fotoğraf, (son altı ay içinde çekilmiş),

4- Kontratlı İşçi Müracaat Formu (www.bozok.edu.tr) ilan duyurusundan temin edildikten sonra eksiksiz olarak doldurulup teslim edilecektir.

5- Başvurulan unvanda eğitim evrakı yahut sertifika istenmiş ise fotokopisi,

6- Başvurulan unvanda çalışma kuralı (tecrübe/deneyim) istenmiş ise; SGK Hizmet Döküm Evrakı ve alanında çalıştığına dair çalışma evrakı. Çalışma evrakında işyeri SGK sicil numarası ile o işyerinde yaptığı iş açıkça yazılı olmak zorundadır. Çalışma evrakını veren işyeri ile sigorta primini yatıran işyerinin tıpkı olması gerekmektedir.

7- Müracaat süreçleri dokümanların fotokopileri ile yapılacak, yerleştirme süreçlerinde ise asıl dokümanlar istenecektir. Evraklarının aslını getirmeyenlerin süreçleri yapılmayacaktır.

AÇIKLAMALAR:

1- Her aday sadece bir takıma müracaat yapacak olup, müracaat unvan ve başvurulan unvan sıra no mutlaka boş bırakılmayacaktır.

2- Müracaatta verilen tüm evraklar, fotokopi olması nedeniyle katiyen geri iade

edilmeyecektir. 530/1-1

Kaynak: Memurlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz