Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

0
6

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Kısmı itibariyle unvan ve kaideleri belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan takımlara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili unsurlarına nazaran öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat müddeti ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Dr. Öğr. Üyesi takımları için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine, Profesör ve Doçent takımları için Rektörlük İşçi Dairesi Başkanlığına;

1- Müracaat Dilekçesini,

2- T.C.Kimlik No’larını gösterir beyanlarını,

3- Tüm diplomalarını yahut tahsil durumlarını gösterir evraklarının onaylı suretini,

4- Üç adet fotoğraflarını,

5- İsimli Sicil Dokümanını (En geç 1 (bir) aylık)

6- Başvuracak adayların müracaat formunu (http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)

7- Üniversitemizin https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/59441486 sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Ünitelerinde Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi Takımına Atanma Unsurlarında yer alan formları,

8- Profesör takımlarına başvuracak adayların “Profesörlüğe atanmak için Doçentlik kaidelerini tekrar sağladığını gösteren dilekçesi, özgeçmiş, doçentlik dokümanı onaylı sureti, bilimsel yayınları (yayınlarından biri esas araştırma yapıtı olarak gösterilir.) kongre ve konferans bildirileri ile bunlara yapılan atıflar, sanat yapıtları, icralar ve bunlara ait doküman, eğitim- öğretim faaliyetleri, idarelerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik yahut yüksek lisans çalışmaları, üniversite yahut yüksek teknoloji enstitüsüne katkıları” içeren 1(Bir) adet belge ile bu belgedeki dokümanları içeren salt okunur 6 (Altı) adet USB ile Rektörlük İşçi Daire Başkanlığına,

9- Doçent takımlarına başvuracak adayların “7. Unsurdaki Doçent takımına Atanma Prensipleri formu doldurularak, özgeçmiş, doçentlik dokümanı onaylı sureti, yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları” içeren 1(Bir) adet evrak ve bu belgedeki dokümanları içeren salt okunur 4(dört) adet USB ile Rektörlük İşçi Daire Başkanlığına,

10- Doktor Öğretim Üyesi takımlarına başvuracak adayların “7. Husustaki Dr. Öğr. Üyesi takımına Atanma Unsurları formu, özgeçmiş, diploma onaylı suretleri, bilim doktorluğu yahut tıpta uzmanlık dokümanları (veya onaylı sureti), yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları ” içeren 1(Bir) adet evrak ve bu belgedeki dokümanları içeren salt okunur 4(Dört) adet USB ile ilgili fakülte dekanlığına / yüksekokul müdürlüğüne, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15(Onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir.

– Müracaat edenlerin 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki kuralları ve Üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/icerik/12/mevzuat.html sayfasında yayınlanmış olan ” Üniversitemiz Ünitelerinde Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi Takımına Atanma İlkeleri”nde belirtilen kuralları sağlamış olmaları,

– Doktor Öğretim Üyesi takımına başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı lisanlarını belirtmeleri,

– Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Heyetçe Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

NOT : Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği üzere üstteki evraklardan bir adedinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5 7 20

(*) YÖK’ün 18 09.2020 tarih 58683 sayılı yazısı uyarınca ”YÖK – GELECEK PROJESİ” kapsamında ”Öncelikli ve Özellikli Alanlar” kapsamında ilan edilmiştir.

10998/1-1

Kaynak: Memurlar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz